Reklama
Reklama
Strona główna

Zaproszenie

NOWE PRZYKAZANIE J 13, 31- 33a. 34- 35
„Daję wam przykazanie nowe”


Po wieczerzy wyszedł skrycie
Judasz, który Pana zdradził.
On Go skazał na zabicie,
Do ogrodu zgraję zwabił.


Syn Człowieczy chwały doznał,
A w Nim Chwałę Bóg objawił.
Wolę Jego Syn rozpoznał,
Przez cierpienie ludzi zbawił.


Już nie będę z wami długo,
Będziecie szukać uparcie.
Gdzie Ja idę – nie możecie się udać,
Żydom i wam mówię otwarcie.


Daję wam moje wskazania,
Byście się wzajemnie miłowali.
By przez Moje przykazania,
Miłość swoją w was zapalić.


Przykazanie nam zostawia,
Byśmy się na Nim wzorowali.
Nie w kłótniach i bezprawiach,
Lecz w Miłości Bożej trwali.


Autor: Bogdan Mroziński


POWOŁANIE J 10, 27 - 30

„ Ja i Ojciec Jedno Jesteśmy”


Moje owce są posłuszne
- Rzekł do uczniów swego czasu -
One czynią co jest słuszne,
Mają siły na to zasób.


Nikt nie wyrwie ich z Mej ręki,
Nie zaginą na tym świecie,
Bo z owoców czerpią Męki.
Przecież za nich dałem życie.


Bo kto pragnie Jemu służyć,
Głos usłyszy w sercu swoim.
Nawet czas mu się nie dłuży,
Mocny wiarą się nie boi.


Jedno życie masz w swym ręku,
Możesz wybrać, komu służyć.
Boga pochwal i podziękuj:
On twe życie chce przedłużyć.


Zatem patrzaj zawsze w górę,
W Jego ręku wszystko leży.
Nie zasłaniaj się za chmurą.
Czy do Niego chcesz należeć?


Autor: Bogdan MrozińskiCZY GO KOCHASZ? J 21, 1 - 19
„ Ty wszystko wiesz”
Po Swym Zmartwychwstaniu, znowu się ukazał,
Gdy w głębiach jeziora znów ryby łowili.
Choć nic nie złapali, to miejsce im wskazał,
By po prawej stronie sieci zarzucili.


Wyciągnęli sieci – całe w nich ryb mrowie.
Zdumieni – radośni, wszak z nimi był Pan.
W swym sercu znaleźli prawdziwą odpowiedź,
Kto cudu dokonał. Nie oni. On Sam!


On Piotra zapytał: czy miłość do Mnie masz?
„ Paś baranki moje”- powierzam twej pieczy.
Powtórnie zapytał, czy w miłości trwasz?
Kocham Cię prawdziwie. Nie mogę zaprzeczyć!


Czy żar miłości, który winien płonąć,
Przychodząc do nas w postaci chleba.
Znajdzie w nas Jezus, aby znów zatonąć,
W Jego miłości, która sięga nieba?


Dzisiaj gdyby Jezus zadał ci pytanie,
Tak jak Piotrowi przy samym jeziorze.
Czy jesteś gotowy odpowiedzieć na nie?
Kocham Cię Mój Jezu! Kocham Cię Boże!


Autor: Bogdan Mroziński


UFNOŚĆ (NIEDZIELA BOŻEGO MIŁOSIERDZIA )


Ufność jest naczyniem Jego Miłosierdzia,
Z którego skarbca łaski można brać.
Wiara nam pomaga, a nawet potwierdza
Tę odwieczną Prawdę, przy Niej trzeba trwać.


Dzięki Objawieniu Święta Faustyna
Odkryła miłosierdzia Bożego blask.
Jezus jej ukazał i za jej przyczyną,
Można korzystać z przeobfitych łask.


To dzięki ufności w Boże przebaczenie,
Szkarłat naszych grzechów uzyskuje biel.
On to dla nas, ludzi, przez swoje cierpienie,
Wskazał nam kierunek - wskazał jego cel.


Niebo nam otworzył, a krzyż stał się bramą,
Bo kto w Niego wierzy i w Nim ciągle trwa.
Nie może się zawieść. Wszyscy zmartwychwstaną,
Z morza miłosierdzia łaski można brać.


Jego Zmartwychwstanie – wielka obietnica,
Bo i nas dotyka, kto ufność w Nim ma.
Chociaż dziś to dla nas wielka tajemnica,
Nadzieją niech żyje dzisiaj każdy z nas.


Autor: Bogdan Mroziński


Bóg Ojciec pragnął, aby świat poznał Go

jako Ojca pełnego Miłości,
posłał do nas swojego Syna, by za nas
umarł i Zmartwychwstał.
Niech te Święta zwycięstwa Miłości
będą dla nas głosem docierającym do serc.
Niech przyniosą do naszych domów, rodzin
i całemu światu pokój, radość i miłość.
Niech odnowią znak mocy Ducha
Świętego, którą każdy otrzymał od
naszego Zbawiciela, tego z serca życzą:
- ks. Sławomir Bartoszuk - proboszcz
- ks. Wojciech Radoliński - wikariusz
- ks. Paweł Wróbel - rezydent
- ks. Eugeniusz Lubiszewski - emeryt

PUSTY GRÓB J 20, 1 - 9
„ Zobaczył i uwierzył”

Wczesnym rankiem Magdalena
Przyszła do grobu Jezusa.
Była bardzo poruszona,
Gdyż otwarta była nisza.
Pełna lęku i zmartwienia
Biegła do Piotra i Jana
I złożyła oznajmienie:
Zabrano z grobu Pana.
Udał się Piotr i uczeń drugi
Na miejsce, gdzie Go złożono.
Biegli razem na wyścigi,
Lecz Piotr nie mógł go dogonić.
Kiedy przybył do pieczary,
Ale nie wszedł – czekał Piotra,
Weszli obaj – nie dając wiary,
Bo nie mogli Go tu spotkać.
Powstał z martwych, jak powiedział.
O tym w księgach napisano.
Każdy o tym musi wiedzieć:
On Jest Życiem, On Jest Panem.
Autor: Bogdan Mroziński

PASCHA Łk 22, 23 -56
„ Czyńcie to na Moją pamiątkę”


Kiedy nadeszła Jego godzina,
Zajął z uczniami miejsce przy stole,
Wziął w swoje ręce z kielichem wino,
Kazał podzielić się między sobą.


Pobłogosławił chleb i połamał,
Podał swym uczniom, by spożywali.
To Ciało Moje za was wydane,
Kielich Krwi Mojej, którą wylali.


Wprawdzie Syn Boży już wnet odchodzi,
Tak jak o Nim jest napisane,
Lecz biada temu człekowi,
Przez którego będzie wydany.


Zdrada Judasza się dokonała,
Został wydany w ręce siepaczy.
Wkrótce zrozumiał, jaki jest mały,
Jego srebrniki tak mało znaczą.


Zdradzony Jezus przeżył niemało,
Poddany przez nich wielkim katuszom.
Krwią było zlane Najświętsze Ciało,
za nasze grzechy tak cierpieć musiał.


Jezus wielkiego dokonał czynu
Oddając Siebie, na Krzyżu konając,
Ojca przebłagał. Nikt z ludzi nie mógł.
Zwycięstwo odniósł Zmartwychpowstając.


Autor: Bogdan Mroziński


PRZEBACZENIE J 8, 1 – 11

„Kto jest z was bez grzechu niech rzuci w nią kamień”


Po rozmowie z swoim Ojcem
Jezus przybył do świątyni.
Tu stawiono przed obliczem
Cudzołożną: Co z nią czynić?


Mojżesz kazał takie kamienować.
A Ty co nam o tym powiesz?
Jego nakaz wykonywać,
Czy też inną dasz odpowiedź?


Jezus wtedy tak im rzecze:
Kto z was nie posiada grzechu,
Niech kamieniem ją przygniecie.
On zaś dalej pisał w piachu.


Wtedy wszyscy już zwątpili,
Opuszczając swoje głowy
- Bo w swym grzechu także tkwili -
Słysząc w sercu Jego Słowa.


Któż z nas, ludzi, jest bez winy,
Rzuca potwarz bratu swemu.
Sądzi bliźnich bez przyczyny...
BOŻE! Bądź litościw mnie grzesznemu.


Autor: Bogdan Mroziński


Rekolekcje wielkopostne w par. św. Jana Kantego
27.III. - 30.III.2022r.


Niedziela 27.III.2022r.
• godz. 7.00 - Msza z nauką dla dorosłych
• godz. 9.00 - Msza z nauką dla młodzieży
• godz.10.30 - Msza z nauką dla dorosłych
• godz.12.00 - Msza z nauką dla dzieci i dorosłych
• godz.15.00 - Koronka do Bożego Miłosierdzia
• godz.16.00 - Msza z nauką dla dorosłych
• godz.17.30 - Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym
• godz.18.00 - Msza z nauką dla dorosłych


Poniedziałek 28.IV.2022r.
• godz. 7.00 - Msza bez nauki
• godz. 9.00 - Msza z nauką dla dorosłych
• godz.15.00 - Godzina Miłosierdzia w kościele
• godz.17.00 - Msza z nauką dla dzieci
• godz.18.00 - Msza z nauką dla dorosłych
• godz.19.00 - spotkanie dla młodzieży ze SP i szk. średnich


Wtorek 29.III.2022r.

Spowiedź 8.00-10.00 i 16.00-19.30
• godz. 7.00 - Msza bez nauki
• godz. 9.00 - Msza z nauką dla dorosłych
• godz.15.00 - Godzina Miłosierdzia w kościele
• godz.17.00 - Msza z nauką dla dzieci
• godz.18.00 - Msza z nauką dla dorosłych
• godz.19.00 - spotkanie dla młodzieży SP i szk. średnich

Środa 30.III.2022r.
• godz. 7.00 - Msza bez nauki
• godz. 9.00 - Msza z nauką dla dorosłych
• godz.15.00 - Godzina Miłosierdzia w kościele
• godz.17.00 - Msza z nauką dzieci
• godz.18.00 - Msza z nauką dla dorosłych i młodzieży
Rozważania rekolekcyjne prowadzi ks. Marek Ptak


Łk 15, 1 – 3, 11 – 32 MIŁOSIERNY OJCIEC
„ Ojcze zgrzeszyłem przeciwko niebu i względem Ciebie”
Szły z Jezusem tłumy ludzi,
Faryzeusze nań szemrali.
Z grzesznikami jadać lubi,
Tak Mu ciągle wymawiali.
Wtedy Jezus dał im Słowo,
Jak należy się zachować:
Zawsze trzeba myśleć z głową
I sądami nie szafować.
Miał dwóch synów człowiek pewien,
Młodszy rzekł do ojca swego:
Teraz słuchaj, co ci powiem,
Daj mi część majątku mego.
Syn wyjechał w obce strony,
Swój majątek puścił płazem.
W końcu, bardzo przymuszony,
Do rodzica wrócił z płaczem.
Ojciec pięknie go przywitał,
Dał mu szatę, pierścień złoty.
Ucztę huczną mu wyprawił,
Swą miłością go otoczył.
Miłosierny jest nasz Ojciec,
Znany z naszej przypowieści.
On jest naszym Ojcem przecież,
W Bożym Sercu wszystko zmieści.
Autor: Bogdan Mroziński

POWRÓT DO NAWRÓCENIA Łk 13, 1 – 9

„ Jeśli się nie nawrócicie, podobnie zginiecie”


Piłat był oprawcą wielkim,
O którym Jezus opowiadał.
Nie litował się nad nikim,
Swoją władzę zaprowadzał.
Jezus pragnie, byśmy byli
Zawsze umrzeć być gotowi.
Nawróceniem ciągle żyli,
By osiągnąć życie nowe.
Drzewo, które jest jałowe,
I owocu nie przynosi,
Może wkrótce zostać zdrowe,
Gdy je Boża woda zrosi.
Czas na wszystko nam jest dany,
Na pokutę, nawrócenie.
Mamy szansę na przemianę,
By uzyskać przebaczenie.

Autor: Bogdan Mroziński


 

PRZEMIENIENIE PAŃSKIE Łk 9, 28 b – 36
„On jest Synem moim Jego słuchajcie”


Chcąc objawić swoją chwałę,
Bierze uczniów swych na górę.
Zatopiony w modłach cały,
Z Patriarchami cały w chmurach.


Kiedy oni już odeszli,
Piotr do Pana tak powiada:
Dobrze, że tu żeśmy przyszli,
Trzy namioty wznieść wypada.


Jeszcze Piotr nie skończył mowy,
Z nieba głos Bożego Ducha:
To jest Syn Umiłowany,
Błogosławiony, kto Go słucha.


Słuchaj głosu Boga swego,
Czyń to wszystko, co jest prawe.
On chce tylko dobra twego,
Bo jest dobry i łaskawy.


Autor: Bogdan Mroziński

Więcej…

 

ogoszdusz

wirtualny-spacer

Kalendarz - imieniny
imieniny: Sławomira, Paschalisa
Kanał informacyjny
Numer konta naszej Parafii

Bank Spółdzielczy

 

26 8980 0009 2011 0067 3594 0001

 

Parafia Katolicka Św. Jana Kantego

ul. Czecha 2, 42-224 Częstochowa

fotokod0.png
Informacje Koła PTTK
Reklama