Reklama
Reklama
Dziś obchodzimy

11 niedziela zwykła

Imieniny

Aliny, Anety

Myśl dnia
Życie zna tylko jeden cud – miłość.
Bolesław Szczęsny Hrabczewski
Czytania

Ez 17, 22-24 • Ps 92 • 2 Kor 5, 6-10 • Mk 4, 26-34 liturgia dnia

Strona główna Wspólnoty Ruch Eucharystyczny Młodych

Eucharystyczny Ruch Młodych

 

EREM

Z inicjatywy Ks. Proboszcza Marka Kundzicza Eucharystyczny Ruch Młodych powstał w naszej parafii w 2009 roku. Pirewszymi opiekunami tego ruchu został Ks. Michał Solarczyk i S. Marietta Żelasko. Dziś opiekę na ERM sprawuje s. Nina Żelazna oraz Edyta i Artur Maroszkowie.

Do ruchu przyłączyli się chętni ministranci oraz dziewczęta, które pragnęły poprzez swoje zaangażowanie i śpiew upiększać liturgię Mszy świętej i nabożeństw w ciągu całego roku liturgicznego. Podczas spotkań formacyjnych wszyscy mają możliwość pogłębiać swoją wiarę poprzez refleksję nad Słowem Bożym, poznawanie wartości chrześcijańskich, aby w pracy nad sobą wprowadzać je w swoje codzienne życie. Dzieląc się radością podczas różnych zabaw i wyjazdów uczą się tworzyć wspólnotę jedności i wzajemnej miłości. Obecnie do wspólnoty Ruchu Eucharystycznego Młodych w naszej parafii należy ok. 30 osób (praca nad sobą nie jest łatwa, dlatego niektórym trudno trwać w powierzonych zadaniach i ulegają zniechęceniu, ale zawsze mogą wrócić).  

Spotkania formacyjne odbywają się: we wtorki o godz. 15:30.

 


CELE I ZASADY EUCHARYSTYCZNEGO RUCHU MŁODYCH


 

  • Wdrażać dzieci do czynnego udziału we Mszy św. oraz innych form kultu Eucharystii;
  • Ukazać Jezusa Eucharystycznego jako Przyjaciela;
  • Rozbudzić w dziecku pragnienie modlitwy i nauczyć różnych jej form;
  • Rozwijać postawy eucharystyczne: współofiarowania, postawę wobec Słowa Bożego, postawę jedności i miłości oraz wdzięczności;
  • Uczyć dzieci systematycznej pracy nad sobą;

Formację w ERM-ie streszczają 4 krótkie zasady:


 

Żyj Mszą Świętą


Naszym Królem jest Jezus Eucharystyczny! Staramy się więc często spotykać się z naszym najlepszym Przyjacielem, ukrytym w Hostii. Nasze spotkanie z Jezusem nie może się jednak ograniczać jedynie do chwil spędzonych na Eucharystii, lecz mamy nieustannie, każdego dnia żyć Mszą św. Powinniśmy starać się, aby nasze życie prawdziwie było Eucharystią, czyli dziękczynieniem, a nasze czyny powinny świadczyć o Jezusie, którego nosimy w naszych sercach.


Czytaj Ewangelię!


Każdy członek ERM-u powinien karmić się nie tylko Chlebem Eucharystycznym, ale i Słowem, które Pan Bóg kieruje do nas. Św. Urszula Ledóchowska mówiła: "Czytając Ewangelię, poznasz Jezusa, stanie ci się On coraz bliższy." Dlatego właśnie powinniśmy nie tylko z uwagą uczestniczyć w Liturgii Słowa, która ma miejsce podczas Eucharystii, ale także w naszych wspólnotach i indywidualnie wsłuchiwać się w Ewangelię.


Kochaj bliźnich!


Owocem miłości do Pana Jezusa i życia Eucharystią jest miłość naszych bliźnich. Mamy starać się dostrzec Boga w każdym człowieku, którego spotykamy na swojej drodze. Członek ERM-u stara się wykorzystać każdą okazję do służenia bliźnim z miłością, nawet w codziennych, zwyczajnych sytuacjach oraz być życzliwy, otwarty i radosny.


Bądź trzynastym apostołem!


Dokładnie tak! Każdy z nas jest wezwany, by dołączyć do grona dwunastu Apostołów i stać się świadkiem Pana Jezusa w swoim otoczeniu. Członek ERM-u powinien głosić Dobrą Nowinę nie tylko słowem, ale i czynem oraz wiernie kroczyć za swoim Mistrzem - Chrystusem. 

ogoszdusz

wirtualny-spacer

Kalendarz - imieniny
imieniny: Aliny, Justyny
Kanał informacyjny
Numer konta naszej Parafii

Bank Spółdzielczy

 

26 8980 0009 2011 0067 3594 0001

 

Parafia Katolicka Św. Jana Kantego

ul. Czecha 2, 42-224 Częstochowa

fotokod0.png
Informacje Koła PTTK
Reklama