Reklama
Reklama
Strona główna

Strona główna

BĄDŹCIE GOTOWI Mt 24, 37 - 44
„Czuwajcie”
Kiedy przyjdzie Syn Człowieczy
- Mówił Jezus do zebranych -
Nikt nie będzie nawet liczył,
Że naprawdę to się stanie.
Tak jak przed potopem było,
Jedli, pili, nie zważali.
Wtedy wszystko się skończyło,
Wówczas woda ich zabrała.
Zawsze trzeba być gotowym,
Chociaż nie znasz tej godziny.
Wierzyć trzeba Jego Słowom,
Żyć bez grzechu – dobro czynić.
Czuwaj bracie, siostro droga,
Bądź gotowy na przybycie
Pana swego, Stwórcę, Boga,
On przyniesie nowe życie.
Bo On królem ponad Króle,
On jest Panem nad Panami.
Jemu oddaj swoją wolę,
A zlituje się nad nami.
Autor: Bogdan Mroziński 

TO JEST KRÓL! Łk 23, 35 – 43

 

„Jezu wspomnij o mnie”

 


Gdy lud patrzył na Jezusa,
Jak w okrutnych mękach konał,
Jeszcze chcieli Mu dokuczyć.
Również Męką mówił do nas.
Jeśli Jesteś Królem Żydów
-Tak szydzili Zeń żołnierze-
Pierwej więc samego Siebie wybaw,
A zaczniemy w Ciebie wierzyć.
On Jest przecież tym wybranym
By ratować lud swój z nędzy
Synem Ojca miłowanym
Choć był w takiej poniewierce.
Tyś Jest Królem nad Królami
Panem dziejów, Twórcą, Mocą.
Jesteś przecież Bogiem z nami,
Chłodem w znoju, Światłem w nocy.
Jesteś Królem naszej ziemi,
Przez lud wierny Tyś wybrany.
Nasze życie pragniesz zmienić
I z niewoli nas ocalić.
Przymnóż, Jezu, w nas wierzenie,
Jak łotrowi na tym palu.
By usłyszeć Twoje zapewnienie,
„Dzisiaj ze mną będziesz w raju”.

 

Autor: Bogdan Mroziński


KRES Łk 21, 5 - 19

 

 

 

 

„Nauczycielu! Kiedy to się stanie?”
Po zachwycie nad świątynią,
Ozdobioną kamieniami:
“Kiedy owe dni upłyną,
Wszystko legnie pod gruzami”.
To jest strata dla nas wielu!
Jaki znak? Jak to się stanie?
Powiedz nam, Nauczycielu,
Zapytali Go zebrani.
Będą wojny prowadzone,
Tudzież też trzęsienia ziemi,
Na was ręce podniesione -
W Imię moje zgromadzeni.
Lecz nie bójcie się niczego,
Dam wam mądrość i wymowę.
Dla Imienia Boga Swego,
Złóżcie dowód - nawet głowę.
Warto nawet życie stracić,
By odzyskać je na nowo.
Warto w Bogu się zatracić,
Warto wierzyć w Jego Słowo.
Autor: Bogdan Mroziński

 

ŻYCIE PO ŻYCIU Łk 20, 27 - 38

 

„ Bóg jest Bogiem żyjących”

 

 

 

W wierze rodzi się nadzieja,
Którą w sercu musisz zmieścić,
Że po życiu na tej ziemi
Będzie w znacznie innej treści.
Pierwej musisz nań zasłużyć,
Żyjąc zgodnie z Jego wolą,
Przykazania w życie wdrożyć
I wypełniać chociaż boli.
Kiedy staniesz się już godny,
By osiągnąć życie wieczne,
Będziesz aniołom podobny,
Jako syn będziesz bezpieczny.
Mojżesz, widząc krzew płonący,
Słyszał głos Pana z wysoka,
Że On jest Bogiem żyjących,
Na ciebie człowieku czeka.

 

Autor: Bogdan Mroziński

 

 

 

 

 

ZOBACZYĆ JEZUSA Łk 19, 1 -10
„ Jezus przyszedł szukać, co zginęło”
Przechodząc Jezus przez pewne miasto,
Doń przybył Jerychem zwanego.
Ludzi było dużo - nazbyt ciasno,
By mógł zobaczyć Zacheusz Jego.
Wspiął się więc na dużą sykomorę,
Bo tamtędy miał przechodzić właśnie.
A był niskiego wzrostu – to z góry,
Mógł z drzewa widzieć Go jaśniej.
Zejdź z drzewa - Jezus mu powiada -
Dziś muszę przybyć do domu twojego.
Pospiesz się, bo tak trwać nie wypada -
Chociaż wszyscy szemrali na Niego.
Zacheusz zaś stanął przed Bogiem,
I mówi do Niego te słowa:
“Połowę majątku rozdaję ubogim,
Skrzywdzonym nagrodzić gotowym”.
Zejdź z drzewa, na którym utkwiłeś,
Bo i ciebie Jezus zobaczył z daleka.
Przypomnij sobie – na pewno zgrzeszyłeś,
Zbawienie duszy na ciebie też czeka.
Autor: Bogdan Mroziński 

 

NASZE SPRAWY PARAFIALNE
1. Dziś XXXI Niedziela zwykła, ofiarujmy nasze modlitwy w int. rodzin:

* godz.15.00 – Koronka do Bożego Miłosierdzia;
* godz.17.30 – Nabożeństwo różańcowe w kościele;


2. Jutro ostatnie nabożeństwo różańcowe o godz. 17.30.
* Dzieci mają swój ostatni różaniec o godz.16.30. Po różańcu dla dzieci bal w radości Wszystkich Świętych.


3. Jutro Msza św. wieczorna w int. członków Żywego Różańca. Po Mszy św. zmiana tajemnic różańcowych. Zapraszamy chętnych do udziału w codziennej modlitwie różańcowej.


4. We wtorek /1 listopada/ uroczystość Wszystkich Świętych. Msze święte w naszym kościele o godz. 7.30, 9.00, 10.30, 12.00 i 18.00. Tego dnia obowiązuje nas udział we Mszy świętej, nie wystarczy samo nawiedzenie cmentarza.
Różaniec z wypominkami oktawalnymi od 1 do 8 listopada o godz.17.00, potem Msza św. oktawalna za naszych zmarłych.


5. Od dnia 1 do 8 listopada można codziennie uzyskać odpust zupełny i ofiarować za dusze w czyśćcu cierpiące. Warunki: stan łaski uświęcającej, nawiedzenie cmentarza i odmówienie dowolnej modlitwy za zmarłych, odmówienie Modlitwy Pańskiej i wyznania wiary, przyjęcie Komunii św. i modlitwa wg intencji Ojca św. W zakrystii i kancelarii parafialnej przyjmujemy intencje na wypominki roczne, półroczne i oktawalne.


6. W środę /2 listopada/ dzień modlitw za dusze wiernych zmarłych /Dzień Zaduszny/. Tego dnia Msze św. o godz. 7.00 , 9.00 16.30 i 18.00.


7. W czwartek po Mszy św. wieczornej Godzina Święta. Na tę Mszę świętą i adorację zapraszamy Bractwo eucharystyczne i wszystkich czcicieli Najśw. Sakramentu.


8. W pierwszy piątek /4 listopada/ okazja do spowiedzi podczas rannych Mszy św. o godz.7.00 i 9.00, potem odwiedziny zgłoszonych chorych.
Spowiedź po południu od godz.16.00; Msza św. dla dzieci o godz.16.30 potem spowiedź dorosłych i młodzieży.
W pierwszy piątek miesiąca zapraszamy o godz.18.45 na Adorację Młodych w Kościele: “Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią.” /w adoracji uczestniczą przygot. się do sakr. bierzm. - wszystkie grupy/.


9. W sobotę /5 listopada/ o godz.9.00 Msza św. w int. dusz w czyśćcu cierpiących, a od godz.16.30 rozważania pierwszosobotnie i nasz różaniec z Wypominkami oktawalnymi.
Wieczorem Apel maryjny o godz.21.00. Na to nabożeństwo zapraszamy czcicieli Matki Bożej: Rycerki i Rycerzy Niepokalanej i członków Żywego Różańca, a także tych, którzy mają prywatne nabożeństwo do Matki Bożej.


10. W minionym tygodniu ofiary indywidualnych ofiarodawców na nasz Kościół wyniosły 350 zł. Bóg zapłać wszystkim ofiarodawcom parafii. Trwają prace związane z zabezpieczeniem zewnętrznym tynków kościoła. Wydatki to wypożyczenie rusztowań i zakup materiału 10.000 zł.


11. Parafia planuje Ferie z Bogiem w górach z okazją do nauki jazdy na nartach /w terminie 21-28.01.2023/. Bliższe informacje i zapisy u ks. Wojciecha.


 

NIEDZIELA 30.X.2022r.
7.30 + Eugenia i Bolesław KOT od syna z rodziną
9.00 + Anna ZIÓŁKOWSKA /greg. 14/
10.30 + Tadeusz KULA
10.30 O Boże bł. zdrowie i dary Ducha Św. dla Patrycji Przybylskiej
12.00 + Marek BARTOSZUK r.śm.
12.00 W 70r.ur. ADAMA z pr. o Boże bł. i potrzebne łaski
16.00 + Paweł i Mariusz PODSIEDLIK
17.30 Nabożeństwo różańcowe
18.00 Dziękczynna w 55r.śl. Karoliny i Ryszarda z pr. o Boże bł. i potrzebne łaski


PONIEDZIAŁEK 31.X.2022r.
7.00 + Anna ZIÓŁKOWSKA /greg. 15/
17.00 + Alina KRÓLIKOWSKA od Sławomira Detko z rodziną
17.30 Nabożeństwo różańcowe
18.00 + Andrzej ZIÓŁKOWSKI
18.00 W int. członków Żywego Różańca


WTOREK 1.XI.2022r.
Uroczystość Wszystkich Świętych
7.30 + Anna ZIÓŁKOWSKA /greg. 16/
9.00 + Mieczysław Jadwiga BANASIAK int.
dzieci i wnuków
10.30 + Andrzej Grzegorz Anna ZIÓŁKOWSCY zm. z rodz. Gaworów Przydaczy Jan MAZUR
12.00 + Maria 10r.ś. Zdzisław ŻURAWEK
17.00 Różaniec z wypominkami
18.00 Msza św. oktawalna


ŚRODA 2.XI.2022r.
Dzień modlitwy za dusze zmarłych
7.00 +Anna ZIÓŁKOWSKA /greg. 17/
9.00 + Alina KRÓLIKOWSKA od kol. i kol.
Związku NSZZ pracowników Społem
16.30 + Sławomir TOMASZEK od r. Owczarków
16.30 + Tadeusz FLASZA od sąsiadów
17.00 Różaniec z wypominkami
18.00 Msza św. oktawalna


CZWARTEK 3.XI.2022r.
7.00 + Anna ZIÓŁKOWSKA /greg. 18/
16.30 + Jan GWIAZDA od najbiższej rodziny
16.30 + Sławomir TOMASZEK od rodz. Cierkos
17.00 Różaniec z wypominkami
18.00 Msza św. oktawalna
18.45 Godzina Swięta


PIĄTEK 4.XI.2022r.
7.00 + Anna ZIÓŁKOWSKA /greg. 19/
9.00 Wynagrodz. Najśw. Sercu P. Jezusa
16.30 + Jan GWIAZDA od najbiższej rodziny
16.30 +Sławomir TOMASZEK od rodz. Pielużek
17.00 Różaniec z wypominkami
18.00 Msza św. oktawalna


SOBOTA 5.XI.2022r.
7.00 W int. ks. Sławomira z pr. o Boże bł. od parafian
7.00 + Anna ZIÓŁKOWSKA /greg. 20/
9.00 W int. dusz w czyśćcu cierpiących
16.30 Rozważanie pierwszosobotnie
17.00 Różaniec z wypominkami
18.00 Msza św. oktawalna
21.00 APEL MARYJNY


NIEDZIELA 6.XI.2022r.
7.30 + Anna ZIÓŁKOWSKA od sąs. Gombr.15
9.00 W int. SYLWII z pr. o Boże bł. i potrzebne
łaski z racji imienin
10.30 +Zofia 5r. Jan 26r. i zmarli z rodziny Grzegorczyków i Madejskich
10.30 + Anna ZIÓŁKOWSKA /greg. 21/
12.00 + Barbara KNYSAK od wnuka Artura z rodziną
12.00 + Barbara FIGURSKA od r. Całusińskich
16.00 + Jerzy KROGULEC r.śm.
17.00 Różaniec z wypominkami
18.00 Msza św. oktawalna

PYCHA I POKORA Łk 18, 9 – 14
„Boże bądź litościw mnie grzesznemu”

 

Ważna jest z Bogiem rozmowa-
Sam Pan Jezus przekonuje-
Aby serce było wciąż gotowe,
Co od Pana potrzebuje.
Do świątyni, Jezus mówi,
Weszło dwoje różnych ludzi:
Faryzeusz – celnik drugi,
By modlitwę w sobie wzbudzić.
Pierwszy mówi, że jest prawy.
Chełpi się swą sprawiedliwością:
“Wiernie służę Twemu Prawu”.
Nawet prawił o swym poście.
Celnik za to stał z daleka,
Nie chciał oczu w niebo zwrócić,
Jak przystało na człowieka.
Nie mógł się też z Bogiem kłócić.
Bił się w piersi z całej siły:
“Bądź miłościw mnie grzesznemu”.
Ta modlitwa miłą była,
Pan go uznał za prawego.
Każdy kto się zbyt wynosi,
Patrząc krzywo na bliźniego,
Pana niech o pokorę prosi,
A wyniknie dobro z tego.

Autor: Bogdan Mroziński

 

 

NASZE SPRAWY PARAFIALNE

 

 

 1. Dziś XXX Niedziela zwykła i Światowy Dzień Misyjny, puszka Caritas stanowić będzie nasz wkład w Papieskie Dzieła Misyjne. Wspomóżmy to dzieło. W intencji misji ofiarujmy też nasze modlitwy:
* godz.15.00 – Koronka do Bożego Miłosierdzia;
* godz.17.30 – Nabożeństwo różańcowe w kościele;


2. Dziś po Mszy św. o godz.12.00 odbędzie się spotkanie dla dzieci
przygotowujących się do I Komunii św. (w salce nad zakrystią) oraz dla rodziców tych dzieci (w kościele).


3. Przez cały październik nabożeństwa różańcowe o godz. 17.30.
* Dzieci mają swój różaniec /od poniedziałku do piątku/ o godz.16.30.
* w poniedziałek wspomnienie św. Antoniego Marii Clareta, biskupa. Po Mszy wieczornej na spotkanie zaprasza Wspólnota Krwi Chrystusa.
* we wtorek po Mszy wieczornej -- spotkanie Kręgu biblijnego;
* w środę o godz. 17.00 spotkanie scholki;
* w czwartek po Mszy wieczornej katecheza dla dorosłych.
* w piątek święto świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza, po Mszy wieczornej spotkanie grup oazowych.
* w sobotę o godz.10.00 spotkanie ministrantów i lektorów.


4. W miniony czwartek przeżyliśmy parafialny Odpust ku czci św. Jana Kantego. Wielkie Bóg zapłać wszystkim, którzy włączyli się w jego przygotowanie i przeżycie: wspólnotom modlitewnym, Bractw u Eucharystycznemu i członkom Straży Kościelnej. Dziękuję za oprawę muzyczną panu Organiście i chórowi pod dyrekcją p. Darka Madejskiego, Służbie Liturgicznej za oprawę tej uroczystości. Niech wstawiennictwo św. Jana Kantego wyjedna szczególne łaski i dary, których nam tak bardzo potrzeba. Słowa podziękowania kieruję ku paniom i panom, którzy przygotowali św iątynię na naszą uroczystość. Szczególne słow a podziękowania kieruję ku Paniom, które włożyły swój trud i serce, by na odpustowym stole niczego nie zabrakło.


5. Zbliża się czas szczególnych modlitw za naszych zmarłych i nawiedzania cmentarzy. Uporządkujmy wcześniej groby naszych bliskich.
Pod chórem możemy zaopatrzyć się w kartki na Wypominki. Będziemy modlić się za zgłoszonych zmarłych w oktawie uroczystości Wszystkich Świętych /1 do 8 listopada/ podczas Różańca i Mszy św. oktawalnej.
Można też zgłosić zmarłych na Wypominki roczne, które są czytane w każdą niedzielę przed Mszą św. o godz.10.30.


6. Członkowie Akcji Katolickiej po Mszach św. sprzedają znicze. Dochód ze zniczy wspiera dzieła miłosierdzia Akcji Katolickiej. Bóg zapłać właścicielom firmy “Tomaszek” za podarowane wkłady i znicze.


7. Parafia planuje Ferie z Bogiem w górach z okazją do nauki jazdy na nartach /w terminie 21-28.01.2023/. Bliższe informacje i zapisy u ks. Wojciecha.


8. W minionym tygodniu ofiary indywidualnych ofiarodawców na nasz Kościół wyniosły 850 zł. Bóg zapłać wszystkim ofiarodawcom parafii. Trwają prace związane z zabezpieczeniem zewnętrznym tynków kościoła.


9. Z naszej wspólnoty parafialnej odszedł do wieczności śp. Zbigniew Mateja. Zawierzmy go Bożemu miłosierdziu. Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj mu świeci.

 

NIEDZIELA 23.X.2022r.
7.30 + Janina i Edward JURCZYK
9.00 + Irena BEYM /z racji imienin/
10.30 + Grażyna HAJNRYCH od sąs. Zbyszka Karolskiego z rodziną
10.30 + Anna ZIÓŁKOWSKA /greg. 7/
12.00 W 20r.ślubu MONIKI i GRZEGORZA
z pr. o zdrowie i Boże bł. od rodziców
12.00+Daniela Marian 30r.ś. KOŁODZIEJCZYK c.r. Kołodziejczyków Chmielewskich i Michalskich
16.00 +Alina KRÓLIKOWSKA od rodziców
17.30 Nabożeństwo różańcowe
18.00 + Dominika Jan SEKRET 25r.śm. Alicja KOŁODZIEJCZYK 11r.śm.


PONIEDZIAŁEK 24.X.2022r.
7.00 + Anna ZIÓŁKOWSKA /greg. 8/
17.00 + Anna ZIÓŁKOWSKA od Ewy z rodziną
17.30 Nabożeństwo różańcowe
18.00 + Alina KRÓLIKOWSKA od siostry z r.
18.00 + Zofia WIEKIERA od Marty i Marcina z rodziną


WTOREK 25.X.2022r.
7.00 + Anna ZIÓŁKOWSKA /greg. 9/
17.00 + Alina KRÓLIKOWSKA od kol. i kol. z działu produkcji
17.00 + ks. Henryk RADECKI od bratanka z r.
17.30 Nabożeństwo różańcowe
18.00 + Danuta MARGASIŃSKA od Oli Marcina i Leny Grabowskich
18.00 + Zofia WIEKIERA od córki Elżbiety z r.


ŚRODA 26.X.2022r.
7.00 +Alina KRÓLIKOWSKA od pracowników Piekarni i magazynu
17.00 + Zdzisław Marta Wojciech i Lech WAJDA Maciej Stanisław SIEWIERSCY Andrzej PIĄTEK
17.00 +Anna ZIÓŁKOWSKA /greg. 10/
17.30 Nabożeństwo różańcowe
18.00 +Czesława RYŚ 2r.śm. od Teresy
18.00 + Zofia WIEKIERA od Ewy i Adama


CZWARTEK 27.X.2022r.
7.00 + Anna ZIÓŁKOWSKA /greg. 11/
17.00 + Alina KRÓLIKOWSKA od Tadeusza Detko z rodziną
17.00 +Zofia WIEKIERA od wnuków Marcina Michała i Patryka z rodzinami
17.30 Nabożeństwo różańcowe
18.00 Nowenna do św. Jana Kantego


PIĄTEK 28.X.2022r.
7.00 O Boże bł. i zdrowie dla x. Sławomira
17.00 + Alina KRÓLIKOWSKA od Mariusza Detko z rodziną
17.30 Nabożeństwo różańcowe
18.00 + Tadeusz i Janina BĄBEL Marianna i Józef STEMPEL
18.00 + Anna ZIÓŁKOWSKA /greg. 12/


SOBOTA 29.X.2022r.
7.00 + Danuta MARGASIŃSKA od sąsiadów z Pużaka 3 kl.III
17.00 + Bożena Łukasz Stanisław KWARCIAK Tadeusz PAŁUSZKA
17.00 + Agatka KUBERSKA od babci Danuty i pradziadków Bożeny i Antoniego
17.30 Nabożeństwo różańcowe
18.00 + Aleksandra RZECZKOWSKA 13r.śm.
18.00 + Anna ZIÓŁKOWSKA /greg. 13/


NIEDZIELA 30.X.2022r.
7.30 + Eugenia i Bolesław KOT od syna z rodziną
9.00 + Anna ZIÓŁKOWSKA /greg. 14/
10.30 + Tadeusz KULA
10.30 O Boże bł. zdrowie i dary Ducha Św. dla Patrycji Przybylskiej
12.00 + Marek BARTOSZUK r.śm.
12.00 W 70r.ur. ADAMA z pr. o Boże bł. i potrzebne łaski
16.00 + Paweł i Mariusz PODSIEDLIK
17.30 Nabożeństwo różańcowe
18.00 Dziękczynna w 55r.śl. Karoliny i Ryszarda z pr. o Boże bł. i potrzebne łaski

 

 

 

 

WYTRWAŁA MODLITWA Łk 18, 1 – 8
„ Obroń mnie przed moim przeciwnikiem”
Bardzo ważna jest modlitwa -
Mówi Jezus w swojej przypowieści.
Dla nas to jest również bitwa,
Co się w niej kryje i mieści.


“Obroń mnie przed moim wrogiem”
Mówi wdowa do sędziego.
Chociaż nie jest zgodny z Bogiem,
Może zrobić - coś dobrego.


Serce twarde miał ów sędzia,
Lecz na skutek prośby mięknie.
“Niech mnie więcej nie zadręcza,
Chyba serce mi nie pęknie?”


A czy Bóg, który jest Prawy,
Nie wysłucha swego ludu?
Który prosi w swoich sprawach,
By dokonał -- nawet cudu?


Byś uzyskał to, co pragniesz,
Komu bardzo zaufałeś?
On na pewno cię przygarnie.
A czy wiary dochowałeś?


Niech modlitwą życie będzie.
W każdy dzień, dziękując Bogu,
Jego chwałę głosić wszędzie,
Wielbić Go, na wszystkich drogach.
Autor: Bogdan Mroziński


 

NASZE SPRAWY PARAFIALNE
1. Dziś XXIX Niedziela zwykła i “Dzień Papieski” -- dzień upamiętniający życie, dzieło i myśli Świętego Jana Pawła II. Tak jak Ojciec Św. starajmy się w życiu osobistym, rodzinnym i społecznym być orędownikami godności ludzkiej i bronić największego dobra, jakim jest rodzina, życie człowieka. Dla polskiej młodzieży zdolnej, ale z ubogich rodzin, zbierać będziemy ofiary do puszek na fundusz stypendialny. Za okazaną pomoc i dar z serca bardzo dziękujemy.
Dziś o godz.15.00 – Koronka do Bożego Miłosierdzia;
* godz.17.30 – Nabożeństwo różańcowe w kościele;


2. Przez cały październik nabożeństwa różańcowe o godz. 17.30.
* Dzieci mają swój różaniec /od poniedziałku do piątku/ o godz.16.30.
* od poniedziałku do środy Wspólnota Krwi Chrystusa z naszej parafii zaprasza na Nowennę przed wspomnieniem św. Kaspra del Bufalo na godz. 17.00 do Kaplicy Adoracji. Jest to świadectwo o nieskończonym miłosierdziu Bożym.

 

* w poniedziałek wspomn. św. Ignacego Antiocheńskiego, biskupa i męczennika.


3. We wtorek święto św. Łukasza Ewangelisty, patrona Służby Zdrowia, obejmijmy naszą modlitwą wszystkich pracowników Służby Zdrowia. Po Mszy wieczornej - spotkanie Kręgu biblijnego;

 


4. W środę wspomn. św. Pawła od Krzyża, prezbitera. O godz. 17.00 spotkanie scholki;
* w środę /17 października/ czuwanie Domowego Kościoła godz. 19.30 zapraszamy małżonków i rodziny.


5. W czwartek 20 października, nasz Parafialny Odpust. Msze św. o godz.7.00, 9.00 17.00 i 18.00. Suma Odpustowa o godz.18.00 Koncelebra pod przewodnictwem ks. prof. Romana Ceglarka.


6. W piątek wspomnienie św. Kaspra del Bufalo; Msza św. odpustowa ku jego czci o godz. 18.00. Zaprasza Wspólnota Krwi Chrystusa.


7. W przyszłą niedzielę Światowy Dzień Misyjny, puszka Caritas stanowić będzie nasz wkład w dzieła misyjne. Wspomóżmy to dzieło.
W przyszłą niedzielę 23 października po Mszy św. o godz.12.00 odbędzie się spotkanie dla dzieci przygotowujących się do I Komunii św. (w salce nad zakrystią) oraz dla rodziców tych dzieci (w kościele).


8. Zbliża się czas modlitw za naszych zmarłych, zanim rozpoczniemy te modlitwy uporządkujmy ich groby. Pod chórem możemy zaopatrzyć się w kartki, na których wypiszemy naszych zmarłych. W okresie oktawy uroczystości Wszystkich Świętych /1 do 8 listopada/ będziemy modlić się za nich podczas Różańca i Mszy św. oktawalnej. Wypominki roczne są czytane w każdą niedzielę przed Mszą św. o godz.10.30.


9. Członkowie Akcji Katolickiej po Mszach św. sprzedają znicze. Dochód ze zniczy wspiera dzieła miłosierdzia Akcji Katolickiej. Bóg zapłać właścicielom firmy “Tomaszek” za podarowane wkłady i znicze.


10. Parafia planuje Ferie z Bogiem w górach /w terminie 21-28.01.2023/. Bliższe informacje i zapisy u ks. Wojciecha.


11. W minionym tygodniu ofiary indywidualnych ofiarodawców na nasz Kościół wyniosły 2350 zł. Bóg zapłać wszystkim ofiarodawcom parafii. Trwają prace związane z zabezpieczeniem zewnętrznym tynków kościoła.


12. Z naszej wspólnoty parafialnej odszedł do wieczności śp. Marek Rybak. Zawierzmy go Bożemu miłosierdziu. Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj mu świeci.

 

NIEDZIELA 16.X.2022r.
7.30 + Jan Henryka KACZMAREK Helena Tadeusz ORACZ Ireneusz Stefania SEGIET Beata ANTOSZEWSKA
9.00 + Katarzyna 49r.śm. i Zygmunt KOTYLA
10.30 + Jadwiga FAŁDROWICZ i zm. z rodziny Fałdrowiczów
10.30 + Czesław DERDA jego rodzice i rodzeństwo, Szczepan i Regina GOŁDA
12.00 O Boże bł.i opiekę Matki Bożej dla WIKTORA w 10r.ur. od mamy i dziadków
12.00 + Zbigniew KLECZKOWSKI 30r.ś. Janina Stefan BINEK Elżbieta Stanisław BĄBELEWSCY
16.00 + Apolonia 30r. i Jan 40r. WALASZCZYK
17.30 Nabożeństwo różańcowe
18.00 + Ryszard CHRAPOŃSKI


PONIEDZIAŁEK 17.X.2022r.
7.00 + Anna ZIÓŁKOWSKA /greg. 1/
17.00 + Grażyna HAJNRYCH od bratowej z Arturem
17.30 Nabożeństwo różańcowe
18.00 + Alina KRÓLIKOWSKA od koleżanek i kolegów z Ciastkarni
18.00 +Mariusz OLSZOWY od Jolanty i Jana


WTOREK 18.X.2022r.
7.00 + Anna ZIÓŁKOWSKA /greg. 2/
17.00 +Mariusz OLSZOWY i dusze w czyśćcu cierpiące od Marka Gieroń z rodziną
17.00 + ks. Henryk RADECKI od Sławomira Nowaka z rodziną
17.30 Nabożeństwo różańcowe
18.00 + Alina KRÓLIKOWSKA od koleżanek i kolegów z Ciastkarni
18.00 + Zofia WIEKIERA od siostry Marysi z rodziną


ŚRODA 19.X.2022r.
7.00 + Anna ZIÓŁKOWSKA /greg. 3/
17.00 +Benedykt Stanisława MARCZAK Władysław i Irena RADOSZ
17.00 + Lech MATYSIAK od rodz. Kubickich
17.30 Nabożeństwo różańcowe
18.00 +Jolanta MARAŻEWSKA od męża i córki z rodziną
18.00 + Zygmunt MALINOWSKI od r. Cwelinów


CZWARTEK 20.X.2022r.
Uroczystość św. Jana Kantego
7.00 + Marian PUDŁO od syna Bogdana z żoną
9.00 + Anna ZIÓŁKOWSKA /greg. 4/
17.00 Dziękczynna z prośbą o Boże bł. dla Zosi Marysi Leny i Wery
17.30 Nabożeństwo różańcowe
18.00 + Kazimierz PRUDZIC z okazji imienin
18.00 SUMA ZA PARAFIAN


PIĄTEK 21.X.2022r.
7.00 + Danuta MARGASIŃSKA od działu organizacyjno-prawnego Spółdz. “Północ”
17.00 + Anna ZIÓŁKOWSKA /greg. 5/
17.30 Nabożeństwo różańcowe
18.00 MSZA ODPUSTOWA w int. Wspóln. Krwi Chrystusa
18.00 + Grzegorz ORGANA 2r.ś. od żony dzieci wnuków i prawnuków


SOBOTA 22.X.2022r.
7.00 + Anna ZIÓŁKOWSKA /greg. 6/
17.00 + Elżbieta WRONA
17.00 +ks. Henryk RADECKI od r. Grzybów
17.30 Nabożeństwo różańcowe
18.00 + Maria Zenon Marianna Jan Tadeusz KORCZAK Stefania WOJTCZAK Kazimiera Lucjan OCIEPA
18.00 +Zygmunt MALINOWSKI od Zarządu i pracowników firmy MASTER


NIEDZIELA 23.X.2022r.
7.30 + Janina i Edward JURCZYK
9.00 + Irena BEYM /z racji imienin/
10.30 + Grażyna HAJNRYCH od sąs. Zbyszka Karolskiego z rodziną
10.30 + Anna ZIÓŁKOWSKA /greg. 7/
12.00 w 20r.ślubu MONIKI i GRZEGORZA z pr. o zdrowie i Boże bł. od rodziców
12.00+Daniela Marian 30r.ś. KOŁODZIEJCZYK c.r. Kołodziejczyków Chmielewskich i Michalskich
16.00 +Alina KRÓLIKOWSKA od rodziców
17.30 Nabożeństwo różańcowe
18.00 + Dominika Jan SEKRET 25r.śm. Alicja KOŁODZIEJCZYK 11r.śm.

 


WDZIĘCZNOŚĆ Łk 17, 11 -19
„Jezusie, zmiłuj się nad nami”
Dziesięciu trędowatych Jezusa spotkało,
Kiedy przechodził przez pogranicze Samarii.
Jezusie Mistrzu – z daleka wołało,
Ulituj się nad nami – bo zdrowia żądali.
Gdy Jezus ich usłyszał to się ulitował,
Uwolnił od trądu Swoją Boską Mocą.
Do kapłanów kroki ich skierował,
A gdy oni szli doznali pomocy.
Tylko jeden z dziesięciu z trądu uwolnionych,
Wrócił do Pana pokłon Mu oddając.
Czy nie dziesięciu zostało oczyszczonych,
Rzekł Jezus: – Do uczniów się zwracając?
Tak wiele dobrego co dzień nas spotyka
I nasza wdzięczność Komuś się należy.
Każda łaska od Pana ciebie też dotyka.
Bo Jemu tak bardzo na tobie zależy.
Autor: Bogdan Mroziński

NASZE SPRAWY PARAFIALNE

1. Dziś XXVIII Niedziela zwykła, trwamy na modlitwie w intencji naszych rodzin.
Dziś zgodnie z uchwałą Konferencji Episkopatu Polski prowadzone są badania
niedzielnych praktyk religijnych Polaków (dominicantes i communicantes).
Wszystkich uczestników liturgii zapraszamy do wspólnej modlitwy:
* godz.15.00 – Koronka do Bożego Miłosierdzia;
* godz.17.30 – Nabożeństwo różańcowe w kościele;


2. Przez cały październik nabożeństwa różańcowe o godz. 17.30.


* Dzieci mają swój różaniec /od poniedziałku do piątku/ o godz.16.30.


3. W tym tygodniu zapraszamy na spotkania w grupach. Może warto zajrzeć do istniejących grup i wspólnot, by odnaleźć swoje miejsce w Kościele i pogłębić swoje relacje z Jezusem i Jego Matką.
* w poniedziałek na spotkanie zapraszają Czciciele Krwi Chrystusa;
* we wtorek wspomnienie św. Jana XXIII, po Mszy wieczornej na spotkanie zaprasza Krąg biblijny;
* w środę wspomn. bł. Jana Beyzyma, prezbitera, o godz. 1700 spotkanie scholki;


4. W czwartek /13 października/ wspomn. bł. Honorata Koźmińskiego i nabożeństwo fatimskie, rozpoczniemy je różańcem o godz.17.30. Potem
Msza św. i dalsza część różańca z procesją. Na to nabożeństwo zapraszamy wszystkich czcicieli Matki Bożej: Rycerki i Rycerzy Niepokalanej i członków
Żywego Różańca.


5. W piątek wspomn. św. Małgorzaty Marii Alacoque mistyczka, znana przede wszystkim z propagowania nabożeństwa ku czci Najświętszego Serca
Jezusowego, objawionego jej w widzeniach przez Jezusa Chrystusa.
6. W piątek na Mszę św. o godz. 18.00 i spotkanie zapraszamy uczniów klas VII i VIII przygotowujących się do przyjęcia sakramentu bierzmowania.
* w piątek po Mszy wieczornej spotkanie oazowe. Zapraszamy młodzież młodszą i starszą, która pragnie spotkać Żywego Boga.

7. W sobotę wspomnienie św. Teresy od Jezusa, dziewicy i doktora Kościoła.
o godz. 10.00 spotkanie ministrantów młodszych, starszych i lektorów.
Duszpasterstwo Rodzin zaprasza w sobotę /15 października/ rodziców, którzy doświadczyli dramatu utraconego dziecka na wspólną modlitwę.
O godz. 15.00 rozpoczniemy adorację w kościele i odmówimy Koronkę do Bożego miłosierdzia, a po niej, o godz.16.00 Msza św. w int. rodziców, którzy
doświadczyli dramatu utraty dziecka.


8. Parafia planuje Ferie z Bogiem w górach. /w terminie 21-28.01.2023/.
Bliższe informacje i zapisy u ks. Wojciecha.


9. W minionym tygodniu ofiary indywidualnych ofiarodawców na nasz Kościół
wyniosły 600 zł. i dar Żywego Różańca 720 zł. Bóg zapłać wszystkim ofiarodawcom parafii. Trwają prace związane z zabezpieczeniem zewnętrznym
tynków kościoła. Zakupiliśmy dalszą partię materiału na kwotę 25 428 zł.


10. Z naszej wspólnoty parafialnej odszedł do wieczności śp. Jerzy Kowalski.
Zawierzmy go Bożemu miłosierdziu. Wieczny odpoczynek racz mu dać
Panie, a światłość wiekuista niechaj mu świeci.

 

NIEDZIELA 9.X.2022r.
7.30 + Zofia PUŁAWSKA 5r.śm.
9.00 + Czesław Stefania CHWAŁKOWSCY Kazimierz ŁĘGOWIK
10.30 + Lucyna PIŁKOWSKA r. śm.
10.30 O Boże bł.i opiekę Matki Bożej dla PIOTRA w 14r.ur. od mamy i dziadków
12.00 + Irena BEJM r.śm.
12.00 + Barbara FIGURSKA od rodziny Jagusiaków i Karpików
16.00 + Ludwika DWORAK
17.30 Nabożeństwo różańcowe
18.00 + Henryk DĄBROWSKI
 
PONIEDZIAŁEK 10.X.2022r.
7.00 + Alina KRÓLIKOWSKA od rodziny Piłkowskich
17.00 + Grażyna HAJNRYCH od sąsiadów
17.30 Nabożeństwo różańcowe
18.00 + Eugenia i Jan KRAWCZYK Antonina Czesław PIĄTCZAK
18.00 + Zygmunt MALINOWSKI od swata Janusza


WTOREK 11.X.2022r.
7.00 + Grażyna HAJNRYCH od ZP HADES
17.00 + Ewa BŁASZCZYK 1r.śm.
17.00 + ks. Henryk RADECKI od r.Ścibirowskich
17.30 Nabożeństwo różańcowe
18.00 +Władysław Helena SANECCY Roman Jadwiga Tomasz STATECZNY
18.00 +Mariusz OLSZOWY od prac. firmy DOMAREX


ŚRODA 12.X.2022r.
7.00 + Stanisław ORMAN od rodz. Borków
17.00 + Grażyna HAJNRYCH od Agnieszki z rodziną
17.00 + ks. Henryk RADECKI od rodz. Lechów
17.30 Nabożeństwo różańcowe
18.00 + Edward KUTA
18.00 + Mariusz OLSZOWY od sąsiadów


CZWARTEK 13.X.2022r.
7.00 + Andrzej 3r.ś. i Anna ZIÓŁKOWSCY
17.00 + Zenon PROĆ 1r.śm.
17.00 + Anna ZIÓŁKOWSKA od sąs. Gomb.15
17.30 Nabożeństwo różańcowe
18.00 Nowenna ku czci św. Jana Kantego
18.45 NABOŻEŃSTWO FATIMSKIE


PIĄTEK 14.X.2022r.
7.00 + Zygmunt MALINOWSKI od r. Sielawów
17.00 + Alina KRÓLIKOWSKA od Danuty Młyńczyk z rodziną
17.30 Nabożeństwo różańcowe
18.00 + Irena i Stefan POLICIŃSCY
18.00 + Halina GOLCZYK od firmy Wiewióra&Golczyk Architekci z Żywca


SOBOTA 15.X.2022r.
7.00 + Teresa KWANDRANS od mamy i Darka

15.00 Koronka do Bożego Miłosierdzia
16.00 W int. rodziców, którzy doświadczyli dramatu śmierci nieurodzonego dziecka
1700 + Jadwiga Maria i Zenon ZIELIŃSCY
1700 +Agatka KUBERSKA od Łukasza Żaka z r.
1730 Nabożeństwo różańcowe
1800 + Helena i Antoni ADAMUS
1800 + Zdzisław 10 r.ś. i Maria ŻURAWEK


NIEDZIELA 16.X.2022r.
7.30 + Jan Henryka KACZMAREK Helena Tadeusz ORACZ Ireneusz Stefania SEGIET
Beata ANTOSZEWSKA
9.00 + Katarzyna 49r.śm. i Zygmunt KOTYLA
10.30 + Jadwiga FAŁDROWICZ i zm. z rodziny Fałdrowiczów
10.30 + Czesław DERDA jego rodzice i rodzeństwo, Szczepn i Regina GOŁDA
12.00 O Boże bł.i opiekę Matki Bożej dla WIKTORA w 10r.ur. od mamy i dziadków
12.00 + Zbigniew KLECZKOWSKI 30r.ś. Janina Stefan BINEK Elżbieta Stanisław
BĄBELEWSCY
16.00 + Apolonia 30r. i Jan 40r. WALASZCZYK
17.30 Nabożeństwo różańcowe
1800 + Ryszard CHRAPOŃSKI 

WIARA I SŁUŻBA Łk 17, 5 - 10
„ Wzmocnij naszą wiarę”
Wiarą można zdziałać wiele,
Mówi Jezus w swojej opowieści.
Można nawet krzew lub ziele
Wyrwać z ziemi – i w morzu umieścić.
Wiarą jak gorczyczne ziarno
Możesz czerpać wciąż za darmo.
Mając sługę, który orze,
Późno wróci prosto z pola,
Czy powiecie mu w pokorze:
“Czas posiłku” - bo już pora?
Raczej: “Służ mi swą pomocą”,
Choćby wrócił nawet nocą?
Kiedy wszystko wykonacie,
To, co wam już polecono,
Chyba sami to przyznacie,
Że powinno się dokonać,
Bo sługami na tej ziemi
W rękach Pana zostajemy.
Weź różaniec w swoje ręce,
Na Maryję wznieś swe oczy.
Ona wiary ma najwięcej,
Swą opieką cię otoczy.
Autor: Bogdan Mroziński

NASZE SPRAWY PARAFIALNE
1. Dziś XXVII Niedziela zwykła i pierwsza niedziela miesiąca, stąd na zakończenie Mszy św. nasza krótka adoracja Najświętszego Sakramentu i zaproszenie do nawiedzenia Kaplicy Adoracji, trwamy na modlitwie w intencji naszych rodzin, szczególnie dzieci, młodzieży i wychowawców.
Po Mszy św. o godz. 12.00 dzieci kl.III otrzymają poświęcone Różańce.
* godz.15.00 – Koronka do Bożego Miłosierdzia;
* godz.17.30 – Różaniec w kościele;


2. Przez cały październik nabożeństwa różańcowe o godz. 17.30.
* Dzieci mają swój różaniec /od poniedziałku do piątku/ o godz.16.30.


3.W tym tygodniu zapraszamy na spotkania w grupach. Może warto zajrzeć do istniejących grup i wspólnot, by odnaleźć swoje miejsce w kościele i pogłębić swoje relacje z Jezusem i Jego Matką.
* w poniedziałek na spotkanie zapraszają Czciciele Krwi Chrystusa;
we wtorek wspomnienie św. Franciszka z Asyżu, po Mszy wieczornej spotkanie zaprasza Krąg biblijny;
* we środę wspomnienie św. Faustyny Kowalskiej, dziewicy, o godz. 17.00 spotkanie scholki;


4. W środę Apel maryjny o godz.21.00. Na to nabożeństwo zapraszamy czcicieli Matki Bożej: Rycerki i Rycerzy Niepokalanej i członków Żywego Różańca, a także tych, którzy mają prywatne nabożeństwo do Matki Bożej.


5. W czwartek wspomnienie św. Brunona, prezbitera, na Mszę wieczorną i Godzinę Świętą zapraszamy wszystkich czcicieli Eucharystii. Po godz.21.00 dalsze czuwanie przez całą noc w kaplicy adoracji.


6. W piątek wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Różańcowej i pierwszy piątek miesiąca. Okazja do spowiedzi podczas rannych Mszy św. o godz.7.00 i 9.00. Potem odwiedziny zgłoszonych chorych.
Spowiedź dzieci rozpoczniemy o godz.16.30, potem spowiedź dorosłych i młodzieży.


7. W piątek po Mszy wieczornej o godz. 18.45 zapraszamy na Adorację Najświętszego Sakramentu z cyklu "Dary Ducha Świętego". Na tę adorację szczególnie zapraszamy kandydatów przygotowujących się do przyjęcia sakramentu bierzmowania.
* w piątek po Mszy wieczornej spotkanie oazowe. Zapraszamy młodzież młodszą i starszą, która pragnie spotkać Żywego Boga.


8. Parafia planuje Ferie z Bogiem w górach. /w terminie 21-28.01.2023/. Bliższe informacje u ks. Wojciecha.


9. W minionym tygodniu ofiary indywidualnych ofiarodawców na nasz Kościół wyniosły 500 zł. Bóg zapłać wszystkim ofiarodawcom parafii. Trwają prace związane z zabezpieczeniem zewnętrznym tynków części plebanii.


10. Z naszej wspólnoty parafialnej odeszły do wieczności śp. Anna Dudek i Stanisława Michalska. Zawierzmy je Bożemu miłosierdziu. Wieczny odpoczynek racz im dać Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci.


NIEDZIELA 2.X.2022r.
7.30 + Grażyna HAJNRYCH od sąsiadów
9.00 + Stanisław i Elżbieta SOLAK
10.30 + Halina GOLCZYK od Jacka Haliny i Klaudii Wiewióra
10.30 +Bogdan SPERCZYŃSKI od najbliższych
12.00 + Elżbieta WRONA 5r.śm.
12.00 O Boże bł.i opiekę Matki Bożej dla Tymoteusza Drobnikowskiego w 1r. ur.
16.00 O Boże bł.i łaskę zdrowia dla Teresy
Pożarlik
17.30 Nabożeństwo różańcowe
18.00 + Alina KRÓLIKOWSKA od współpracowników teścia
 
PONIEDZIAŁEK 3.X.2022r.
7.00 + Alina KRÓLIKOWSKA od sąs. z Czecha 12
17.00 + Janina i Stanisław GĄSIOR Anna CHWAŁEK
17.30 Nabożeństwo różańcowe
18.00 + Teresa Kazimierz i Zdzisław SURLEJ Eleonora i Józef IDZIAK
18.00 + Regina KUBAN od chrześnicy Haliny z rodziną


WTOREK 4.X.2022r.
7.00 + Alina KRÓLIKOWSKA od sąs. z Czecha 12
17.00 + Józef TRZESZCZYŃSKI 36r.śm.
17.00 + Agatka KUBERSKA od pracowników Pogotowia Ratunkowego w Kłobucku
17.30 Nabożeństwo różańcowe
18.00 +Danuta MARGASIŃSKA od rodziny Maszczyńskich
1800 +Danuta MAJOR od kuzynek z bratem


ŚRODA 5.X.2022r.
7.00 + Alina KRÓLIKOWSKA od sąs. z Czecha 12
17.00 + Paweł STAWIARSKI od sąs. z klatki
17.00 + ks. Henryk RADECKI od Teresy z mężem
17.30 Nabożeństwo różańcowe
18.00 + Grażyna HAJNRYCH od sąsiadów
18.00 + Zygmunt MALINOWSKI od sąsiadów
21.00 APEL MARYJNY


CZWARTEK 6.X.2022r.
7.00 + MARIAN PUDŁO od r. Sienkowskich
17.00 + Alicja JAŚKIEWICZ od sąs. Ewy z mamą
17.00 + Mariusz OLSZOWY od koleżanek
i kolegów z pracy żony
17.30 Nabożeństwo różańcowe
18.00 Nowenna ku czci św. Jana Kantego
18.45 GODZINA ŚWIĘTA


PIĄTEK 7.X.2022r.
7.00 + Krystyna WOŹNIAK od córki z mężem
9.00 Wynagradz. Najśw. Sercu P. Jezusa
17.00 + Eugenia Wacław Zenon i Szczepan JĘDRECCY
17.30 Nabożeństwo różańcowe
18.00 O Boże bł.i opiekę Matki Bożej dla EWY
18.00 + Mariusz OLSZOWY od Zarządu firmy DOMAREX


SOBOTA 8.X.2022r.
7.00 + Danuta MARGASIŃSKA od Stanisława i Zofii Kapkowskich z rodziną
16.00 + Elżbieta WRONA 5r.śm.
17.00 + Henryka CEGLARZ Robert STACHERCZAK i zm. z tych rodzin
17.00 +Agatka KUBERSKA od rodz. Praskich
17.30 Nabożeństwo różańcowe
18.00 + Jerzy JURASZ 23r.śm. .
18.00 O Boże bł.i opiekę Matki Bożej dla Teresy i Andrzeja w 40 rocz. ślubu


NIEDZIELA 9.X.2022r.
7.30 + Zofia PUŁAWSKA 5r.śm.
9.00 + Czesław Stefania CHWAŁKOWSCY Kazimierz ŁĘGOWIK
10.30 + Lucyna PIŁKOWSKA r. śm.
10.30 O Boże bł.i opiekę Matki Bożej dla PIOTRA w 14r.ur. od mamy i dziadków
12.00 + Irena BEJM r.śm.
12.00 + Barbara FIGURSKA od rodziny Jagusiaków i Karpików
16.00 + Ludwika DWORAK
17.30 Nabożeństwo różańcowe
18.00 + Henryk DĄBROWSKI

 

KONTRAST Łk 16, 19 - 31

„ Mają Mojżesza i Proroków”

Był bogaty pewien człowiek,

Żył wystawnie i ucztował.

U bram jego – Jezus powie -

Leżał Łazarz i biedował.

Chciał nasycić się resztkami,

Co leżały pod stołami.

Umarł żebrak tam przed laty,

Na Abrahama spoczął łonie.

Umarł także ten bogaty,

Teraz w ogniu cały płonie.

Miał na ziemi wygód wszelkich,

Teraz w piekle bardzo cierpi.

Kiedy ujrzał on Łazarza,

Że uniknął tej niedoli,

Wtedy rzecze do Abrahama:

Ulżyj proszę mojej roli.

Wyślij kogoś do mych braci,

By nie mogli, jak ja, stracić.

Mają przecież i Mojżesza,

Też proroków w swoim gronie.

Dla nich znajdzie się pociecha,

Niech słuchają! To ci powiem:

Każdy kto dla siebie żyje,

Kielich męki potem pije.

Autor: Bogdan Mroziński

 

Zaproszenie


PRZYGOTUJCIE DROGĘ PANU Mt 3, 1 - 12
„ Nawróćcie się, bo przychodzi Królestwo”

Na pustyni w ziemi Judzkiej
Jan wystąpił z swoją mową.
Już nadchodzi już jest blisko,
Królestwo Niebieskie na nowo.
Odzież miał z wielbłąda sierści,
I skórzany pas na biodrach.
-Wyprostujcie Jemu ścieżki-
Chrztu udzielał w rzece Jordan.
Każdy musi się nawrócić,
Jeśli chce być blisko Pana.
Brzemię grzechów trzeba zrzucić,
Wszak jest dzieckiem Abrahama.
Drzewo, które jest jałowe,
I owocu nie przynosi.
Do wycięcia jest gotowe,
O siekierę aż się prosi.
Już przybliża się z nieba,
Ten który potężny w czynie.
Z Betlejemu – domu chleba,
Błogi pokój na nas spłynie.

Autor: Bogdan Mroziński

 

BĄDŹCIE GOTOWI Mt 24, 37 - 44
„Czuwajcie”
Kiedy przyjdzie Syn Człowieczy
- Mówił Jezus do zebranych -
Nikt nie będzie nawet liczył,
Że naprawdę to się stanie.
Tak jak przed potopem było,
Jedli, pili, nie zważali.
Wtedy wszystko się skończyło,
Wówczas woda ich zabrała.
Zawsze trzeba być gotowym,
Chociaż nie znasz tej godziny.
Wierzyć trzeba Jego Słowom,
Żyć bez grzechu – dobro czynić.
Czuwaj bracie, siostro droga,
Bądź gotowy na przybycie
Pana swego, Stwórcę, Boga,
On przyniesie nowe życie.
Bo On królem ponad Króle,
On jest Panem nad Panami.
Jemu oddaj swoją wolę,
A zlituje się nad nami.
Autor: Bogdan Mroziński

 

TO JEST KRÓL! Łk 23, 35 – 43

 

„Jezu wspomnij o mnie”

 


Gdy lud patrzył na Jezusa,
Jak w okrutnych mękach konał,
Jeszcze chcieli Mu dokuczyć.
Również Męką mówił do nas.
Jeśli Jesteś Królem Żydów
-Tak szydzili Zeń żołnierze-
Pierwej więc samego Siebie wybaw,
A zaczniemy w Ciebie wierzyć.
On Jest przecież tym wybranym
By ratować lud swój z nędzy
Synem Ojca miłowanym
Choć był w takiej poniewierce.
Tyś Jest Królem nad Królami
Panem dziejów, Twórcą, Mocą.
Jesteś przecież Bogiem z nami,
Chłodem w znoju, Światłem w nocy.
Jesteś Królem naszej ziemi,
Przez lud wierny Tyś wybrany.
Nasze życie pragniesz zmienić
I z niewoli nas ocalić.
Przymnóż, Jezu, w nas wierzenie,
Jak łotrowi na tym palu.
By usłyszeć Twoje zapewnienie,
„Dzisiaj ze mną będziesz w raju”.

 

Autor: Bogdan Mroziński

 

 

KRES Łk 21, 5 - 19
„Nauczycielu! Kiedy to się stanie?”
Po zachwycie nad świątynią,
Ozdobioną kamieniami:
“Kiedy owe dni upłyną,
Wszystko legnie pod gruzami”.
To jest strata dla nas wielu!
Jaki znak? Jak to się stanie?
Powiedz nam, Nauczycielu,
Zapytali Go zebrani.
Będą wojny prowadzone,
Tudzież też trzęsienia ziemi,
Na was ręce podniesione -
W Imię moje zgromadzeni.
Lecz nie bójcie się niczego,
Dam wam mądrość i wymowę.
Dla Imienia Boga Swego,
Złóżcie dowód - nawet głowę.
Warto nawet życie stracić,
By odzyskać je na nowo.
Warto w Bogu się zatracić,
Warto wierzyć w Jego Słowo.
Autor: Bogdan Mroziński 


ŻYCIE PO ŻYCIU Łk 20, 27 - 38
„ Bóg jest Bogiem żyjących”
W wierze rodzi się nadzieja,
Którą w sercu musisz zmieścić,
Że po życiu na tej ziemi
Będzie w znacznie innej treści.
Pierwej musisz nań zasłużyć,
Żyjąc zgodnie z Jego wolą,
Przykazania w życie wdrożyć
I wypełniać chociaż boli.
Kiedy staniesz się już godny,
By osiągnąć życie wieczne,
Będziesz aniołom podobny,
Jako syn będziesz bezpieczny.
Mojżesz, widząc krzew płonący,
Słyszał głos Pana z wysoka,
Że On jest Bogiem żyjących,
Na ciebie człowieku czeka.
Autor: Bogdan Mroziński


 

ZOBACZYĆ JEZUSA Łk 19, 1 -10
„ Jezus przyszedł szukać, co zginęło”
Przechodząc Jezus przez pewne miasto,
Doń przybył Jerychem zwanego.
Ludzi było dużo - nazbyt ciasno,
By mógł zobaczyć Zacheusz Jego.
Wspiął się więc na dużą sykomorę,
Bo tamtędy miał przechodzić właśnie.
A był niskiego wzrostu – to z góry,
Mógł z drzewa widzieć Go jaśniej.
Zejdź z drzewa - Jezus mu powiada -
Dziś muszę przybyć do domu twojego.
Pospiesz się, bo tak trwać nie wypada -
Chociaż wszyscy szemrali na Niego.
Zacheusz zaś stanął przed Bogiem,
I mówi do Niego te słowa:
“Połowę majątku rozdaję ubogim,
Skrzywdzonym nagrodzić gotowym”.
Zejdź z drzewa, na którym utkwiłeś,
Bo i ciebie Jezus zobaczył z daleka.
Przypomnij sobie – na pewno zgrzeszyłeś,
Zbawienie duszy na ciebie też czeka.
Autor: Bogdan Mroziński 

NASZE SPRAWY PARAFIALNE
1. Dziś XXXI Niedziela zwykła, ofiarujmy nasze modlitwy w int. rodzin:

* godz.15.00 – Koronka do Bożego Miłosierdzia;
* godz.17.30 – Nabożeństwo różańcowe w kościele;


2. Jutro ostatnie nabożeństwo różańcowe o godz. 17.30.
* Dzieci mają swój ostatni różaniec o godz.16.30. Po różańcu dla dzieci bal w radości Wszystkich Świętych.


3. Jutro Msza św. wieczorna w int. członków Żywego Różańca. Po Mszy św. zmiana tajemnic różańcowych. Zapraszamy chętnych do udziału w codziennej modlitwie różańcowej.


4. We wtorek /1 listopada/ uroczystość Wszystkich Świętych. Msze święte w naszym kościele o godz. 7.30, 9.00, 10.30, 12.00 i 18.00. Tego dnia obowiązuje nas udział we Mszy świętej, nie wystarczy samo nawiedzenie cmentarza.
Różaniec z wypominkami oktawalnymi od 1 do 8 listopada o godz.17.00, potem Msza św. oktawalna za naszych zmarłych.


5. Od dnia 1 do 8 listopada można codziennie uzyskać odpust zupełny i ofiarować za dusze w czyśćcu cierpiące. Warunki: stan łaski uświęcającej, nawiedzenie cmentarza i odmówienie dowolnej modlitwy za zmarłych, odmówienie Modlitwy Pańskiej i wyznania wiary, przyjęcie Komunii św. i modlitwa wg intencji Ojca św. W zakrystii i kancelarii parafialnej przyjmujemy intencje na wypominki roczne, półroczne i oktawalne.


6. W środę /2 listopada/ dzień modlitw za dusze wiernych zmarłych /Dzień Zaduszny/. Tego dnia Msze św. o godz. 7.00 , 9.00 16.30 i 18.00.


7. W czwartek po Mszy św. wieczornej Godzina Święta. Na tę Mszę świętą i adorację zapraszamy Bractwo eucharystyczne i wszystkich czcicieli Najśw. Sakramentu.


8. W pierwszy piątek /4 listopada/ okazja do spowiedzi podczas rannych Mszy św. o godz.7.00 i 9.00, potem odwiedziny zgłoszonych chorych.
Spowiedź po południu od godz.16.00; Msza św. dla dzieci o godz.16.30 potem spowiedź dorosłych i młodzieży.
W pierwszy piątek miesiąca zapraszamy o godz.18.45 na Adorację Młodych w Kościele: “Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią.” /w adoracji uczestniczą przygot. się do sakr. bierzm. - wszystkie grupy/.


9. W sobotę /5 listopada/ o godz.9.00 Msza św. w int. dusz w czyśćcu cierpiących, a od godz.16.30 rozważania pierwszosobotnie i nasz różaniec z Wypominkami oktawalnymi.
Wieczorem Apel maryjny o godz.21.00. Na to nabożeństwo zapraszamy czcicieli Matki Bożej: Rycerki i Rycerzy Niepokalanej i członków Żywego Różańca, a także tych, którzy mają prywatne nabożeństwo do Matki Bożej.


10. W minionym tygodniu ofiary indywidualnych ofiarodawców na nasz Kościół wyniosły 350 zł. Bóg zapłać wszystkim ofiarodawcom parafii. Trwają prace związane z zabezpieczeniem zewnętrznym tynków kościoła. Wydatki to wypożyczenie rusztowań i zakup materiału 10.000 zł.


11. Parafia planuje Ferie z Bogiem w górach z okazją do nauki jazdy na nartach /w terminie 21-28.01.2023/. Bliższe informacje i zapisy u ks. Wojciecha.


NIEDZIELA 30.X.2022r.
7.30 + Eugenia i Bolesław KOT od syna z rodziną
9.00 + Anna ZIÓŁKOWSKA /greg. 14/
10.30 + Tadeusz KULA
10.30 O Boże bł. zdrowie i dary Ducha Św. dla Patrycji Przybylskiej
12.00 + Marek BARTOSZUK r.śm.
12.00 W 70r.ur. ADAMA z pr. o Boże bł. i potrzebne łaski
16.00 + Paweł i Mariusz PODSIEDLIK
17.30 Nabożeństwo różańcowe
18.00 Dziękczynna w 55r.śl. Karoliny i Ryszarda z pr. o Boże bł. i potrzebne łaski


PONIEDZIAŁEK 31.X.2022r.
7.00 + Anna ZIÓŁKOWSKA /greg. 15/
17.00 + Alina KRÓLIKOWSKA od Sławomira Detko z rodziną
17.30 Nabożeństwo różańcowe
18.00 + Andrzej ZIÓŁKOWSKI
18.00 W int. członków Żywego Różańca


WTOREK 1.XI.2022r.
Uroczystość Wszystkich Świętych
7.30 + Anna ZIÓŁKOWSKA /greg. 16/
9.00 + Mieczysław Jadwiga BANASIAK int.
dzieci i wnuków
10.30 + Andrzej Grzegorz Anna ZIÓŁKOWSCY zm. z rodz. Gaworów Przydaczy Jan MAZUR
12.00 + Maria 10r.ś. Zdzisław ŻURAWEK
17.00 Różaniec z wypominkami
18.00 Msza św. oktawalna


ŚRODA 2.XI.2022r.
Dzień modlitwy za dusze zmarłych
7.00 +Anna ZIÓŁKOWSKA /greg. 17/
9.00 + Alina KRÓLIKOWSKA od kol. i kol.
Związku NSZZ pracowników Społem
16.30 + Sławomir TOMASZEK od r. Owczarków
16.30 + Tadeusz FLASZA od sąsiadów
17.00 Różaniec z wypominkami
18.00 Msza św. oktawalna


CZWARTEK 3.XI.2022r.
7.00 + Anna ZIÓŁKOWSKA /greg. 18/
16.30 + Jan GWIAZDA od najbiższej rodziny
16.30 + Sławomir TOMASZEK od rodz. Cierkos
17.00 Różaniec z wypominkami
18.00 Msza św. oktawalna
18.45 Godzina Swięta


PIĄTEK 4.XI.2022r.
7.00 + Anna ZIÓŁKOWSKA /greg. 19/
9.00 Wynagrodz. Najśw. Sercu P. Jezusa
16.30 + Jan GWIAZDA od najbiższej rodziny
16.30 +Sławomir TOMASZEK od rodz. Pielużek
17.00 Różaniec z wypominkami
18.00 Msza św. oktawalna


SOBOTA 5.XI.2022r.
7.00 W int. ks. Sławomira z pr. o Boże bł. od parafian
7.00 + Anna ZIÓŁKOWSKA /greg. 20/
9.00 W int. dusz w czyśćcu cierpiących
16.30 Rozważanie pierwszosobotnie
17.00 Różaniec z wypominkami
18.00 Msza św. oktawalna
21.00 APEL MARYJNY


NIEDZIELA 6.XI.2022r.
7.30 + Anna ZIÓŁKOWSKA od sąs. Gombr.15
9.00 W int. SYLWII z pr. o Boże bł. i potrzebne
łaski z racji imienin
10.30 +Zofia 5r. Jan 26r. i zmarli z rodziny Grzegorczyków i Madejskich
10.30 + Anna ZIÓŁKOWSKA /greg. 21/
12.00 + Barbara KNYSAK od wnuka Artura z rodziną
12.00 + Barbara FIGURSKA od r. Całusińskich
16.00 + Jerzy KROGULEC r.śm.
17.00 Różaniec z wypominkami
18.00 Msza św. oktawalna

 


WDZIĘCZNOŚĆ Łk 17, 11 -19
„Jezusie, zmiłuj się nad nami”
Dziesięciu trędowatych Jezusa spotkało,
Kiedy przechodził przez pogranicze Samarii.
Jezusie Mistrzu – z daleka wołało,
Ulituj się nad nami – bo zdrowia żądali.
Gdy Jezus ich usłyszał to się ulitował,
Uwolnił od trądu Swoją Boską Mocą.
Do kapłanów kroki ich skierował,
A gdy oni szli doznali pomocy.
Tylko jeden z dziesięciu z trądu uwolnionych,
Wrócił do Pana pokłon Mu oddając.
Czy nie dziesięciu zostało oczyszczonych,
Rzekł Jezus: – Do uczniów się zwracając?
Tak wiele dobrego co dzień nas spotyka
I nasza wdzięczność Komuś się należy.
Każda łaska od Pana ciebie też dotyka.
Bo Jemu tak bardzo na tobie zależy.
Autor: Bogdan Mroziński

NASZE SPRAWY PARAFIALNE

1. Dziś XXVIII Niedziela zwykła, trwamy na modlitwie w intencji naszych rodzin.
Dziś zgodnie z uchwałą Konferencji Episkopatu Polski prowadzone są badania
niedzielnych praktyk religijnych Polaków (dominicantes i communicantes).
Wszystkich uczestników liturgii zapraszamy do wspólnej modlitwy:
* godz.15.00 – Koronka do Bożego Miłosierdzia;
* godz.17.30 – Nabożeństwo różańcowe w kościele;


2. Przez cały październik nabożeństwa różańcowe o godz. 17.30.


* Dzieci mają swój różaniec /od poniedziałku do piątku/ o godz.16.30.


3. W tym tygodniu zapraszamy na spotkania w grupach. Może warto zajrzeć do istniejących grup i wspólnot, by odnaleźć swoje miejsce w Kościele i pogłębić swoje relacje z Jezusem i Jego Matką.
* w poniedziałek na spotkanie zapraszają Czciciele Krwi Chrystusa;
* we wtorek wspomnienie św. Jana XXIII, po Mszy wieczornej na spotkanie zaprasza Krąg biblijny;
* w środę wspomn. bł. Jana Beyzyma, prezbitera, o godz. 1700 spotkanie scholki;


4. W czwartek /13 października/ wspomn. bł. Honorata Koźmińskiego i nabożeństwo fatimskie, rozpoczniemy je różańcem o godz.17.30. Potem
Msza św. i dalsza część różańca z procesją. Na to nabożeństwo zapraszamy wszystkich czcicieli Matki Bożej: Rycerki i Rycerzy Niepokalanej i członków
Żywego Różańca.


5. W piątek wspomn. św. Małgorzaty Marii Alacoque mistyczka, znana przede wszystkim z propagowania nabożeństwa ku czci Najświętszego Serca
Jezusowego, objawionego jej w widzeniach przez Jezusa Chrystusa.
6. W piątek na Mszę św. o godz. 18.00 i spotkanie zapraszamy uczniów klas VII i VIII przygotowujących się do przyjęcia sakramentu bierzmowania.
* w piątek po Mszy wieczornej spotkanie oazowe. Zapraszamy młodzież młodszą i starszą, która pragnie spotkać Żywego Boga.

7. W sobotę wspomnienie św. Teresy od Jezusa, dziewicy i doktora Kościoła.
o godz. 10.00 spotkanie ministrantów młodszych, starszych i lektorów.
Duszpasterstwo Rodzin zaprasza w sobotę /15 października/ rodziców, którzy doświadczyli dramatu utraconego dziecka na wspólną modlitwę.
O godz. 15.00 rozpoczniemy adorację w kościele i odmówimy Koronkę do Bożego miłosierdzia, a po niej, o godz.16.00 Msza św. w int. rodziców, którzy
doświadczyli dramatu utraty dziecka.


8. Parafia planuje Ferie z Bogiem w górach. /w terminie 21-28.01.2023/.
Bliższe informacje i zapisy u ks. Wojciecha.


9. W minionym tygodniu ofiary indywidualnych ofiarodawców na nasz Kościół
wyniosły 600 zł. i dar Żywego Różańca 720 zł. Bóg zapłać wszystkim ofiarodawcom parafii. Trwają prace związane z zabezpieczeniem zewnętrznym
tynków kościoła. Zakupiliśmy dalszą partię materiału na kwotę 25 428 zł.


10. Z naszej wspólnoty parafialnej odszedł do wieczności śp. Jerzy Kowalski.
Zawierzmy go Bożemu miłosierdziu. Wieczny odpoczynek racz mu dać
Panie, a światłość wiekuista niechaj mu świeci.

 

WIARA I SŁUŻBA Łk 17, 5 - 10
„ Wzmocnij naszą wiarę”
Wiarą można zdziałać wiele,
Mówi Jezus w swojej opowieści.
Można nawet krzew lub ziele
Wyrwać z ziemi – i w morzu umieścić.
Wiarą jak gorczyczne ziarno
Możesz czerpać wciąż za darmo.
Mając sługę, który orze,
Późno wróci prosto z pola,
Czy powiecie mu w pokorze:
“Czas posiłku” - bo już pora?
Raczej: “Służ mi swą pomocą”,
Choćby wrócił nawet nocą?
Kiedy wszystko wykonacie,
To, co wam już polecono,
Chyba sami to przyznacie,
Że powinno się dokonać,
Bo sługami na tej ziemi
W rękach Pana zostajemy.
Weź różaniec w swoje ręce,
Na Maryję wznieś swe oczy.
Ona wiary ma najwięcej,
Swą opieką cię otoczy.
Autor: Bogdan Mroziński

 

NASZE SPRAWY PARAFIALNE
1. Dziś XXVII Niedziela zwykła i pierwsza niedziela miesiąca, stąd na zakończenie Mszy św. nasza krótka adoracja Najświętszego Sakramentu i zaproszenie do nawiedzenia Kaplicy Adoracji, trwamy na modlitwie w intencji naszych rodzin, szczególnie dzieci, młodzieży i wychowawców.
Po Mszy św. o godz. 12.00 dzieci kl.III otrzymają poświęcone Różańce.
* godz.15.00 – Koronka do Bożego Miłosierdzia;
* godz.17.30 – Różaniec w kościele;


2. Przez cały październik nabożeństwa różańcowe o godz. 17.30.
* Dzieci mają swój różaniec /od poniedziałku do piątku/ o godz.16.30.


3.W tym tygodniu zapraszamy na spotkania w grupach. Może warto zajrzeć do istniejących grup i wspólnot, by odnaleźć swoje miejsce w kościele i pogłębić swoje relacje z Jezusem i Jego Matką.
* w poniedziałek na spotkanie zapraszają Czciciele Krwi Chrystusa;
we wtorek wspomnienie św. Franciszka z Asyżu, po Mszy wieczornej spotkanie zaprasza Krąg biblijny;
* we środę wspomnienie św. Faustyny Kowalskiej, dziewicy, o godz. 17.00 spotkanie scholki;


4. W środę Apel maryjny o godz.21.00. Na to nabożeństwo zapraszamy czcicieli Matki Bożej: Rycerki i Rycerzy Niepokalanej i członków Żywego Różańca, a także tych, którzy mają prywatne nabożeństwo do Matki Bożej.


5. W czwartek wspomnienie św. Brunona, prezbitera, na Mszę wieczorną i Godzinę Świętą zapraszamy wszystkich czcicieli Eucharystii. Po godz.21.00 dalsze czuwanie przez całą noc w kaplicy adoracji.


6. W piątek wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Różańcowej i pierwszy piątek miesiąca. Okazja do spowiedzi podczas rannych Mszy św. o godz.7.00 i 9.00. Potem odwiedziny zgłoszonych chorych.
Spowiedź dzieci rozpoczniemy o godz.16.30, potem spowiedź dorosłych i młodzieży.


7. W piątek po Mszy wieczornej o godz. 18.45 zapraszamy na Adorację Najświętszego Sakramentu z cyklu "Dary Ducha Świętego". Na tę adorację szczególnie zapraszamy kandydatów przygotowujących się do przyjęcia sakramentu bierzmowania.
* w piątek po Mszy wieczornej spotkanie oazowe. Zapraszamy młodzież młodszą i starszą, która pragnie spotkać Żywego Boga.


8. Parafia planuje Ferie z Bogiem w górach. /w terminie 21-28.01.2023/. Bliższe informacje u ks. Wojciecha.


9. W minionym tygodniu ofiary indywidualnych ofiarodawców na nasz Kościół wyniosły 500 zł. Bóg zapłać wszystkim ofiarodawcom parafii. Trwają prace związane z zabezpieczeniem zewnętrznym tynków części plebanii.


10. Z naszej wspólnoty parafialnej odeszły do wieczności śp. Anna Dudek i Stanisława Michalska. Zawierzmy je Bożemu miłosierdziu. Wieczny odpoczynek racz im dać Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci.


 

NIEDZIELA 2.X.2022r.
7.30 + Grażyna HAJNRYCH od sąsiadów
9.00 + Stanisław i Elżbieta SOLAK
10.30 + Halina GOLCZYK od Jacka Haliny i Klaudii Wiewióra
10.30 +Bogdan SPERCZYŃSKI od najbliższych
12.00 + Elżbieta WRONA 5r.śm.
12.00 O Boże bł.i opiekę Matki Bożej dla Tymoteusza Drobnikowskiego w 1r. ur.
16.00 O Boże bł.i łaskę zdrowia dla Teresy
Pożarlik
17.30 Nabożeństwo różańcowe
18.00 + Alina KRÓLIKOWSKA od współpracowników teścia
 
PONIEDZIAŁEK 3.X.2022r.
7.00 + Alina KRÓLIKOWSKA od sąs. z Czecha 12
17.00 + Janina i Stanisław GĄSIOR Anna CHWAŁEK
17.30 Nabożeństwo różańcowe
18.00 + Teresa Kazimierz i Zdzisław SURLEJ Eleonora i Józef IDZIAK
18.00 + Regina KUBAN od chrześnicy Haliny z rodziną


WTOREK 4.X.2022r.
7.00 + Alina KRÓLIKOWSKA od sąs. z Czecha 12
17.00 + Józef TRZESZCZYŃSKI 36r.śm.
17.00 + Agatka KUBERSKA od pracowników Pogotowia Ratunkowego w Kłobucku
17.30 Nabożeństwo różańcowe
18.00 +Danuta MARGASIŃSKA od rodziny Maszczyńskich
1800 +Danuta MAJOR od kuzynek z bratem


ŚRODA 5.X.2022r.
7.00 + Alina KRÓLIKOWSKA od sąs. z Czecha 12
17.00 + Paweł STAWIARSKI od sąs. z klatki
17.00 + ks. Henryk RADECKI od Teresy z mężem
17.30 Nabożeństwo różańcowe
18.00 + Grażyna HAJNRYCH od sąsiadów
18.00 + Zygmunt MALINOWSKI od sąsiadów
21.00 APEL MARYJNY


CZWARTEK 6.X.2022r.
7.00 + MARIAN PUDŁO od r. Sienkowskich
17.00 + Alicja JAŚKIEWICZ od sąs. Ewy z mamą
17.00 + Mariusz OLSZOWY od koleżanek
i kolegów z pracy żony
17.30 Nabożeństwo różańcowe
18.00 Nowenna ku czci św. Jana Kantego
18.45 GODZINA ŚWIĘTA


PIĄTEK 7.X.2022r.
7.00 + Krystyna WOŹNIAK od córki z mężem
9.00 Wynagradz. Najśw. Sercu P. Jezusa
17.00 + Eugenia Wacław Zenon i Szczepan JĘDRECCY
17.30 Nabożeństwo różańcowe
18.00 O Boże bł.i opiekę Matki Bożej dla EWY
18.00 + Mariusz OLSZOWY od Zarządu firmy DOMAREX


SOBOTA 8.X.2022r.
7.00 + Danuta MARGASIŃSKA od Stanisława i Zofii Kapkowskich z rodziną
16.00 + Elżbieta WRONA 5r.śm.
17.00 + Henryka CEGLARZ Robert STACHERCZAK i zm. z tych rodzin
17.00 +Agatka KUBERSKA od rodz. Praskich
17.30 Nabożeństwo różańcowe
18.00 + Jerzy JURASZ 23r.śm. .
18.00 O Boże bł.i opiekę Matki Bożej dla Teresy i Andrzeja w 40 rocz. ślubu


NIEDZIELA 9.X.2022r.
7.30 + Zofia PUŁAWSKA 5r.śm.
9.00 + Czesław Stefania CHWAŁKOWSCY Kazimierz ŁĘGOWIK
10.30 + Lucyna PIŁKOWSKA r. śm.
10.30 O Boże bł.i opiekę Matki Bożej dla PIOTRA w 14r.ur. od mamy i dziadków
12.00 + Irena BEJM r.śm.
12.00 + Barbara FIGURSKA od rodziny Jagusiaków i Karpików
16.00 + Ludwika DWORAK
17.30 Nabożeństwo różańcowe
18.00 + Henryk DĄBROWSKI

 

KONTRAST Łk 16, 19 - 31

„ Mają Mojżesza i Proroków”

Był bogaty pewien człowiek,

Żył wystawnie i ucztował.

U bram jego – Jezus powie -

Leżał Łazarz i biedował.

Chciał nasycić się resztkami,

Co leżały pod stołami.

Umarł żebrak tam przed laty,

Na Abrahama spoczął łonie.

Umarł także ten bogaty,

Teraz w ogniu cały płonie.

Miał na ziemi wygód wszelkich,

Teraz w piekle bardzo cierpi.

Kiedy ujrzał on Łazarza,

Że uniknął tej niedoli,

Wtedy rzecze do Abrahama:

Ulżyj proszę mojej roli.

Wyślij kogoś do mych braci,

By nie mogli, jak ja, stracić.

Mają przecież i Mojżesza,

Też proroków w swoim gronie.

Dla nich znajdzie się pociecha,

Niech słuchają! To ci powiem:

Każdy kto dla siebie żyje,

Kielich męki potem pije.

Autor: Bogdan Mroziński

 

Ogłoszenia

 

NASZE SPRAWY PARAFIALNE

 

1. Dziś obchodzimy XXIII Dzień modlitwy i pomocy materialnej Kościołowi na wschodzie, dziś także pierwsza niedziela miesiąca, stąd nasza krótka adoracja jest zaproszeniem do nawiedzenia Pana Jezusa w Kaplicy adoracji.
Dziś puszka Caritas jest naszym wsparcie tego dzieła. Caritas i Towarzystwo Patriotyczne Kresy przygotowuje paczki żywnościowe, które zostaną przekazane przed świętami rodzinom polskim mieszkającym na Ukrainie.
Zbieramy mąkę, cukier, makaron, konserwy, miód, kaszę i słodycze. Możemy te produkty składać do przygotowanych kartonów.

Dziś wieczorem o godz. 19.00 zapraszamy na Akatyst w wykonaniu solistów i chóru p. Darka Madejskiego.


2. W członkowie Akcji Katolickiej sprzedają wigilijne świece, rozprowadzane przez Caritas, które wspierają Dzieło Pomocy Dzieciom- duża świeca kosztuje 20 zł, a mała 10 zł.
Poświęcone Opłatki możemy zabrać i roznieść do naszych sąsiadów.
* Wszystkich zapraszamy do modlitwy w intencji naszych rodzin:
* godz.15.00 – Koronka; * godz.17.00 – Różaniec; * godz.17.30 – Nieszpory;


3. W tygodniu, każdego dnia Roraty dla dorosłych o godz. 6.30; Roraty dla dzieci o godz.16.30 /od poniedziałku do piątku/. Spójrzmy w wykaz intencji, bo w Adwencie nie będzie Mszy św. o godz. 7.00 i 17.00, ale o godz. 6.30 i 16.30.


4. W Kaplicy Wieczystej Adoracji codziennie pół godziny przed Różańcem Wspólnota Czcicieli Krwi Chrystusa zaprasza na Szkołę Pokory.


5. Jutro Apel maryjny o godz.2100. Na to nabożeństwo zapraszamy czcicieli Matki Bożej: Rycerki i Rycerzy Niepokalanej i członków Żywego Różańca, a także tych, którzy mają prywatne nabożeństwo do Matki Bożej.


6. We wtorek wspomnienie św. Mikołaja Akcja Katolicka zapraszam na słodki poczęstunek. Będziemy modlić się, by dobra nie zabrakło w naszych sercach.


7. W czwartek 8 grudnia uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP. Msze św. o godz. 7.00, 9.00, 16.30 i 18.00. Na Mszy św. o godz.16.30 przychodzą dzieci kl.III wraz z rodzicami. Podczas Mszy św. zastaną poświęcone medaliki Niepokalanej, które rodzice założą dzieciom zawierzając je opiece Matki Bożej.


8. W sobotę na Mszę wieczorną zapraszamy wszystkich członków Rady Duszpasterskiej, po Mszy wieczornej spotkanie w sali na plebanii.


9. W przyszłą niedzielę rozpoczniemy nasze Adwentowe Rekolekcje. We wtorek 13 grudnia planujemy dzień pojednania. Okazja do spowiedzi od godz.8.00 i po południu od godz.16.00.


10. W minionym tygodniu na potrzeby naszej parafii dar Żywy Różaniec 705 zł, ofiar. indywid. 300 zł i ofiaryzłożone z racji przyjęcia Opłatków z ul. Czecha 3 - 270 zł i Czecha 13 kl.VI 125 zł. Bóg zapłać ofiarodawcom i dobroczyńcom.


11. Parafia planuje Ferie z Bogiem w górach w Murzasichlu, z okazją do nauki jazdy na nartach. Prosimy o zwrot wypełnionych kart uczestnictwa.


12. Parafia planuje zorganizować pielgrzymkę do Fatimy w Portugalii w terminie 7-11.03.2023 /5dni/. Przelot samolotem. W programie pobyt w Fatimie, zwiedzanie innych sanktuariów portugalskich i Lizbony. Zapisy i program w kancelarii parafialnej.

 

 

 

NASZE SPRAWY PARAFIALNE
1. Dziś w pierwszą Niedzielą Adwentu rozpoczyna się nowy rok liturgiczny przeżywany w Kościele pod hasłem "Posłani w pokoju Chrystusa".


2. Dziś wybory do nowej Rady Duszpasterskiej. Na kartach do głosowania prosimy o zaznaczenie trzech kandydatów.
* w zakrystii możemy nabyć wigilijne świece, rozprowadzane przez Caritas, które wspierają Dzieło Pomocy Dzieciom - duża świeca kosztuje 20 zł, a mała 10 zł.
* Wszystkich zapraszamy do modlitwy w intencji naszych rodzin:
* godz.15.00 – Koronka;

* godz.17.00 – Różaniec;

* godz.17.30 – Nieszpory;
* poświęcone Opłatki możemy zabrać i roznieść do naszych sąsiadów.


3. W tygodniu, każdego dnia Roraty dla dorosłych o godz. 6.30; Roraty dla dzieci o godz.16.30 /od poniedziałku do piątku/. Spójrzmy w wykaz intencji, bo w Adwencie nie będzie Mszy św. o godz. 7.00 i 17.00, ale o godz. 6.30 i 16.30.


4. W Kaplicy Wieczystej Adoracji codziennie pół godziny przed Różańcem Wspólnota Czcicieli Krwi Chrystusa zaprasza na Szkołę Pokory.


5. W czwartek /1 grudnia/ od godz.8.00 w przychodni lekarskiej “Medicom bis” ul. Pużaka 5 możliwość badania USG DOPLER przepływów i drożności żył, naczyń szyjnych, kończyn dolnych, echo serca, piersi, tarczycy stawów, nerek i płuc. Badania płatne 75 zł od badania.


6. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek i nasza modlitwa o powołania kapłańskie i zakonne, pierwszy piątek i okazja do spotkania z Najświętszym Sercem Pana Jezusa. Tego dnia okazja do spowiedzi podczas rannych Mszy św. o godz.6.30 i 9.00. Potem odwiedzimy zgłoszonych chorych. Spowiedź po południu od godz.16.00 najpierw dzieci, potem dorosłych i młodzieży;
* Wieczorem po Mszy św. adoracja młodych. Zapraszamy tych, którzy przygotowują się do sakramentu bierzmowania.


7. W pierwszą sobotę /3 grudnia/ Msza św. w int. dusz w czyśćcu cierpiących o godz. 9.00, po południu rozważania maryjne i różaniec w kościele o godz.17.00 prowadzony przez członków Domowego Kościoła;


8. W sobotę po Mszy wieczornej spotkanie Akcji Katolickiej w sali na plebanii.


9. W II Niedzielę Adwentu (4 grudnia) obchodzimy XXIII Dzień modlitwy i pomocy materialnej Kościołowi na Wschodzie, puszka Caritas to nasze wsparcie tego dzieła. Caritas i Towarzystwo Patriotyczne Kresy przygotowuje paczki żywnościowe, które zostaną przekazane przed świętami rodzinom polskim mieszkającym na Ukrainie. Zbieramy mąkę, cukier, makaron,
konserwy, miód, kaszę i słodycze. Możemy te produkty składać do
przygotowanych kartonów.


W przyszłą niedzielę wieczorem o godz. 19.00 zapraszamy na Akatyst w wykonaniu solistów i chóru p. Darka Madejskiego.


10. W minionym tygodniu na potrzeby naszej parafii ofiarowano 2300 zł. Bóg zapłać ofiarodawcom i dobroczyńcom. Wydatki na materiał, wynajem rusztowań i częściowa zapłata za pracę 28704 zł. Ze względu na zmienną pogodę prace prowadzone są tylko wewnątrz kościoła.


11. W tym tygodniu odeszła do wieczności śp. Danuta Kondas. Zawierzmy ją Bożemu miłosierdziu. Wieczny odpoczynek racz jej dać Panie, a światłość wiekuista niechaj jej świeci.

 

NASZE SPRAWY PARAFIALNE
1. Dziś uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata, to święto patronalne Akcji Katolickiej i Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. Jest to ostatnia niedziela roku liturgicznego. Dziś można zyskać odpust zupełny za publiczne odmówienie aktu poświęcenia rodzaju ludzkiego Jezusowi Chrystusowi Królowi “O Jezu najsłodszy, Odkupicielu rodzaju ludzkiego, wejrzyj na nas, korzących się u stóp Twego ołtarza”.
* Dziś po Mszy św. o godz 12.00 spotkanie dzieci przygotowujących się do I Komunii św. i ich rodziców. Spotkanie rodziców w kościele. Spotkanie dzieci w sali nad zakrystią. Wszystkich zapraszamy do modlitwy w intencji naszych rodzin:
* godz.15.00 – Koronka; * godz.17.00 – Różaniec; * godz.17.30 – Nieszpory;


2. W poniedziałek wsp. Ofiarowania NMP na spotkanie zapraszają Czciciele Krwi Chrystusa;


3. We wtorek wsp. św. Cecylii, patronki muzyki kościelnej. W naszych modlitwach pamiętajmy o tych, którzy współtworzą liturgię.
* Wieczorem po Mszy wieczornej na spotkanie zaprasza Krąg biblijny;


4. W środę o godz. 17.00 spotkanie scholki;


5. Od czwartku /24 listopada/ pół godziny przed Różańcem /godz.17.00/ Wspólnota Krwi Chrystusa w Kaplicy adoracji prowadzić będzie Szkołę Pokory.

* W czwartek po Mszy wieczornej spotkanie Odnowy w Duchu Świętym.


6. W piątek po Mszy wieczornej spotkanie młodzieży w grupach oazowych.


7. W przyszłą niedzielę /27 listopada/ rozpoczniemy Adwent, czas oczekiwania na przyjście Zbawiciela. Podczas rannej Mszy św. zostaną poświęcone opłatki, które będziemy mogli zabrać do domów, a Caritas przygotowała Wigilijne Świece, które wspierają Dzieło Pomocy Dzieciom. Duża świeca kosztuje 20 zł, a mała 10 zł. Do nabycia po Mszach św.


Wybory do nowej Rady Duszpasterskiej odbędą się 27 listopada.


8. W minionym tygodniu ofiary indywidualnych ofiarodawców na nasz Kościół wyniosły 500 zł. Bóg zapłać wszystkim ofiarodawcom parafii. Trwają prace związane z zabezpieczeniem zewnętrznym tynków kościoła.


9. Parafia planuje Ferie z Bogiem w górach w Murzasichlu, z okazją do nauki jazdy na nartach /w terminie 21-28.01.2023/. Bliższe informacje u ks. Wojciecha. Zapisy na ferie o końca listopada.
10. Parafia planuje zorganizować pielgrzymkę do Fatimy w Portugalii w terminie 7-11.03.2023 /5dni/. Przelot samolotem. W programie pobyt w Fatimie, zwiedzanie innych sanktuariów portugalskich i Lizbony. Zapisy i program w kancelarii parafialnej.


11. Rada Stała Episkopatu Polski ogłosiła opracowanie dotyczące działań św. Jana Pawła II odnoszących się do przestępstw seksualnych wobec małoletnich, dostępne na stronie Episkopatu (https://episkopat.pl/informacje-episkopatu).
Dokument ukazuje walkę św. Jana Pawła II z przypadkami krzywdzenia małoletnich, a także jego rolę w ustanowieniu praw chroniących małoletnich przed wykorzystaniem oraz norm rozliczania tego typu przestępstw w Kościele. Zachęcamy do lektury tego tekstu.


12. Z naszej wspólnoty parafialnej odeszli do wieczności śp. Jadwiga Śmieja, Marcin Olejarz i Krzysztof Wilkowski. Zawierzmy ich Bożemu miłosierdziu.


NASZE SPRAWY PARAFIALNE

 

1. Dziś XXXIII Niedziela zwykła i XIV Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym. Ofiary zbierane do puszek Caritas są naszym wsparciem dla Ukrainy. Naszą modlitwę ofiarujmy w intencji pokoju na Ukrainie.
Zapraszamy do wspólnej modlitwy:
* godz.15.00 – Koronka do Bożego Miłosierdzia;
* godz.17.00 – Różaniec fatimski;
* godz.17.30 – Nieszpory
* godz 18.00 – Msza św.
* godz.18.50 – Różaniec fatimski zakończony Apelem;


2. W niedzielę 27 listopada mija kadencja Parafialnej Rady Duszpasterskiej. Dziękujemy dotychczasowym radnym. Prosimy wszystkich wiernych o zgłaszanie kandydatów do Rady na kolejną 5-letnią kadencję. Zgłoszenia przyjmujemy w zakrystii i kancelarii do dzisiejszej niedzieli.
Wybory do nowej Rady Duszpasterskiej odbędą się 27 listopada.


3. W poniedziałek na spotkanie zapraszają Czciciele Krwi Chrystusa;


4. We wtorek po Mszy wieczornej na spotkanie zaprasza Krąg biblijny;


5. W środę o godz. 17.00 spotkanie scholki;
* W środę po Mszy wieczornej w Kaplicy adoracji o godz.19.30 adoracja rodzin prowadzona przez członków Domowego Kościoła.


6. W czwartek po Mszy wieczornej w sali nad zakrystią katecheza dla dorosłych.
* Również w czwartek po Mszy wieczornej spotkanie Odnowy w Duchu Świętym.


7. W piątek po Mszy wieczornej spotkanie młodzieży w grupach oazowych.


8. W sobotę KANA MŁODYCH 2022 - XXXVII Światowy Dzień Młodzieży w Archidiecezji. Początek w Hali Polonia (ul. Dekabrystów 43) o godz.14.00.
Młodzi, którzy chcą wziąć udział w Światowym Dniu Młodzieży, mogą się dołączyć do grupy ks.Pawła. Zbiórka przy kościele w sobotę o godz.13.30.


9. W przyszłą niedzielę /20 listopada/ po Mszy św. o godz 1200 spotkanie dzieci przygotowujących się do I Komunii św. i ich rodziców. Spotkanie rodziców w kościele. Spotkanie dzieci w sali nad zakrystią.


10. W minionym tygodniu ofiary indywidualnych ofiarodawców na nasz Kościół wyniosły 300 zł. Bóg zapłać wszystkim ofiarodawcom i
dobroczyńcom parafii. Trwają prace związane z zabezpieczeniem
zewnętrznym tynków kościoła. Prośba o modlitwę w intencji pracujących na wysokości.


11. Parafia planuje Ferie z Bogiem w górach z okazją do nauki jazdy na nartach /w terminie 21-28.01.2023/. Bliższe informacje u ks. Wojciecha. Zapisy na ferie o końca listopada.


12. Parafia planuje zorganizować pielgrzymkę do Fatimy w Portugalii w terminie 7-11.03.2023 /5dni/. Przelot samolotem. W programie pobyt w Fatimie, zwiedzanie innych sanktuariów portugalskich i Lizbony. Koszt: 3180 zł + 110 Euro /bilety wstępu/. Bliższe informacje i program w kancelarii i zakrystii.

 

 

 

 NASZE SPRAWY PARAFIALNE
1. Dziś XXXII Niedziela zwykła i pierwsza niedziela miesiąca, stąd na zakończenie Mszy św. nasza krótka adoracja Najświętszego Sakramentu i zaproszenie do nawiedzenia Kaplicy Adoracji, trwamy na modlitwie w intencji naszych zmarłych.
* godz.15.00 – Koronka do Bożego Miłosierdzia;
* godz.17.00 – Różaniec z wypominkami oktawalnymi w kościele;
* godz 18.00 – Msza św. oktawalna za naszych zmarłych.


2. Jeszcze do 8 listopada można codziennie uzyskać odpust zupełny
i ofiarować za dusze w czyśćcu cierpiące. Warunki: stan łaski uświęcającej, nawiedzenie cmentarza i odmówienie dowolnej modlitwy za zmarłych, odmówienie Modlitwy Pańskiej i wyznania wiary, przyjęcie Komunii św. i modlitwa wg intencji Ojca św. Różaniec z wypominkami oktawalnymi do 8 listopada o godz.17.00, potem Msza św. oktawalna za naszych zmarłych.


3. W poniedziałek na spotkanie zapraszają Czciciele Krwi Chrystusa;


4. We wtorek po Mszy wieczornej na spotkanie zaprasza Krąg biblijny;


5. W środę o godz. 17.00 spotkanie scholki;


6. W czwartek na spotkanie zaprasza Odnowa w Duchu Świętym.


7. W piątek /11 listopada/ przypada 104 rocznica odzyskania przez Naród Polski niepodległości. Zapraszamy do modlitwy w intencji naszej Ojczyzny.
Msze św. o godz.7.00, 9.00, 17.00 i 18.00.
8. Abp Wacław DEPO, na dzień 11 listopada 2022 udzielił dyspensy od obowiązku wstrzemięźliwości od spożywania pokarmów mięsnych. Osoby korzystające z dyspensy winny ofiarować dowolną modlitwę w intencji papieża Franciszka oraz spełnić uczynki miłości lub ofiarować jałmużnę.


9. W sobotę /12 listopada/ po Mszy św. wieczornej spotkanie Akcji katolickiej.


10. W przyszłą niedzielę /13 listopada/ wieczorem nasze nabożeństwo fatimskie. Rozpoczniemy je o godz. 17.00 modlitwą różańcową.
Potem nieszpory /o godz.17.30/, Msza wieczorna /o godz.18.00/ i dalsza modlitwa różańcowa zakończona Apelem. Na to nabożeństwo zapraszamy czcicieli Matki Bożej: Rycerki i Rycerzy Niepokalanej i członków Żywego Różańca, a także tych, którzy mają prywatne nabożeństwo do Matki Bożej.


11. 27 listopada mija kadencja Parafialnej Rady Duszpasterskiej. Dziękujemy dotychczasowym radnym. Prosimy wszystkich wiernych o zgłaszanie kandydatów do Rady na kolejną 5-letnią kadencję. Zgłoszenia przyjmujemy w zakrystii i kancelarii do przyszłej niedzieli /13.XI/. Wybory do Rady odbędą się 27 listopada.


12. W minionym tygodniu ofiary indywidualnych ofiarodawców na nasz Kościół wyniosły 550 zł. członkowie Żywego Różańca ofiarowali 545 zł. Członkowie Akcji Katolickiej zebrali 2880 zł na dzieła miłosierdzia. Bóg zapłać wszystkim ofiarodawcom parafii. Trwają prace związane z zabezpieczeniem zewnętrznym
tynków kościoła. Prośba o modlitwę w intencji pracujących na wysokości.


13. Parafia planuje Ferie z Bogiem w górach z okazją do nauki jazdy na nartach /w terminie 21-28.01.2023/. Bliższe informacje i zapisy u ks. Wojciecha.


14. Dziękuję wszystkim za życzenia i modlitwę w mojej intencji.


NASZE SPRAWY PARAFIALNE
1. Dziś XXXI Niedziela zwykła, ofiarujmy nasze modlitwy w int. rodzin:

* godz.15.00 – Koronka do Bożego Miłosierdzia;
* godz.17.30 – Nabożeństwo różańcowe w kościele;


2. Jutro ostatnie nabożeństwo różańcowe o godz. 17.30.
* Dzieci mają swój ostatni różaniec o godz.16.30. Po różańcu dla dzieci bal w radości Wszystkich Świętych.


3. Jutro Msza św. wieczorna w int. członków Żywego Różańca. Po Mszy św. zmiana tajemnic różańcowych. Zapraszamy chętnych do udziału w codziennej modlitwie różańcowej.


4. We wtorek /1 listopada/ uroczystość Wszystkich Świętych. Msze święte w naszym kościele o godz. 7.30, 9.00, 10.30, 12.00 i 18.00. Tego dnia obowiązuje nas udział we Mszy świętej, nie wystarczy samo nawiedzenie cmentarza.
Różaniec z wypominkami oktawalnymi od 1 do 8 listopada o godz.17.00, potem Msza św. oktawalna za naszych zmarłych.


5. Od dnia 1 do 8 listopada można codziennie uzyskać odpust zupełny i ofiarować za dusze w czyśćcu cierpiące. Warunki: stan łaski uświęcającej, nawiedzenie cmentarza i odmówienie dowolnej modlitwy za zmarłych, odmówienie Modlitwy Pańskiej i wyznania wiary, przyjęcie Komunii św. i modlitwa wg intencji Ojca św. W zakrystii i kancelarii parafialnej przyjmujemy intencje na wypominki roczne, półroczne i oktawalne.


6. W środę /2 listopada/ dzień modlitw za dusze wiernych zmarłych /Dzień Zaduszny/. Tego dnia Msze św. o godz. 7.00 , 9.00 16.30 i 18.00.


7. W czwartek po Mszy św. wieczornej Godzina Święta. Na tę Mszę świętą i adorację zapraszamy Bractwo eucharystyczne i wszystkich czcicieli Najśw. Sakramentu.


8. W pierwszy piątek /4 listopada/ okazja do spowiedzi podczas rannych Mszy św. o godz.7.00 i 9.00, potem odwiedziny zgłoszonych chorych.
Spowiedź po południu od godz.16.00; Msza św. dla dzieci o godz.16.30 potem spowiedź dorosłych i młodzieży.
W pierwszy piątek miesiąca zapraszamy o godz.18.45 na Adorację Młodych w Kościele: “Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią.” /w adoracji uczestniczą przygot. się do sakr. bierzm. - wszystkie grupy/.


9. W sobotę /5 listopada/ o godz.9.00 Msza św. w int. dusz w czyśćcu cierpiących, a od godz.16.30 rozważania pierwszosobotnie i nasz różaniec z Wypominkami oktawalnymi.
Wieczorem Apel maryjny o godz.21.00. Na to nabożeństwo zapraszamy czcicieli Matki Bożej: Rycerki i Rycerzy Niepokalanej i członków Żywego Różańca, a także tych, którzy mają prywatne nabożeństwo do Matki Bożej.


10. W minionym tygodniu ofiary indywidualnych ofiarodawców na nasz Kościół wyniosły 350 zł. Bóg zapłać wszystkim ofiarodawcom parafii. Trwają prace związane z zabezpieczeniem zewnętrznym tynków kościoła. Wydatki to wypożyczenie rusztowań i zakup materiału 10.000 zł.


11. Parafia planuje Ferie z Bogiem w górach z okazją do nauki jazdy na nartach /w terminie 21-28.01.2023/. Bliższe informacje i zapisy u ks. Wojciecha.


NIEDZIELA 30.X.2022r.
7.30 + Eugenia i Bolesław KOT od syna z rodziną
9.00 + Anna ZIÓŁKOWSKA /greg. 14/
10.30 + Tadeusz KULA
10.30 O Boże bł. zdrowie i dary Ducha Św. dla Patrycji Przybylskiej
12.00 + Marek BARTOSZUK r.śm.
12.00 W 70r.ur. ADAMA z pr. o Boże bł. i potrzebne łaski
16.00 + Paweł i Mariusz PODSIEDLIK
17.30 Nabożeństwo różańcowe
18.00 Dziękczynna w 55r.śl. Karoliny i Ryszarda z pr. o Boże bł. i potrzebne łaski


PONIEDZIAŁEK 31.X.2022r.
7.00 + Anna ZIÓŁKOWSKA /greg. 15/
17.00 + Alina KRÓLIKOWSKA od Sławomira Detko z rodziną
17.30 Nabożeństwo różańcowe
18.00 + Andrzej ZIÓŁKOWSKI
18.00 W int. członków Żywego Różańca


WTOREK 1.XI.2022r.
Uroczystość Wszystkich Świętych
7.30 + Anna ZIÓŁKOWSKA /greg. 16/
9.00 + Mieczysław Jadwiga BANASIAK int.
dzieci i wnuków
10.30 + Andrzej Grzegorz Anna ZIÓŁKOWSCY zm. z rodz. Gaworów Przydaczy Jan MAZUR
12.00 + Maria 10r.ś. Zdzisław ŻURAWEK
17.00 Różaniec z wypominkami
18.00 Msza św. oktawalna


ŚRODA 2.XI.2022r.
Dzień modlitwy za dusze zmarłych
7.00 +Anna ZIÓŁKOWSKA /greg. 17/
9.00 + Alina KRÓLIKOWSKA od kol. i kol.
Związku NSZZ pracowników Społem
16.30 + Sławomir TOMASZEK od r. Owczarków
16.30 + Tadeusz FLASZA od sąsiadów
17.00 Różaniec z wypominkami
18.00 Msza św. oktawalna


CZWARTEK 3.XI.2022r.
7.00 + Anna ZIÓŁKOWSKA /greg. 18/
16.30 + Jan GWIAZDA od najbiższej rodziny
16.30 + Sławomir TOMASZEK od rodz. Cierkos
17.00 Różaniec z wypominkami
18.00 Msza św. oktawalna
18.45 Godzina Swięta


PIĄTEK 4.XI.2022r.
7.00 + Anna ZIÓŁKOWSKA /greg. 19/
9.00 Wynagrodz. Najśw. Sercu P. Jezusa
16.30 + Jan GWIAZDA od najbiższej rodziny
16.30 +Sławomir TOMASZEK od rodz. Pielużek
17.00 Różaniec z wypominkami
18.00 Msza św. oktawalna


SOBOTA 5.XI.2022r.
7.00 W int. ks. Sławomira z pr. o Boże bł. od parafian
7.00 + Anna ZIÓŁKOWSKA /greg. 20/
9.00 W int. dusz w czyśćcu cierpiących
16.30 Rozważanie pierwszosobotnie
17.00 Różaniec z wypominkami
18.00 Msza św. oktawalna
21.00 APEL MARYJNY


NIEDZIELA 6.XI.2022r.
7.30 + Anna ZIÓŁKOWSKA od sąs. Gombr.15
9.00 W int. SYLWII z pr. o Boże bł. i potrzebne
łaski z racji imienin
10.30 +Zofia 5r. Jan 26r. i zmarli z rodziny Grzegorczyków i Madejskich
10.30 + Anna ZIÓŁKOWSKA /greg. 21/
12.00 + Barbara KNYSAK od wnuka Artura z rodziną
12.00 + Barbara FIGURSKA od r. Całusińskich
16.00 + Jerzy KROGULEC r.śm.
17.00 Różaniec z wypominkami
18.00 Msza św. oktawalna

KONTRAST Łk 16, 19 - 31

„ Mają Mojżesza i Proroków”

Był bogaty pewien człowiek,

Żył wystawnie i ucztował.

U bram jego – Jezus powie -

Leżał Łazarz i biedował.

Chciał nasycić się resztkami,

Co leżały pod stołami.

Umarł żebrak tam przed laty,

Na Abrahama spoczął łonie.

Umarł także ten bogaty,

Teraz w ogniu cały płonie.

Miał na ziemi wygód wszelkich,

Teraz w piekle bardzo cierpi.

Kiedy ujrzał on Łazarza,

Że uniknął tej niedoli,

Wtedy rzecze do Abrahama:

Ulżyj proszę mojej roli.

Wyślij kogoś do mych braci,

By nie mogli, jak ja, stracić.

Mają przecież i Mojżesza,

Też proroków w swoim gronie.

Dla nich znajdzie się pociecha,

Niech słuchają! To ci powiem:

Każdy kto dla siebie żyje,

Kielich męki potem pije.

Autor: Bogdan Mroziński

 

NASZE SPRAWY PARAFIALNE

1. Dziś XXVI Niedziela zwykła. Ważne jest, byśmy kształtowali serca własne i bliźnich w oparciu o Ewangelię. Na Mszę św. o godz.12.00 zapraszamy rodziców i młodzież kl.VII i VIII, po Mszy św. spotkanie dotyczące przygotowań do sakramentu bierzmowania. Zapraszamy wszystkich do wspólnej modlitwy

w int. naszych rodzin:

* godz.15.00 – Koronka do Bożego Miłosierdzia;

* godz.17.00 – Różaniec w kaplicy;

* godz.17.30 – Nieszpory w kościele;

2. W poniedziałek wspomnienie św. męczenników Kosmy i Damiana, na Mszę św. o godz. 18.00 i spotkanie zapraszają czciciele Krwi Chrystusa;


3. We wtorek wsp. św. Wincentego a Paulo prezbitera, po Mszy wieczornej spotkanie Kręgu biblijnego.


4. W środę wspomnienie św. Wacława męczennika. Tego dnia w naszych modlitwach pamiętajmy o ks. arcybiskupie Wacławie, który obchodzi imieniny.


5. W czwartek święto świętych archaniołów Michała, Gabriela i Rafała, na Mszę wieczorną i spotkanie zaprasza Odnowa w Duchu Świętym;


6. W piątek wspomnienie św. Hieronima prezbitera i doktora Kościoła. Msza św. wieczorna w int. członków Żywego Różańca. Po Mszy św. zmiana tajemnic różańcowych. Zapraszamy chętnych do udziału w codziennej modlitwie różańcowej, która przez cały październik będzie odmawiana w kościele.

W piątek po Mszy wieczornej spotkanie grup oazowych. Zapraszamy młodzież młodszą i starszą, która pragnie poznać nowych wspaniałych ludzi, a także spotkać Żywego Boga.


7. W sobotę 1 października wspom. św. Teresy od Dzieciątka Jezus dziewicy i doktora Kościoła. Msza św. o godz. 9.00 w int. dusz w czyśćcu cierpiących;

godz. 10.00 spotkanie ministrantów młodszych, starszych i lektorów, zapraszamy również wszystkich, którzy chcą zasilić to grono;

Również w sobotę jubileuszowa 25. Ogólnopolska Pielgrzymka Kobiet po Chorobie Nowotworowej Piersi na Jasnej Górze.

Mottem pielgrzymki będą słowa „Matko prosimy cię o pokój”.

Chcemy modlić się o pokój na świecie bo widzimy co się dzieje, ale także o pokój w naszych duszach, który tak jest potrzebny w czasie choroby. Msza św. przed Szczytem jasnogórskim o godz.11.00.

Różaniec pierwszosobotni z rozważaniami o godz.17.00. Ten różaniec jak zwykle prowadzą członkowie Domowego Kościoła.


8. W przyszłą niedzielę dzieci kl.III podczas Mszy św. o godz. 12.00 otrzymają poświęcone Różańce.


9. W minionym tygodniu ofiary indywidualnych ofiarodawców na nasz Kościół wyniosły 200 zł. Bóg zapłać wszystkim ofiarodawcom parafii. Trwają prace związane z zabezpieczeniem zewnętrznym tynków części plebanii.


 

WŁODARZ Łk 16, 1 – 13

„ Nie możecie służyć Bogu i mamonie”

Miał zarządcę pewien bogacz,

Lecz majątkiem źle zarządzał.

Wezwał więc go ów gospodarz,

By relacje z rządów podał.

Bojąc się że straci pracę,

Tu rozsądkiem się posłużył:

On dłużnikom nie dał zwracać,

Rozkładając dług na dłużej.

Pan pochwalił rządcę złego,

Bo on mądrość tu okazał.

Zabezpieczył się, dlatego

Właścicielowi się naraził.

Kto jest wierny w małej rzeczy,

Ten wiernością w dużej służy.

Powierzonej sobie pieczy

Bądźcie wierni jak najdłużej.

Jeśli nęci cię mamona,

A Bóg został gdzieś na boku,

Ty wyboru masz dokonać,

A uzyskasz Boży spokój.

Autor: Bogdan Mroziński

 

NASZE SPRAWY PARAFIALNE

1. Dziś XXV Niedziela zwykła. Ważne jest, byśmy kształtowali serca własne i bliźnich w oparciu o Ewangelię. Zapraszamy do wspólnej modlitwy.

* godz.15.00 – Koronka do Bożego Miłosierdzia;

* godz.17.00 – Różaniec w kaplicy;

* godz.17.30 – Nieszpory w kościele;

 

2. W poniedziałek wspomnienie św. Januarego na Mszę św. o godz. 18.00 i spotkanie zapraszają czciciele Krwi Chrystusa;

3. We wtorek wsp. św. Andrzeja Kim Taegon i męczenników koreańskich, po Mszy wieczornej spotkanie Kręgu biblijnego.

 

4. W środę 21 września święto św. Mateusza, apostoła i ewangelisty.

Tego dnia w kościele św. Wojciecha BM o godz. 11.00 odbędzie się DEKANALNA PIELGRZYMKA CHORYCH.

* W środę w kaplicy adoracji o godz. 19.30 adoracja rodzin prowadzona przez członków Domowego Kościoła. Zapraszamy do wspólnej modlitwy w intencji naszych rodzin.

 

5. W czwartek na Mszę wieczorną i spotkanie zaprasza Odnowa w Duchu Świętym;

 

6. W piątek wspomnienie św. Pio z Pietrelciny. Odpust na Przeprośnej Górce.

* W piątek po Mszy wieczornej spotkanie oazowe, które prowadzi ks. Wojciech.

Zapraszamy młodzież młodszą i starszą, która pragnie poznać nowych

wspaniałych ludzi, a także spotkać Żywego Boga.

 

7. W sobotę o godz. 10.00 spotkanie ministrantów młodszych, starszych i lektorów, zapraszamy również wszystkich, którzy chcą zasilić to grono;

 

8. W przyszłą niedzielę na Mszę św. o godz.12.00 zapraszamy rodziców i młodzież kl.VII i VIII, po Mszy św. spotkanie dotyczące przygotowań do sakramentu bierzmowania.

 

9. W minionym tygodniu ofiary indywidualnych ofiarodawców na nasz Kościół wyniosły 1200 zł. Bóg zapłać wszystkim ofiarodawcom parafii. Trwają prace związane z zabezpieczeniem zewnętrznym tynków części plebanii. Zakup materiału to wydatek 3838 zł.

 

10. Z naszej wspólnoty parafialnej odeszły do wieczności śp. Krystyna Sosińska i Maria Łąpieś. Zawierzmy je Bożemu miłosierdziu. Wieczny odpoczynek racz im dać Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci.


 

NASZE SPRAWY PARAFIALNE


1. Dziś XXIV Niedziela zwykła. Rozpoczynamy XII Tydzień Wychowania, który będzie trwał od 11 do 17 września 2022 roku, myślą przewodnią są słowa z Ewangelii św. Jana: „Ja jestem drogą i prawdą, i życiem” (J 14,6) Ważne jest, byśmy kształtowali serca własne i bliźnich w oparciu o Ewangelię.
Dziś na Mszę św. o godz. 12.00 zapraszamy rodziców i dzieci klas trzecich.
Po Mszy św. spotkanie informacyjne w sprawie I Komunii św.
* godz.15.00 – Koronka do Bożego Miłosierdzia;
* godz.17.00 – Różaniec w kaplicy;
* godz.17.30 – Nieszpory w kościele;


2. W poniedziałek na Mszę św. o godz. 18.00 i spotkanie zapraszają Czciciele Krwi Chrystusa;


3. We wtorek 13 września nabożeństwo fatimskie. Msza wieczorna połączona z różańcem z rozważaniami i procesją do Krzyża. Na to nabożeństwo zapraszamy czcicieli Matki Bożej: Rycerki i Rycerzy Niepokalanej i członków Żywego Różańca, a także tych, którzy mają prywatne nabożeństwo do Matki Bożej.


4. W środę 14 września Święto Podwyższenia Krzyża Świętego. Msze święte o godz. 7.00, 9.00, 17.00 dla dzieci i 18.00. Tego dnia warto przynieść krzyże swojej codzienności, by zjednoczyć je z krzyżem Jezusa. „Niech krzyż, który swoimi ramionami łączy niebo z ziemią i ludzi między sobą, rozrasta
się na naszej ziemi w wielkie drzewo przynoszące owoce zbawienia” /św. Jan Paweł II/.
Tego dnia włączymy się w inicjatywę modlitwy za Ukrainę, ofiarujmy naszą Koronkę do Bożego miłosierdzia i modlitwę różańcową.


5. W czwartek wspomnienie Matki Bożej Bolesnej, na Mszę wieczorną i spotkanie zaprasza Odnowa w Duchu Świętym;


6. W piątek na Mszę św. o godz. 18.00 i krótkie spotkanie zapraszamy uczniów klas VII i VIII przygotowujących się do przyjęcia sakramentu bierzmowania.


* w piątek po Mszy wieczornej spotkanie oazowe, które prowadzi ks. Wojciech. Zapraszamy młodzież młodszą i starszą, która pragnie poznać nowych wspaniałych ludzi, a także spotkać Żywego Boga.


7. W sobotę o godz. 10.00 spotkanie ministrantów młodszych, starszych i lektorów, zapraszamy również wszystkich, którzy chcą zasilić to grono;
* W sobotę po Mszy wieczornej w sali na plebanii spotkanie Akcji Katolickiej.


8. W ramach budżetu obywatelskiego możemy swym głosem doposażyć Bibliotekę na Północy oddając głos na zadanie dzielnicowe nr 218.


9. W minionym tygodniu ofiary indywidualnych ofiarodawców na nasz Kościół wyniosły 900 zł. Bóg zapłać wszystkim ofiarodawcom parafii. Trwają prace związane z zabezpieczeniem zewnętrznym tynków części plebanii. Ściany zostają pokryte powłoką termoizolacyjną BAUTER.


10. Z naszej wspólnoty parafialnej odszedł do wieczności śp. Henryk Kawałczyk. Zawierzmy go Bożemu miłosierdziu. Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie, a światłość wiekuista niechaj mu świeci.

 

WARUNEK Łk 14, 25 – 33
„Kto nie dźwiga krzyża, nie może iść za Mną”
Szły z Jezusem wielkie tłumy,
On się zwrócił i powiedział:
Gdy w miłości wzrastać umiesz,
Ze Mną w gronie będziesz siedział.
Kto nie dźwiga krzyża swego,
Boże drogi zaniedbuje.
Ciężar kładzie na drugiego,
Ten Mej uczty nie skosztuje.
Kochać trzeba wszystkich ludzi,
Ojca, matkę, żonę, dzieci.
A największą miłość wzbudzić,
Bogu który jest na świecie.
Jeśli chcesz być uczniem Pana,
Duszą, myślą lgnij do Niego.
Niczym są bogactwa dla nas,
Całym sercem kochaj Jego.
Ciężar krzyża nas przygina,
Siły nasze opadają.
Mamy przecież Matkę – Syna,
U Niej ufność swą składamy.
Autor: Bogdan Mroziński

 

NASZE SPRAWY PARAFIALNE
1. Dziś XXIII Niedziela zwykła i pierwsza niedziela miesiąca, stąd na zakończenie Mszy św. nasza krótka adoracja Najświętszego Sakramentu i zaproszenie do nawiedzenia Kaplicy Adoracji, trwamy na modlitwie
w intencji naszych rodzin, szczególnie dzieci, młodzieży i wychowawców:
* godz.15.00 – Koronka do Bożego Miłosierdzia;

* godz.17.00 – Różaniec w kaplicy;
* godz.17.30 – Nieszpory w kościele;


2. Jutro wieczorny Apel maryjny o godz.21.00. Na to nabożeństwo zapraszamy czcicieli Matki Bożej: Rycerki i Rycerzy Niepokalanej i członków Żywego Różańca, a także tych, którzy mają prywatne nabożeństwo do Matki Bożej.


3. W tym tygodniu zapraszamy na spotkania w grupach. Może warto zajrzeć do istniejących grup i wspólnot, by odnaleźć swoje miejsce w kościele i pogłębić swoje relacje z Jezusem i Jego Matką.
* w poniedziałek na spotkanie zapraszają Czciciele Krwi Chrystusa;
* we wtorek po Mszy wieczornej na spotkanie zaprasza Krąg biblijny;
* we środę o godz. 1700 spotkanie scholki;
* w czwartek na Mszę wieczorną i spotkanie zaprasza Odnowa w Duchu Świętym;


4. W czwartek 8 września święto Narodzenia NMP. W tradycji ludowej święto nosi nazwę Matki Bożej Siewnej, błogosławieństwo ziarna do siewu.


5. W piątek XVI rocznica święceń biskupich Arcybiskupa Wacława Depo. W modlitwach polecamy Bogu Jego osobę i służbę Kościołowi.
* w piątek na Mszę św. o godz. 18.00 i krótkie spotkanie zapraszamy uczniów klas sióstych, którzy rozpoczynają swoje przygotowanie do przyjęcia sakramentu bierzmowania.
* w piątek po Mszy wieczornej spotkanie oazowe, które prowadzi ks. Wojciech, Zapraszamy młodzież młodszą i starszą, która pragnie poznać nowych wspaniałych ludzi, a także spotkać Żywego Boga.


6. W sobotę /10 września/ nasza parafia przeżywać będzie rocznicę poświęcenia Kościoła. Ten dzień w liturgii obchodzimy jako uroczystość, dziękując Bogu za to, że zamieszkał pośród nas, chce być nam bliski i nas
uświęcać. Bóg nam daje szczególne miejsce modlitwy, tu udziela nam łaski i radości przez sprawowane sakramenty, a zwłaszcza przez Eucharystię. W tym dniu módlmy się o to, abyśmy coraz bardziej stawali się wspólnotą braci
i sióstr w Chrystusie. Pamiętajmy również o tych, którzy swoimi modlitwami, ofiarami i trudem pracy wznosili ten kościół i budowali wspólnotę. W intencji wszystkich budowniczych i ofiarodawców ofiarujmy Koronkę do Bożego miłosierdzia i nasz wspólny Różaniec.


7. W sobotę o godz. 10.00 spotkanie ministrantów młodszych, starszych i lektorów, zapraszamy również wszystkich, którzy chcą zasilić to grono;


8. W przyszłą niedzielę na Mszę św. o godz. 12.00 zapraszamy rodziców i dzieci klas trzecich. Po Mszy św. spotkanie informacyjne w sprawie I Komunii św.


9. W minionym tygodniu ofiary indywidualnych ofiarodawców na nasz Kościół wyniosły 500 zł i dar członków Żywego Różańca 620 zł. Bóg zapłać wszystkim
ofiarodawcom parafii. Trwają prace związane z zabezpieczeniem zewnętrznym tynków części plebanii. Ściany zostają pokryte powłoką termoizolacyjną BAUTER. Wydatki za pracę 16200 zł.

 

ogoszdusz

wirtualny-spacer

Kalendarz - imieniny
imieniny: Marcina, Ambrożego
Kanał informacyjny
Numer konta naszej Parafii

Bank Spółdzielczy

 

26 8980 0009 2011 0067 3594 0001

 

Parafia Katolicka Św. Jana Kantego

ul. Czecha 2, 42-224 Częstochowa

fotokod0.png
Informacje Koła PTTK
Reklama