Reklama
Reklama
Strona główna

Zaproszenie

TROSKA JEZUSA Łk 12, 49 - 53
„Przyszedłem ogień rzucić na ziemię”


Przyszedł Jezus, by wzniecić żar
Bożej miłości dla ludzi.
Przyniosłeś dla nas wielki dar,
Pragnąłeś, by nas obudzić.


Chrzest przyjąłeś na Golgocie
Swoją męką w opuszczeniu,
Ludzką złością i w sromocie,
Dając życie nam – stworzeniom.


Pokój ludziom dobrej woli
Chciałeś rozlać w całej ziemi.
Pragniesz ulżyć nam w niedoli
I mentalność naszą zmienić.


Każdy idzie w swoją stronę.
O ! Jak jesteś udręczony.
Prawo Twoje nie jest czczone,
Dni są nasze policzone.


Poróżnienie jest w rodzinie,
Zgody brak na każdym kroku.
Rozłam w każdej dnia godzinie.
Gdzie jest, pytasz, Boży Pokój?


Autor: Bogdan Mroziński

 

NIEUSTANNE CZUWANIE Łk 12, 32 - 48

„ Bądźcie zawsze gotowi”
Jezus powiedział do nich: Trzódko mała,
Sprawcie sobie trzosy, które nie niszczeją.
Sprzedajcie dobra i majątki całe,
A otrzymacie skarb, który na was zleję.
Bo gdzie skarb wasz, tam i serce będzie,
Niebo jest otwarte dla wiernych w tym względzie.
Bądźcie gotowi na przyjście swego Pana,
Bo w chwili, której się nie spodziewacie,
Może zapukać, czy w nocy lub z rana,
By się przekonać, jak wy trwacie.
Szczęśliwi oni, gdy ich tak zastanie,
Wtedy otworzy drzwi wieczności dla nich.
Bo kto poznał wolę swego Pana,
Wiernym Mu zostanie zawsze i wszędzie.
Od każdego, któremu wiele dano,
Tym więcej wymagać się będzie.
Autor: Bogdan Mroziński


BOGACTWO Łk 12, 13 - 21
„ Uważajcie, strzeżcie się wszelkiej chciwości”
Mógł być sędzią dla każdego,
Bo był Bogiem całej ziemi.
Dawał rady też chciwemu,
Który chciał majątkiem dzielić.
Życie skarbem jest bezcennym,
Celem nie jest bogacenie.
Tym zasadom zostań wiernym,
Niech to będzie twym marzeniem.
Bogatemu człowiekowi,
Ziemia dała plony hojnie.
Wtedy sobie -– postanowił,
Będę sobie żył spokojnie.
Głupcze – rzecze Bóg do niego,
Życie będzie ci zabrane.
Co zostanie z skarbu twego?
Z czym pokażesz się przed Panem?
Autor: Bogdan Mroziński


UFNA MODLITWA Łk 11, 1 - 13
„ Panie naucz nas modlić się”


Jezus skończył mowę z Panem,
Jeden z uczniów Go poprosił:
“Gdy uczniowie byli z Janem,
On modlitwy z nimi wznosił.”


Jezus rzecze uczniom swoim,
By się modląc, tak mówili:
“Niech się święci Imię Twoje,
A królestwo jest w tej chwili.”


“Daruj nasze przewinienia,
Bo my z serca przebaczamy.
Nie wódź nas na pokuszenie,
My na litość Twą czekamy.”


Proście zatem bardzo szczerze,
A na pewno otrzymacie,
Gdy szukacie pilnie w wierze,
Bo u Boga pewne macie.


autor: Bogdan Mroziński


WŁAŚCIWY WYBÓR Łk 10, 38 – 42

„ Maria wybrała dobrą część”
Jezus przyszedł znów do wioski,
Tam przyjęła Go niewiasta,
Miała również drugą siostrę,
Sama miała imię Marta.
Siostra Maria u stóp Pana,
Wsłuchiwała się w to Słowo.
Marta zaś została sama,
Podawając to i owo.
Nic Cię Panie nie obchodzi,
Jestem sama bez pomocy.
Nie mam siły sama chodzić,
Nie chcę się z nią ciągle droczyć.
Rzekł jej Jezus Marto! Marto!
Martwisz się o bardzo wiele.
Lecz się Słowa trzymać warto,
bo w tym Słowie jest nadzieja.
Kiedy człek nie czuje głodu,
Bo pełniutkie są talerze.
Zapomina się o Bogu,
- Chyba Mi się to należy !
Gdy dobrobyt jest w narodzie,
Bóg zostaje gdzieś na boku.
Wszystko od Niego pochodzi,
Czy w sumieniu masz już spokój?
Autor: Bogdan Mroziński


KTO JEST MOIM BLIŹNIM Łk 10, 25 – 34
„ Idź i ty czyń podobnie”


Podchwytliwe, znawca Prawa
Jezusowi dał pytanie:
Co mam zrobić, żeby zbawić,
Duszę swoją – Dobry Panie?


Wiesz, co w Prawie napisane?
Tak mu Jezus rzecze szczerze.
Miłuj Boga całym sercem,
A bliźniego jako siebie.


Kto jest zatem moim bliźnim?
Znów uczony Go zapyta,
Tu przykładem Jezus swoim,
Usta uczonemu zatyka.


Kiedy brat twój jest w potrzebie
I pomocy kogoś szuka.
Ty ruch pierwszy musisz zrobić,
Masz sumienia nie zamykać.


W każdym musisz widzieć Boga,
Bo On w bliźnim się zamyka.
Może ci się nie podobać!
Ta przypowieść nas dotyka.

Autor: Bogdan Mroziński


MISJA Łk 10, 1 – 12. 17 – 20

„ Żniwo wielkie – robotników mało”
Z misją do miast wysłał ich po dwoje,
Siedemdziesięciu dwóch przez Siebie wybranych.
Tam, gdzie sam zamierzał głosić Słowo swoje
I obwieszczać ludowi zbawienne przesłanie.
Żniwo wprawdzie wielkie – robotników mało.
Proście Pana żniwa, by wysłał żniwiarzy.
Nie noście sakiewki, ani sandałów,
Pokój zostawiając dla każdego w darze.
Wrócili radośni, chwaląc się plonami,
Bo nawet złe duchy im się poddawały.
Pan pomagał im wiernie i kroczył przed nimi,
Tak przez Słowo Boże można wejść do chwały.
Nie cieszcie się z tego, że szatan ucieka,
On przecież zniewala i do zguby wiedzie.
Czyńcie zawsze dobro, nie tylko narzekać,
Bo Słowo jest siłą, trzeba o tym wiedzieć.
Cieszcie się naprawdę, że wasze imiona
Są już zapisane w niebieskiej krainie.
A swoje zadanie należy wykonać,
Nagroda po trudach na pewno nie zginie.
Autor: Bogdan Mroziński

DROGA POWROTNA Łk 9, 51 – 62

„ Pójdź za Mną”
Nadchodził czas Jezusa zabrania
Po ziemskich trudach do domu Ojca.
Powierzył swym uczniom dla Siebie zadanie,
By przygotowali dla Niego miejsce.
Wszyscy po drodze Nim pogardzali,
A przecież to, co mijał, było Jego.
Tak jak w Betlejem miejsca Mu nie dali,
On do Jeruzalem zmierzał, miasta swego.
I chociaż niektórzy iść za Nim pragnęli,
To ziemskie sprawy ich tutaj trzymały.
Jego nauki w swym sercu nie pojęli,
Dla nich świat Jezusa wydawał się mały.
Bo lisy mają nory, a ptaki gniazda uwite,
A Syn Człowieczy nie ma gdzie głowy położyć.
Gdy pług twój jest już w ziemię wbity,
Nie patrz do tyłu - pomyśl o Królestwie Bożym.
Czas wypoczynku, urlopów znów wita
I dobrze by było, gdyby w owym czasie
Zrobić miejsce dla Niego i przywitać,
Bo On do ciebie ma też swój „zasięg”.
Autor: Bogdan Mroziński

CO MÓWIĄ O MNIE? Łk 9, 18 - 24
„Ty Jesteś Chrystusem Bożym”

Modlił się na osobności,
A uczniowie obok byli.
Wtedy spytał ich w skrytości,
Jak Go tłumy określiły?
Mówią, że jesteś Chrzcicielem,
Drudzy, że Eliaszem z nieba.
Inni - że nauczycielem,
O Mesjaszu mowy nie ma.
Według was, zapytał uczniów,
Kto Ja Jestem? Kto mi powie?
Wtedy Piotr wyznaje: Mistrzu!
Ty Jesteś Chrystusem Bożym.
Wówczas stanowczo nakazał,
By nikomu nie mówili.
Bo On przecież na to wskazał,
Że okrutnie Go zabiją.
Jeśli chcesz iść w moje ślady,
Zaprzyj się samego siebie,
Weź swój krzyż! Dajesz radę?
A spotkamy się już w niebie.
Autor: Bogdan Mroziński


TRÓJCA PRZENAJŚWIĘTSZA J 16, 12 - 15
„ On poprowadzi was ku prawdzie”
Wierzę w Boga Ojca
Stwórcę i Mocarza.
On to w Świętej Trójcy
Świat Miłością darzy.
Wierzę w Jego Syna,
Który świat odkupił
I przez nasze winy
Z śmierci nas wykupił.
Wierzę też i w Ducha,
Dawcę darów mnogich.
Wciąż Go trzeba słuchać,
On może odrodzić.
Razem tworzą Jedność,
Choć to Bóg Jedyny,
Złączeni Miłością -
Cały wszechświat z Nimi.
Trudno to nam pojąć,
Nawet wytłumaczyć.
Wiarą trzeba przyjąć,
W wieczności zobaczysz!
Autor: Bogdan Mroziński

WIERZĘ W DUCHA ŚWIĘTEGO Dz 2, 1 -11
„ Duch Święty wam przypomni”


Pięćdziesiąty dzień nadchodził.
Zgromadzeni w Wieczerniku...
Jakiś szum się nagle zrodził,
Napełniając Jego Zwolenników.
Powstały języki ogniste,
Na każdym jeden spoczywa.
Słyszą swą mowę ojczystą,
Wielkie dzieło z nich wypływa.
To Duch Święty na nich zstąpił,
On umocnił i uzdolnił,
Aby każdy z nich nie wątpił,
Że to Jezus lud uwolnił.
Napełnieni Jego Mocą,
Głoszą dziś Dobrą Nowinę.
Bo Bóg z nami – jest pomocą,
Nawet nie oszczędził Syna.
Każdy Ducha już otrzymał,
Przyjął Chrzest i Bierzmowanie.
- Nie dla siebie Słowo trzymaj,
Życiem daj odpowiedź na Nie.
Autor: Bogdan Mroziński


WSTĄPIŁ DO NIEBA Łk 24, 46 -53

„Wy jesteście świadkami”


Po Swej Męce – Zmartwychwstaniu
Uczniom się znów ukazywał.
Mówił o Swoim rozstaniu,
Ducha zesłać obiecywał.
Gdy Duch Święty zstąpi na was,
Otrzymacie Moce z nieba.
Świadkiem bądźcie w każdy czas,
Wszystkim ludom – tak potrzeba.
Pozostańcie zatem w mieście,
Póki Duch was nie napełni.
On przekaże wam te treści,
Obietnica się wypełni.
Potem wziął ich ku Betanii,
Podniósł ręce, błogosławił.
Tak pożegnał się z uczniami
I na ziemi pozostawił.
Oni hołd Panu złożyli
I wrócili do Jeruzalem.
Przebywali wciąż w Świątyni,
I wielbili Boga razem.
Autor: Bogdan Mroziński


NOWE PRZYKAZANIE J 13, 31- 33a. 34- 35
ZAPEWNIENIE J 14, 15 - 21
„ Nie pozostawię was sierotami”
Jezus rzecze uczniom swoim:
Zachowujcie przykazania.
Kto jest wierny Prawom Moim,
Ten wypełnia Me wskazania.
Prawo jest miłości miarą,
Którą w sercu trzeba wzbudzić.
Dla was – moim jest zamiarem,
Ducha Prawdy posłać ludziom.
Wy Go przecież dobrze znacie,
Pośród was ciągle przebywa.
Wkrótce sami otrzymacie,
Niech nadzieja w was spoczywa.
Nie zostawię sierotami,
Lecz powrócę do was jeszcze.
Ojciec we Mnie, a Ja z wami
Kto się w sercu Moim mieści.
Bo Bóg samą jest Miłością,
I miłości pragnie przecież.
Więcej dobra a mniej złości ,
Wszak miłości brak na świecie.
Autor: Bogdan Mroziński

NOWE PRZYKAZANIE J 13, 31- 33a. 34- 35
„Daję wam przykazanie nowe”


Po wieczerzy wyszedł skrycie
Judasz, który Pana zdradził.
On Go skazał na zabicie,
Do ogrodu zgraję zwabił.


Syn Człowieczy chwały doznał,
A w Nim Chwałę Bóg objawił.
Wolę Jego Syn rozpoznał,
Przez cierpienie ludzi zbawił.


Już nie będę z wami długo,
Będziecie szukać uparcie.
Gdzie Ja idę – nie możecie się udać,
Żydom i wam mówię otwarcie.


Daję wam moje wskazania,
Byście się wzajemnie miłowali.
By przez Moje przykazania,
Miłość swoją w was zapalić.


Przykazanie nam zostawia,
Byśmy się na Nim wzorowali.
Nie w kłótniach i bezprawiach,
Lecz w Miłości Bożej trwali.


Autor: Bogdan Mroziński


POWOŁANIE J 10, 27 - 30

„ Ja i Ojciec Jedno Jesteśmy”


Moje owce są posłuszne
- Rzekł do uczniów swego czasu -
One czynią co jest słuszne,
Mają siły na to zasób.


Nikt nie wyrwie ich z Mej ręki,
Nie zaginą na tym świecie,
Bo z owoców czerpią Męki.
Przecież za nich dałem życie.


Bo kto pragnie Jemu służyć,
Głos usłyszy w sercu swoim.
Nawet czas mu się nie dłuży,
Mocny wiarą się nie boi.


Jedno życie masz w swym ręku,
Możesz wybrać, komu służyć.
Boga pochwal i podziękuj:
On twe życie chce przedłużyć.


Zatem patrzaj zawsze w górę,
W Jego ręku wszystko leży.
Nie zasłaniaj się za chmurą.
Czy do Niego chcesz należeć?


Autor: Bogdan MrozińskiCZY GO KOCHASZ? J 21, 1 - 19
„ Ty wszystko wiesz”
Po Swym Zmartwychwstaniu, znowu się ukazał,
Gdy w głębiach jeziora znów ryby łowili.
Choć nic nie złapali, to miejsce im wskazał,
By po prawej stronie sieci zarzucili.


Wyciągnęli sieci – całe w nich ryb mrowie.
Zdumieni – radośni, wszak z nimi był Pan.
W swym sercu znaleźli prawdziwą odpowiedź,
Kto cudu dokonał. Nie oni. On Sam!


On Piotra zapytał: czy miłość do Mnie masz?
„ Paś baranki moje”- powierzam twej pieczy.
Powtórnie zapytał, czy w miłości trwasz?
Kocham Cię prawdziwie. Nie mogę zaprzeczyć!


Czy żar miłości, który winien płonąć,
Przychodząc do nas w postaci chleba.
Znajdzie w nas Jezus, aby znów zatonąć,
W Jego miłości, która sięga nieba?


Dzisiaj gdyby Jezus zadał ci pytanie,
Tak jak Piotrowi przy samym jeziorze.
Czy jesteś gotowy odpowiedzieć na nie?
Kocham Cię Mój Jezu! Kocham Cię Boże!


Autor: Bogdan Mroziński


UFNOŚĆ (NIEDZIELA BOŻEGO MIŁOSIERDZIA )


Ufność jest naczyniem Jego Miłosierdzia,
Z którego skarbca łaski można brać.
Wiara nam pomaga, a nawet potwierdza
Tę odwieczną Prawdę, przy Niej trzeba trwać.


Dzięki Objawieniu Święta Faustyna
Odkryła miłosierdzia Bożego blask.
Jezus jej ukazał i za jej przyczyną,
Można korzystać z przeobfitych łask.


To dzięki ufności w Boże przebaczenie,
Szkarłat naszych grzechów uzyskuje biel.
On to dla nas, ludzi, przez swoje cierpienie,
Wskazał nam kierunek - wskazał jego cel.


Niebo nam otworzył, a krzyż stał się bramą,
Bo kto w Niego wierzy i w Nim ciągle trwa.
Nie może się zawieść. Wszyscy zmartwychwstaną,
Z morza miłosierdzia łaski można brać.


Jego Zmartwychwstanie – wielka obietnica,
Bo i nas dotyka, kto ufność w Nim ma.
Chociaż dziś to dla nas wielka tajemnica,
Nadzieją niech żyje dzisiaj każdy z nas.


Autor: Bogdan Mroziński


Bóg Ojciec pragnął, aby świat poznał Go

jako Ojca pełnego Miłości,
posłał do nas swojego Syna, by za nas
umarł i Zmartwychwstał.
Niech te Święta zwycięstwa Miłości
będą dla nas głosem docierającym do serc.
Niech przyniosą do naszych domów, rodzin
i całemu światu pokój, radość i miłość.
Niech odnowią znak mocy Ducha
Świętego, którą każdy otrzymał od
naszego Zbawiciela, tego z serca życzą:
- ks. Sławomir Bartoszuk - proboszcz
- ks. Wojciech Radoliński - wikariusz
- ks. Paweł Wróbel - rezydent
- ks. Eugeniusz Lubiszewski - emeryt

PUSTY GRÓB J 20, 1 - 9
„ Zobaczył i uwierzył”

Wczesnym rankiem Magdalena
Przyszła do grobu Jezusa.
Była bardzo poruszona,
Gdyż otwarta była nisza.
Pełna lęku i zmartwienia
Biegła do Piotra i Jana
I złożyła oznajmienie:
Zabrano z grobu Pana.
Udał się Piotr i uczeń drugi
Na miejsce, gdzie Go złożono.
Biegli razem na wyścigi,
Lecz Piotr nie mógł go dogonić.
Kiedy przybył do pieczary,
Ale nie wszedł – czekał Piotra,
Weszli obaj – nie dając wiary,
Bo nie mogli Go tu spotkać.
Powstał z martwych, jak powiedział.
O tym w księgach napisano.
Każdy o tym musi wiedzieć:
On Jest Życiem, On Jest Panem.
Autor: Bogdan Mroziński

PASCHA Łk 22, 23 -56
„ Czyńcie to na Moją pamiątkę”


Kiedy nadeszła Jego godzina,
Zajął z uczniami miejsce przy stole,
Wziął w swoje ręce z kielichem wino,
Kazał podzielić się między sobą.


Pobłogosławił chleb i połamał,
Podał swym uczniom, by spożywali.
To Ciało Moje za was wydane,
Kielich Krwi Mojej, którą wylali.


Wprawdzie Syn Boży już wnet odchodzi,
Tak jak o Nim jest napisane,
Lecz biada temu człekowi,
Przez którego będzie wydany.


Zdrada Judasza się dokonała,
Został wydany w ręce siepaczy.
Wkrótce zrozumiał, jaki jest mały,
Jego srebrniki tak mało znaczą.


Zdradzony Jezus przeżył niemało,
Poddany przez nich wielkim katuszom.
Krwią było zlane Najświętsze Ciało,
za nasze grzechy tak cierpieć musiał.


Jezus wielkiego dokonał czynu
Oddając Siebie, na Krzyżu konając,
Ojca przebłagał. Nikt z ludzi nie mógł.
Zwycięstwo odniósł Zmartwychpowstając.


Autor: Bogdan Mroziński


PRZEBACZENIE J 8, 1 – 11

„Kto jest z was bez grzechu niech rzuci w nią kamień”


Po rozmowie z swoim Ojcem
Jezus przybył do świątyni.
Tu stawiono przed obliczem
Cudzołożną: Co z nią czynić?


Mojżesz kazał takie kamienować.
A Ty co nam o tym powiesz?
Jego nakaz wykonywać,
Czy też inną dasz odpowiedź?


Jezus wtedy tak im rzecze:
Kto z was nie posiada grzechu,
Niech kamieniem ją przygniecie.
On zaś dalej pisał w piachu.


Wtedy wszyscy już zwątpili,
Opuszczając swoje głowy
- Bo w swym grzechu także tkwili -
Słysząc w sercu Jego Słowa.


Któż z nas, ludzi, jest bez winy,
Rzuca potwarz bratu swemu.
Sądzi bliźnich bez przyczyny...
BOŻE! Bądź litościw mnie grzesznemu.


Autor: Bogdan Mroziński


Rekolekcje wielkopostne w par. św. Jana Kantego
27.III. - 30.III.2022r.


Niedziela 27.III.2022r.
• godz. 7.00 - Msza z nauką dla dorosłych
• godz. 9.00 - Msza z nauką dla młodzieży
• godz.10.30 - Msza z nauką dla dorosłych
• godz.12.00 - Msza z nauką dla dzieci i dorosłych
• godz.15.00 - Koronka do Bożego Miłosierdzia
• godz.16.00 - Msza z nauką dla dorosłych
• godz.17.30 - Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym
• godz.18.00 - Msza z nauką dla dorosłych


Poniedziałek 28.IV.2022r.
• godz. 7.00 - Msza bez nauki
• godz. 9.00 - Msza z nauką dla dorosłych
• godz.15.00 - Godzina Miłosierdzia w kościele
• godz.17.00 - Msza z nauką dla dzieci
• godz.18.00 - Msza z nauką dla dorosłych
• godz.19.00 - spotkanie dla młodzieży ze SP i szk. średnich


Wtorek 29.III.2022r.

Spowiedź 8.00-10.00 i 16.00-19.30
• godz. 7.00 - Msza bez nauki
• godz. 9.00 - Msza z nauką dla dorosłych
• godz.15.00 - Godzina Miłosierdzia w kościele
• godz.17.00 - Msza z nauką dla dzieci
• godz.18.00 - Msza z nauką dla dorosłych
• godz.19.00 - spotkanie dla młodzieży SP i szk. średnich

Środa 30.III.2022r.
• godz. 7.00 - Msza bez nauki
• godz. 9.00 - Msza z nauką dla dorosłych
• godz.15.00 - Godzina Miłosierdzia w kościele
• godz.17.00 - Msza z nauką dzieci
• godz.18.00 - Msza z nauką dla dorosłych i młodzieży
Rozważania rekolekcyjne prowadzi ks. Marek Ptak


Łk 15, 1 – 3, 11 – 32 MIŁOSIERNY OJCIEC
„ Ojcze zgrzeszyłem przeciwko niebu i względem Ciebie”
Szły z Jezusem tłumy ludzi,
Faryzeusze nań szemrali.
Z grzesznikami jadać lubi,
Tak Mu ciągle wymawiali.
Wtedy Jezus dał im Słowo,
Jak należy się zachować:
Zawsze trzeba myśleć z głową
I sądami nie szafować.
Miał dwóch synów człowiek pewien,
Młodszy rzekł do ojca swego:
Teraz słuchaj, co ci powiem,
Daj mi część majątku mego.
Syn wyjechał w obce strony,
Swój majątek puścił płazem.
W końcu, bardzo przymuszony,
Do rodzica wrócił z płaczem.
Ojciec pięknie go przywitał,
Dał mu szatę, pierścień złoty.
Ucztę huczną mu wyprawił,
Swą miłością go otoczył.
Miłosierny jest nasz Ojciec,
Znany z naszej przypowieści.
On jest naszym Ojcem przecież,
W Bożym Sercu wszystko zmieści.
Autor: Bogdan Mroziński

POWRÓT DO NAWRÓCENIA Łk 13, 1 – 9

„ Jeśli się nie nawrócicie, podobnie zginiecie”


Piłat był oprawcą wielkim,
O którym Jezus opowiadał.
Nie litował się nad nikim,
Swoją władzę zaprowadzał.
Jezus pragnie, byśmy byli
Zawsze umrzeć być gotowi.
Nawróceniem ciągle żyli,
By osiągnąć życie nowe.
Drzewo, które jest jałowe,
I owocu nie przynosi,
Może wkrótce zostać zdrowe,
Gdy je Boża woda zrosi.
Czas na wszystko nam jest dany,
Na pokutę, nawrócenie.
Mamy szansę na przemianę,
By uzyskać przebaczenie.

Autor: Bogdan Mroziński


 

PRZEMIENIENIE PAŃSKIE Łk 9, 28 b – 36
„On jest Synem moim Jego słuchajcie”


Chcąc objawić swoją chwałę,
Bierze uczniów swych na górę.
Zatopiony w modłach cały,
Z Patriarchami cały w chmurach.


Kiedy oni już odeszli,
Piotr do Pana tak powiada:
Dobrze, że tu żeśmy przyszli,
Trzy namioty wznieść wypada.


Jeszcze Piotr nie skończył mowy,
Z nieba głos Bożego Ducha:
To jest Syn Umiłowany,
Błogosławiony, kto Go słucha.


Słuchaj głosu Boga swego,
Czyń to wszystko, co jest prawe.
On chce tylko dobra twego,
Bo jest dobry i łaskawy.


Autor: Bogdan Mroziński

Więcej…

 

ogoszdusz

wirtualny-spacer

Kalendarz - imieniny
imieniny: Heleny, Bronisława
Kanał informacyjny
Numer konta naszej Parafii

Bank Spółdzielczy

 

26 8980 0009 2011 0067 3594 0001

 

Parafia Katolicka Św. Jana Kantego

ul. Czecha 2, 42-224 Częstochowa

fotokod0.png
Informacje Koła PTTK
Reklama