Reklama
Reklama
Dziś obchodzimy

Imieniny

Władysława, Aurelii

Myśl dnia
Mamy pomóc, gdy inni nie chcą tego czynić. Przebaczyć, gdy inni nie potrafią. Cieszyć się życiem, gdy inni je lekceważą.
bł. Jerzy Popiełuszko
Czytania

Ezd 1, 1-6 • Ps 126 • Łk 8, 16-18 liturgia dnia

Strona główna

Strona główna

 

ZAPŁATA Mt 20, 1- 16a
"Idźcie i wy do winnicy"
Jezus mówił w przypowieściach,
Wszyscy chętnie Go słuchali,
A uczniowie w szczególności
Z Niego wzór nauki brali.
Miał właściciel swą winnicę,
Lecz nie było robotników.
Stali oni po próżnicy,
On zaś szukał najemników.
Zgodził z nimi za denara,
By w winnicy pracowali.
Każdy z nich się dobrze starał
I zapłatę - otrzymali.
Ci, co przyszli na ostatku,
Po denarze otrzymali.
Ci, co byli od początku,
Tyle samo też dostali.
Bóg nas pilnie potrzebuje,
W niebie czasu się nie liczy.
Wieczne szczęście oczekuje
Już na Bożej tej winnicy.
Autor: Bogdan Mroziński


PRZEBACZENIE Mt 18, 21 - 35

"Nie twierdzę, że siedem"


Piotr skierował do Jezusa
Zapytanie takiej treści:
Czy przebaczyć zawsze muszę?
W mym umyśle się nie mieści.
Król na dworze miał dłużnika
-Jezus zaczął swą przypowieść-
Postanowił go rozliczyć
Potem jednak mu darował.
Ten, spotkawszy swego sługę,
Który winien, od niechcenia
Zaczął dusić go za długi,
Potem wtrącił do więzienia.
Jesteś bardzo złym człowiekiem
-Rzecze król do tego sługi-
Czy nie mogłeś z karą zwlekać,
Wybaczając jego długi?
Jeśli szczerze nie przebaczysz
Winy, którą w sercu nosisz,
To Mój Ojciec nie przebaczy,
Choćbyś nie wiem jak Go prosił.

Autor: Bogdan Mroziński

 

 

 

ZACHĘTA

 

Jak ludzi zachęcić do wiary w istnienie,
Że Bóg jest naprawdę, że kocha i czeka?
Czy przykład pomoże tu zmienić myślenie,
Bo czas wciąż płynie i nie ma co zwlekać.
Obmyci Chrztu Świętego wodami w kościele,
Niosący przez życie jego namaszczenie...
Jak trudno wiarę w swoje życie wcielić
I płonąć tym blaskiem, żarliwym płomieniem.
On Jest tu Obecny! Nie może być inaczej!
Swoim Boskim istnieniem ciągle towarzyszy.
Drogę do Niego śladem krwi zaznaczył,
Nie znajdziesz Go w świata hałasie, tylko w ciszy.
Wciąż tutaj obecny w Świętym Sakramencie,
Chociaż niewidoczny naszym ludzkim okiem,
Tu czeka na nas w każdym dnia momencie
I pragnie nas objąć swoim Boskim wzrokiem.
Nie mów: “Nie mam czasu, bo długo pracuję.”
On czeka na ciebie. Ma pieczę nad światem.
Na twój dialog czeka, bo ciebie miłuje.
Twych zwierzeń wysłucha, by stać ci się bratem.
O Jezu najsłodszy, co kochasz człowieka,
Tchnij swojego Ducha na Twoje stworzenie,
By chwalił swego Pana, nigdy nie narzekał
I przylgnął do Ciebie każdym swoim tchnieniem.

 

 Bogdan Mroziński


 

 

 

ZAPOWIEDŹ Mt 16, 21-27
" Syn Człowieczy będzie zabity"
Chcąc swych uczniów przygotować,
Zapowiada swe odejście:
“Będą wkrótce prześladować
W Jeruzalem wielkim mieście.
Nie lękajcie się niczego,
Znowu będę wiecznie żywy,
Zmartwychwstanę dnia trzeciego,
Boć już teraz patrzą krzywo.”
Piotr Jezusa upomina:
“Nigdy Ci się nie przydarzy.”
“Precz szatanie - twoja wina,
Bo nie widzisz Bożych zdarzeń”.
Jeśli chcesz iść za Jezusem,
Zrzeknij się samego siebie.
Weźmij krzyż swój - nie z przymusu -
I naśladuj Go - tak trzeba.
Bo kto życie swe szanuje,
Cały świat dla niego kupi,
Wtedy Jezus oszacuje,
Że swą duszę w piekle topi.
Autor: Bogdan Mroziński 


WYZNANIE               Mt 16, 13 – 20

           „Ty Jesteś Chrystusem

 

W Cezarei Filipowej

Jezus poddał uczniów próbie.

Kto Ja jestem kto mi powie

Za kogo mają mnie ludzie?

       Jedni mają za Chrzciciela

       Jeszcze inni za proroka.

       Tych opinii jest tak wiele        

       Trudno jedną trafną dobrać.

Kim Ja jestem według braci

Z wami cały czas przebywam

Powiedz prawdę nic nie tracisz

Niech ta prawda będzie żywa.

       Jesteś Panem i Mesjaszem

       Tak Piotr wyznał swemu Panu.

       Ty przyszedłeś swoim czasem

       By zbawienie przynieść dla nas.

Jezus daje mu odpowiedź

Skałą jesteś drogi Piotrze.

Na tej skale stanie kościół

Żadna moc mu się nie oprze.

Autor: Bogdan Mroziński

 

TROSKA I WIARA Mt 15, 21 - 28

 

"Synu Dawida zmiłuj się"


“Zmiłuj się nade mną, Panie!”
-Wołała kobieta za nimi.-
“Zły duch ma nad córką panowanie
I dręczy ją całymi dniami.”
“Zostałem posłany do owiec”
- powiedział Jezus do niej-
“Z domu Ludu wybranego.
Do tych posłał Mnie Ojciec.”
“-Chleba dzieciom trzeba dać,
Nie wypada im zabierać.”
“-Dobro wszędzie trzeba siać,
Resztki musi ktoś pozbierać.”
“Wielką wiarę w sobie masz”
- Rzekł jej Jezus po tych słowach.-
“Niech się stanie wola twa,
Córka twoja już jest zdrowa.”
Trzeba jednak mocno wierzyć,
Że Bóg prośby wysłuchuje.
Każdą próbę można przeżyć,
Którą życie nam zgotuje.

 

Autor: Bogdan Mroziński


 

 

 

"JA JESTEM'' Mt 14, 22 - 33
"Nie bójcie się"
Odprawiwszy uczniów łodzią,
Oraz ludzi, którzy przyszli,
Sam natomiast znów odchodzi,
By się modlić w samotności.
Łódź tymczasem, wiatrem pchana,
Płynie wśród spienionych fali.
Nagle pośród wodnej toni
Coś widnieje - postać w dali.
Idącego po jeziorze,
Przestraszyli się uczniowie.
Zjawa jakaś? Być nie może!
A Pan Jezus tak im powie:
Wy się wcale nie lękajcie,
Nie ma się tu czego bać.
To "JA JESTEM'', nie pękajcie,
Krzywda się nie może stać.
Pomóż nam, jak Ty Piotrowi,
Przyjść do Ciebie mimo burz.
Daj nam wiarę, być gotowym,
Na spotkanie z Tobą już.
Autor: Bogdan Mroziński 

 

PRZEMIANA Mt 17, 1 - 9

" Rabbi dobrze że tu jesteśmy"


Jezus zabrał Piotra, Jana i Jakuba,
Wyprowadził ich na górę wysoką.
Z dala od ludzi się z nimi udał,
Przemienił się przy nich, swą mocą.
Jego twarz zajaśniała niczym słońce,
A szaty stały się jako śnieg białe.
Zjawił się Mojżesz i Eliasz - prorocy,
Którzy o Jego odejściu rozmawiali.
Wtedy Piotr powiedział te oto słowa:
Chcemy w tym miejscu trzy namioty,
Dla Ciebie, Mojżesza i Eliasza, zbudować.
Z zachwytu takiej nabrali ochoty.
A z obłoku odezwał się taki głos:
"TO JEST MÓJ SYN UMIŁOWANY,
JEGO SŁUCHAJCIE", to jest - Wielki Ktoś.
Przez Boga samego dla ludzi dany.
Przez Jezusa przemienienie,
Które wskazał uczniom swoim,
Niech obudzi w nas pragnienie
Przemienienia w życiu moim.

 

Autor: Bogdan Mroziński

 

 

 

SKARB Mt 13, 44 - 52

" Królestwo Boże to skarb"


Wielkim skarbem jest Królestwo,
Do niego Jezus nawiązuje.
To dla niego oddaj wszystko,
Ono zawsze procentuje.
Skarb ukryty w pewnej roli
Znalazł człowiek, ku uciesze.
Sprzedał wszystko - swoje pole
I zakupić go pospieszył.
Sieć rzucona w wody morza
Jest odbiciem tego skarbu.
Gdy jest ona napełniona,
Dobre wybierz - złe daj czartu.
Kiedy przyjdzie koniec świata,
Wówczas zjawią się anieli
I oddzielą - by nie bratać,
Złych i dobrych - tak podzielić.
Jedni pójdą wprost do nieba,
W poczet świętych policzeni.
Drudzy cierpieć będą biedę,
W ogniu piekła zanurzeni.

Autor: Bogdan Mroziński


 

DOBRE ZIARNO Mt 13, 24 - 43
"Siewcą ziarna jest Syn Człowieczy"
Mówił do nich w przypowieściach,
Lecz nie wszystko zrozumieli.
W nich zawarte były treści,
Które trudno w życie wcielić.
Zasiał ziarno człowiek w polu,
Przecież czyste było ponoć,
Lecz prócz zboża na tej roli
Chwast zagłuszył zboże ono.
Słudzy pana zapytali:
Czy usunąć mamy chwasty?
Takie słowa otrzymali:
Ma do żniwa róść i basta.
Kiedy przyjdzie pora żniwa,
Oddzielicie chwast od zboża.
Zboże weźcie do spichlerza,
Chwasty w ogniu spalić można.
Siewcą Słowa jest Syn Boży,
Który sieje dobre ziarno.
Szatan, żeby Mu dołożyć,
Chwast niezgody sieje darmo.
Kiedy przyjdzie koniec czasów,
Pan oddzieli w jednej chwili
Dobre ziarno od złych chwastów,
Takich, którzy zło czynili.
autor: Bogdan Mroziński


  SIEW  I  PLONY            Mt 13, 1 - 23
" Kto ma uszy niechaj słucha"
Jezus usiadł nad jeziorem,
Bo zgromadził wokół ludzi.
Musiał z łodzi pod naporem,
Mówić do nich prosto z łodzi.
    Wyszedł siewca rzucać ziarno,
    Tak rozpoczął Swoje Słowo.
    Jedno padło w ziemię czarną,
    I wydało piękny owoc.
Inne padło koło drogi,
Jeszcze inne na kamienie.
Los był dla nich bardzo srogi,
Nie przyniosły pożywienia.
    Te wśród cierni zagłuszone,
    Nie puściły swych korzeni.
    Nie przyniosły również plonu,
    Tego się nie dało zmienić.
Kto ma uszy niechaj słucha,
Co w tym Słowie jest zawarte.
Na głos Boga nie bądź głuchy,
Lecz na Niego wciąż otwarty.
    Niech ci Słowa nie przesłania,
    Troski świata, czy bogactwo.
    Plon stokrotny wydaj Panu,
    Swoim życiem, daj świadectwo.    
    
  Autor: Bogdan Mroziński


WDZIĘCZNOŚĆ I ODDANIE Mt 11, 25 -30
"A Ja was pokrzepię"
Podczas Swego nauczania
Jezus mówił tymi słowy,
Wysławiając Boga Pana,
- Wdzięczność płynie - z Jego mowy.
Ojcze - Panie niebios, ziemi,
Ty zakryłeś przed możnymi,
Objawiłeś przed prostymi,
Prawdy, które są Bożymi.
Wszystko dałeś już Synowi,
Takie Twe upodobanie.
Chcesz w Nim życie znów odnowić,
Co się mieści w Twoim planie.
Nikt w Nim Syna nie poznaje,
Tylko Ojciec, co jest w niebie.
Przecież Ojciec Syna daje,
I objawia Go dla ciebie.
Każdy kto jest obciążony,
Utrudzony, bez nadziei,
Może zawsze przyjść skruszony,
Ja pokrzepię go na ziemi.
Weźcie Moje jarzmo słodkie,
A znajdziecie ukojenie.
Bowiem brzemię Moje lekkie,
Ono daje wam zbawienie.
Autor: Bogdan Mroziński

 

POPRZECZKA Mt 10, 37 - 42

 

" Kto nie bierze swego krzyża"

 


Chrystus kładzie nam poprzeczkę,
Lecz wolności nie zabiera,
Bo jest godny swojej lekcji,
Nie ma się tu o co spierać.
Kto nie kocha Boga mocniej
Niźli matki, syna, brata,
Ten nie może zostać uczniem,
Bo ma trudność żyć bez świata.
Ten nie bierze krzyża swego.
Lecz Mnie godnie naśladuje
Ten, kto wiernie dnia każdego
Swoim życiem promieniuje.
Jeśli podasz kubek wody,
Dla każdego, najmniejszego,
Kto należy do Mej trzody,
Nie utracisz wagi tego.
Bądź więc wierny Jego Słowom,
Które On ci dziś przedkłada.
Kochaj Boga - to ci powiem,
Hołdy Jemu ciągle składaj.

 

Autor: Bogdan Mroziński

 

 

 

 

PRÓŻNE OBAWY Mt 10, 26 - 33
" Nie bójcie się"


Każdy z nas się czegoś boi,
Każdy z nas się czegoś lęka.
Chrystus gromi uczniów swoich
By przestali ciągle "pękać".
To, co mówię wam w ciemności,
Rozgłaszajcie wokół, wszędzie.
A co mówię wam w skrytości,
Niech wśród ludzi słychać będzie.
Bójcie się natomiast tego,
Co potrafi duszę zgubić.
Razem z duszą ciała waszego
W ogniu męki go zanurzyć.
Kto się przyzna przed mym ludem,
Że wypełnia wolę moją
Tego w Ojcu mogę wzbudzić,
Że nagrodę otrzymają.
Kto zaś wyprze się Imienia,
Które w sercach wam wzbudziłem,
Niech wyrzeknie się pragnienia,
Które Męką wysłużyłem.
Każdy ważny jest przed Panem,
Nawet włosy ma zliczone.
Bądź Mu wierny swoim stanem,
Życie wieczne - zapewnione.
Autor: Bogdan Mroziński

 

ZAPROSZENI Mt 9, 36 - 10, 8

 

" Idźcie i głoście"


Litość brała znów Jezusa:
Kiedy widział wokół tłumy,
To nad nimi się też wzruszał,
Przecież za nich także umarł.
Byli bowiem udręczeni,
Porzuceni bez pasterza,
W swej niemocy zagubieni.
Każdy w inną stronę zmierzał.
Żniwo było wprawdzie wielkie,
Lecz za mało robotników.
Nie czekajcie zatem dłużej,
Poszukajcie ochotników.
Pan powołał ich dwunastu,
Wciąż na nowo powołuje.
Czy to ze wsi, czy też z miasta,
Idą - głoszą - posługują.
Bo Królestwo już nadchodzi!
Kiedy Pan przybędzie z mocą,
Trzeba by się świat odrodził.
A pasterze są - pomocą.

 

Autor: Bogdan Mroziński

 

 

 

ZGROMADZENI NA ŚWIĘTEJ WIECZERZY
Dzwony z kościoła wołają na ucztę,
Zjawi się tam Dawca wszelkiego Stworzenia.
Wyprawi dla nas ucztę bardzo huczną
I wskaże naszym oczom na Swoje istnienie.
To nic, że na ołtarzu tylko chleb i wino,
Dla nas przecież to pokarm dla ciała.
Pamiątkę Jego Śmierci będziemy wspominać,
Gdy kapłańskie ręce wzniosą Hostię białą.
To jest Ciało moje na krzyżu rozdarte,
Które za grzechy świata w ofierze złożyłem.
Was to objęły dłonie rozpostarte,
Co rękami złoczyńców do drzewa przybili.
Powtórnie gong zabrzmi przy Bożym ołtarzu,
Bo kapłan w górę podniósł kielich wina.
Was Krwią swoją Ja pragnę obdarzyć
I przygarnąć do serca - jako Matka Syna.
Przyjmijcie z wiarą moje Święte Ciało,
Bo z miłości do was stałem się człowiekiem.
Życie za was dałem. Czy to jeszcze mało?
Na ciebie wciąż liczę! I na ciebie czekam.
Zgromadzeni wszyscy na Świętej wieczerzy,
Boga wyznajemy, co z nami przebywa.
To Jemu naprawdę musimy zawierzyć,
A wiara i miłość niech w nas będzie żywa.

 

Autor: Bogdan Mroziński

 

 

PRÓBA WIARY J 3, 16 - 18

 

"Tak Bóg umiłował świat"


Nikodem przyszedł do Jezusa nocą,
Obawiał się Żydów, by go nie wydali.
Był bowiem uczonym i nie chciał wykroczyć
Przeciw tym przepisom, które wypełniali.
Był wierny nauce, którą Jezus głosił,
Lecz nie mógł słuchać, by się nie narazić.
Dlatego przyszedł nocą Go poprosić,
Aby mu wyjaśnił, a nawet doradził.
Jezus mu powiedział o Bogu Miłości,
Który świat ukochał stworzony przez Niego,
Że dał Swojego Syna pełnego Boskości,
Aby każdy, kto wierzy, mógł otrzymać niebo.
Bóg nie posłał Syna na sądzenie świata,
Lecz by swoją męką wybawił od złego.
Dlatego na ziemi przez całe trzy lata
Głosił Dobrą Nowinę, szanując każdego.
Ten kto w Niego wierzy, nie będzie sądzony,
A kto nie uwierzył już jest potępiony,
Bo każdemu z ludzi ta łaska jest dana:
On przecież położył swoje Życie za nas.

 

Autor: Bogdan Mroziński


 

 

 

 WIERZĘ W DUCHA ŚWIĘTEGO Dz 2, 1 -11
" Duch Święty wam przypomni"
Pięćdziesiąty dzień nadchodził.
Zgromadzeni w Wieczerniku ...
Jakiś szum się nagle zrodził,
Napełniając Jego zwolenników.
Powstały języki ogniste,
Na każdym jeden spoczywa.
Słyszą swą mowę ojczystą,
Wielkie dzieło z nich wypływa.
To Duch Święty na nich zstąpił,
On umocnił i uzdolnił,
Aby każdy z nich nie wątpił,
Że to Jezus lud uwolnił.
Napełnieni Jego Mocą
Głoszą dziś Dobrą Nowinę,
Bo Bóg z nami - jest pomocą.
Nawet nie oszczędził Syna.
Każdy Ducha już otrzymał,
Przyjął Chrzest i Bierzmowanie.
Nie dla siebie słowo trzymaj,
Życiem daj odpowiedź na Nie.
Autor: Bogdan Mroziński


W IMIĘ TRÓJCY ŚWIĘTEJ Mt 28, 16 -20

 

"Ja Jestem z wami"

 


Jezus uczniom swym nakazał
I wyznaczył im spotkanie,
Lecz niektórzy nie od razu
Hołd oddali swemu Panu.
Otrzymałem pełną władzę
Tak na ziemi jak i w niebie,
Idźcie więc i tak wam radzę
Pozyskujcie uczniów wszędzie.
Chrzcijcie ich w imieniu Boga
Ojca, Syna także Ducha,
Uczcie ich wszystko zachować
Ewangelii mej posłuchać.
Oto Jestem z wami wszędzie
Wszystkie dni do końca świata,
Kto uwierzy zbawion będzie
Pragnę ludzi z sobą zbratać.

 

Autor: Bogdan Mroziński

 

 

 

 

 

ZAPEWNIENIE J 14, 15 - 21
" Nie pozostawię was sierotami"
Jezus rzecze uczniom swoim:
Zachowujcie przykazania.
Kto jest wierny prawom moim,
Ten wypełnia me wskazania.
Prawo jest miłości miarą,
Którą w sercu trzeba wzbudzić.
Dla was - moim jest zamiarem,
Ducha Prawdy posłać ludziom.
Wy Go przecież dobrze znacie,
Pośród was ciągle przebywa.
Wkrótce sami otrzymacie,
Niech nadzieja w was spoczywa.
Nie zostawię sierotami,
Lecz powrócę do was jeszcze.
Ojciec we Mnie, a Ja z wami,
Kto się w sercu moim mieści.
Bo Bóg samą jest Miłością
I miłości pragnie przecież.
Więcej dobra, a mniej złości,
Wszak miłości brak na świecie.
Autor: Bogdan Mroziński 


W DOMU OJCA J 14, 1 - 12

 

"Idę przygotować wam miejsce"

 


Czemu wasze serca dręczy trwoga?
Powiedział Jezus do uczniów swoich.
We Mnie wierzcie, jak wierzycie w Boga,
Idę dla was przygotować nieba podwoje.
U Ojca mego jest mieszkań wiele,
Powiedziałbym, gdyby tak nie było.
Przyjdę powtórnie i was rozweselę,
Bo w niebie liczy się tylko miłość.
Znacie drogę i wiecie dokąd idę!
My nie wiemy! powiedział Mu Tomasz.
Jakże możemy znać Twoją drogę?
Ja Jestem drogą do Ojca Domu!
Pokaż nam Ojca! To już wystarczy!
Tak długo Jestem i tego nie wiecie?
Ja Jestem w Ojcu, a kto Mnie zobaczył ...
Jednością Jesteśmy. Mówiłem wam przecież.
Dla nas trudna jest taka mowa,
Tylko wiara może nas w tym wspierać.
Chociaż tajemne są Jezusowe słowa,
To Jego wola nie może się zacierać.

 

Autor: Bogdan Mroziński


 

 

 

 

BOŻA OWCZARNIA J 10, 1 - 10
" Ja Jestem Bramą"
Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam,
Ja Jestem bramą dla moich owiec.
Kto wejdzie przez nią, ten znajdzie pokarm.
One słuchają, co im Pasterz powie.
Wołam swoje owce po imieniu,
One idą za Mną bo Mnie znają.
Prowadzę je wszystkie ku zbawieniu,
Tam ukojenie i życie mają.
Przyszedłem po to na ten nędzny świat,
Aby i one miały życie wieczne.
Miły był dla mnie siostra, brat.
Uczyłem, co do życia jest konieczne.
Mój krzyż do nieba bramę wam otworzył,
Przez którą każdy człowiek może wejść.
Możesz pokorą nowe życie tworzyć,
By Bogu Najwyższemu oddać cześć.
Mój Głos przywróci wam nowe życie,
A jego echo niesie się jak dzwon.
Gdy Go usłyszysz, będziesz żył obficiej.
Dla ciebie bramą nieba będzie On.
Autor: Bogdan Mroziński 

ROZWIANE WĄTPLIWOŚCI Łk 24, 13 - 35

 

"O nierozumni i leniwi w sercu"

 


Po chwalebnym zmartwychwstaniu,
Które Ojciec Mu zgotował,
By zapewnić wiary trwanie,
Jezus drogę im torował.
Gdy szli w dwójkę do Emaus,
Zasmuceni i bezradni,
Do nich się przybliżył Jezus,
Lecz Go wcale nie poznali.
W drodze Pisma im wyjaśniał
I wskazówki dawał swoje.
Bo On przecież cierpieć musiał,
By zbawienia przynieść zdroje.
Trudno było im uwierzyć,
Oni żyli wciąż nadzieją,
Że On Bogiem, nie mógł nie żyć,
Zmieniać świat i jego dzieje.
“Nierozumni i leniwi!”
-Usłyszeli zarzut Pana.-
“Zmartwychwstałem. Jestem żywy,
Obietnicą jestem dla was.”
Gdy wieczerzę spożywali
I wziął chleb w Swoje dłonie,
Wtedy wszyscy Go poznali,
Lecz nie było śladu po Nim.
Dzisiaj łamie chleb w Kościele,
Karmiąc rzesze swoich ludzi.
Lecz wierzących jest niewiele,
Chociaż się dla wszystkich trudził.

 

Autor:  Bogdan Mroziński

 

 

 

 

ŚWIADKOWIE J 20, 19 - 31
" Pan mój i Bóg mój"
Kiedy zapadł wieczór, tam gdzie przebywali
Drzwi były zamknięte, bo trapił ich lęk.
Stanął Jezus pośrodku - gdy się radowali,
Pozdrowił ich wszystkich - ukazując się.


Ponownie pozdrowił, ukazując rany.
“Mój Ojciec Mnie posłał tu do was na ziemię,
A Ja was posyłam w różne świata strony,
By głosić Słowo, nawracać i zmieniać”.


Dał im także władzę grzechów odpuszczania:
“Komu odpuścicie - odpuszczę i Ja,
Komu zatrzymacie - będzie zatrzymane,
Bo każdy mieszkanie w domu moim ma”.


Jeden z Jego uczniów, Tomaszem zwany,
Nie był obecny, gdy był z nimi Pan.
On to nie uwierzył - nie było mu dane,
Dlatego niewiernym Tomaszem jest zwan.


A dzisiaj wśród ludzi, nawet w tej parafii,
Kościół - Zmartwychwstania ukazuje fakt.
Czy w tę prawdę wiary - uwierzyć potrafisz?
Czy naprawdę wierzysz? Czy też byle jak?


Autor: Bogdan Mroziński


„Nie bójcie się! Idźcie i oznajmijcie moim braciom!”
(Mt 28, 10).
Te słowa zmartwychwstałego Jezusa skierowane do kobiet wzywają Kościół wszystkich czasów do odważnego i radosnego głoszenia Dobrej Nowiny. Wiemy, że każdy z nas jako chrześcijanin powinien świadectwem życia i słowem uczestniczyć w powierzonej Kościołowi misji ewangelizacji.
Jezus Zmartwychwstały umocnił wiarę Apostołów, wlał w ich serca odwagę, nadzieję i prawdziwą radość.
Przestali się bać i z odwagą głosili Dobrą Nowinę aż po krańce świata.
Niech Zmartwychwstały Pan
– Zwycięzca śmierci i wszelkiego zła
– napełni dziś nasze serca
tą samą mocą, nadzieją,
odwagą i radością,
byśmy w świecie pełnym niepokoju,
pomówień i zła byli pewni Jego potęgi i miłości, które pomogą
nam rozsiewać dobro, nadzieję, pokój i radość...
Z kapłańską modlitwą i radosnym Alleluja
ks. Sławomir Bartoszuk, ks. Wojciech Radoliński,
ks. Paweł Wróbel, ks. Eugeniusz Lubiszewski
i ks. Marek Rosa

 

PUSTY GRÓB J 20, 1 - 9 " Zobaczył i uwierzył"
Wczesnym rankiem Magdalena
Przyszła do grobu Jezusa.
Była bardzo poruszona,
Gdyż otwarta była nisza.
Pełna lęku i zmartwienia,
Biegła do Piotra i Jana.
I złożyła oznajmienie:
Zabrano z grobu Pana.
Udał się Piotr i uczeń drugi
Na miejsce, gdzie Go złożono.
Biegli razem na wyścigi,
Lecz Piotr nie mógł go dogonić.
Kiedy przybył do pieczary,
Ale nie wszedł - czekał Piotra-
Weszli obaj - nie dając wiary,
Bo nie mogli Go tu spotkać.
Powstał martwych jak powiedział,
O tym w księgach napisano.
Każdy o tym musi wiedzieć:
On Jest Życiem, On Jest Panem.
Autor: Bogdan Mroziński

 

 

TRIUMF I MĘKA Mt 26, 14 - 27, 66
" Chyba nie jak Rabbi "
Wielki tłum przybył na Święto.
Na wieść, że Jezus przybędzie,
Radość była nieprzeciętna,
Hosanna wołali wszędzie.
Już nadeszła ta godzina,
Żeby Jezus był wielbiony.
“Chcę ich przy nadziei trzymać,
Wkrótce będę znów wzgardzony”.
Ziarno Słowa już wrzucone,
Ma obumrzeć na swej roli.
Wtedy niesie dobre plony,
Chociaż nieraz bardzo boli.
“Dusza moja dozna lęku,
Bo nadchodzi ta godzina.
OJCZE wszystko w TWOIM RĘKU,
Teraz wsław SWOJEGO SYNA.”
Już się zbliża czas udręki,
Judasz spisek już gotuje,
Od uczonych do swej ręki
Srebrnikami się raduje.
Kto policzy rany srogie,
Które Jezus otrzymuje
Po krzyżowej idąc drodze?
A dlaczego? BO MIŁUJE!
Autor: Bogdan Mroziński

WSKRZESZENIE J 11, 1 - 45
"Panie, gdybyś tu był"
Brat Marii oraz Marty
Zachorował nie na żarty.
Więc posłano po Jezusa,
Który się też bardzo wzruszył.
Kochał bowiem tę rodzinę,
Często też przebywał u nich.
Gdy Mu o tym doniesiono,
On przebywał w pewnym domu.
Wiedział bowiem, że ów Łazarz,
W pętach śmierci już zostawał.
“Przeto pójdę go obudzić,
By zdumienie w ludzie wzbudzić”.
Kiedy przyszedł do pieczary,
W której Łazarz był na marach,
Mocą Słowa znów go zbudził,
I już żywy był wśród ludzi.
Chwałę oddał Najwyższemu,
Że wysłuchał prośby Jego.
Kamień grzechów nas przygniata,
Nawet poprzez długie lata.
Trudno z nimi jest wytrzymać.
Moja wina, moja bardzo wielka wina.
Życie nowe wskrześ w nas, Boże,
Ty na pewno nam pomożesz.
Autor: Bogdan Mroziński

 

 

WIERZĘ PANIE ! J 9, 1 - 41

 

"Idź i obmyj się"

 


Widząc człowieka ślepego,
Zapytali Go o powód:
“Zgrzeszył on czy rodzice jego?
Jaki wskażesz na to dowód?”
“By ukazała się moc Jego.
Póki trwa dzień tworzę - działam
Polecone Mi przez Niego:
Objawiłem Bożą Chwałę.”
Po tych słowach Pan uczynił błoto,
Nałożył na oczy niewidomego.
“Idź, obmyj się, gdzie płynie potok.”
Wrócił widząc. Ujrzeli zdrowego.
Jezus czynił cuda, dziwy,
A uczeni nań szemrali:
“To nie Mesjasz jest prawdziwy.”
Wciąż grzesznikiem nazywali.
“Czy ty wierzysz w Syna Człowieczego?”
Pyta Jezus nas, wybranych.
Wierzę PANIE! Wiem dlaczego!
Przecież do nas jest Posłany.
Wierzę mocno - wierzę szczerze,
Tak mi mówi moja dusza,
Bo do Niego chcę należeć,
Wiara mnie do tego zmusza.

 

Autor:  Bogdan Mroziński

 

 

 

 

PRZEMIANA Mt 17, 1 - 9

 

„Rabbi dobrze, że tu jesteśmy”

 


Jezus zabrał Piotra, Jana i Jakuba
Wyprowadził ich na górę wysoką.
Z dala od ludzi się z nimi udał,
Przemienił się przy nich swą mocą.
Jego twarz zajaśniała niczym słońce,
A szaty stały się jak śnieg białe.
Zjawił się Mojżesz i Eliasz – prorocy,
Którzy o Jego odejściu rozmawiali.
Wtedy Piotr powiedział te oto słowa:
Chcemy w tym miejscu trzy namioty
Dla Ciebie, Mojżesza i Eliasza zbudować.
Z zachwytu takiej nabrali ochoty.
A z obłoku odezwał się taki głos:
„ TO JEST MÓJ SYN UMIŁOWANY,
JEGO SŁUCHAJCIE”, to jest – Wielki Ktoś
Przez Boga samego dla ludzi dany.
Przez Jezusa przemienienie,
Które wskazał uczniom swoim,
Niech obudzi w nas pragnienie
Przemiany w życiu moim.
Autor: Bogdan Mroziński

 

POKUSA
„ Nie samym chlebem żyje człowiek”
Jezus pełen łaski Ducha
Znad Jordanu już powrócił.
Był zwodzony przez „ kłamczucha”,
Bo on ciągle Jego kusił.
Jesteś przecież Synem Bożym,
Spraw by kamień stał się chlebem.
Przecież głodem się zamorzysz,
Czy nie jesteś dziś w potrzebie?
Znów usilnie Go namawiał,
By Mu hołd pokorny złożył.
Władzę, przepych Mu przedstawiał.
Przecież wiedział, że Syn Boży!
Gdy kolejnej poddał próbie,
Bo na szczycie Go postawił,
Myślał wciąż o Jego zgubie,
Lecz okrutnie się naraził.
Boga trzeba czcić i kochać,
I wypełniać Jego wolę.
Złego nie należy słuchać,
Bo on może nas zniewolić.
Autor: Bogdan Mroziński

 

WBREW PRAWU Mt 5, 38-38

 

" Bądźcie więc doskonali "

 


Do swych uczniów Jezus powie,
W Prawie tak jest napisane:
Ząb za ząb, oko za oko - bowiem!
Nie zwalczajcie zła - złem danym.
Kto uderzy cię w policzek,
Nadstaw drugi na wymianę.
Skoro zabrał ci tunikę,
Może zabrać i sukmanę.
Jeśli o coś pilnie prosi,
Nie odmawiaj mu niczego.
Wszak bliźniego musisz znosić,
Wtedy dobro wyjdzie z tego.
Kochać trzeba nieprzyjaciół
I miłością wszystkich darzyć,
Życzliwością ich uraczyć,
A rozjaśnią im się twarze.
Pan Bóg kocha wszystkich ludzi,
Słońce, deszcz zsyła na ziemię.
On dla dobrych, złych się trudzi,
Bo miłuje swe stworzenie.
Bądźcie jak On doskonali,
Złem za zło nie odpłacajcie,
Bo przed Bogiem jesteś mały.
Dobro w sercu swym chowajcie.

 

Autor: Bogdan Mroziński

 

W Środę Popielcową
Msze św. z posypaniem
głów popiołem
o godz. 7.00, 9.00, 17.00 i 18.00

 


 

 

 

 

PRAWO Mt 5, 17 - 37
„Przyszedłem wypełnić Prawo”
Czy sądzisz, że przyszedłem Prawo znieść?
Bynajmniej! Nie znieść, ale Je wypełnić.
Zostanie Jego niezmieniona treść,
Nie może się też w Bożym planie zmienić.
Kto zmieni jedną z liter tych
I tak nauczał będzie ludzi,
Ten mały jest w królestwie mym,
A niepotrzebnie się też trudził.
Przeciwko tobie brat zawinił,
Nie chowaj do niego swej urazy.
Pojednaj się, choć zło uczynił,
I złóż ofiarę przed ołtarzem.
Jeżeli oko grzeszy pożądaniem,
A ręka przechodzi okres próby,
Lepiej stracić część ciała, zanim
Całe ciało pójdzie na zgubę.
Bądź wierny twoim przyrzeczeniom,
Które złożyłeś kiedyś dla Niego
A mowa twoja tak, tak – nie, nie.
Bo wszystko inne jest od złego.
Autor: Bogdan Mroziński 

DOBRY PRZYKŁAD Mt 5, 13 - 16

 

„Wy jesteście światłem”


Jezus rzekł do uczniów swoich:
“Wy jesteście solą ziemi”.
Na podstawie ustaw moich
Nie możecie smaku zmienić.
“Wy jesteście światłem świata”
Co rozprasza mroki, cienie.
Macie służyć całe lata
I wskazywać na zbawienie.
Macie widnieć jako miasto
Zbudowane na wzniesieniu
I wskazywać drogę jasną
Tym, co trwają w zagubieniu.
Na świeczniku jasno świecić,
Blask rozsiewać w każdym domu.
Płomień wiary żywej wzniecać,
By nie brakło jej nikomu.
Światło wasze niechaj płonie
Poprzez dobre czyny wasze,
W Boskim Sercu niech utonie
Jego chwaląc wiecznym czasem.

 

Autor: Bogdan Mroziński


 

 

 

DROGI KU SZCZĘŚCIU Mt 5, 1 – 12 a
„ Szczęśliwi ”
Jezus widząc tłumy wyszedł na wzniesienie,
A kiedy usiadł, zbliżyli się uczniowie.
Odezwał się i zaczął takie pouczenie,
Wszyscy zaś słuchali, co On im też powie.
Szczęśliwi są ci ubodzy w duchu,
Którzy pośród świata nie maja posłuchu.
Szczęśliwi, którzy cierpią udręczenie,
Ponieważ dla nich będzie pocieszenie.
Szczęśliwi będą też bardzo łagodni,
Szczęście dotknie spragnionych i głodnych.
Miłosierdzia dostąpią zawsze miłosierni,
I szczęście osiągną, bo są bardzo wierni.
Uśmiechnie się szczęście, których serce czyste,
Będą widzieć Boga przez życie przejrzyste.
Szczęśliwi, którzy pokój zasiewają,
Synami Bożymi już się nazywają.
Szczęśliwi jesteście, gdy was znieważają,
Gdy z Mego powodu was za niecnych mają,
Cieszcie się i radujcie jako sprawiedliwi,
Bo moja zapłata na pewno was zdziwi.
Chrystus dla każdego plan nakreślił z góry,
Szczęśliwi będziemy gdy Go posłuchamy,
Trzeba silnej wiary, by przebiła chmury.
On nam dopomoże. Pośrednika mamy.
Autor: Bogdan Mroziński

W czwartek /2lutego/
święto Ofiarowania Pańskiego

nazywane Świętem Matki Bożej Gromnicznej
Msze św. o godz.
7.00, 9.00, 17.00 i 18.00 

 

POCZĄTEK DZIAŁALNOŚCI JEZUSA Mt 4, 12 – 23

„Pójdźcie za Mną”


Jan już drogę przygotował
Dla Boskiego Mistrza,
Teraz został uwięziony
Aż do swego zejścia.
Wyszedł Jezus, by nauczać
W całej Galilei,
Aby zasiać Słowo Życia
Wszystkim po kolei.
Światło Życia zabłysnęło
w kraju Zajordania,
swoim blaskiem owładnęło
i wciąż, wciąż ogarnia.
Odtąd Jezus nawoływał
Wszystkich do odnowy,
Nowych uczniów powoływał,
By byli gotowi.
Wziął ze sobą najpierw Piotra,
Później zaś Andrzeja.
Na swej drodze spotkał
Dwóch braci z kolei.
Idąc z nimi przez tę ziemię,
Głosił i uzdrawiał.
Zrobił wielkie poruszenie,
Wszystkich pragnie zbawić.

Autor: Bogdan Mroziński


 

SYN BOŻY J 1, 29 - 34
„ Oto Baranek Boży ”
Kiedy Jan zobaczył z dala
Jezusa nadchodzącego,
Takie dał świadectwo zaraz:
Widzę Baranka Bożego,
Który gładzi grzechy świata,
Z Bogiem Ojcem chce nas zbratać.
On jest Tym, który był pierwej,
Zanim się cokolwiek stało.
On ode mnie był już wcześniej,
Ja o Nim świadectwo daję.
Nad Nim też ujrzałem Ducha,
Który ślad swój pozostawił.
Jego też należy słuchać,
Dla nas również się objawił.
Ja prawdziwie Go nie znałem
- Rzecze Jan do tam zebranych -
Nad Jordanem Go ujrzałem,
Mocą Ducha nam jest dany.
O! Szczęśliwe wydarzenie,
Które widząc mogłem dożyć:
Jego ludziom objawienie.
On Jest przecież Synem Bożym.
Autor: Bogdan Mroziński 

 

CHRZEST Mt 3, 13 - 17

 

„On jest moim Synem”

 


Jezus mimo swej godności
Nad Jordanem się pojawił.
Jan był w stałej gotowości,
By się przed Nim dobrze sprawił.
Mimo, że się bardzo wzbraniał:
“Ja nie godzien jestem tego”,
Chcąc otrzymać chrzest od Pana,
Lecz ustąpił prośbom Jego.
Jezus wyszedł z wód Jordanu,
Taki głos usłyszał z nieba:
“TO JEST SYN UMIŁOWANY”,
Jego Wolę przyjąć trzeba.
Przykład Mistrza ochrzczonego
Przypomina o chrzcie naszym,
Każdego z nas dnia pewnego
Swą pieczęcią On naznaczył.
Tak jak było nad Jordanem,
Każdy synem – córką Jego,
Przewidziany Bożym planem.
Z troską patrzy na każdego.

 

Autor: Bogdan Mroziński

 

 

 

 

 

ŚWIĘTA BOŻA RODZICIELKO Łk 1, 26 – 38
„Raduj się pełna łaski”
Przyszedł do Ciebie Anioł z nieba,
Z misją On przybył bardzo wielką:
Czy zgodzisz się - taka jest potrzeba -
Zostać na ziemi Bożą Rodzicielką?
Zmieszała się, widząc posłańca,
Ważąc w swym sercu Jego słowa,
Nie rozumiejąc Go do końca,
Na czym polega taka mowa.
Nie bój się, Maryjo, On Jej rzecze,
Bóg wybrał Cię na Matkę Syna.
Nie ma godniejszej z niewiast przecież,
Ty Jesteś spośród nich Jedyna.
W pokorę Panna obleczona
Tak Aniołowi powiedziała:
Oto Ja sługa uniżona,
Za Syna Boga będę miała.
O Święta Boża Rodzicielko,
Ty godna byłaś nosić Słowo.
Jesteś dla świata bardzo wielką ,
Wszak jesteś ziemi i serc Królową.
autor: Bogdan Mroziński

 

DEKRET Łk 2, 1 -14

 

Dekretem Augusta lud miał być policzony
Ze wszystkich zakątków i na całej ziemi.
Szli więc się zapisać, każdy ze swej strony,
Do swojego miasta z Galilejskich dzielnic.
Udał się i Józef z Maryją, swą żoną,
Do miasta Dawida, Betlejem zwanego,
Gdyż pochodził z domu i rodu zacnego,
Aby się zapisać do miasteczka tego.
Kiedy tam przebywali, nadszedł czas narodzin.
Maryja zrodziła Syna Boga Najwyższego.
Gdy Go urodziła, złożyła Go w żłobie,
Bo nigdzie nie było miejsca dla Niego.
W owej górskiej krainie byli też pasterze,
Paśli swoje stada w tejże okolicy.
Wielkie światło ujrzeli, nie mogli uwierzyć,
Skąd ta światłość tak bije i tak mocno świeci.
Ukazał się Anioł – chwała ich oświeciła,
ogarnął ich lęk, a Anioł przemówił „Nie bójcie się”.
“Dziś w mieście Dawida narodził się Zbawiciel,
Którym jest Mesjasz, Pan wasz Odkupiciel”.
Chwała Bogu z wysokości za miłość przedziwną,
Zechciał zesłać na ziemię wybawienie ludu.
Dał nam Syna jako okup i odkupił winy,
Właśnie dzisiaj w Betlejemie stało się to cudem.

Autor: Bogdan Mroziński

Wizyta kolędowa

Raz do roku kapłan składa oficjalną wizytę w każdej rodzinie
chrześcijańskiej. Zwana jest ona też kolędą, gdyż odbywa się zazwyczaj w okresie Bożego Narodzenia. Mało kto wie, że proboszcza zobowiązuje do takich odwiedzin prawo kanoniczne, które mówi: „Pragnąc dobrze wypełnić funkcję pasterza,
proboszcz powinien starać się poznawać wiernych powierzonych jego pieczy. Winien zatem nawiedzać rodziny, uczestnicząc w troskach wiernych, zwłaszcza w niepokojach i smutku, oraz umacniając ich w Panu, jak również – jeśli w czymś nie
domagają – roztropnie ich korygując” (kan. 529 § l KPK). Proboszczowi pomagają w tym jego wikariusze. Celem wizyty jest więc przede wszystkim wzajemne poznanie się, zwłaszcza z osobami w trudnych sytuacjach, kiedy rozmowa i wspólna
modlitwa mogą dać umocnienie. Można poprosić o wyjaśnienie wątpliwości lub radę.
Kapłan przynosi też każdej rodzinie Boże błogosławieństwo, dlatego wizyta ma charakter małej liturgii sprawowanej w domowym sanktuarium, przy stole nakrytym białym obrusem jak ołtarz w kościele. Krzyż na stole jest znakiem naszej wiary i miłości Chrystusa do nas, a dwie świece symbolizują światło, jakie wnosi On przez swoje życie i nauczanie. Przygotowujemy też kropidło i wodę święconą, którą będziemy pokropieni my i nasz dom. Przyjęcie kapłana wyraża też jedność ze wspólnotą parafialną. Dlatego zwykle podczas kolędy wierni składają dobrowolną ofiarę na potrzeby całej parafii.

Plan wizyty duszpasterskiej od 28 grudnia do 20 stycznia 2023 r.
28.XII Gomborowicza 3 /g.9.00 i 15.00/; Pużaka 1 /g.9.00 i 15.00/; Kukuczki 6 /g. 14.00/
29.XII Gomborowicza 7 /g.9.00 i 15.00/; Pużaka 2 /g.9.00 i 15.00/; Kukuczki 8 /g. 1400/
30.XII Gomborowicza 15 /g.900 i 1500/; Pużaka 4 /g.900 i 1500/; Kukuczki 16 /g. 14.00/
31.XII Czecha 7 /g.9.00/; Pużaka 15 /g.9.00/; Kukuczki 14 /g. 9.00/
2.I Gomborowicza 6 /g.9.00 i 15.00/; Pużaka 6 /g. 15.00/; Kukuczki 12 /g. 14.00/
3.I Gomborowicza 11 /g.9.00 i 15.00/; Pużaka 14 /g.17.00/; Kukuczki 18 (1-50) /g. 14.00/
4.I Gomborowicza 10 /g.9.00 i 15.00/; Gombr.1 (1-75) /g.16.00/; Kukuczki 18 (51-100) /g. 14.00/
5.I Gomborowicza 8 /g.9.00 i 15.00/; Gombr.1 (76-150) /g.17.00/; Herberta 2 /g. 14.00/
9.I Fieldorfa N. 2b i 2c /g.9.00 i 15.00/; Pużaka 8 /g. 15.00/; Kukuczki 22 /g. 14.00/
10.I Gomborowicza 13 /g.9.00 i 15.00/; Czecha 8 i 10 /g.17.00/; Kukuczki 24 /g. 14.00/
11.I Czecha 13 (1-45) /g.9.00 i 15.00/; Pużaka 10 i 12 /g.16.00/; Czecha 2b i 2c /g. 14.00/
12.I Czecha 13 (46-90) /g.9.00 i 15.00/; Czecha 14 i 18 /g.15.00/; Czecha 4 /g. 14.00/ i Czecha 6 od 16.00
13.I Gombrowicza 9 /g.9.00 i 15.00/; Czecha 12 i 16 /g.9.00 i 15.00/; Herberta 1 (1-40) /g.14.00/
14.I Czecha 11 /g.9.00/; Pużaka 13 /g.9.00/; Herberta 1 (41-80) /g.9.00/
16.I Czecha 5b /g.9.00 i 15.00/; Pużaka 11 /g.9.00 i 15.00/; Kukuczki 20 i 26 /g. 14.00/
17.I Czecha 5a /g.9.00 i 15.00/; Pużaka 3 (1-40) /g.9.00 i 15.00/; Herberta 3 /g. 14.00/
18.I Czecha 9 /g.9.00 i 15.00/; Pużaka 3 (41-70) /g.9.00 i 15.00/; Herberta 4 /g. 14.00/
19.I Czecha 3 /g.9.00 i 15.00/; Czecha 2a /g.9.00 i 15.00/; Herberta 5 (1-60) /g. 14.00/
20.I Gombr. 4 /g.9.00 i 15.00/; Fieldorfa N. 2a /g.9.00 i 15.00/; Herberta 5 (61-108) /g.14.00/
21.I Czecha 1 /g.9.00/; Czecha 6 /g.9.00 - przeniesione na 12 stycznia/

 

 

ZAPOWIEDŹ Mt 1, 18 - 24
„ Bóg Jest z nami”
Z narodzeniem Jezusa tak było:
Maryja była zaręczona z Józefem.
Nim zamieszkali razem, Ona poczęła,
Co przyjął niepewnie i z uśmiechem.


Jednak Józef był mężem sprawiedliwym,
Postanowił oddalić Ją po kryjomu.
Wtedy Anioł Pana do niego tak mówi:
Nie bój się wziąć Maryi do swego domu,


Bo z Ducha Świętego Dziecię pochodzi,
Które z Panny Maryi ma się zrodzić.
Będzie On wielki i lud swój wybawi,
Miłość Boża niebawem to sprawi.


Spełniło się słowo u Izajasza,
Że Panna porodzi Boga Mesjasza.
Wtedy Józef się zbudził ze snu proroczego
I przyjął Maryję do domu swojego.


Autor: Bogdan Mroziński 


ŚWIADECTWO Mt 11, 2 – 11

 

„Szczęśliwy co we Mnie nie wątpi”

 

Uwięziony Jan słyszał o czynach Jezusa,

 

Których to On dokonywał wśród ludzi.
Wysłał więc posłańców, których pouczył,
Czy Jezus to Mesjasz, że dla nas się trudzi?
Jezus słysząc od jego uczniów to pytanie,
Taką daje odpowiedź posłańcom Janowym:
Niewidomi widzą, kulawy powstanie,
Głoszona jest dobra nowina ubogim.
Gdy oni odeszli od Niego zdziwieni,
Jezus mówi o Janie raz jeszcze:
Po co wyszliście na Judzką pustynię?
Zobaczyć trzcinę chwiejącą się na wietrze?
Czy może chcieliście oglądać proroka?
A może człowieka dobrze ubranego!
Tak właśnie. On przygotuje Mi drogę
I nie ma człowieka większego od niego.
Nie musimy jak Jan być na pustyni,
Bo drogę Panu można gotować wszędzie.
Wystarczy dobro spotkanym ludziom czynić,
A droga do Niego otwarta znów będzie.

 

Autor: Bogdan Mroziński


 

 

 

 

 

BĄDŹCIE GOTOWI Mt 24, 37 - 44
„Czuwajcie”
Kiedy przyjdzie Syn Człowieczy
- Mówił Jezus do zebranych -
Nikt nie będzie nawet liczył,
Że naprawdę to się stanie.
Tak jak przed potopem było,
Jedli, pili, nie zważali.
Wtedy wszystko się skończyło,
Wówczas woda ich zabrała.
Zawsze trzeba być gotowym,
Chociaż nie znasz tej godziny.
Wierzyć trzeba Jego Słowom,
Żyć bez grzechu – dobro czynić.
Czuwaj bracie, siostro droga,
Bądź gotowy na przybycie
Pana swego, Stwórcę, Boga,
On przyniesie nowe życie.
Bo On królem ponad Króle,
On jest Panem nad Panami.
Jemu oddaj swoją wolę,
A zlituje się nad nami.
Autor: Bogdan Mroziński 

TO JEST KRÓL! Łk 23, 35 – 43

 

„Jezu wspomnij o mnie”

 


Gdy lud patrzył na Jezusa,
Jak w okrutnych mękach konał,
Jeszcze chcieli Mu dokuczyć.
Również Męką mówił do nas.
Jeśli Jesteś Królem Żydów
-Tak szydzili Zeń żołnierze-
Pierwej więc samego Siebie wybaw,
A zaczniemy w Ciebie wierzyć.
On Jest przecież tym wybranym
By ratować lud swój z nędzy
Synem Ojca miłowanym
Choć był w takiej poniewierce.
Tyś Jest Królem nad Królami
Panem dziejów, Twórcą, Mocą.
Jesteś przecież Bogiem z nami,
Chłodem w znoju, Światłem w nocy.
Jesteś Królem naszej ziemi,
Przez lud wierny Tyś wybrany.
Nasze życie pragniesz zmienić
I z niewoli nas ocalić.
Przymnóż, Jezu, w nas wierzenie,
Jak łotrowi na tym palu.
By usłyszeć Twoje zapewnienie,
„Dzisiaj ze mną będziesz w raju”.

 

Autor: Bogdan Mroziński


KRES Łk 21, 5 - 19

 

 

 

 

„Nauczycielu! Kiedy to się stanie?”
Po zachwycie nad świątynią,
Ozdobioną kamieniami:
“Kiedy owe dni upłyną,
Wszystko legnie pod gruzami”.
To jest strata dla nas wielu!
Jaki znak? Jak to się stanie?
Powiedz nam, Nauczycielu,
Zapytali Go zebrani.
Będą wojny prowadzone,
Tudzież też trzęsienia ziemi,
Na was ręce podniesione -
W Imię moje zgromadzeni.
Lecz nie bójcie się niczego,
Dam wam mądrość i wymowę.
Dla Imienia Boga Swego,
Złóżcie dowód - nawet głowę.
Warto nawet życie stracić,
By odzyskać je na nowo.
Warto w Bogu się zatracić,
Warto wierzyć w Jego Słowo.
Autor: Bogdan Mroziński

 

ŻYCIE PO ŻYCIU Łk 20, 27 - 38

 

„ Bóg jest Bogiem żyjących”

 

 

 

W wierze rodzi się nadzieja,
Którą w sercu musisz zmieścić,
Że po życiu na tej ziemi
Będzie w znacznie innej treści.
Pierwej musisz nań zasłużyć,
Żyjąc zgodnie z Jego wolą,
Przykazania w życie wdrożyć
I wypełniać chociaż boli.
Kiedy staniesz się już godny,
By osiągnąć życie wieczne,
Będziesz aniołom podobny,
Jako syn będziesz bezpieczny.
Mojżesz, widząc krzew płonący,
Słyszał głos Pana z wysoka,
Że On jest Bogiem żyjących,
Na ciebie człowieku czeka.

 

Autor: Bogdan Mroziński

 

 

 

 

 

ZOBACZYĆ JEZUSA Łk 19, 1 -10
„ Jezus przyszedł szukać, co zginęło”
Przechodząc Jezus przez pewne miasto,
Doń przybył Jerychem zwanego.
Ludzi było dużo - nazbyt ciasno,
By mógł zobaczyć Zacheusz Jego.
Wspiął się więc na dużą sykomorę,
Bo tamtędy miał przechodzić właśnie.
A był niskiego wzrostu – to z góry,
Mógł z drzewa widzieć Go jaśniej.
Zejdź z drzewa - Jezus mu powiada -
Dziś muszę przybyć do domu twojego.
Pospiesz się, bo tak trwać nie wypada -
Chociaż wszyscy szemrali na Niego.
Zacheusz zaś stanął przed Bogiem,
I mówi do Niego te słowa:
“Połowę majątku rozdaję ubogim,
Skrzywdzonym nagrodzić gotowym”.
Zejdź z drzewa, na którym utkwiłeś,
Bo i ciebie Jezus zobaczył z daleka.
Przypomnij sobie – na pewno zgrzeszyłeś,
Zbawienie duszy na ciebie też czeka.
Autor: Bogdan Mroziński 

 

NASZE SPRAWY PARAFIALNE
1. Dziś XXXI Niedziela zwykła, ofiarujmy nasze modlitwy w int. rodzin:

* godz.15.00 – Koronka do Bożego Miłosierdzia;
* godz.17.30 – Nabożeństwo różańcowe w kościele;


2. Jutro ostatnie nabożeństwo różańcowe o godz. 17.30.
* Dzieci mają swój ostatni różaniec o godz.16.30. Po różańcu dla dzieci bal w radości Wszystkich Świętych.


3. Jutro Msza św. wieczorna w int. członków Żywego Różańca. Po Mszy św. zmiana tajemnic różańcowych. Zapraszamy chętnych do udziału w codziennej modlitwie różańcowej.


4. We wtorek /1 listopada/ uroczystość Wszystkich Świętych. Msze święte w naszym kościele o godz. 7.30, 9.00, 10.30, 12.00 i 18.00. Tego dnia obowiązuje nas udział we Mszy świętej, nie wystarczy samo nawiedzenie cmentarza.
Różaniec z wypominkami oktawalnymi od 1 do 8 listopada o godz.17.00, potem Msza św. oktawalna za naszych zmarłych.


5. Od dnia 1 do 8 listopada można codziennie uzyskać odpust zupełny i ofiarować za dusze w czyśćcu cierpiące. Warunki: stan łaski uświęcającej, nawiedzenie cmentarza i odmówienie dowolnej modlitwy za zmarłych, odmówienie Modlitwy Pańskiej i wyznania wiary, przyjęcie Komunii św. i modlitwa wg intencji Ojca św. W zakrystii i kancelarii parafialnej przyjmujemy intencje na wypominki roczne, półroczne i oktawalne.


6. W środę /2 listopada/ dzień modlitw za dusze wiernych zmarłych /Dzień Zaduszny/. Tego dnia Msze św. o godz. 7.00 , 9.00 16.30 i 18.00.


7. W czwartek po Mszy św. wieczornej Godzina Święta. Na tę Mszę świętą i adorację zapraszamy Bractwo eucharystyczne i wszystkich czcicieli Najśw. Sakramentu.


8. W pierwszy piątek /4 listopada/ okazja do spowiedzi podczas rannych Mszy św. o godz.7.00 i 9.00, potem odwiedziny zgłoszonych chorych.
Spowiedź po południu od godz.16.00; Msza św. dla dzieci o godz.16.30 potem spowiedź dorosłych i młodzieży.
W pierwszy piątek miesiąca zapraszamy o godz.18.45 na Adorację Młodych w Kościele: “Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią.” /w adoracji uczestniczą przygot. się do sakr. bierzm. - wszystkie grupy/.


9. W sobotę /5 listopada/ o godz.9.00 Msza św. w int. dusz w czyśćcu cierpiących, a od godz.16.30 rozważania pierwszosobotnie i nasz różaniec z Wypominkami oktawalnymi.
Wieczorem Apel maryjny o godz.21.00. Na to nabożeństwo zapraszamy czcicieli Matki Bożej: Rycerki i Rycerzy Niepokalanej i członków Żywego Różańca, a także tych, którzy mają prywatne nabożeństwo do Matki Bożej.


10. W minionym tygodniu ofiary indywidualnych ofiarodawców na nasz Kościół wyniosły 350 zł. Bóg zapłać wszystkim ofiarodawcom parafii. Trwają prace związane z zabezpieczeniem zewnętrznym tynków kościoła. Wydatki to wypożyczenie rusztowań i zakup materiału 10.000 zł.


11. Parafia planuje Ferie z Bogiem w górach z okazją do nauki jazdy na nartach /w terminie 21-28.01.2023/. Bliższe informacje i zapisy u ks. Wojciecha.


 

NIEDZIELA 30.X.2022r.
7.30 + Eugenia i Bolesław KOT od syna z rodziną
9.00 + Anna ZIÓŁKOWSKA /greg. 14/
10.30 + Tadeusz KULA
10.30 O Boże bł. zdrowie i dary Ducha Św. dla Patrycji Przybylskiej
12.00 + Marek BARTOSZUK r.śm.
12.00 W 70r.ur. ADAMA z pr. o Boże bł. i potrzebne łaski
16.00 + Paweł i Mariusz PODSIEDLIK
17.30 Nabożeństwo różańcowe
18.00 Dziękczynna w 55r.śl. Karoliny i Ryszarda z pr. o Boże bł. i potrzebne łaski


PONIEDZIAŁEK 31.X.2022r.
7.00 + Anna ZIÓŁKOWSKA /greg. 15/
17.00 + Alina KRÓLIKOWSKA od Sławomira Detko z rodziną
17.30 Nabożeństwo różańcowe
18.00 + Andrzej ZIÓŁKOWSKI
18.00 W int. członków Żywego Różańca


WTOREK 1.XI.2022r.
Uroczystość Wszystkich Świętych
7.30 + Anna ZIÓŁKOWSKA /greg. 16/
9.00 + Mieczysław Jadwiga BANASIAK int.
dzieci i wnuków
10.30 + Andrzej Grzegorz Anna ZIÓŁKOWSCY zm. z rodz. Gaworów Przydaczy Jan MAZUR
12.00 + Maria 10r.ś. Zdzisław ŻURAWEK
17.00 Różaniec z wypominkami
18.00 Msza św. oktawalna


ŚRODA 2.XI.2022r.
Dzień modlitwy za dusze zmarłych
7.00 +Anna ZIÓŁKOWSKA /greg. 17/
9.00 + Alina KRÓLIKOWSKA od kol. i kol.
Związku NSZZ pracowników Społem
16.30 + Sławomir TOMASZEK od r. Owczarków
16.30 + Tadeusz FLASZA od sąsiadów
17.00 Różaniec z wypominkami
18.00 Msza św. oktawalna


CZWARTEK 3.XI.2022r.
7.00 + Anna ZIÓŁKOWSKA /greg. 18/
16.30 + Jan GWIAZDA od najbiższej rodziny
16.30 + Sławomir TOMASZEK od rodz. Cierkos
17.00 Różaniec z wypominkami
18.00 Msza św. oktawalna
18.45 Godzina Swięta


PIĄTEK 4.XI.2022r.
7.00 + Anna ZIÓŁKOWSKA /greg. 19/
9.00 Wynagrodz. Najśw. Sercu P. Jezusa
16.30 + Jan GWIAZDA od najbiższej rodziny
16.30 +Sławomir TOMASZEK od rodz. Pielużek
17.00 Różaniec z wypominkami
18.00 Msza św. oktawalna


SOBOTA 5.XI.2022r.
7.00 W int. ks. Sławomira z pr. o Boże bł. od parafian
7.00 + Anna ZIÓŁKOWSKA /greg. 20/
9.00 W int. dusz w czyśćcu cierpiących
16.30 Rozważanie pierwszosobotnie
17.00 Różaniec z wypominkami
18.00 Msza św. oktawalna
21.00 APEL MARYJNY


NIEDZIELA 6.XI.2022r.
7.30 + Anna ZIÓŁKOWSKA od sąs. Gombr.15
9.00 W int. SYLWII z pr. o Boże bł. i potrzebne
łaski z racji imienin
10.30 +Zofia 5r. Jan 26r. i zmarli z rodziny Grzegorczyków i Madejskich
10.30 + Anna ZIÓŁKOWSKA /greg. 21/
12.00 + Barbara KNYSAK od wnuka Artura z rodziną
12.00 + Barbara FIGURSKA od r. Całusińskich
16.00 + Jerzy KROGULEC r.śm.
17.00 Różaniec z wypominkami
18.00 Msza św. oktawalna

PYCHA I POKORA Łk 18, 9 – 14
„Boże bądź litościw mnie grzesznemu”

 

Ważna jest z Bogiem rozmowa-
Sam Pan Jezus przekonuje-
Aby serce było wciąż gotowe,
Co od Pana potrzebuje.
Do świątyni, Jezus mówi,
Weszło dwoje różnych ludzi:
Faryzeusz – celnik drugi,
By modlitwę w sobie wzbudzić.
Pierwszy mówi, że jest prawy.
Chełpi się swą sprawiedliwością:
“Wiernie służę Twemu Prawu”.
Nawet prawił o swym poście.
Celnik za to stał z daleka,
Nie chciał oczu w niebo zwrócić,
Jak przystało na człowieka.
Nie mógł się też z Bogiem kłócić.
Bił się w piersi z całej siły:
“Bądź miłościw mnie grzesznemu”.
Ta modlitwa miłą była,
Pan go uznał za prawego.
Każdy kto się zbyt wynosi,
Patrząc krzywo na bliźniego,
Pana niech o pokorę prosi,
A wyniknie dobro z tego.

Autor: Bogdan Mroziński

 

 

NASZE SPRAWY PARAFIALNE

 

 

 1. Dziś XXX Niedziela zwykła i Światowy Dzień Misyjny, puszka Caritas stanowić będzie nasz wkład w Papieskie Dzieła Misyjne. Wspomóżmy to dzieło. W intencji misji ofiarujmy też nasze modlitwy:
* godz.15.00 – Koronka do Bożego Miłosierdzia;
* godz.17.30 – Nabożeństwo różańcowe w kościele;


2. Dziś po Mszy św. o godz.12.00 odbędzie się spotkanie dla dzieci
przygotowujących się do I Komunii św. (w salce nad zakrystią) oraz dla rodziców tych dzieci (w kościele).


3. Przez cały październik nabożeństwa różańcowe o godz. 17.30.
* Dzieci mają swój różaniec /od poniedziałku do piątku/ o godz.16.30.
* w poniedziałek wspomnienie św. Antoniego Marii Clareta, biskupa. Po Mszy wieczornej na spotkanie zaprasza Wspólnota Krwi Chrystusa.
* we wtorek po Mszy wieczornej -- spotkanie Kręgu biblijnego;
* w środę o godz. 17.00 spotkanie scholki;
* w czwartek po Mszy wieczornej katecheza dla dorosłych.
* w piątek święto świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza, po Mszy wieczornej spotkanie grup oazowych.
* w sobotę o godz.10.00 spotkanie ministrantów i lektorów.


4. W miniony czwartek przeżyliśmy parafialny Odpust ku czci św. Jana Kantego. Wielkie Bóg zapłać wszystkim, którzy włączyli się w jego przygotowanie i przeżycie: wspólnotom modlitewnym, Bractw u Eucharystycznemu i członkom Straży Kościelnej. Dziękuję za oprawę muzyczną panu Organiście i chórowi pod dyrekcją p. Darka Madejskiego, Służbie Liturgicznej za oprawę tej uroczystości. Niech wstawiennictwo św. Jana Kantego wyjedna szczególne łaski i dary, których nam tak bardzo potrzeba. Słowa podziękowania kieruję ku paniom i panom, którzy przygotowali św iątynię na naszą uroczystość. Szczególne słow a podziękowania kieruję ku Paniom, które włożyły swój trud i serce, by na odpustowym stole niczego nie zabrakło.


5. Zbliża się czas szczególnych modlitw za naszych zmarłych i nawiedzania cmentarzy. Uporządkujmy wcześniej groby naszych bliskich.
Pod chórem możemy zaopatrzyć się w kartki na Wypominki. Będziemy modlić się za zgłoszonych zmarłych w oktawie uroczystości Wszystkich Świętych /1 do 8 listopada/ podczas Różańca i Mszy św. oktawalnej.
Można też zgłosić zmarłych na Wypominki roczne, które są czytane w każdą niedzielę przed Mszą św. o godz.10.30.


6. Członkowie Akcji Katolickiej po Mszach św. sprzedają znicze. Dochód ze zniczy wspiera dzieła miłosierdzia Akcji Katolickiej. Bóg zapłać właścicielom firmy “Tomaszek” za podarowane wkłady i znicze.


7. Parafia planuje Ferie z Bogiem w górach z okazją do nauki jazdy na nartach /w terminie 21-28.01.2023/. Bliższe informacje i zapisy u ks. Wojciecha.


8. W minionym tygodniu ofiary indywidualnych ofiarodawców na nasz Kościół wyniosły 850 zł. Bóg zapłać wszystkim ofiarodawcom parafii. Trwają prace związane z zabezpieczeniem zewnętrznym tynków kościoła.


9. Z naszej wspólnoty parafialnej odszedł do wieczności śp. Zbigniew Mateja. Zawierzmy go Bożemu miłosierdziu. Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj mu świeci.

 

NIEDZIELA 23.X.2022r.
7.30 + Janina i Edward JURCZYK
9.00 + Irena BEYM /z racji imienin/
10.30 + Grażyna HAJNRYCH od sąs. Zbyszka Karolskiego z rodziną
10.30 + Anna ZIÓŁKOWSKA /greg. 7/
12.00 W 20r.ślubu MONIKI i GRZEGORZA
z pr. o zdrowie i Boże bł. od rodziców
12.00+Daniela Marian 30r.ś. KOŁODZIEJCZYK c.r. Kołodziejczyków Chmielewskich i Michalskich
16.00 +Alina KRÓLIKOWSKA od rodziców
17.30 Nabożeństwo różańcowe
18.00 + Dominika Jan SEKRET 25r.śm. Alicja KOŁODZIEJCZYK 11r.śm.


PONIEDZIAŁEK 24.X.2022r.
7.00 + Anna ZIÓŁKOWSKA /greg. 8/
17.00 + Anna ZIÓŁKOWSKA od Ewy z rodziną
17.30 Nabożeństwo różańcowe
18.00 + Alina KRÓLIKOWSKA od siostry z r.
18.00 + Zofia WIEKIERA od Marty i Marcina z rodziną


WTOREK 25.X.2022r.
7.00 + Anna ZIÓŁKOWSKA /greg. 9/
17.00 + Alina KRÓLIKOWSKA od kol. i kol. z działu produkcji
17.00 + ks. Henryk RADECKI od bratanka z r.
17.30 Nabożeństwo różańcowe
18.00 + Danuta MARGASIŃSKA od Oli Marcina i Leny Grabowskich
18.00 + Zofia WIEKIERA od córki Elżbiety z r.


ŚRODA 26.X.2022r.
7.00 +Alina KRÓLIKOWSKA od pracowników Piekarni i magazynu
17.00 + Zdzisław Marta Wojciech i Lech WAJDA Maciej Stanisław SIEWIERSCY Andrzej PIĄTEK
17.00 +Anna ZIÓŁKOWSKA /greg. 10/
17.30 Nabożeństwo różańcowe
18.00 +Czesława RYŚ 2r.śm. od Teresy
18.00 + Zofia WIEKIERA od Ewy i Adama


CZWARTEK 27.X.2022r.
7.00 + Anna ZIÓŁKOWSKA /greg. 11/
17.00 + Alina KRÓLIKOWSKA od Tadeusza Detko z rodziną
17.00 +Zofia WIEKIERA od wnuków Marcina Michała i Patryka z rodzinami
17.30 Nabożeństwo różańcowe
18.00 Nowenna do św. Jana Kantego


PIĄTEK 28.X.2022r.
7.00 O Boże bł. i zdrowie dla x. Sławomira
17.00 + Alina KRÓLIKOWSKA od Mariusza Detko z rodziną
17.30 Nabożeństwo różańcowe
18.00 + Tadeusz i Janina BĄBEL Marianna i Józef STEMPEL
18.00 + Anna ZIÓŁKOWSKA /greg. 12/


SOBOTA 29.X.2022r.
7.00 + Danuta MARGASIŃSKA od sąsiadów z Pużaka 3 kl.III
17.00 + Bożena Łukasz Stanisław KWARCIAK Tadeusz PAŁUSZKA
17.00 + Agatka KUBERSKA od babci Danuty i pradziadków Bożeny i Antoniego
17.30 Nabożeństwo różańcowe
18.00 + Aleksandra RZECZKOWSKA 13r.śm.
18.00 + Anna ZIÓŁKOWSKA /greg. 13/


NIEDZIELA 30.X.2022r.
7.30 + Eugenia i Bolesław KOT od syna z rodziną
9.00 + Anna ZIÓŁKOWSKA /greg. 14/
10.30 + Tadeusz KULA
10.30 O Boże bł. zdrowie i dary Ducha Św. dla Patrycji Przybylskiej
12.00 + Marek BARTOSZUK r.śm.
12.00 W 70r.ur. ADAMA z pr. o Boże bł. i potrzebne łaski
16.00 + Paweł i Mariusz PODSIEDLIK
17.30 Nabożeństwo różańcowe
18.00 Dziękczynna w 55r.śl. Karoliny i Ryszarda z pr. o Boże bł. i potrzebne łaski

 

 

 

 

WYTRWAŁA MODLITWA Łk 18, 1 – 8
„ Obroń mnie przed moim przeciwnikiem”
Bardzo ważna jest modlitwa -
Mówi Jezus w swojej przypowieści.
Dla nas to jest również bitwa,
Co się w niej kryje i mieści.


“Obroń mnie przed moim wrogiem”
Mówi wdowa do sędziego.
Chociaż nie jest zgodny z Bogiem,
Może zrobić - coś dobrego.


Serce twarde miał ów sędzia,
Lecz na skutek prośby mięknie.
“Niech mnie więcej nie zadręcza,
Chyba serce mi nie pęknie?”


A czy Bóg, który jest Prawy,
Nie wysłucha swego ludu?
Który prosi w swoich sprawach,
By dokonał -- nawet cudu?


Byś uzyskał to, co pragniesz,
Komu bardzo zaufałeś?
On na pewno cię przygarnie.
A czy wiary dochowałeś?


Niech modlitwą życie będzie.
W każdy dzień, dziękując Bogu,
Jego chwałę głosić wszędzie,
Wielbić Go, na wszystkich drogach.
Autor: Bogdan Mroziński


 

NASZE SPRAWY PARAFIALNE
1. Dziś XXIX Niedziela zwykła i “Dzień Papieski” -- dzień upamiętniający życie, dzieło i myśli Świętego Jana Pawła II. Tak jak Ojciec Św. starajmy się w życiu osobistym, rodzinnym i społecznym być orędownikami godności ludzkiej i bronić największego dobra, jakim jest rodzina, życie człowieka. Dla polskiej młodzieży zdolnej, ale z ubogich rodzin, zbierać będziemy ofiary do puszek na fundusz stypendialny. Za okazaną pomoc i dar z serca bardzo dziękujemy.
Dziś o godz.15.00 – Koronka do Bożego Miłosierdzia;
* godz.17.30 – Nabożeństwo różańcowe w kościele;


2. Przez cały październik nabożeństwa różańcowe o godz. 17.30.
* Dzieci mają swój różaniec /od poniedziałku do piątku/ o godz.16.30.
* od poniedziałku do środy Wspólnota Krwi Chrystusa z naszej parafii zaprasza na Nowennę przed wspomnieniem św. Kaspra del Bufalo na godz. 17.00 do Kaplicy Adoracji. Jest to świadectwo o nieskończonym miłosierdziu Bożym.

 

* w poniedziałek wspomn. św. Ignacego Antiocheńskiego, biskupa i męczennika.


3. We wtorek święto św. Łukasza Ewangelisty, patrona Służby Zdrowia, obejmijmy naszą modlitwą wszystkich pracowników Służby Zdrowia. Po Mszy wieczornej - spotkanie Kręgu biblijnego;

 


4. W środę wspomn. św. Pawła od Krzyża, prezbitera. O godz. 17.00 spotkanie scholki;
* w środę /17 października/ czuwanie Domowego Kościoła godz. 19.30 zapraszamy małżonków i rodziny.


5. W czwartek 20 października, nasz Parafialny Odpust. Msze św. o godz.7.00, 9.00 17.00 i 18.00. Suma Odpustowa o godz.18.00 Koncelebra pod przewodnictwem ks. prof. Romana Ceglarka.


6. W piątek wspomnienie św. Kaspra del Bufalo; Msza św. odpustowa ku jego czci o godz. 18.00. Zaprasza Wspólnota Krwi Chrystusa.


7. W przyszłą niedzielę Światowy Dzień Misyjny, puszka Caritas stanowić będzie nasz wkład w dzieła misyjne. Wspomóżmy to dzieło.
W przyszłą niedzielę 23 października po Mszy św. o godz.12.00 odbędzie się spotkanie dla dzieci przygotowujących się do I Komunii św. (w salce nad zakrystią) oraz dla rodziców tych dzieci (w kościele).


8. Zbliża się czas modlitw za naszych zmarłych, zanim rozpoczniemy te modlitwy uporządkujmy ich groby. Pod chórem możemy zaopatrzyć się w kartki, na których wypiszemy naszych zmarłych. W okresie oktawy uroczystości Wszystkich Świętych /1 do 8 listopada/ będziemy modlić się za nich podczas Różańca i Mszy św. oktawalnej. Wypominki roczne są czytane w każdą niedzielę przed Mszą św. o godz.10.30.


9. Członkowie Akcji Katolickiej po Mszach św. sprzedają znicze. Dochód ze zniczy wspiera dzieła miłosierdzia Akcji Katolickiej. Bóg zapłać właścicielom firmy “Tomaszek” za podarowane wkłady i znicze.


10. Parafia planuje Ferie z Bogiem w górach /w terminie 21-28.01.2023/. Bliższe informacje i zapisy u ks. Wojciecha.


11. W minionym tygodniu ofiary indywidualnych ofiarodawców na nasz Kościół wyniosły 2350 zł. Bóg zapłać wszystkim ofiarodawcom parafii. Trwają prace związane z zabezpieczeniem zewnętrznym tynków kościoła.


12. Z naszej wspólnoty parafialnej odszedł do wieczności śp. Marek Rybak. Zawierzmy go Bożemu miłosierdziu. Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj mu świeci.

 

NIEDZIELA 16.X.2022r.
7.30 + Jan Henryka KACZMAREK Helena Tadeusz ORACZ Ireneusz Stefania SEGIET Beata ANTOSZEWSKA
9.00 + Katarzyna 49r.śm. i Zygmunt KOTYLA
10.30 + Jadwiga FAŁDROWICZ i zm. z rodziny Fałdrowiczów
10.30 + Czesław DERDA jego rodzice i rodzeństwo, Szczepan i Regina GOŁDA
12.00 O Boże bł.i opiekę Matki Bożej dla WIKTORA w 10r.ur. od mamy i dziadków
12.00 + Zbigniew KLECZKOWSKI 30r.ś. Janina Stefan BINEK Elżbieta Stanisław BĄBELEWSCY
16.00 + Apolonia 30r. i Jan 40r. WALASZCZYK
17.30 Nabożeństwo różańcowe
18.00 + Ryszard CHRAPOŃSKI


PONIEDZIAŁEK 17.X.2022r.
7.00 + Anna ZIÓŁKOWSKA /greg. 1/
17.00 + Grażyna HAJNRYCH od bratowej z Arturem
17.30 Nabożeństwo różańcowe
18.00 + Alina KRÓLIKOWSKA od koleżanek i kolegów z Ciastkarni
18.00 +Mariusz OLSZOWY od Jolanty i Jana


WTOREK 18.X.2022r.
7.00 + Anna ZIÓŁKOWSKA /greg. 2/
17.00 +Mariusz OLSZOWY i dusze w czyśćcu cierpiące od Marka Gieroń z rodziną
17.00 + ks. Henryk RADECKI od Sławomira Nowaka z rodziną
17.30 Nabożeństwo różańcowe
18.00 + Alina KRÓLIKOWSKA od koleżanek i kolegów z Ciastkarni
18.00 + Zofia WIEKIERA od siostry Marysi z rodziną


ŚRODA 19.X.2022r.
7.00 + Anna ZIÓŁKOWSKA /greg. 3/
17.00 +Benedykt Stanisława MARCZAK Władysław i Irena RADOSZ
17.00 + Lech MATYSIAK od rodz. Kubickich
17.30 Nabożeństwo różańcowe
18.00 +Jolanta MARAŻEWSKA od męża i córki z rodziną
18.00 + Zygmunt MALINOWSKI od r. Cwelinów


CZWARTEK 20.X.2022r.
Uroczystość św. Jana Kantego
7.00 + Marian PUDŁO od syna Bogdana z żoną
9.00 + Anna ZIÓŁKOWSKA /greg. 4/
17.00 Dziękczynna z prośbą o Boże bł. dla Zosi Marysi Leny i Wery
17.30 Nabożeństwo różańcowe
18.00 + Kazimierz PRUDZIC z okazji imienin
18.00 SUMA ZA PARAFIAN


PIĄTEK 21.X.2022r.
7.00 + Danuta MARGASIŃSKA od działu organizacyjno-prawnego Spółdz. “Północ”
17.00 + Anna ZIÓŁKOWSKA /greg. 5/
17.30 Nabożeństwo różańcowe
18.00 MSZA ODPUSTOWA w int. Wspóln. Krwi Chrystusa
18.00 + Grzegorz ORGANA 2r.ś. od żony dzieci wnuków i prawnuków


SOBOTA 22.X.2022r.
7.00 + Anna ZIÓŁKOWSKA /greg. 6/
17.00 + Elżbieta WRONA
17.00 +ks. Henryk RADECKI od r. Grzybów
17.30 Nabożeństwo różańcowe
18.00 + Maria Zenon Marianna Jan Tadeusz KORCZAK Stefania WOJTCZAK Kazimiera Lucjan OCIEPA
18.00 +Zygmunt MALINOWSKI od Zarządu i pracowników firmy MASTER


NIEDZIELA 23.X.2022r.
7.30 + Janina i Edward JURCZYK
9.00 + Irena BEYM /z racji imienin/
10.30 + Grażyna HAJNRYCH od sąs. Zbyszka Karolskiego z rodziną
10.30 + Anna ZIÓŁKOWSKA /greg. 7/
12.00 w 20r.ślubu MONIKI i GRZEGORZA z pr. o zdrowie i Boże bł. od rodziców
12.00+Daniela Marian 30r.ś. KOŁODZIEJCZYK c.r. Kołodziejczyków Chmielewskich i Michalskich
16.00 +Alina KRÓLIKOWSKA od rodziców
17.30 Nabożeństwo różańcowe
18.00 + Dominika Jan SEKRET 25r.śm. Alicja KOŁODZIEJCZYK 11r.śm.

 


WDZIĘCZNOŚĆ Łk 17, 11 -19
„Jezusie, zmiłuj się nad nami”
Dziesięciu trędowatych Jezusa spotkało,
Kiedy przechodził przez pogranicze Samarii.
Jezusie Mistrzu – z daleka wołało,
Ulituj się nad nami – bo zdrowia żądali.
Gdy Jezus ich usłyszał to się ulitował,
Uwolnił od trądu Swoją Boską Mocą.
Do kapłanów kroki ich skierował,
A gdy oni szli doznali pomocy.
Tylko jeden z dziesięciu z trądu uwolnionych,
Wrócił do Pana pokłon Mu oddając.
Czy nie dziesięciu zostało oczyszczonych,
Rzekł Jezus: – Do uczniów się zwracając?
Tak wiele dobrego co dzień nas spotyka
I nasza wdzięczność Komuś się należy.
Każda łaska od Pana ciebie też dotyka.
Bo Jemu tak bardzo na tobie zależy.
Autor: Bogdan Mroziński

NASZE SPRAWY PARAFIALNE

1. Dziś XXVIII Niedziela zwykła, trwamy na modlitwie w intencji naszych rodzin.
Dziś zgodnie z uchwałą Konferencji Episkopatu Polski prowadzone są badania
niedzielnych praktyk religijnych Polaków (dominicantes i communicantes).
Wszystkich uczestników liturgii zapraszamy do wspólnej modlitwy:
* godz.15.00 – Koronka do Bożego Miłosierdzia;
* godz.17.30 – Nabożeństwo różańcowe w kościele;


2. Przez cały październik nabożeństwa różańcowe o godz. 17.30.


* Dzieci mają swój różaniec /od poniedziałku do piątku/ o godz.16.30.


3. W tym tygodniu zapraszamy na spotkania w grupach. Może warto zajrzeć do istniejących grup i wspólnot, by odnaleźć swoje miejsce w Kościele i pogłębić swoje relacje z Jezusem i Jego Matką.
* w poniedziałek na spotkanie zapraszają Czciciele Krwi Chrystusa;
* we wtorek wspomnienie św. Jana XXIII, po Mszy wieczornej na spotkanie zaprasza Krąg biblijny;
* w środę wspomn. bł. Jana Beyzyma, prezbitera, o godz. 1700 spotkanie scholki;


4. W czwartek /13 października/ wspomn. bł. Honorata Koźmińskiego i nabożeństwo fatimskie, rozpoczniemy je różańcem o godz.17.30. Potem
Msza św. i dalsza część różańca z procesją. Na to nabożeństwo zapraszamy wszystkich czcicieli Matki Bożej: Rycerki i Rycerzy Niepokalanej i członków
Żywego Różańca.


5. W piątek wspomn. św. Małgorzaty Marii Alacoque mistyczka, znana przede wszystkim z propagowania nabożeństwa ku czci Najświętszego Serca
Jezusowego, objawionego jej w widzeniach przez Jezusa Chrystusa.
6. W piątek na Mszę św. o godz. 18.00 i spotkanie zapraszamy uczniów klas VII i VIII przygotowujących się do przyjęcia sakramentu bierzmowania.
* w piątek po Mszy wieczornej spotkanie oazowe. Zapraszamy młodzież młodszą i starszą, która pragnie spotkać Żywego Boga.

7. W sobotę wspomnienie św. Teresy od Jezusa, dziewicy i doktora Kościoła.
o godz. 10.00 spotkanie ministrantów młodszych, starszych i lektorów.
Duszpasterstwo Rodzin zaprasza w sobotę /15 października/ rodziców, którzy doświadczyli dramatu utraconego dziecka na wspólną modlitwę.
O godz. 15.00 rozpoczniemy adorację w kościele i odmówimy Koronkę do Bożego miłosierdzia, a po niej, o godz.16.00 Msza św. w int. rodziców, którzy
doświadczyli dramatu utraty dziecka.


8. Parafia planuje Ferie z Bogiem w górach. /w terminie 21-28.01.2023/.
Bliższe informacje i zapisy u ks. Wojciecha.


9. W minionym tygodniu ofiary indywidualnych ofiarodawców na nasz Kościół
wyniosły 600 zł. i dar Żywego Różańca 720 zł. Bóg zapłać wszystkim ofiarodawcom parafii. Trwają prace związane z zabezpieczeniem zewnętrznym
tynków kościoła. Zakupiliśmy dalszą partię materiału na kwotę 25 428 zł.


10. Z naszej wspólnoty parafialnej odszedł do wieczności śp. Jerzy Kowalski.
Zawierzmy go Bożemu miłosierdziu. Wieczny odpoczynek racz mu dać
Panie, a światłość wiekuista niechaj mu świeci.

 

NIEDZIELA 9.X.2022r.
7.30 + Zofia PUŁAWSKA 5r.śm.
9.00 + Czesław Stefania CHWAŁKOWSCY Kazimierz ŁĘGOWIK
10.30 + Lucyna PIŁKOWSKA r. śm.
10.30 O Boże bł.i opiekę Matki Bożej dla PIOTRA w 14r.ur. od mamy i dziadków
12.00 + Irena BEJM r.śm.
12.00 + Barbara FIGURSKA od rodziny Jagusiaków i Karpików
16.00 + Ludwika DWORAK
17.30 Nabożeństwo różańcowe
18.00 + Henryk DĄBROWSKI
 
PONIEDZIAŁEK 10.X.2022r.
7.00 + Alina KRÓLIKOWSKA od rodziny Piłkowskich
17.00 + Grażyna HAJNRYCH od sąsiadów
17.30 Nabożeństwo różańcowe
18.00 + Eugenia i Jan KRAWCZYK Antonina Czesław PIĄTCZAK
18.00 + Zygmunt MALINOWSKI od swata Janusza


WTOREK 11.X.2022r.
7.00 + Grażyna HAJNRYCH od ZP HADES
17.00 + Ewa BŁASZCZYK 1r.śm.
17.00 + ks. Henryk RADECKI od r.Ścibirowskich
17.30 Nabożeństwo różańcowe
18.00 +Władysław Helena SANECCY Roman Jadwiga Tomasz STATECZNY
18.00 +Mariusz OLSZOWY od prac. firmy DOMAREX


ŚRODA 12.X.2022r.
7.00 + Stanisław ORMAN od rodz. Borków
17.00 + Grażyna HAJNRYCH od Agnieszki z rodziną
17.00 + ks. Henryk RADECKI od rodz. Lechów
17.30 Nabożeństwo różańcowe
18.00 + Edward KUTA
18.00 + Mariusz OLSZOWY od sąsiadów


CZWARTEK 13.X.2022r.
7.00 + Andrzej 3r.ś. i Anna ZIÓŁKOWSCY
17.00 + Zenon PROĆ 1r.śm.
17.00 + Anna ZIÓŁKOWSKA od sąs. Gomb.15
17.30 Nabożeństwo różańcowe
18.00 Nowenna ku czci św. Jana Kantego
18.45 NABOŻEŃSTWO FATIMSKIE


PIĄTEK 14.X.2022r.
7.00 + Zygmunt MALINOWSKI od r. Sielawów
17.00 + Alina KRÓLIKOWSKA od Danuty Młyńczyk z rodziną
17.30 Nabożeństwo różańcowe
18.00 + Irena i Stefan POLICIŃSCY
18.00 + Halina GOLCZYK od firmy Wiewióra&Golczyk Architekci z Żywca


SOBOTA 15.X.2022r.
7.00 + Teresa KWANDRANS od mamy i Darka

15.00 Koronka do Bożego Miłosierdzia
16.00 W int. rodziców, którzy doświadczyli dramatu śmierci nieurodzonego dziecka
1700 + Jadwiga Maria i Zenon ZIELIŃSCY
1700 +Agatka KUBERSKA od Łukasza Żaka z r.
1730 Nabożeństwo różańcowe
1800 + Helena i Antoni ADAMUS
1800 + Zdzisław 10 r.ś. i Maria ŻURAWEK


NIEDZIELA 16.X.2022r.
7.30 + Jan Henryka KACZMAREK Helena Tadeusz ORACZ Ireneusz Stefania SEGIET
Beata ANTOSZEWSKA
9.00 + Katarzyna 49r.śm. i Zygmunt KOTYLA
10.30 + Jadwiga FAŁDROWICZ i zm. z rodziny Fałdrowiczów
10.30 + Czesław DERDA jego rodzice i rodzeństwo, Szczepn i Regina GOŁDA
12.00 O Boże bł.i opiekę Matki Bożej dla WIKTORA w 10r.ur. od mamy i dziadków
12.00 + Zbigniew KLECZKOWSKI 30r.ś. Janina Stefan BINEK Elżbieta Stanisław
BĄBELEWSCY
16.00 + Apolonia 30r. i Jan 40r. WALASZCZYK
17.30 Nabożeństwo różańcowe
1800 + Ryszard CHRAPOŃSKI 

WIARA I SŁUŻBA Łk 17, 5 - 10
„ Wzmocnij naszą wiarę”
Wiarą można zdziałać wiele,
Mówi Jezus w swojej opowieści.
Można nawet krzew lub ziele
Wyrwać z ziemi – i w morzu umieścić.
Wiarą jak gorczyczne ziarno
Możesz czerpać wciąż za darmo.
Mając sługę, który orze,
Późno wróci prosto z pola,
Czy powiecie mu w pokorze:
“Czas posiłku” - bo już pora?
Raczej: “Służ mi swą pomocą”,
Choćby wrócił nawet nocą?
Kiedy wszystko wykonacie,
To, co wam już polecono,
Chyba sami to przyznacie,
Że powinno się dokonać,
Bo sługami na tej ziemi
W rękach Pana zostajemy.
Weź różaniec w swoje ręce,
Na Maryję wznieś swe oczy.
Ona wiary ma najwięcej,
Swą opieką cię otoczy.
Autor: Bogdan Mroziński

NASZE SPRAWY PARAFIALNE
1. Dziś XXVII Niedziela zwykła i pierwsza niedziela miesiąca, stąd na zakończenie Mszy św. nasza krótka adoracja Najświętszego Sakramentu i zaproszenie do nawiedzenia Kaplicy Adoracji, trwamy na modlitwie w intencji naszych rodzin, szczególnie dzieci, młodzieży i wychowawców.
Po Mszy św. o godz. 12.00 dzieci kl.III otrzymają poświęcone Różańce.
* godz.15.00 – Koronka do Bożego Miłosierdzia;
* godz.17.30 – Różaniec w kościele;


2. Przez cały październik nabożeństwa różańcowe o godz. 17.30.
* Dzieci mają swój różaniec /od poniedziałku do piątku/ o godz.16.30.


3.W tym tygodniu zapraszamy na spotkania w grupach. Może warto zajrzeć do istniejących grup i wspólnot, by odnaleźć swoje miejsce w kościele i pogłębić swoje relacje z Jezusem i Jego Matką.
* w poniedziałek na spotkanie zapraszają Czciciele Krwi Chrystusa;
we wtorek wspomnienie św. Franciszka z Asyżu, po Mszy wieczornej spotkanie zaprasza Krąg biblijny;
* we środę wspomnienie św. Faustyny Kowalskiej, dziewicy, o godz. 17.00 spotkanie scholki;


4. W środę Apel maryjny o godz.21.00. Na to nabożeństwo zapraszamy czcicieli Matki Bożej: Rycerki i Rycerzy Niepokalanej i członków Żywego Różańca, a także tych, którzy mają prywatne nabożeństwo do Matki Bożej.


5. W czwartek wspomnienie św. Brunona, prezbitera, na Mszę wieczorną i Godzinę Świętą zapraszamy wszystkich czcicieli Eucharystii. Po godz.21.00 dalsze czuwanie przez całą noc w kaplicy adoracji.


6. W piątek wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Różańcowej i pierwszy piątek miesiąca. Okazja do spowiedzi podczas rannych Mszy św. o godz.7.00 i 9.00. Potem odwiedziny zgłoszonych chorych.
Spowiedź dzieci rozpoczniemy o godz.16.30, potem spowiedź dorosłych i młodzieży.


7. W piątek po Mszy wieczornej o godz. 18.45 zapraszamy na Adorację Najświętszego Sakramentu z cyklu "Dary Ducha Świętego". Na tę adorację szczególnie zapraszamy kandydatów przygotowujących się do przyjęcia sakramentu bierzmowania.
* w piątek po Mszy wieczornej spotkanie oazowe. Zapraszamy młodzież młodszą i starszą, która pragnie spotkać Żywego Boga.


8. Parafia planuje Ferie z Bogiem w górach. /w terminie 21-28.01.2023/. Bliższe informacje u ks. Wojciecha.


9. W minionym tygodniu ofiary indywidualnych ofiarodawców na nasz Kościół wyniosły 500 zł. Bóg zapłać wszystkim ofiarodawcom parafii. Trwają prace związane z zabezpieczeniem zewnętrznym tynków części plebanii.


10. Z naszej wspólnoty parafialnej odeszły do wieczności śp. Anna Dudek i Stanisława Michalska. Zawierzmy je Bożemu miłosierdziu. Wieczny odpoczynek racz im dać Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci.


NIEDZIELA 2.X.2022r.
7.30 + Grażyna HAJNRYCH od sąsiadów
9.00 + Stanisław i Elżbieta SOLAK
10.30 + Halina GOLCZYK od Jacka Haliny i Klaudii Wiewióra
10.30 +Bogdan SPERCZYŃSKI od najbliższych
12.00 + Elżbieta WRONA 5r.śm.
12.00 O Boże bł.i opiekę Matki Bożej dla Tymoteusza Drobnikowskiego w 1r. ur.
16.00 O Boże bł.i łaskę zdrowia dla Teresy
Pożarlik
17.30 Nabożeństwo różańcowe
18.00 + Alina KRÓLIKOWSKA od współpracowników teścia
 
PONIEDZIAŁEK 3.X.2022r.
7.00 + Alina KRÓLIKOWSKA od sąs. z Czecha 12
17.00 + Janina i Stanisław GĄSIOR Anna CHWAŁEK
17.30 Nabożeństwo różańcowe
18.00 + Teresa Kazimierz i Zdzisław SURLEJ Eleonora i Józef IDZIAK
18.00 + Regina KUBAN od chrześnicy Haliny z rodziną


WTOREK 4.X.2022r.
7.00 + Alina KRÓLIKOWSKA od sąs. z Czecha 12
17.00 + Józef TRZESZCZYŃSKI 36r.śm.
17.00 + Agatka KUBERSKA od pracowników Pogotowia Ratunkowego w Kłobucku
17.30 Nabożeństwo różańcowe
18.00 +Danuta MARGASIŃSKA od rodziny Maszczyńskich
1800 +Danuta MAJOR od kuzynek z bratem


ŚRODA 5.X.2022r.
7.00 + Alina KRÓLIKOWSKA od sąs. z Czecha 12
17.00 + Paweł STAWIARSKI od sąs. z klatki
17.00 + ks. Henryk RADECKI od Teresy z mężem
17.30 Nabożeństwo różańcowe
18.00 + Grażyna HAJNRYCH od sąsiadów
18.00 + Zygmunt MALINOWSKI od sąsiadów
21.00 APEL MARYJNY


CZWARTEK 6.X.2022r.
7.00 + MARIAN PUDŁO od r. Sienkowskich
17.00 + Alicja JAŚKIEWICZ od sąs. Ewy z mamą
17.00 + Mariusz OLSZOWY od koleżanek
i kolegów z pracy żony
17.30 Nabożeństwo różańcowe
18.00 Nowenna ku czci św. Jana Kantego
18.45 GODZINA ŚWIĘTA


PIĄTEK 7.X.2022r.
7.00 + Krystyna WOŹNIAK od córki z mężem
9.00 Wynagradz. Najśw. Sercu P. Jezusa
17.00 + Eugenia Wacław Zenon i Szczepan JĘDRECCY
17.30 Nabożeństwo różańcowe
18.00 O Boże bł.i opiekę Matki Bożej dla EWY
18.00 + Mariusz OLSZOWY od Zarządu firmy DOMAREX


SOBOTA 8.X.2022r.
7.00 + Danuta MARGASIŃSKA od Stanisława i Zofii Kapkowskich z rodziną
16.00 + Elżbieta WRONA 5r.śm.
17.00 + Henryka CEGLARZ Robert STACHERCZAK i zm. z tych rodzin
17.00 +Agatka KUBERSKA od rodz. Praskich
17.30 Nabożeństwo różańcowe
18.00 + Jerzy JURASZ 23r.śm. .
18.00 O Boże bł.i opiekę Matki Bożej dla Teresy i Andrzeja w 40 rocz. ślubu


NIEDZIELA 9.X.2022r.
7.30 + Zofia PUŁAWSKA 5r.śm.
9.00 + Czesław Stefania CHWAŁKOWSCY Kazimierz ŁĘGOWIK
10.30 + Lucyna PIŁKOWSKA r. śm.
10.30 O Boże bł.i opiekę Matki Bożej dla PIOTRA w 14r.ur. od mamy i dziadków
12.00 + Irena BEJM r.śm.
12.00 + Barbara FIGURSKA od rodziny Jagusiaków i Karpików
16.00 + Ludwika DWORAK
17.30 Nabożeństwo różańcowe
18.00 + Henryk DĄBROWSKI

 

KONTRAST Łk 16, 19 - 31

„ Mają Mojżesza i Proroków”

Był bogaty pewien człowiek,

Żył wystawnie i ucztował.

U bram jego – Jezus powie -

Leżał Łazarz i biedował.

Chciał nasycić się resztkami,

Co leżały pod stołami.

Umarł żebrak tam przed laty,

Na Abrahama spoczął łonie.

Umarł także ten bogaty,

Teraz w ogniu cały płonie.

Miał na ziemi wygód wszelkich,

Teraz w piekle bardzo cierpi.

Kiedy ujrzał on Łazarza,

Że uniknął tej niedoli,

Wtedy rzecze do Abrahama:

Ulżyj proszę mojej roli.

Wyślij kogoś do mych braci,

By nie mogli, jak ja, stracić.

Mają przecież i Mojżesza,

Też proroków w swoim gronie.

Dla nich znajdzie się pociecha,

Niech słuchają! To ci powiem:

Każdy kto dla siebie żyje,

Kielich męki potem pije.

Autor: Bogdan Mroziński

 

Zaproszenie

 

WYZNANIE               Mt 16, 13 – 20

           „Ty Jesteś Chrystusem

 

W Cezarei Filipowej

Jezus poddał uczniów próbie.

Kto Ja jestem kto mi powie

Za kogo mają mnie ludzie?

       Jedni mają za Chrzciciela

       Jeszcze inni za proroka.

       Tych opinii jest tak wiele        

       Trudno jedną trafną dobrać.

Kim Ja jestem według braci

Z wami cały czas przebywam

Powiedz prawdę nic nie tracisz

Niech ta prawda będzie żywa.

       Jesteś Panem i Mesjaszem

       Tak Piotr wyznał swemu Panu.

       Ty przyszedłeś swoim czasem

       By zbawienie przynieść dla nas.

Jezus daje mu odpowiedź

Skałą jesteś drogi Piotrze.

Na tej skale stanie kościół

Żadna moc mu się nie oprze.

Autor: Bogdan Mroziński

 

TROSKA I WIARA Mt 15, 21 - 28

 

"Synu Dawida zmiłuj się"

 


“Zmiłuj się nade mną, Panie!”
-Wołała kobieta za nimi.-
“Zły duch ma nad córką panowanie
I dręczy ją całymi dniami.”
“Zostałem posłany do owiec”
- powiedział Jezus do niej-
“Z domu Ludu wybranego.
Do tych posłał Mnie Ojciec.”
“-Chleba dzieciom trzeba dać,
Nie wypada im zabierać.”
“-Dobro wszędzie trzeba siać,
Resztki musi ktoś pozbierać.”
“Wielką wiarę w sobie masz”
- Rzekł jej Jezus po tych słowach.-
“Niech się stanie wola twa,
Córka twoja już jest zdrowa.”
Trzeba jednak mocno wierzyć,
Że Bóg prośby wysłuchuje.
Każdą próbę można przeżyć,
Którą życie nam zgotuje.

Autor: Bogdan Mroziński

 

 

 

 

PRZEMIANA Mt 17, 1 - 9

" Rabbi dobrze że tu jesteśmy"


Jezus zabrał Piotra, Jana i Jakuba,
Wyprowadził ich na górę wysoką.
Z dala od ludzi się z nimi udał,
Przemienił się przy nich, swą mocą.
Jego twarz zajaśniała niczym słońce,
A szaty stały się jako śnieg białe.
Zjawił się Mojżesz i Eliasz - prorocy,
Którzy o Jego odejściu rozmawiali.
Wtedy Piotr powiedział te oto słowa:
Chcemy w tym miejscu trzy namioty,
Dla Ciebie, Mojżesza i Eliasza, zbudować.
Z zachwytu takiej nabrali ochoty.
A z obłoku odezwał się taki głos:
"TO JEST MÓJ SYN UMIŁOWANY,
JEGO SŁUCHAJCIE", to jest - Wielki Ktoś.
Przez Boga samego dla ludzi dany.
Przez Jezusa przemienienie,
Które wskazał uczniom swoim,
Niech obudzi w nas pragnienie
Przemienienia w życiu moim.

 

Autor: Bogdan Mroziński

 

 

 

DOBRE ZIARNO Mt 13, 24 - 43
"Siewcą ziarna jest Syn Człowieczy"
Mówił do nich w przypowieściach,
Lecz nie wszystko zrozumieli.
W nich zawarte były treści,
Które trudno w życie wcielić.
Zasiał ziarno człowiek w polu,
Przecież czyste było ponoć,
Lecz prócz zboża na tej roli
Chwast zagłuszył zboże ono.
Słudzy pana zapytali:
Czy usunąć mamy chwasty?
Takie słowa otrzymali:
Ma do żniwa róść i basta.
Kiedy przyjdzie pora żniwa,
Oddzielicie chwast od zboża.
Zboże weźcie do spichlerza,
Chwasty w ogniu spalić można.
Siewcą Słowa jest Syn Boży,
Który sieje dobre ziarno.
Szatan, żeby Mu dołożyć,
Chwast niezgody sieje darmo.
Kiedy przyjdzie koniec czasów,
Pan oddzieli w jednej chwili
Dobre ziarno od złych chwastów,
Takich, którzy zło czynili.
autor: Bogdan Mroziński

 

WDZIĘCZNOŚĆ I ODDANIE Mt 11, 25 -30
"A Ja was pokrzepię"
Podczas Swego nauczania
Jezus mówił tymi słowy,
Wysławiając Boga Pana,
- Wdzięczność płynie - z Jego mowy.
Ojcze - Panie niebios, ziemi,
Ty zakryłeś przed możnymi,
Objawiłeś przed prostymi,
Prawdy, które są Bożymi.
Wszystko dałeś już Synowi,
Takie Twe upodobanie.
Chcesz w Nim życie znów odnowić,
Co się mieści w Twoim planie.
Nikt w Nim Syna nie poznaje,
Tylko Ojciec, co jest w niebie.
Przecież Ojciec Syna daje,
I objawia Go dla ciebie.
Każdy kto jest obciążony,
Utrudzony, bez nadziei,
Może zawsze przyjść skruszony,
Ja pokrzepię go na ziemi.
Weźcie Moje jarzmo słodkie,
A znajdziecie ukojenie.
Bowiem brzemię Moje lekkie,
Ono daje wam zbawienie.
Autor: Bogdan Mroziński

 

POPRZECZKA Mt 10, 37 - 42

 


" Kto nie bierze swego krzyża"
Chrystus kładzie nam poprzeczkę,
Lecz wolności nie zabiera,
Bo jest godny swojej lekcji,
Nie ma się tu o co spierać.
Kto nie kocha Boga mocniej
Niźli matki, syna, brata,
Ten nie może zostać uczniem,
Bo ma trudność żyć bez świata.
Ten nie bierze krzyża swego.
Lecz Mnie godnie naśladuje
Ten, kto wiernie dnia każdego
Swoim życiem promieniuje.
Jeśli podasz kubek wody,
Dla każdego, najmniejszego,
Kto należy do Mej trzody,
Nie utracisz wagi tego.
Bądź więc wierny Jego Słowom,
Które On ci dziś przedkłada.
Kochaj Boga - to ci powiem,
Hołdy Jemu ciągle składaj.

 

Autor: Bogdan Mroziński

 

 

 

ZAPROSZENI Mt 9, 36 - 10, 8

 

" Idźcie i głoście"

 


Litość brała znów Jezusa:
Kiedy widział wokół tłumy,
To nad nimi się też wzruszał,
Przecież za nich także umarł.
Byli bowiem udręczeni,
Porzuceni bez pasterza,
W swej niemocy zagubieni.
Każdy w inną stronę zmierzał.
Żniwo było wprawdzie wielkie,
Lecz za mało robotników.
Nie czekajcie zatem dłużej,
Poszukajcie ochotników.
Pan powołał ich dwunastu,
Wciąż na nowo powołuje.
Czy to ze wsi, czy też z miasta,
Idą - głoszą - posługują.
Bo Królestwo już nadchodzi!
Kiedy Pan przybędzie z mocą,
Trzeba by się świat odrodził.
A pasterze są - pomocą.

 

Autor: Bogdan Mroziński

 

 

 

 

„Nie bójcie się! Idźcie i oznajmijcie moim braciom!”
(Mt 28, 10).
Te słowa zmartwychwstałego Jezusa skierowane do kobiet wzywają Kościół wszystkich czasów do odważnego i radosnego głoszenia Dobrej Nowiny. Wiemy, że każdy z nas jako chrześcijanin powinien świadectwem życia i słowem uczestniczyć w powierzonej Kościołowi misji ewangelizacji.
Jezus Zmartwychwstały umocnił wiarę Apostołów,
wlał w ich serca odwagę, nadzieję i prawdziwą radość.
Przestali się bać i z odwagą głosili Dobrą Nowinę aż po krańce świata.
Niech Zmartwychwstały Pan
– Zwycięzca śmierci i wszelkiego zła
– napełni dziś nasze serca
tą samą mocą, nadzieją,
odwagą i radością,
byśmy w świecie pełnym niepokoju,
pomówień i zła byli pewni Jego potęgi i miłości, które pomogą nam rozsiewać dobro, nadzieję, pokój i radość...
Z kapłańską modlitwą i radosnym Alleluja
ks. Sławomir Bartoszuk, ks. Wojciech Radoliński,
ks. Paweł Wróbel, ks. Eugeniusz Lubiszewski
i ks. Marek Rosa

 

PUSTY GRÓB J 20, 1 - 9 " Zobaczył i uwierzył"
Wczesnym rankiem Magdalena
Przyszła do grobu Jezusa.
Była bardzo poruszona,
Gdyż otwarta była nisza.
Pełna lęku i zmartwienia,
Biegła do Piotra i Jana.
I złożyła oznajmienie:
Zabrano z grobu Pana.
Udał się Piotr i uczeń drugi
Na miejsce, gdzie Go złożono.
Biegli razem na wyścigi,
Lecz Piotr nie mógł go dogonić.
Moje spotkania ze Zmartwychwstałym
Wszyscy chyba szukamy czasem dowodów na Chrystusowe zmartwychwstanie. Nawet ci, co
uchodzą za głęboko wierzących. Ja również szukam, choć od ponad dwudziestu lat jestem
księdzem i wiarę w zmartwychwstanie głoszę niejako z urzędu. Codziennie potrzebuję nowego
potwierdzenia, mimo że kilkakrotnie wchodziłem do Grobu Bożego w Jerozolimie i dotykałem
kamiennej płyty, na której miało być złożone Ciało Zbawiciela. Modlitwa w tym miejscu była
wielkim przeżyciem i pomocą w lepszym rozumieniu biblijnych opisów. Ale żeby samo oglądanie
na własne oczy pustego grobu przyczyniło się znacząco do mojej pewności w wierze – trudno
powiedzieć. Przecież wchodząc tam, nie spodziewałem się znaleźć szczątków Chrystusa.
Również w pierwszych godzinach po Chrystusowym zmartwychwstaniu nie wszyscy,
którzy widzieli pusty grób, uwierzyli. Nie wiemy, jaka była pierwsza reakcja rzymskiej straży.
Ale pewnie niezbyt głęboka, skoro za parę groszy zdecydowali się o wszystkim zapomnieć
i rozgłaszać kłamstwa, zresztą dość ryzykowne, jakoby zasnęli na warcie, pozwalając Apostołom
wykraść Jezusowe Ciało. Kłopoty z właściwą interpretacją faktu, że grób był pusty, mieli nawet
ci, którzy wierzyli w bóstwo Chrystusa. Maria Magdalena pytała ze łzami w oczach rzekomego
Ogrodnika, gdzie przeniósł Ciało Pana. Zaś Piotr, choć wszedł do wnętrza grobu i widział
porzucone płótna oraz chustę, to w odróżnieniu od Jana nie uwierzył od razu, lecz „wrócił do
siebie, dziwiąc się temu, co się stało”. Widać sam pusty grób to było i jest za mało, żeby
wszystkich przekonać do wiary. No może z wyjątkiem Matki Bożej i św. Jana. Jednak dla
większości zwykłych ludzi o wiele bardziej przekonujące okazywało się spotkanie żyjącego
Chrystusa, nawet gdy początkowo nie był rozpoznawany. Tak było i z Marią Magdaleną, i z
uczniami w Emaus, i ze św. Tomaszem, i z tymi, dla których Jezus piekł ryby nad jeziorem. Tak
jest i z nami. O naszej wierze nie decyduje ani pusty grób, ani Całun Turyński, choć to wszystko
może w wierze pomagać. Jednak o prawdziwej wierze decyduje spotkanie żyjącego Chrystusa.
Wśród wielu dowodów Chrystusowego zmartwychwstania dla mnie najważniejszy jest
ten, który najczęściej bywa pomijany, a mamy z nim do czynienia na co dzień. To Eucharystia.
Gdyby bowiem Chrystus nie zmartwychwstał, to nawet jeśli byłaby ona celebrowana do dzisiaj,
to raczej w czwartek lub w piątek, a nie w niedzielę. I byłaby co najwyżej smutną pamiątką męki
i śmierci Jezusa, a nie radosną celebracją męki, śmierci... i zmartwychwstania. Stało się jednak
inaczej i Kościół w czasach apostolskich, idąc za przykładem Chrystusa z Emaus, gromadził się
na Łamaniu Chleba w każdą niedzielę. Apostołowie sami nie zdobyliby się na taką „niewierność”
wobec Ostatniej Wieczerzy. Każda Msza św. jest szansą na codzienne spotkanie żywego Chrystusa.
Ks. Henryk Zieliński
NASZE SPRAWY PARAFIALNE
1. Dziś Niedziela Zmartwychwstania, czy pozwoliłem Jezusowi, by zmartwychwstał w
moim sercu? Niech Zmartwychwstały Pan – Zwycięzca śmierci i wszelkiego zła – napełni
dziś nasze serca mocą, nadzieją, odwagą i radością, byśmy w świecie pełnym niepokoju,
byli świadkami Jego potęgi i miłości oraz głosicielami Dobrej Nowiny.
Dziś Msze o godz. 600, 900, 1030, 1200, 1600 i 1800.
* godz.1500 Koronka i Nowenna do Miłosierdzia Bożego w Kaplicy Adoracji.
* godz.1700 Różaniec w Kaplicy Adoracji,
* godz. 1730 Nieszpory w kościele.
2. Jutro drugi dzień świąt wielkanocnych: Msze św. o g. 730 , 900, 1030, 1200 i o godz.1800.
Jutro nie ma Mszy św. o godz.1600. Taca z jutrzejszego dnia wspiera uczelnie katolickie.
Bóg zapłać za ten dar serca. Jutro „Lany poniedziałek”. Zachowajmy umiar w podtrzymywaniu
tradycji.
3.Nowenna przed Świętem Miłosierdzia Bożego od Wielkiego Piątku do soboty przed
Świętem Miłosierdzia podczas Koronki do Bożego Miłosierdzia o godz.1500.
4. W czwartek 13 kwietnia o godz. 1730 rozpoczniemy modlitwą różańcową nasze
nabożeństwo fatimskie. Potem Msza wieczorna i dalsza modlitwa różańcowa
zakończona Apelem. Zapraszamy wszystkich czcicieli Matki Bożej, a szczególnie
członków Żywego Różańca, Rycerki i Rycerzy Niepokalanej.
5.W przyszłą niedzielę Niedziela Bożego Miłosierdzia, koronka po każdej Mszy św.,
* po Mszy o godz.1030 procesja wokół kościoła z Najśw. Sakramentem.
* godz.1500 – Godzina Miłosierdzia;
* W przyszłą niedzielę zbiórka ofiar dla dzieci z domu dziecka z Ukrainy, które na stałe
zamieszkały w Domu Rekolekcyjnym w Olsztynie.
6.W przyszłą niedzielę podczas Mszy św. o godz. 1200 występ młodzieży ze Szkolnego
Koła Teatralnego APLAUZ działającego w Zespole Szkół im. gen. Władysława Andersa
w Częstochowie "Tak mnie skrusz..."
7. W minionym tygodniu ofiarowano na kościół 500 zł. Bóg zapłać wszystkim ofiarodawcom.
Wypłaciliśmy za prace wewnątrz kościoła kwotę 13284 zł. Dalej będziemy izolować ściany
zewnętrzne kościoła i plebanii. Prośba o modlitwę w intencji tych prac.
8. Podziękowania: -- Paniom i Panom z Żywego Różańca i Wspólnot modlitewnych za
posprzątanie kościoła na święta i w Wielką Sobotę po poświęceniu pokarmów.
Wielkie Bóg zapłać:
* Za projekt i wykonanie Ciemnicy: ks. Pawłowi, p. Arturowi, Mariuszowi, Rafałowi
i wspomagającej młodzieży.
* Za pomysł i wykonanie Grobu Pańskiego:-- ks. Wojciechowi, lektorom i młodym z Oazy.
* Za czuwanie w Ciemnicy i przy Grobie wspólnotom modlitewnym i rodzinom, młodzieży
i Domowemu Kościołowi, wszystkim dzieciom, a szczególnie prowadzącym rozważania,
modlitwy i śpiew w Ciemnicy, jak również przy Grobie Pana Jezusa. Przygotowane rozważania
i śpiew wyrażały smutek i ból po śmierci Chrustusa, a także wielkie uwielbienie Boga za
dar Jego miłości
* Bóg zapłać Straży Kościelnej oraz ministrantom, lektorom p. organiście i Chórowi na czele
z p. Dariuszem, pani Edycie, panu Arturowi i siostrze Danucie oraz wszystkim dzieciom
z chórku za oprawę liturgii w trakcie Triduum Paschalnego.
* Dziękujemy p. Danusi za ułożenie kwiatów w Ciemnicy, przy Grobie i na ołtarzach.
* My kapłani dziękujemy za Waszą modlitwę za nas w Wielki Czwartek i codzienne
różańce w naszych intencjach i o nowe powołania kapłańskie i zakonne. Ta modlitwa
dodaje sił na dalsze posługiwanie i budzi nowe powołania.
9. Z naszej wspólnoty parafialnej odszedł do wieczności śp. Roman Pluta. Zawierzmy go
Bożemu miłosierdziu. Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie, a światłość wiekuista
niechaj mu świeci.
Kiedy przybył do pieczary,
Ale nie wszedł - czekał Piotra-
Weszli obaj - nie dając wiary,
Bo nie mogli Go tu spotkać.
Powstał martwych jak powiedział,
O tym w księgach napisano.
Każdy o tym musi wiedzieć:
On Jest Życiem, On Jest Panem.
Autor: Bogdan Mroziński

 

TRIUMF I MĘKA Mt 26, 14 - 27, 66
" Chyba nie jak Rabbi "
Wielki tłum przybył na Święto.
Na wieść, że Jezus przybędzie,
Radość była nieprzeciętna,
Hosanna wołali wszędzie.
Już nadeszła ta godzina,
Żeby Jezus był wielbiony.
“Chcę ich przy nadziei trzymać,
Wkrótce będę znów wzgardzony”.
Ziarno Słowa już wrzucone,
Ma obumrzeć na swej roli.
Wtedy niesie dobre plony,
Chociaż nieraz bardzo boli.
“Dusza moja dozna lęku,
Bo nadchodzi ta godzina.
OJCZE wszystko w TWOIM RĘKU,
Teraz wsław SWOJEGO SYNA.”
Już się zbliża czas udręki,
Judasz spisek już gotuje,
Od uczonych do swej ręki
Srebrnikami się raduje.
Kto policzy rany srogie,
Które Jezus otrzymuje
Po krzyżowej idąc drodze?
A dlaczego? BO MIŁUJE!
Autor: Bogdan Mroziński 

WSKRZESZENIE J 11, 1 - 45
"Panie, gdybyś tu był"
Brat Marii oraz Marty
Zachorował nie na żarty.
Więc posłano po Jezusa,
Który się też bardzo wzruszył.
Kochał bowiem tę rodzinę,
Często też przebywał u nich.
Gdy Mu o tym doniesiono,
On przebywał w pewnym domu.
Wiedział bowiem, że ów Łazarz,
W pętach śmierci już zostawał.
“Przeto pójdę go obudzić,
By zdumienie w ludzie wzbudzić”.
Kiedy przyszedł do pieczary,
W której Łazarz był na marach,
Mocą Słowa znów go zbudził,
I już żywy był wśród ludzi.
Chwałę oddał Najwyższemu,
Że wysłuchał prośby Jego.
Kamień grzechów nas przygniata,
Nawet poprzez długie lata.
Trudno z nimi jest wytrzymać.
Moja wina, moja bardzo wielka wina.
Życie nowe wskrześ w nas, Boże,
Ty na pewno nam pomożesz.
Autor: Bogdan Mroziński

WIERZĘ PANIE ! J 9, 1 - 41

 

"Idź i obmyj się"

 


Widząc człowieka ślepego,
Zapytali Go o powód:
“Zgrzeszył on czy rodzice jego?
Jaki wskażesz na to dowód?”
“By ukazała się moc Jego.
Póki trwa dzień tworzę - działam
Polecone Mi przez Niego:
Objawiłem Bożą Chwałę.”
Po tych słowach Pan uczynił błoto,
Nałożył na oczy niewidomego.
“Idź, obmyj się, gdzie płynie potok.”
Wrócił widząc. Ujrzeli zdrowego.
Jezus czynił cuda, dziwy,
A uczeni nań szemrali:
“To nie Mesjasz jest prawdziwy.”
Wciąż grzesznikiem nazywali.
“Czy ty wierzysz w Syna Człowieczego?”
Pyta Jezus nas, wybranych.
Wierzę PANIE! Wiem dlaczego!
Przecież do nas jest Posłany.
Wierzę mocno - wierzę szczerze,
Tak mi mówi moja dusza,
Bo do Niego chcę należeć,
Wiara mnie do tego zmusza.

 

Autor:  Bogdan Mroziński

 

 

 

 

PRZEMIANA Mt 17, 1 - 9
„Rabbi dobrze, że tu jesteśmy”
Jezus zabrał Piotra, Jana i Jakuba
Wyprowadził ich na górę wysoką.
Z dala od ludzi się z nimi udał,
Przemienił się przy nich swą mocą.
Jego twarz zajaśniała niczym słońce,
A szaty stały się jak śnieg białe.
Zjawił się Mojżesz i Eliasz – prorocy,
Którzy o Jego odejściu rozmawiali.
Wtedy Piotr powiedział te oto słowa:
Chcemy w tym miejscu trzy namioty
Dla Ciebie, Mojżesza i Eliasza zbudować.
Z zachwytu takiej nabrali ochoty.
A z obłoku odezwał się taki głos:
„ TO JEST MÓJ SYN UMIŁOWANY,
JEGO SŁUCHAJCIE”, to jest – Wielki Ktoś
Przez Boga samego dla ludzi dany.
Przez Jezusa przemienienie,
Które wskazał uczniom swoim,
Niech obudzi w nas pragnienie
Przemiany w życiu moim.
Autor: Bogdan Mroziński

 

POKUSA
„ Nie samym chlebem żyje człowiek”
Jezus pełen łaski Ducha
Znad Jordanu już powrócił.
Był zwodzony przez „ kłamczucha”,
Bo on ciągle Jego kusił.
Jesteś przecież Synem Bożym,
Spraw by kamień stał się chlebem.
Przecież głodem się zamorzysz,
Czy nie jesteś dziś w potrzebie?
Znów usilnie Go namawiał,
By Mu hołd pokorny złożył.
Władzę, przepych Mu przedstawiał.
Przecież wiedział, że Syn Boży!
Gdy kolejnej poddał próbie,
Bo na szczycie Go postawił,
Myślał wciąż o Jego zgubie,
Lecz okrutnie się naraził.
Boga trzeba czcić i kochać,
I wypełniać Jego wolę.
Złego nie należy słuchać,
Bo on może nas zniewolić.
Autor: Bogdan Mroziński

 

WBREW PRAWU Mt 5, 38-38

" Bądźcie więc doskonali "


Do swych uczniów Jezus powie,
W Prawie tak jest napisane:
Ząb za ząb, oko za oko - bowiem!
Nie zwalczajcie zła - złem danym.
Kto uderzy cię w policzek,
Nadstaw drugi na wymianę.
Skoro zabrał ci tunikę,
Może zabrać i sukmanę.
Jeśli o coś pilnie prosi,
Nie odmawiaj mu niczego.
Wszak bliźniego musisz znosić,
Wtedy dobro wyjdzie z tego.
Kochać trzeba nieprzyjaciół
I miłością wszystkich darzyć,
Życzliwością ich uraczyć,
A rozjaśnią im się twarze.
Pan Bóg kocha wszystkich ludzi,
Słońce, deszcz zsyła na ziemię.
On dla dobrych, złych się trudzi,
Bo miłuje swe stworzenie.
Bądźcie jak On doskonali,
Złem za zło nie odpłacajcie,
Bo przed Bogiem jesteś mały.
Dobro w sercu swym chowajcie.

Autor: Bogdan Mroziński

 

PRAWO Mt 5, 17 - 37

 

„Przyszedłem wypełnić Prawo”

 


Czy sądzisz, że przyszedłem Prawo znieść?
Bynajmniej! Nie znieść, ale Je wypełnić.
Zostanie Jego niezmieniona treść,
Nie może się też w Bożym planie zmienić.
Kto zmieni jedną z liter tych
I tak nauczał będzie ludzi,
Ten mały jest w królestwie mym,
A niepotrzebnie się też trudził.
Przeciwko tobie brat zawinił,
Nie chowaj do niego swej urazy.
Pojednaj się, choć zło uczynił,
I złóż ofiarę przed ołtarzem.
Jeżeli oko grzeszy pożądaniem,
A ręka przechodzi okres próby,
Lepiej stracić część ciała, zanim
Całe ciało pójdzie na zgubę.
Bądź wierny twoim przyrzeczeniom,
Które złożyłeś kiedyś dla Niego
A mowa twoja tak, tak – nie, nie.
Bo wszystko inne jest od złego.

 

Autor: Bogdan Mroziński

 

 

 

 

DROGI KU SZCZĘŚCIU Mt 5, 1 – 12 a
„ Szczęśliwi ”
Jezus widząc tłumy wyszedł na wzniesienie,
A kiedy usiadł, zbliżyli się uczniowie.
Odezwał się i zaczął takie pouczenie,
Wszyscy zaś słuchali, co On im też powie.
Szczęśliwi są ci ubodzy w duchu,
Którzy pośród świata nie maja posłuchu.
Szczęśliwi, którzy cierpią udręczenie,
Ponieważ dla nich będzie pocieszenie.
Szczęśliwi będą też bardzo łagodni,
Szczęście dotknie spragnionych i głodnych.
Miłosierdzia dostąpią zawsze miłosierni,
I szczęście osiągną, bo są bardzo wierni.
Uśmiechnie się szczęście, których serce czyste,
Będą widzieć Boga przez życie przejrzyste.
Szczęśliwi, którzy pokój zasiewają,
Synami Bożymi już się nazywają.
Szczęśliwi jesteście, gdy was znieważają,
Gdy z Mego powodu was za niecnych mają,
Cieszcie się i radujcie jako sprawiedliwi,
Bo moja zapłata na pewno was zdziwi.
Chrystus dla każdego plan nakreślił z góry,
Szczęśliwi będziemy gdy Go posłuchamy,
Trzeba silnej wiary, by przebiła chmury.
On nam dopomoże. Pośrednika mamy.
Autor: Bogdan Mroziński
W czwartek /2lutego/
święto Ofiarowania
Pańskiego nazywane
Świętem Matki Bożej
Gromnicznej
Msze św. o godz.
7.00, 9.00, 17.00 i 18.00 

 

POCZĄTEK DZIAŁALNOŚCI JEZUSA Mt 4, 12 – 23

„Pójdźcie za Mną”


Jan już drogę przygotował
Dla Boskiego Mistrza,
Teraz został uwięziony
Aż do swego zejścia.
Wyszedł Jezus, by nauczać
W całej Galilei,
Aby zasiać Słowo Życia
Wszystkim po kolei.
Światło Życia zabłysnęło
w kraju Zajordania,
swoim blaskiem owładnęło
i wciąż, wciąż ogarnia.
Odtąd Jezus nawoływał
Wszystkich do odnowy,
Nowych uczniów powoływał,
By byli gotowi.
Wziął ze sobą najpierw Piotra,
Później zaś Andrzeja.
Na swej drodze spotkał
Dwóch braci z kolei.
Idąc z nimi przez tę ziemię,
Głosił i uzdrawiał.
Zrobił wielkie poruszenie,
Wszystkich pragnie zbawić.

Autor: Bogdan Mroziński

 

 

 

SYN BOŻY J 1, 29 - 34

 

„ Oto Baranek Boży ”

 


Kiedy Jan zobaczył z dala
Jezusa nadchodzącego,
Takie dał świadectwo zaraz:
Widzę Baranka Bożego,
Który gładzi grzechy świata,
Z Bogiem Ojcem chce nas zbratać.
On jest Tym, który był pierwej,
Zanim się cokolwiek stało.
On ode mnie był już wcześniej,
Ja o Nim świadectwo daję.
Nad Nim też ujrzałem Ducha,
Który ślad swój pozostawił.
Jego też należy słuchać,
Dla nas również się objawił.
Ja prawdziwie Go nie znałem
- Rzecze Jan do tam zebranych -
Nad Jordanem Go ujrzałem,
Mocą Ducha nam jest dany.
O! Szczęśliwe wydarzenie,
Które widząc mogłem dożyć:
Jego ludziom objawienie.
On Jest przecież Synem Bożym.

 

Autor:  Bogdan Mroziński

 

 

 

 

ŚWIĘTA BOŻA RODZICIELKO Łk 1, 26 – 38
„Raduj się pełna łaski”
Przyszedł do Ciebie Anioł z nieba,
Z misją On przybył bardzo wielką:
Czy zgodzisz się - taka jest potrzeba -
Zostać na ziemi Bożą Rodzicielką?
Zmieszała się, widząc posłańca,
Ważąc w swym sercu Jego słowa,
Nie rozumiejąc Go do końca,
Na czym polega taka mowa.
Nie bój się, Maryjo, On Jej rzecze,
Bóg wybrał Cię na Matkę Syna.
Nie ma godniejszej z niewiast przecież,
Ty Jesteś spośród nich Jedyna.
W pokorę Panna obleczona
Tak Aniołowi powiedziała:
Oto Ja sługa uniżona,
Za Syna Boga będę miała.
O Święta Boża Rodzicielko,
Ty godna byłaś nosić Słowo.
Jesteś dla świata bardzo wielką ,
Wszak jesteś ziemi i serc Królową.
autor: Bogdan Mroziński 

DEKRET Łk 2, 1 -14

 

Dekretem Augusta lud miał być policzony
Ze wszystkich zakątków i na całej ziemi.
Szli więc się zapisać, każdy ze swej strony,
Do swojego miasta z Galilejskich dzielnic.
Udał się i Józef z Maryją, swą żoną,
Do miasta Dawida, Betlejem zwanego,
Gdyż pochodził z domu i rodu zacnego,
Aby się zapisać do miasteczka tego.
Kiedy tam przebywali, nadszedł czas narodzin.
Maryja zrodziła Syna Boga Najwyższego.
Gdy Go urodziła, złożyła Go w żłobie,
Bo nigdzie nie było miejsca dla Niego.
W owej górskiej krainie byli też pasterze,
Paśli swoje stada w tejże okolicy.
Wielkie światło ujrzeli, nie mogli uwierzyć,
Skąd ta światłość tak bije i tak mocno świeci.
Ukazał się Anioł – chwała ich oświeciła,
ogarnął ich lęk, a Anioł przemówił „Nie bójcie się”.
“Dziś w mieście Dawida narodził się Zbawiciel,
Którym jest Mesjasz, Pan wasz Odkupiciel”.
Chwała Bogu z wysokości za miłość przedziwną,
Zechciał zesłać na ziemię wybawienie ludu.
Dał nam Syna jako okup i odkupił winy,
Właśnie dzisiaj w Betlejemie stało się to cudem.

 

Autor: Bogdan Mroziński

 

Wizyta kolędowa

Raz do roku kapłan składa oficjalną wizytę w każdej rodzinie
chrześcijańskiej. Zwana jest ona też kolędą, gdyż odbywa się zazwyczaj w okresie Bożego Narodzenia. Mało kto wie, że proboszcza zobowiązuje do takich odwiedzin prawo kanoniczne, które mówi: „Pragnąc dobrze wypełnić funkcję pasterza,
proboszcz powinien starać się poznawać wiernych powierzonych jego pieczy. Winien zatem nawiedzać rodziny, uczestnicząc w troskach wiernych, zwłaszcza w niepokojach i smutku, oraz umacniając ich w Panu, jak również – jeśli w czymś nie
domagają – roztropnie ich korygując” (kan. 529 § l KPK). Proboszczowi pomagają w tym jego wikariusze. Celem wizyty jest więc przede wszystkim wzajemne poznanie się, zwłaszcza z osobami w trudnych sytuacjach, kiedy rozmowa i wspólna
modlitwa mogą dać umocnienie. Można poprosić o wyjaśnienie wątpliwości lub radę.
Kapłan przynosi też każdej rodzinie Boże błogosławieństwo, dlatego wizyta ma charakter małej liturgii sprawowanej w domowym sanktuarium, przy stole nakrytym białym obrusem jak ołtarz w kościele. Krzyż na stole jest znakiem naszej wiary i miłości Chrystusa do nas, a dwie świece symbolizują światło, jakie wnosi On przez swoje życie i nauczanie. Przygotowujemy też kropidło i wodę święconą, którą będziemy pokropieni my i nasz dom. Przyjęcie kapłana wyraża też jedność ze wspólnotą parafialną. Dlatego zwykle podczas kolędy wierni składają dobrowolną ofiarę na potrzeby całej parafii.

Plan wizyty duszpasterskiej od 28 grudnia do 20 stycznia 2023 r.
28.XII Gomborowicza 3 /g.9.00 i 15.00/; Pużaka 1 /g.9.00 i 15.00/; Kukuczki 6 /g. 14.00/
29.XII Gomborowicza 7 /g.9.00 i 15.00/; Pużaka 2 /g.9.00 i 15.00/; Kukuczki 8 /g. 1400/
30.XII Gomborowicza 15 /g.900 i 1500/; Pużaka 4 /g.900 i 1500/; Kukuczki 16 /g. 14.00/
31.XII Czecha 7 /g.9.00/; Pużaka 15 /g.9.00/; Kukuczki 14 /g. 9.00/
2.I Gomborowicza 6 /g.9.00 i 15.00/; Pużaka 6 /g. 15.00/; Kukuczki 12 /g. 14.00/
3.I Gomborowicza 11 /g.9.00 i 15.00/; Pużaka 14 /g.17.00/; Kukuczki 18 (1-50) /g. 14.00/
4.I Gomborowicza 10 /g.9.00 i 15.00/; Gombr.1 (1-75) /g.16.00/; Kukuczki 18 (51-100) /g. 14.00/
5.I Gomborowicza 8 /g.9.00 i 15.00/; Gombr.1 (76-150) /g.17.00/; Herberta 2 /g. 14.00/
9.I Fieldorfa N. 2b i 2c /g.9.00 i 15.00/; Pużaka 8 /g. 15.00/; Kukuczki 22 /g. 14.00/
10.I Gomborowicza 13 /g.9.00 i 15.00/; Czecha 8 i 10 /g.17.00/; Kukuczki 24 /g. 14.00/
11.I Czecha 13 (1-45) /g.9.00 i 15.00/; Pużaka 10 i 12 /g.16.00/; Czecha 2b i 2c /g. 14.00/
12.I Czecha 13 (46-90) /g.9.00 i 15.00/; Czecha 14 i 18 /g.15.00/; Czecha 4 /g. 14.00 i Czecha 6 /g. 16.00/
13.I Gombrowicza 9 /g.9.00 i 15.00/; Czecha 12 i 16 /g.9.00 i 15.00/; Herberta 1 (1-40) /g.14.00/
14.I Czecha 11 /g.9.00/; Pużaka 13 /g.9.00/; Herberta 1 (41-80) /g.9.00/
16.I Czecha 5b /g.9.00 i 15.00/; Pużaka 11 /g.9.00 i 15.00/; Kukuczki 20 /g. 14.00/
17.I Czecha 5a /g.9.00 i 15.00/; Pużaka 3 (1-40) /g.9.00 i 15.00/; Herberta 3 /g. 14.00/
18.I Czecha 9 /g.9.00 i 15.00/; Pużaka 3 (41-70) /g.9.00 i 15.00/; Herberta 4 /g. 14.00/
19.I Czecha 3 /g.9.00 i 15.00/; Czecha 2a /g.9.00 i 15.00/; Herberta 5 (1-60) /g. 14.00/
20.I Gombr. 4 /g.9.00 i 15.00/; Fieldorfa N. 2a /g.9.00 i 15.00/; Herberta 5 (61-108) /g.14.00/
21.I Czecha 1 /g.9.00/; Czecha 6 /g.9.00/(przeniesione na 12 stycznia).

 

 

 

 

ZAPOWIEDŹ Mt 1, 18 - 24
„ Bóg Jest z nami”
Z narodzeniem Jezusa tak było:
Maryja była zaręczona z Józefem.
Nim zamieszkali razem, Ona poczęła,
Co przyjął niepewnie i z uśmiechem.


Jednak Józef był mężem sprawiedliwym,
Postanowił oddalić Ją po kryjomu.
Wtedy Anioł Pana do niego tak mówi:
Nie bój się wziąć Maryi do swego domu,


Bo z Ducha Świętego Dziecię pochodzi,
Które z Panny Maryi ma się zrodzić.
Będzie On wielki i lud swój wybawi,
Miłość Boża niebawem to sprawi.


Spełniło się słowo u Izajasza,
Że Panna porodzi Boga Mesjasza.
Wtedy Józef się zbudził ze snu proroczego
I przyjął Maryję do domu swojego.


Autor: Bogdan Mroziński 


ŚWIADECTWO Mt 11, 2 – 11
„Szczęśliwy co we Mnie nie wątpi”
Uwięziony Jan słyszał o czynach Jezusa,
Których to On dokonywał wśród ludzi.
Wysłał więc posłańców, których pouczył,
Czy Jezus to Mesjasz, że dla nas się trudzi?
Jezus słysząc od jego uczniów to pytanie,
Taką daje odpowiedź posłańcom Janowym:
Niewidomi widzą, kulawy powstanie,
Głoszona jest dobra nowina ubogim.
Gdy oni odeszli od Niego zdziwieni,
Jezus mówi o Janie raz jeszcze:
Po co wyszliście na Judzką pustynię?
Zobaczyć trzcinę chwiejącą się na wietrze?
Czy może chcieliście oglądać proroka?
A może człowieka dobrze ubranego!
Tak właśnie. On przygotuje Mi drogę
I nie ma człowieka większego od niego.
Nie musimy jak Jan być na pustyni,
Bo drogę Panu można gotować wszędzie.
Wystarczy dobro spotkanym ludziom czynić,
A droga do Niego otwarta znów będzie.
Autor: Bogdan Mroziński


PRZYGOTUJCIE DROGĘ PANU Mt 3, 1 - 12
„ Nawróćcie się, bo przychodzi Królestwo”

 

Na pustyni w ziemi Judzkiej
Jan wystąpił z swoją mową.
Już nadchodzi już jest blisko,
Królestwo Niebieskie na nowo.
Odzież miał z wielbłąda sierści,
I skórzany pas na biodrach.
-Wyprostujcie Jemu ścieżki-
Chrztu udzielał w rzece Jordan.
Każdy musi się nawrócić,
Jeśli chce być blisko Pana.
Brzemię grzechów trzeba zrzucić,
Wszak jest dzieckiem Abrahama.
Drzewo, które jest jałowe,
I owocu nie przynosi.
Do wycięcia jest gotowe,
O siekierę aż się prosi.
Już przybliża się z nieba,
Ten który potężny w czynie.
Z Betlejemu – domu chleba,
Błogi pokój na nas spłynie.

 

Autor: Bogdan Mroziński

 

 

 

 

BĄDŹCIE GOTOWI Mt 24, 37 - 44
„Czuwajcie”
Kiedy przyjdzie Syn Człowieczy
- Mówił Jezus do zebranych -
Nikt nie będzie nawet liczył,
Że naprawdę to się stanie.
Tak jak przed potopem było,
Jedli, pili, nie zważali.
Wtedy wszystko się skończyło,
Wówczas woda ich zabrała.
Zawsze trzeba być gotowym,
Chociaż nie znasz tej godziny.
Wierzyć trzeba Jego Słowom,
Żyć bez grzechu – dobro czynić.
Czuwaj bracie, siostro droga,
Bądź gotowy na przybycie
Pana swego, Stwórcę, Boga,
On przyniesie nowe życie.
Bo On królem ponad Króle,
On jest Panem nad Panami.
Jemu oddaj swoją wolę,
A zlituje się nad nami.
Autor: Bogdan Mroziński

 

TO JEST KRÓL! Łk 23, 35 – 43

 

„Jezu wspomnij o mnie”

 


Gdy lud patrzył na Jezusa,
Jak w okrutnych mękach konał,
Jeszcze chcieli Mu dokuczyć.
Również Męką mówił do nas.
Jeśli Jesteś Królem Żydów
-Tak szydzili Zeń żołnierze-
Pierwej więc samego Siebie wybaw,
A zaczniemy w Ciebie wierzyć.
On Jest przecież tym wybranym
By ratować lud swój z nędzy
Synem Ojca miłowanym
Choć był w takiej poniewierce.
Tyś Jest Królem nad Królami
Panem dziejów, Twórcą, Mocą.
Jesteś przecież Bogiem z nami,
Chłodem w znoju, Światłem w nocy.
Jesteś Królem naszej ziemi,
Przez lud wierny Tyś wybrany.
Nasze życie pragniesz zmienić
I z niewoli nas ocalić.
Przymnóż, Jezu, w nas wierzenie,
Jak łotrowi na tym palu.
By usłyszeć Twoje zapewnienie,
„Dzisiaj ze mną będziesz w raju”.

 

Autor: Bogdan Mroziński

 

 

KRES Łk 21, 5 - 19
„Nauczycielu! Kiedy to się stanie?”
Po zachwycie nad świątynią,
Ozdobioną kamieniami:
“Kiedy owe dni upłyną,
Wszystko legnie pod gruzami”.
To jest strata dla nas wielu!
Jaki znak? Jak to się stanie?
Powiedz nam, Nauczycielu,
Zapytali Go zebrani.
Będą wojny prowadzone,
Tudzież też trzęsienia ziemi,
Na was ręce podniesione -
W Imię moje zgromadzeni.
Lecz nie bójcie się niczego,
Dam wam mądrość i wymowę.
Dla Imienia Boga Swego,
Złóżcie dowód - nawet głowę.
Warto nawet życie stracić,
By odzyskać je na nowo.
Warto w Bogu się zatracić,
Warto wierzyć w Jego Słowo.
Autor: Bogdan Mroziński 


ŻYCIE PO ŻYCIU Łk 20, 27 - 38
„ Bóg jest Bogiem żyjących”
W wierze rodzi się nadzieja,
Którą w sercu musisz zmieścić,
Że po życiu na tej ziemi
Będzie w znacznie innej treści.
Pierwej musisz nań zasłużyć,
Żyjąc zgodnie z Jego wolą,
Przykazania w życie wdrożyć
I wypełniać chociaż boli.
Kiedy staniesz się już godny,
By osiągnąć życie wieczne,
Będziesz aniołom podobny,
Jako syn będziesz bezpieczny.
Mojżesz, widząc krzew płonący,
Słyszał głos Pana z wysoka,
Że On jest Bogiem żyjących,
Na ciebie człowieku czeka.
Autor: Bogdan Mroziński


 

ZOBACZYĆ JEZUSA Łk 19, 1 -10
„ Jezus przyszedł szukać, co zginęło”
Przechodząc Jezus przez pewne miasto,
Doń przybył Jerychem zwanego.
Ludzi było dużo - nazbyt ciasno,
By mógł zobaczyć Zacheusz Jego.
Wspiął się więc na dużą sykomorę,
Bo tamtędy miał przechodzić właśnie.
A był niskiego wzrostu – to z góry,
Mógł z drzewa widzieć Go jaśniej.
Zejdź z drzewa - Jezus mu powiada -
Dziś muszę przybyć do domu twojego.
Pospiesz się, bo tak trwać nie wypada -
Chociaż wszyscy szemrali na Niego.
Zacheusz zaś stanął przed Bogiem,
I mówi do Niego te słowa:
“Połowę majątku rozdaję ubogim,
Skrzywdzonym nagrodzić gotowym”.
Zejdź z drzewa, na którym utkwiłeś,
Bo i ciebie Jezus zobaczył z daleka.
Przypomnij sobie – na pewno zgrzeszyłeś,
Zbawienie duszy na ciebie też czeka.
Autor: Bogdan Mroziński 

NASZE SPRAWY PARAFIALNE
1. Dziś XXXI Niedziela zwykła, ofiarujmy nasze modlitwy w int. rodzin:

* godz.15.00 – Koronka do Bożego Miłosierdzia;
* godz.17.30 – Nabożeństwo różańcowe w kościele;


2. Jutro ostatnie nabożeństwo różańcowe o godz. 17.30.
* Dzieci mają swój ostatni różaniec o godz.16.30. Po różańcu dla dzieci bal w radości Wszystkich Świętych.


3. Jutro Msza św. wieczorna w int. członków Żywego Różańca. Po Mszy św. zmiana tajemnic różańcowych. Zapraszamy chętnych do udziału w codziennej modlitwie różańcowej.


4. We wtorek /1 listopada/ uroczystość Wszystkich Świętych. Msze święte w naszym kościele o godz. 7.30, 9.00, 10.30, 12.00 i 18.00. Tego dnia obowiązuje nas udział we Mszy świętej, nie wystarczy samo nawiedzenie cmentarza.
Różaniec z wypominkami oktawalnymi od 1 do 8 listopada o godz.17.00, potem Msza św. oktawalna za naszych zmarłych.


5. Od dnia 1 do 8 listopada można codziennie uzyskać odpust zupełny i ofiarować za dusze w czyśćcu cierpiące. Warunki: stan łaski uświęcającej, nawiedzenie cmentarza i odmówienie dowolnej modlitwy za zmarłych, odmówienie Modlitwy Pańskiej i wyznania wiary, przyjęcie Komunii św. i modlitwa wg intencji Ojca św. W zakrystii i kancelarii parafialnej przyjmujemy intencje na wypominki roczne, półroczne i oktawalne.


6. W środę /2 listopada/ dzień modlitw za dusze wiernych zmarłych /Dzień Zaduszny/. Tego dnia Msze św. o godz. 7.00 , 9.00 16.30 i 18.00.


7. W czwartek po Mszy św. wieczornej Godzina Święta. Na tę Mszę świętą i adorację zapraszamy Bractwo eucharystyczne i wszystkich czcicieli Najśw. Sakramentu.


8. W pierwszy piątek /4 listopada/ okazja do spowiedzi podczas rannych Mszy św. o godz.7.00 i 9.00, potem odwiedziny zgłoszonych chorych.
Spowiedź po południu od godz.16.00; Msza św. dla dzieci o godz.16.30 potem spowiedź dorosłych i młodzieży.
W pierwszy piątek miesiąca zapraszamy o godz.18.45 na Adorację Młodych w Kościele: “Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią.” /w adoracji uczestniczą przygot. się do sakr. bierzm. - wszystkie grupy/.


9. W sobotę /5 listopada/ o godz.9.00 Msza św. w int. dusz w czyśćcu cierpiących, a od godz.16.30 rozważania pierwszosobotnie i nasz różaniec z Wypominkami oktawalnymi.
Wieczorem Apel maryjny o godz.21.00. Na to nabożeństwo zapraszamy czcicieli Matki Bożej: Rycerki i Rycerzy Niepokalanej i członków Żywego Różańca, a także tych, którzy mają prywatne nabożeństwo do Matki Bożej.


10. W minionym tygodniu ofiary indywidualnych ofiarodawców na nasz Kościół wyniosły 350 zł. Bóg zapłać wszystkim ofiarodawcom parafii. Trwają prace związane z zabezpieczeniem zewnętrznym tynków kościoła. Wydatki to wypożyczenie rusztowań i zakup materiału 10.000 zł.


11. Parafia planuje Ferie z Bogiem w górach z okazją do nauki jazdy na nartach /w terminie 21-28.01.2023/. Bliższe informacje i zapisy u ks. Wojciecha.


NIEDZIELA 30.X.2022r.
7.30 + Eugenia i Bolesław KOT od syna z rodziną
9.00 + Anna ZIÓŁKOWSKA /greg. 14/
10.30 + Tadeusz KULA
10.30 O Boże bł. zdrowie i dary Ducha Św. dla Patrycji Przybylskiej
12.00 + Marek BARTOSZUK r.śm.
12.00 W 70r.ur. ADAMA z pr. o Boże bł. i potrzebne łaski
16.00 + Paweł i Mariusz PODSIEDLIK
17.30 Nabożeństwo różańcowe
18.00 Dziękczynna w 55r.śl. Karoliny i Ryszarda z pr. o Boże bł. i potrzebne łaski


PONIEDZIAŁEK 31.X.2022r.
7.00 + Anna ZIÓŁKOWSKA /greg. 15/
17.00 + Alina KRÓLIKOWSKA od Sławomira Detko z rodziną
17.30 Nabożeństwo różańcowe
18.00 + Andrzej ZIÓŁKOWSKI
18.00 W int. członków Żywego Różańca


WTOREK 1.XI.2022r.
Uroczystość Wszystkich Świętych
7.30 + Anna ZIÓŁKOWSKA /greg. 16/
9.00 + Mieczysław Jadwiga BANASIAK int.
dzieci i wnuków
10.30 + Andrzej Grzegorz Anna ZIÓŁKOWSCY zm. z rodz. Gaworów Przydaczy Jan MAZUR
12.00 + Maria 10r.ś. Zdzisław ŻURAWEK
17.00 Różaniec z wypominkami
18.00 Msza św. oktawalna


ŚRODA 2.XI.2022r.
Dzień modlitwy za dusze zmarłych
7.00 +Anna ZIÓŁKOWSKA /greg. 17/
9.00 + Alina KRÓLIKOWSKA od kol. i kol.
Związku NSZZ pracowników Społem
16.30 + Sławomir TOMASZEK od r. Owczarków
16.30 + Tadeusz FLASZA od sąsiadów
17.00 Różaniec z wypominkami
18.00 Msza św. oktawalna


CZWARTEK 3.XI.2022r.
7.00 + Anna ZIÓŁKOWSKA /greg. 18/
16.30 + Jan GWIAZDA od najbiższej rodziny
16.30 + Sławomir TOMASZEK od rodz. Cierkos
17.00 Różaniec z wypominkami
18.00 Msza św. oktawalna
18.45 Godzina Swięta


PIĄTEK 4.XI.2022r.
7.00 + Anna ZIÓŁKOWSKA /greg. 19/
9.00 Wynagrodz. Najśw. Sercu P. Jezusa
16.30 + Jan GWIAZDA od najbiższej rodziny
16.30 +Sławomir TOMASZEK od rodz. Pielużek
17.00 Różaniec z wypominkami
18.00 Msza św. oktawalna


SOBOTA 5.XI.2022r.
7.00 W int. ks. Sławomira z pr. o Boże bł. od parafian
7.00 + Anna ZIÓŁKOWSKA /greg. 20/
9.00 W int. dusz w czyśćcu cierpiących
16.30 Rozważanie pierwszosobotnie
17.00 Różaniec z wypominkami
18.00 Msza św. oktawalna
21.00 APEL MARYJNY


NIEDZIELA 6.XI.2022r.
7.30 + Anna ZIÓŁKOWSKA od sąs. Gombr.15
9.00 W int. SYLWII z pr. o Boże bł. i potrzebne
łaski z racji imienin
10.30 +Zofia 5r. Jan 26r. i zmarli z rodziny Grzegorczyków i Madejskich
10.30 + Anna ZIÓŁKOWSKA /greg. 21/
12.00 + Barbara KNYSAK od wnuka Artura z rodziną
12.00 + Barbara FIGURSKA od r. Całusińskich
16.00 + Jerzy KROGULEC r.śm.
17.00 Różaniec z wypominkami
18.00 Msza św. oktawalna

 


WDZIĘCZNOŚĆ Łk 17, 11 -19
„Jezusie, zmiłuj się nad nami”
Dziesięciu trędowatych Jezusa spotkało,
Kiedy przechodził przez pogranicze Samarii.
Jezusie Mistrzu – z daleka wołało,
Ulituj się nad nami – bo zdrowia żądali.
Gdy Jezus ich usłyszał to się ulitował,
Uwolnił od trądu Swoją Boską Mocą.
Do kapłanów kroki ich skierował,
A gdy oni szli doznali pomocy.
Tylko jeden z dziesięciu z trądu uwolnionych,
Wrócił do Pana pokłon Mu oddając.
Czy nie dziesięciu zostało oczyszczonych,
Rzekł Jezus: – Do uczniów się zwracając?
Tak wiele dobrego co dzień nas spotyka
I nasza wdzięczność Komuś się należy.
Każda łaska od Pana ciebie też dotyka.
Bo Jemu tak bardzo na tobie zależy.
Autor: Bogdan Mroziński

NASZE SPRAWY PARAFIALNE

1. Dziś XXVIII Niedziela zwykła, trwamy na modlitwie w intencji naszych rodzin.
Dziś zgodnie z uchwałą Konferencji Episkopatu Polski prowadzone są badania
niedzielnych praktyk religijnych Polaków (dominicantes i communicantes).
Wszystkich uczestników liturgii zapraszamy do wspólnej modlitwy:
* godz.15.00 – Koronka do Bożego Miłosierdzia;
* godz.17.30 – Nabożeństwo różańcowe w kościele;


2. Przez cały październik nabożeństwa różańcowe o godz. 17.30.


* Dzieci mają swój różaniec /od poniedziałku do piątku/ o godz.16.30.


3. W tym tygodniu zapraszamy na spotkania w grupach. Może warto zajrzeć do istniejących grup i wspólnot, by odnaleźć swoje miejsce w Kościele i pogłębić swoje relacje z Jezusem i Jego Matką.
* w poniedziałek na spotkanie zapraszają Czciciele Krwi Chrystusa;
* we wtorek wspomnienie św. Jana XXIII, po Mszy wieczornej na spotkanie zaprasza Krąg biblijny;
* w środę wspomn. bł. Jana Beyzyma, prezbitera, o godz. 1700 spotkanie scholki;


4. W czwartek /13 października/ wspomn. bł. Honorata Koźmińskiego i nabożeństwo fatimskie, rozpoczniemy je różańcem o godz.17.30. Potem
Msza św. i dalsza część różańca z procesją. Na to nabożeństwo zapraszamy wszystkich czcicieli Matki Bożej: Rycerki i Rycerzy Niepokalanej i członków
Żywego Różańca.


5. W piątek wspomn. św. Małgorzaty Marii Alacoque mistyczka, znana przede wszystkim z propagowania nabożeństwa ku czci Najświętszego Serca
Jezusowego, objawionego jej w widzeniach przez Jezusa Chrystusa.
6. W piątek na Mszę św. o godz. 18.00 i spotkanie zapraszamy uczniów klas VII i VIII przygotowujących się do przyjęcia sakramentu bierzmowania.
* w piątek po Mszy wieczornej spotkanie oazowe. Zapraszamy młodzież młodszą i starszą, która pragnie spotkać Żywego Boga.

7. W sobotę wspomnienie św. Teresy od Jezusa, dziewicy i doktora Kościoła.
o godz. 10.00 spotkanie ministrantów młodszych, starszych i lektorów.
Duszpasterstwo Rodzin zaprasza w sobotę /15 października/ rodziców, którzy doświadczyli dramatu utraconego dziecka na wspólną modlitwę.
O godz. 15.00 rozpoczniemy adorację w kościele i odmówimy Koronkę do Bożego miłosierdzia, a po niej, o godz.16.00 Msza św. w int. rodziców, którzy
doświadczyli dramatu utraty dziecka.


8. Parafia planuje Ferie z Bogiem w górach. /w terminie 21-28.01.2023/.
Bliższe informacje i zapisy u ks. Wojciecha.


9. W minionym tygodniu ofiary indywidualnych ofiarodawców na nasz Kościół
wyniosły 600 zł. i dar Żywego Różańca 720 zł. Bóg zapłać wszystkim ofiarodawcom parafii. Trwają prace związane z zabezpieczeniem zewnętrznym
tynków kościoła. Zakupiliśmy dalszą partię materiału na kwotę 25 428 zł.


10. Z naszej wspólnoty parafialnej odszedł do wieczności śp. Jerzy Kowalski.
Zawierzmy go Bożemu miłosierdziu. Wieczny odpoczynek racz mu dać
Panie, a światłość wiekuista niechaj mu świeci.

 

WIARA I SŁUŻBA Łk 17, 5 - 10
„ Wzmocnij naszą wiarę”
Wiarą można zdziałać wiele,
Mówi Jezus w swojej opowieści.
Można nawet krzew lub ziele
Wyrwać z ziemi – i w morzu umieścić.
Wiarą jak gorczyczne ziarno
Możesz czerpać wciąż za darmo.
Mając sługę, który orze,
Późno wróci prosto z pola,
Czy powiecie mu w pokorze:
“Czas posiłku” - bo już pora?
Raczej: “Służ mi swą pomocą”,
Choćby wrócił nawet nocą?
Kiedy wszystko wykonacie,
To, co wam już polecono,
Chyba sami to przyznacie,
Że powinno się dokonać,
Bo sługami na tej ziemi
W rękach Pana zostajemy.
Weź różaniec w swoje ręce,
Na Maryję wznieś swe oczy.
Ona wiary ma najwięcej,
Swą opieką cię otoczy.
Autor: Bogdan Mroziński

 

NASZE SPRAWY PARAFIALNE
1. Dziś XXVII Niedziela zwykła i pierwsza niedziela miesiąca, stąd na zakończenie Mszy św. nasza krótka adoracja Najświętszego Sakramentu i zaproszenie do nawiedzenia Kaplicy Adoracji, trwamy na modlitwie w intencji naszych rodzin, szczególnie dzieci, młodzieży i wychowawców.
Po Mszy św. o godz. 12.00 dzieci kl.III otrzymają poświęcone Różańce.
* godz.15.00 – Koronka do Bożego Miłosierdzia;
* godz.17.30 – Różaniec w kościele;


2. Przez cały październik nabożeństwa różańcowe o godz. 17.30.
* Dzieci mają swój różaniec /od poniedziałku do piątku/ o godz.16.30.


3.W tym tygodniu zapraszamy na spotkania w grupach. Może warto zajrzeć do istniejących grup i wspólnot, by odnaleźć swoje miejsce w kościele i pogłębić swoje relacje z Jezusem i Jego Matką.
* w poniedziałek na spotkanie zapraszają Czciciele Krwi Chrystusa;
we wtorek wspomnienie św. Franciszka z Asyżu, po Mszy wieczornej spotkanie zaprasza Krąg biblijny;
* we środę wspomnienie św. Faustyny Kowalskiej, dziewicy, o godz. 17.00 spotkanie scholki;


4. W środę Apel maryjny o godz.21.00. Na to nabożeństwo zapraszamy czcicieli Matki Bożej: Rycerki i Rycerzy Niepokalanej i członków Żywego Różańca, a także tych, którzy mają prywatne nabożeństwo do Matki Bożej.


5. W czwartek wspomnienie św. Brunona, prezbitera, na Mszę wieczorną i Godzinę Świętą zapraszamy wszystkich czcicieli Eucharystii. Po godz.21.00 dalsze czuwanie przez całą noc w kaplicy adoracji.


6. W piątek wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Różańcowej i pierwszy piątek miesiąca. Okazja do spowiedzi podczas rannych Mszy św. o godz.7.00 i 9.00. Potem odwiedziny zgłoszonych chorych.
Spowiedź dzieci rozpoczniemy o godz.16.30, potem spowiedź dorosłych i młodzieży.


7. W piątek po Mszy wieczornej o godz. 18.45 zapraszamy na Adorację Najświętszego Sakramentu z cyklu "Dary Ducha Świętego". Na tę adorację szczególnie zapraszamy kandydatów przygotowujących się do przyjęcia sakramentu bierzmowania.
* w piątek po Mszy wieczornej spotkanie oazowe. Zapraszamy młodzież młodszą i starszą, która pragnie spotkać Żywego Boga.


8. Parafia planuje Ferie z Bogiem w górach. /w terminie 21-28.01.2023/. Bliższe informacje u ks. Wojciecha.


9. W minionym tygodniu ofiary indywidualnych ofiarodawców na nasz Kościół wyniosły 500 zł. Bóg zapłać wszystkim ofiarodawcom parafii. Trwają prace związane z zabezpieczeniem zewnętrznym tynków części plebanii.


10. Z naszej wspólnoty parafialnej odeszły do wieczności śp. Anna Dudek i Stanisława Michalska. Zawierzmy je Bożemu miłosierdziu. Wieczny odpoczynek racz im dać Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci.


 

NIEDZIELA 2.X.2022r.
7.30 + Grażyna HAJNRYCH od sąsiadów
9.00 + Stanisław i Elżbieta SOLAK
10.30 + Halina GOLCZYK od Jacka Haliny i Klaudii Wiewióra
10.30 +Bogdan SPERCZYŃSKI od najbliższych
12.00 + Elżbieta WRONA 5r.śm.
12.00 O Boże bł.i opiekę Matki Bożej dla Tymoteusza Drobnikowskiego w 1r. ur.
16.00 O Boże bł.i łaskę zdrowia dla Teresy
Pożarlik
17.30 Nabożeństwo różańcowe
18.00 + Alina KRÓLIKOWSKA od współpracowników teścia
 
PONIEDZIAŁEK 3.X.2022r.
7.00 + Alina KRÓLIKOWSKA od sąs. z Czecha 12
17.00 + Janina i Stanisław GĄSIOR Anna CHWAŁEK
17.30 Nabożeństwo różańcowe
18.00 + Teresa Kazimierz i Zdzisław SURLEJ Eleonora i Józef IDZIAK
18.00 + Regina KUBAN od chrześnicy Haliny z rodziną


WTOREK 4.X.2022r.
7.00 + Alina KRÓLIKOWSKA od sąs. z Czecha 12
17.00 + Józef TRZESZCZYŃSKI 36r.śm.
17.00 + Agatka KUBERSKA od pracowników Pogotowia Ratunkowego w Kłobucku
17.30 Nabożeństwo różańcowe
18.00 +Danuta MARGASIŃSKA od rodziny Maszczyńskich
1800 +Danuta MAJOR od kuzynek z bratem


ŚRODA 5.X.2022r.
7.00 + Alina KRÓLIKOWSKA od sąs. z Czecha 12
17.00 + Paweł STAWIARSKI od sąs. z klatki
17.00 + ks. Henryk RADECKI od Teresy z mężem
17.30 Nabożeństwo różańcowe
18.00 + Grażyna HAJNRYCH od sąsiadów
18.00 + Zygmunt MALINOWSKI od sąsiadów
21.00 APEL MARYJNY


CZWARTEK 6.X.2022r.
7.00 + MARIAN PUDŁO od r. Sienkowskich
17.00 + Alicja JAŚKIEWICZ od sąs. Ewy z mamą
17.00 + Mariusz OLSZOWY od koleżanek
i kolegów z pracy żony
17.30 Nabożeństwo różańcowe
18.00 Nowenna ku czci św. Jana Kantego
18.45 GODZINA ŚWIĘTA


PIĄTEK 7.X.2022r.
7.00 + Krystyna WOŹNIAK od córki z mężem
9.00 Wynagradz. Najśw. Sercu P. Jezusa
17.00 + Eugenia Wacław Zenon i Szczepan JĘDRECCY
17.30 Nabożeństwo różańcowe
18.00 O Boże bł.i opiekę Matki Bożej dla EWY
18.00 + Mariusz OLSZOWY od Zarządu firmy DOMAREX


SOBOTA 8.X.2022r.
7.00 + Danuta MARGASIŃSKA od Stanisława i Zofii Kapkowskich z rodziną
16.00 + Elżbieta WRONA 5r.śm.
17.00 + Henryka CEGLARZ Robert STACHERCZAK i zm. z tych rodzin
17.00 +Agatka KUBERSKA od rodz. Praskich
17.30 Nabożeństwo różańcowe
18.00 + Jerzy JURASZ 23r.śm. .
18.00 O Boże bł.i opiekę Matki Bożej dla Teresy i Andrzeja w 40 rocz. ślubu


NIEDZIELA 9.X.2022r.
7.30 + Zofia PUŁAWSKA 5r.śm.
9.00 + Czesław Stefania CHWAŁKOWSCY Kazimierz ŁĘGOWIK
10.30 + Lucyna PIŁKOWSKA r. śm.
10.30 O Boże bł.i opiekę Matki Bożej dla PIOTRA w 14r.ur. od mamy i dziadków
12.00 + Irena BEJM r.śm.
12.00 + Barbara FIGURSKA od rodziny Jagusiaków i Karpików
16.00 + Ludwika DWORAK
17.30 Nabożeństwo różańcowe
18.00 + Henryk DĄBROWSKI

 

KONTRAST Łk 16, 19 - 31

„ Mają Mojżesza i Proroków”

Był bogaty pewien człowiek,

Żył wystawnie i ucztował.

U bram jego – Jezus powie -

Leżał Łazarz i biedował.

Chciał nasycić się resztkami,

Co leżały pod stołami.

Umarł żebrak tam przed laty,

Na Abrahama spoczął łonie.

Umarł także ten bogaty,

Teraz w ogniu cały płonie.

Miał na ziemi wygód wszelkich,

Teraz w piekle bardzo cierpi.

Kiedy ujrzał on Łazarza,

Że uniknął tej niedoli,

Wtedy rzecze do Abrahama:

Ulżyj proszę mojej roli.

Wyślij kogoś do mych braci,

By nie mogli, jak ja, stracić.

Mają przecież i Mojżesza,

Też proroków w swoim gronie.

Dla nich znajdzie się pociecha,

Niech słuchają! To ci powiem:

Każdy kto dla siebie żyje,

Kielich męki potem pije.

Autor: Bogdan Mroziński

 

Ogłoszenia

 

Nasze sprawy parafialne:

 

1. Dziś XXIV Niedziela Zwykła, to także Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy, modlitwą obejmijmy wszystkich, którzy utracili swoje domy i rodziny.
* na Mszę św. o godz.12.00 zapraszamy rodziców i dzieci kl. III, będzie okazja do złożenia naszych deklaracji przystąpienia do przygotowań do I Komunii św. i wyznania wiary.
* uczniowie klas szóstych rozpoczynający przygotowanie do sakramentu bierzmowania zgłaszają się do ks. Wojciecha w dniu dzisiejszym po deklaracje.


2. Przed Ołtarzem Matki Bożej wystawiona jest Księga Zawierzenia. Będzie wystawiona do dnia naszego Odpustu. Prosimy o dokonywanie indywidualnych wpisów, w których zawierzymy Matce Bożej swoje rodziny oraz radości i krzyże codzienności.
* godz. 15.00 – Koronka do Bożego Miłosierdzia;
* godz. 17.00 – modlitwa różańcowa w kaplicy adoracji;
* godz. 17.30 – Nieszpory w kościele;


3. W tym tygodniu spotkania w grupach modlitewnych i formacyjnych.
* w poniedziałek na Mszę wieczorną i spotkanie zapraszają Czciciele Krwi Chrystusa;
* we wtorek po Mszy wieczornej na spotkanie zaprasza Krąg biblijny;
* w środę /27 września/ wspomnienie św. Wincentego a Paulo, prezbitera, spotkanie scholki “Aniołków Kantego” w sali nad zakrystią o godz.17.00.


4. W czwartek /28 września/ wspomnienie św. Wacława, męczennika, to dzień imienin ks. arcybiskupa Wacława, ofiarujmy nasze modlitwy w jego intencji.
W czwartek po Mszy wieczornej zapraszamy na katechezę dla dorosłych do sali nad zakrystią.


5. W piątek /29 września/ święto świętych Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała, na Mszę wieczorną i spotkanie zapraszamy młodzież, która pragnie lepiej poznać Jezusa podczas spotkań oazowych. Na te spotkania zaprasza ks. Wojciech.


6. W sobotę /30 września/ wspomnienie św. Hieronima, prezbitera i doktora Kościoła.
Msza św. w intencji Członków Żywego Różańca i zmiana tajemnic różańcowych o godz.18.00.
Warto zajrzeć do istniejących grup i wspólnot, by odnaleźć swoje miejsce w Kościele i pogłębić swoje relacje z Jezusem i Jego Matką.


7. W minionym tygodniu na potrzeby parafii wpłynęło 600 zł ofiar indywidualnych. Bóg zapłać wszystkim ofiarodawcom i dobroczyńcom.
Dziś XXIV Niedziela Zwykła, to także Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu,modlitwą obejmijmy pracowników mediów.
* na Mszę św. o godz.12.00 i na spotkanie po Mszy św. zapraszamy rodziców i dzieci kl. III. Podamy wstępne informacje dotyczące I Komunii św. w roku 2024.
* Na Ołtarzu Matki Bożej wystawiona jest Księga Zawierzenia. Będzie wystawiona przed Ołtarzem Matki Bożej do dnia naszego Odpustu. Prosimy o dokonywanie indywidualnych wpisów, w
których zawierzymy Matce Bożej swoje rodziny i krzyże codzienności.
* godz. 15.00 – Koronka do Bożego Miłosierdzia;
* godz. 17.00 – modlitwa różańcowa w kaplicy adoracji;
* godz. 17.30 – Nieszpory w kościele;


2. Jutro święto św. Stanisława Kostki, patrona dzieci i młodzieży. Warto szukać wzorca wiary i zdecydowanej postawy wobec przeciwności. Dzieci i młodych zapraszamy na Mszę
św. o godz. 17.00.


3. Powróciliśmy do spotkań w grupach modlitewnych i formacyjnych.
* zapraszamy małżeństwa sakramentalne do nowego kręgu Domowego Kościoła. Najbliższe spotkanie odbędzie się w poniedziałek o godz. 18.30. Chętni proszeni są o wcześniejszy kontakt w zakrystii.
* w poniedziałek na Mszę wieczorną i spotkanie zapraszają Czciciele Krwi Chrystusa;
* we wtorek po Mszy wieczornej na spotkanie zaprasza Krąg biblijny;
* w środę /20 września/ wspomnienie męczenników koreańskich, spotkanie scholki
“Aniołków Kantego” w sali nad zakrystią o godz.17.00.
* w środę o godz. 19.00 w kaplicy adoracji adoracja rodzin prowadzona przez członków Domowego Kościoła.


3. W czwartek święto św. Mateusza, apostoła i ewangelisty, na Mszę wieczorną i spotkanie zaprasza Odnowa w Duchu Świętym;


4. W piątek na Mszę wieczorną i spotkanie zapraszamy młodzież, która pragnie lepiej poznać Jezusa podczas spotkań oazowych. Na te spotkania zaprasza ks. Wojciech.


5. W sobotę, 23 września, przypada liturgiczne wspomnienie św. Ojca Pio, zakonnika.
Sanktuarium Św. Ojca Pio na Świętej Górce Przeprośnej zaprasza na uroczystości odpustowe,
które odbędą się na Świętej Górce Przeprośnej według następującego porządku: godz. 16.00 – Droga Krzyżowa, godz. 17.00 – Msza Święta Odpustowa.
* o godz. 10.00 spotkanie ministrantów młodszych, starszych i lektorów, zapraszamy również wszystkich, którzy chcą zasilić to grono;
Warto zajrzeć do istniejących grup i wspólnot, by odnaleźć swoje miejsce w Kościele i pogłębić swoje relacje z Jezusem i Jego Matką.


6. Jeszcze przez kilka dni /do 21 września/ trwa głosowanie na zadania dzielnicowe:
nr 355 to zakup nowości wydawniczych i doposażenie biblioteki,
projekt nr 5 to Marszobieg 31JP2.


7. W minionym tygodniu na potrzeby parafii wpłynęło 1100 zł ofiar indywidualnych. Wydatki /zakup materiału, renowacja figury Pana Jezusa i praca pracowników/ 44930 zł. Bóg zapłać wszystkim ofiarodawcom i dobroczyńcom.


8. Z naszej wspólnoty parafialnej w minionym tygodniu odeszli do wieczności śp. Elżbieta Nosol, Wacława Łukarska i Wojciech Szymański. Zawierzmy ich Bożemu miłosierdziu.

 

Wieczny odpoczynek racz im dać Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci.


 

 

 

Nasze sprawy parafialne:
1. Dziś XXIII Niedziela Zwykła i rocznica poświęcenia Kościoła, to dla nas uroczysty dzień. Biorąc udział we Mszach Św. pamiętajmy o wdzięczności za to, że Bóg zamieszkał wsród nas, a także o tych wszystkich, którzy swoimi modlitwami, ofiarami i trudem pracy
wznosili tę świątynię i budowali wspólnotę. W intencji wszystkich budowniczych i ofiarodawców ofiarujmy Koronkę do Bożego miłosierdzia i nasz wspólny Różaniec. Ten dzień będzie naszym
zawierzeniem Matce Bożej i rozpoczęciem przygotowań do Peregrynacji Obrazu Matki Bożej.
Księga Zawierzenia będzie wystawiona przed Ołtarzem Matki Bożej. Prosimy o dokonywanie indywidualnych wpisów, podobnie jak 10 lat temu.
* godz. 15.00 – Koronka do Bożego Miłosierdzia;
* godz. 17.00 – modlitwa różańcowa w kaplicy adoracji;
* godz. 17.30 – Nieszpory w kościele;


2. Powróciliśmy do spotkań w grupach modlitewnych i formacyjnych.
* w poniedziałek na Mszę wieczorną i swoje spotkanie zapraszają Czciciele Krwi Chrystusa;
* we wtorek po Mszy wieczornej na spotkanie zaprasza Krąg biblijny;
* w środę spotkanie scholki “Aniołków Kantego” w sali nad zakrystią o godz.17.00;
* tego dnia /13 września/ nasze nabożeństwo fatimskie. Poprzedzi je modlitwa różańcowa o godz. 17.30 w kaplicy adoracji. O godz. 18.00 Msza św. i jedna część Różańca połączona z procesją maryjną do Krzyża na Promenadzie. Zakończymy nabożeństwo Apelem. Zapraszamy wszystkich czcicieli Matki Bożej.


3. W czwartek święto Podwyższenia Krzyża Świętego. Msze święte o godz.7.00, 9.00, 17.00 i 18.00; chcemy w to święto zgromadzić się na wspólnej modlitwie za Ojczyznę i odmówić
Koronkę do Bożego Miłosierdzia o godz. 15.00.
* Wszystkie dzieci zapraszamy w czwartek na Mszę św. o godz.17.00. Przynieśmy z naszych domów krzyże, by móc je poświęcić. Na Mszę wieczorną i spotkanie zaprasza Odnowa
w Duchu Świętym;


4. W piątek 15 września wspomnienie Matki Bożej Bolesnej. W kościele św. Wojciecha o godz. 11.00 odbędzie się dekanalna pielgrzymka chorych. Mszy św. przewodniczyć
będzie ks. bp Andrzej Przybylski.
* w piątek na Mszę wieczorną i spotkanie zapraszamy młodzież, która pragnie lepiej poznać
Jezusa podczas spotkań oazowych. Na te spotkania zaprasza ks. Wojciech.


5. W sobotę o godz. 10.00 spotkanie ministrantów młodszych, starszych i lektorów, zapraszamy również wszystkich, którzy chcą zasilić to grono;
Warto zajrzeć do istniejących grup i wspólnot, by odnaleźć swoje miejsce w Kościele i pogłębić swoje relacje z Jezusem i Jego Matką.


6. W przyszłą niedzielę /17 września/ na Mszę św. o godz.12.00 i na spotkanie po Mszy św. zapraszamy rodziców i dzieci kl. III. Podamy wstępne informacje dotyczące I Komunii św. w roku 2024.


7. Od 7 września do 21 września trwa głosowanie na zadania dzielnicowe: nr 355 to zakup nowości wydawniczych i doposażenie biblioteki, projekt nr 5 to Marszobieg 31JP2.


8. W minionym tygodniu na potrzeby parafii wpłynęło 800 zł ofiar indywidualnych. Bóg zapłać wszystkim ofiarodawcom i dobroczyńcom.
9.Wszystkim solenizantkom i solenizantom minionych i nadchodzących dni składamy serdeczne życzenia obfitości łask i Bożego błogosławieństwa. 


Nasze sprawy parafialne:

 

1. Dziś XXII Niedziela Zwykła i pierwsza niedziela miesiąca, stąd krótka adoracja jako zaporoszenie do duższego nawiedzenia Najświętszego Sakramentu i prośby o Boże
błogosławieństwo dla wszystkich rozpoczynających rok szkolny i katechetyczny.
* godz. 15.00 – Koronka do Bożego Miłosierdzia;
* godz. 17.00 – modlitwa różańcowa w kaplicy adoracji;
* godz. 17.30 – Nieszpory w kościele;
* dziś zbiórka ofiar do puszek Caritas dla poszkodowanych przez powódź w Słowenii.

 

* dziś podczas Mszy św. o godz. 12.00 poświęcenie przyborów szkolnych.

 

 

 

2. Jutro rozpoczęcie roku szkolnego. Zapraszamy uczniów i nauczycieli na Mszę św. o godz.17.00. Zacznijmy nowy rok poszukiwania mądrości od spotkania z Panem Bogiem. Okazja do spowiedzi podczas Mszy Świętej.


3. W tym tygodniu powracamy do spotkań w grupach modlitewnych i formacyjnych.
* w poniedziałek na Mszę wieczorną i swoje spotkanie zapraszają Czciciele Krwi Chrystusa;
* we wtorek po Mszy wieczornej na spotkanie zaprasza Krąg biblijny;
* wieczorem o godz. 21.00 Apel maryjny. Zapraszamy wszystkich czcicieli Matki Bożej.
* w środę /6 września/ spotkanie scholki “Aniołków Kantego” w sali nad zakrystią.
* w czwartek na Mszę wieczorną i spotkanie zaprasza Odnowa w Duchu Świętym;


4. W piątek 8 września święto Narodzenia NMP, w tradycji ludowej zwane świętem
Matki Bożej Siewnej, ze względu na błogosławieństwo ziarna do siewu.
* w piątek na Mszę wieczorną i spotkanie zapraszamy młodzież, która przygotowuje się do przyjęcia sakramentu bierzmowania. Na te spotkania zaprasza ks. Wojciech i ks. Paweł.


5. W sobotę /9 września/ XVII rocznica święceń biskupich Arcybiskupa Wacława Depo. W modlitwach polecamy Bogu jego osobę i służbę Kościołowi i diecezji.
* w sobotę o godz. 10.00 spotkanie ministrantów młodszych, starszych i lektorów, zapraszamy również wszystkich, którzy chcą zasilić to grono;
Warto zajrzeć do istniejących grup i wspólnot, by odnaleźć swoje miejsce w Kościele i pogłębić swoje relacje z Jezusem i Jego Matką.


6. W przyszłą niedzielę /10 września/ nasza parafia przeżywać będzie rocznicę poświęcenia Kościoła, to dla nas uroczysty dzień. Biorąc udział we Mszach Św. pamiętajmy o wdzięczności za to, że Bóg zamieszkał wsród nas, a także o tych wszystkich, którzy swoimi modlitwami, ofiarami i trudem pracy wznosili tę świątynię i budowali wspólnotę. W intencji wszystkich budowniczych i ofiarodawców ofiarujmy Koronkę do Bożego miłosierdzia i nasz wspólny Różaniec. Ten dzień będzie naszym zawierzeniem Matce Bożej i rozpoczęciem przygotowań do Peregrynacji Obrazu Matki Bożej. Księga Zawierzenia będzie wystawiona przed Ołtarzem Matki Bożej. Prosimy o dokonywanie indywidualnych wpisów, podobnie jak 10 lat temu.


7. W minionym tygodniu na potrzeby parafii wpłynęło 900 zł ofiar Żywego Różańca i 600 zł ofiar indywidualnych. Bóg zapłać wszystkim ofiarodawcom i dobroczyńcom.


8.Wszystkim solenizantkom i solenizantom minionych i nadchodzących dni składamy serdeczne życzenia obfitości łask i Bożego błogosławieństwa.


9. Z naszej wspólnoty parafialnej w minionym tygodniu odeszli do wieczności śp. Teresa Kamińska i Andrzej Mierzwa. Zawierzmy ich Bożemu miłosierdziu. Wieczny odpoczynek racz im dać Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci.

 

 

 

 

 


Nasze sprawy parafialne:
1. Dziś XX Niedziela Zwykła - prośmy o Boże błogosławieństwo dla wszystkich wypoczywających i ich szczęśliwy powrót z wakacyjnych wyjazdów, obejmijmy modlitwą tych, którzy trwają w trzeźwości i starają się wesprzeć wszystkich uzależnionych:
* godz. 15.00 – Koronka do Bożego Miłosierdzia;
* godz. 17.00 – modlitwa różańcowa w kaplicy adoracji;
* godz. 17.30 – Nieszpory w kościele;


2. Przez okres wakacji, od 1 lipca do 31 sierpnia, z racji urlopów księży, nie ma w niedzielę Mszy św. o godz.16.00, a w tygodniu o godzinie 17.00.


3. W kalendarzu liturgicznym wspominamy w poniedziałek św. Piusa X papieża, we wtorek wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Królowej, w czwartek święto św. Bartłomieja, apostoła, w sobotę uroczystość Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej.


4. Na Jasnej Górze trwa Nowenna przed uroczystością NMP Częstochowskiej. Msza św. przed szczytem jasnogórskim każdego dnia podczas Nowenny o godz. 18.30.
W trakcie Nowenny parafie z Częstochowy pielgrzymują na Jasną Górę. Dziękujemy wszystkim, którzy uczestniczyli w pielgrzymce naszej parafii w minioną sobotę.


5. W piątek 25 sierpnia, w wigilię uroczystości Matki Bożej Częstochowskiej uroczyste nieszpory w Bazylice Archikatedralnej o godz. 17.15, a po nich procesja maryjna na Jasną Górę. Msza św. przed Szczytem Jasnogórskim zakończy wigilijne nabożeństwo.
* W sobotę uroczystość NMP Częstochowskiej, suma odpustowa w parafii NMP Częstochowskiej o godz. 18.00.


6. W tygodniu na potrzeby parafii wpłynęło 800 zł ofiar od indywidualnych ofiarodawców. Bóg zapłać wszystkim ofiarodawcom i dobroczyńcom. Kończymy etap pokrycia tremoizolacją termiczną budynku kościoła i plebanii. Dziękujemy pracownikom firmy SIKER
Sławomira Dzienisa za wykonanie tych prac.

 Nasze sprawy parafialne:
1. Dziś XIX Niedziela Zwykła - prośmy o Boże błogosławieństwo dla wszystkich wypoczywających i ich szczęśliwy powrót z wakacyjnych wyjazdów:
* godz.15.00 – Koronka do Bożego Miłosierdzia;
Dziś nasze nabożeństwo fatimskie, rozpoczniemy je o godz.17.00 – modlitwą różańcową w kaplicy adoracji, potem – o godz. 17.30 Nieszpory w kościele;
* godz.18.00 – Msza św. a po niej dalsza część Różańca z procesją do Krzyża na Promenadzie.
Na to nabożeństwo zapraszamy wszystkich czcicieli Matki Bożej.


2. Przez okres wakacji, od 1 lipca do 31 sierpnia, z racji urlopów księży, nie ma w niedzielę Mszy św. o godz.16.00, a w tygodniu o godzinie 17.00.


3. W kalendarzu liturgicznym wspominamy w poniedziałek św. Maksymiliana Marię Kolbego. Suma odpustowa w par. św. Maksymiliana o godz.18.00.


4. We wtorek uroczystość Wniebowzięcia NMP. Uroczystość rozpoczniemy Godzinkami do Matki Bożej, potem Msze św. jak w wakacyjną niedzielę: 7.30, 9.00, 10.30, 12.00 i 18.00.
Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny wiąże się nierozłącznie ze święceniem ziół, kwiatów i owoców, toteż w pobożności ludowej nosi ona nazwę święta Matki Boskiej Zielnej lub Korzennej. W kościołach święci się wówczas zioła, kwiaty i snopy
dożynkowe. W sanktuariach maryjnych gromadzą się wielkie rzesze pielgrzymów.                                                                                 Suma Pontyfikalna na Jasnej Górze o godz. 11.00.


5. W środę wspomnienie św. Stefana Węgierskiego, w czwartek św. Jacka, prezbitera.


6. W czwartek 17 sierpnia na Jasnej Górze rozpocznie się Nowenna przed uroczystością NMP Częstochowskiej. Msza św. przed szczytem jasnogórskim każdego dnia podczas
Nowenny o godz. 18.30.
W trakcie Nowenny parafie z Częstochowy pielgrzymują na Jasną Górę. Nasza parafia pielgrzymuje w sobotę 19 sierpnia. Na tę pielgrzymkę wyruszymy sprzed kościoła po Koronce do Bożego Miłosierdzia o godz. 15.00.


7. W minionym tygodniu prowadzone były prace renowacyjne figury Pana Jezusa. Dzięki poświęceniu p. konserwator Agnieszki Kamińskiej zostało odnowione oblicze Pana Jezusa. Dziękujemy za jej trud. Przy tej okazji warto zastanowić się, jakie oblicze Chrystusa nosimy w naszych sercach i jakie Jego słowa stają się światłem w naszej codzienności.


8. W tygodniu na potrzeby parafii wpłynęło 500 zł ofiar od indywidualnych ofiarodawców.


9. Wydatki w minionym tygodniu zakup materiału i prace renowacyjne 25700 zł. Bóg zapłać wszystkim ofiarodawcom i dobroczyńcom, a także tym, którzy po pracach w kościele zadbali o czystość w świątyni.


Matka Boska Zielna
Szumiącym łanem pachnących zbóż
Kwiatów naręczem, pieśnią skowronka
W bezkresie nieba omodlona Matko Boska Zielna, bądź pozdrowiona.
W sierpniowy słoneczny poranek
Na Twe ołtarze przynosimy żniwny dar
Z ojczystych łanów zebrany,
Złociste brzemienne kłosy chlebem pachnące,
Kwiaty i zioła rozkwiecone, barwami tęczy grające.                        autorka: Anna Łękawa


Nasze sprawy parafialne:

 

1. Dziś XVIII Niedziela Zwykła - uroczystość Przemienienia Pańskiego, usłyszmy Chrystusowe zaproszenie na Górę Przemienienia. Prośmy w naszych modlitwach o dar przemienienia naszych serc, o dar trzeźwości w naszych domach i ojczyźnie, a także o Boże błogosławieństwo dla wszystkich wypoczywających i ich szczęśliwy powrót z wakacyjnych wyjazdów:
* godz.15.00 – Koronka do Bożego Miłosierdzia;
* godz.17.00 – Różaniec;
* godz.17.30 – Nieszpory;


2. Przez okres wakacji, od 1 lipca do 31 sierpnia, z racji urlopów księży, nie ma w niedzielę Mszy św. o godz.16.00, a w tygodniu o godzinie 17.00.


3. W kalendarzu liturgicznym w najbliższym tygodniu wspominamy we wtorek św. Dominika, prezbitera, w środę obchodzimy Święto św. Teresy Benedykty od Krzyża, dziewicy i męczennicy,
patronki Europy; w czwartek Święto św. Wawrzyńca, diakona i męczennika; w piątek wspomnienie św. Klary, dziewicy, a w sobotę św. Joanny Franciszki de Chantal, zakonnicy.


4. W przyszłą niedzielę nasze nabożeństwo fatimskie, rozpoczniemy je o godz.17.00 – modlitwą różańcową w kaplicy adoracji, potem – o godz. 17.30 Nieszpory w kościele;
* godz.18.00Msza św. a po niej dalsza część Różańca z procesją do Krzyża na promenadzie.
Na to nabożeństwo zapraszamy wszystkich czcicieli Matki Bożej.


5. W tygodniu na potrzeby parafii wpłynęło 1200 zł ofiar od Żywego Różańca i 850 zł od indywidualnych ofiarodawców. Bóg zapłać wszystkim ofiarodawcom i dobroczyńcom.

 

6. Wydatki w lipcu /materiał i częściowa zapłata za pracę wykonawców/ 11000 zł.


 

 

 

Nasze sprawy parafialne:

 

1. Dziś XVII Niedziela Zwykła, prośmy o Boże błogosławieństwo dla wszystkich wypoczywających i ich szczęśliwy powrót:
* godz.15.00 – Koronka do Bożego Miłosierdzia; * godz.17.00 – Różaniec; * godz.17.30 – Nieszpory;


2. Przez okres wakacji, od 1 lipca do 31 sierpnia, z racji urlopów księży, nie ma w niedzielę Mszy św. o godz.16.00, a w tygodniu o godzinie 17.00.


3. W kalendarzu liturgicznym w najbliższym tygodniu wspominamy w poniedziałek św. Ignacego z Loyoli, prezbitera, we wtorek św. Alfonsa Marię Liguoriego, biskupa i doktora Kościoła, w piątek św. Jana Marię Vianneya, prezbitera, a w sobotę Najświętszą Maryję Pannę.


4. Jutro Msza św. o godz. 18.00 w int. członków Żywego Różańca i zmiana tajemnic różańcowych.


5. W środę 2 sierpnia można uzyskać tzw. odpust Porcjunkuli za pobożne nawiedzenie dowolnego kościoła parafialnego i odmówienie w nim Ojcze nasz oraz Wyznania wiary. Należy także spełnić zwykłe warunki uzyskania odpustu. / Komunia św., modlitwa wg intencji Ojca Świętego i brak przywiązania do grzechu/.


6. W pierwszy czwartek /3 sierpnia/ ofiarujmy nasze modlitwy w intencji powołań kapłańskich i zakonnych. Po Mszy wieczornej Godzina Święta. Tego dnia okazja do nocnego czuwania w Kaplicy adoracji. Pamiętajmy, że nocą jest możliwość wejścia do Kaplicy o pełnych godzinach.


7. W pierwszy piątek miesiąca /4 sierpnia/ okazja do spowiedzi podczas rannych Mszy świętych o godz.7.00 i 9.00. Potem odwiedziny zgłoszonych chorych.
Spowiedź po południu rozpoczniemy o godz.17.00.


8. W pierwszą sobotę miesiąca Msza św. o godz. 9.00 w intencji dusz w czyśćcu cierpiących,
* godz. 17.00 różaniec z rozważaniami prowadzony przez członków Domowego Kościoła.
* godz. 21.00 – Apel Maryjny spotkanie dla wszystkich czcicieli Matki Bożej.
9. Z naszej wspólnoty odeszli do wieczności Włodzimierz Mielczarek i Jarosław Woźnicki. Zawierzmy ich Bożemu miłosierdziu. Wieczny odpoczynek racz im dać Panie.


Intencje Papieskie na sierpień 2023
Módlmy się, aby Światowy Dzień Młodzieży w Lizbonie pomógł młodym ludziom wyruszać w drogę i dawać świadectwo Ewangelii własnym życiem.
Intencja stała:
Módlmy się o miłość i wierność dla małżonków oraz o świętość rodzin naszej parafii.
Módlmy się w intencjach tych, którzy pielgrzymują do Pani Jasnogórskiej, naszej Matki, wypraszając potrzebne łaski dla siebie i rodzin.

 


1. Dziś XVI Niedziela Zwykła, Ojciec Święty Franciszek ustanowił Światowy Dzień Dziadków i Osób Starszych, obchodzony corocznie w czwartą niedzielę lipca.
W tym roku jest to 23 lipca. Dziadkowie i osoby starsze, a także wszyscy, którzy tego dnia odwiedzą osoby starsze znajdujące się w potrzebie i osamotnieniu lub skontaktują się z nimi i spędzą wspólnie czas dzięki pomocy środków telekomunikacyjnych, mogą uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami, tj. brak przywiązania do grzechu, przyjęcie Komunii św. i modlitwa w intencjach Ojca Świętego.
* Dziś z racji nadchodzącego wspomnienie św. Krzysztofa, patrona kierowców i podróżujących, będziemy modlić się w intencji wszystkich prowadzących pojazdy i ich podróży.
Po Mszach św. o godz. 9.00, 10.30 i 12.00 poświęcenie samochodów, rowerów i hulajnóg; Wspomóżmy, na miarę możliwości, naszych misjonarzy i misjonarki potrzebujących środków transportu, składając swój dar serca przy poświęceniu pojazdów.
Prośmy o Boże błogosławieństwo dla nich i ich szczęśliwy powrót:
* godz.15.00 – Koronka do Bożego Miłosierdzia;
* godz.17.00 – Różaniec w kaplicy adoracji,
* godz.17.30 – Nieszpory;


2. Przez okres wakacji, od 1 lipca do 31 sierpnia, z racji urlopów księży, nie ma w niedzielę Mszy św. o godz.16.00, a w tygodniu o godzinie 17.00.


3. Wspólnota Krwi Chrystusa przez cały lipiec prowadzi w Kaplicy Adoracji modlitwy o uświęcenie poprzez formację i życie duchowe. Każdego dnia modlitwy do Krwi Chrystusa rozpoczynamy o godz.17.00. Starajmy się nieść przesłanie miłości Boga wszystkim, kochając i służąc przez modlitwę, przykład własnego życia i konkretną pomoc. Zapraszamy do wspólnej modlitwy.


4. W kalendarzu liturgicznym w najbliższym tygodniu przeżywamy w poniedziałek wspomnienie św. Kingi, dziewicy, we wtorek święto św. Jakuba Apostoła i św. Krzysztofa, patrona kierowców i podróżujących, w środę wspomnienie św. Joachima i Anny, rodziców Najświętszej Maryi Panny, a w sobotę wspomnienie św. Marty, Marii i Łazarza.


5. Z naszej wspólnoty odeszli do wieczności śp Andrzej Dobrowolski i Leszek Dudłak. Zawierzmy ich Bożemu miłosierdziu. Wieczny odpoczynek racz im dać Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. 

 

Nasze sprawy parafialne:
1. Dziś XV Niedziela Zwykła, trwamy na modlitwie w intencji tych, którzy wyjechali na wakacje. Prośmy o Boże błogosławieństwo dla nich i ich szczęśliwy powrót:
* godz.15.00 – Koronka do Bożego Miłosierdzia;
* godz.17.00 – Różaniec w kaplicy adoracji,
* godz.17.30 – Nieszpory;


2. Przez okres wakacji, od 1 lipca do 31 sierpnia, z racji urlopów, nie ma w niedzielę Mszy św. o godz.16.00, a w tygodniu o godzinie 17.00.


3. Wspólnota Krwi Chrystusa przez cały lipiec prowadzi w Kaplicy Adoracji  modlitwy o uświęcenie poprzez formację i życie w duchowości. Każdego dnia modlitwy do Krwi Chrystusa rozpoczynamy o godz.17.00. Starajmy się nieść przesłanie miłości Boga wszystkim, kochając i służąc przez modlitwę, przykład własnego życia i konkretną pomoc. Zapraszamy do wspólnej modlitwy.


4. W przyszłą niedzielę z racji nadchodzącego wspomnienia św. Krzysztofa, patrona kierowców i podróżujących, będziemy modlić się w intencji wszystkich kierowców i ich podróży. Po Mszach św. o godz. 9.00, 10.30 i 12.00 poświęcenie samochodów, rowerów i hulajnóg; Wspomóżmy, na miarę możliwości, naszych misjonarzy i misjonarki potrzebujących środków transportu, składając swój dar serca przy poświęceniu pojazdów.


5. W minionym tygodniu ofiarowano na nasz Kościół 250 zł. Bóg zapłać wszystkim ofiarodawcom i dobroczyńcom parafii.

 

 


XIV Niedziela Zwykła, trwamy na modlitwie w intencji tych, którzy wyjechali na wakacje. Prośmy o Boże błogosławieństwo dla nich i ich szczęśliwy powrót:
* godz.15.00 – Koronka do Bożego Miłosierdzia;
* godz.17.00 – Różaniec w kaplicy adoracji,
* godz.17.30 – Nieszpory;


2. Przez okres wakacji, od 1 lipca do 31 sierpnia, z racji urlopów, nie ma w niedzielę Mszy o godz.16.00, a w tygodniu o godzinie 17.00.


3. Od początku lipca, przez cały miesiąc Wspólnota Krwi Chrystusa prowadzi modlitwy do Krwi Chrystusa połączone z rozważaniami duchowymi.
Półgodzinne spotkania modlitewno-formacyjne zaczyna się o godz. 17.00 w kaplicy adoracji. Jest to propozycja dla wszystkich, którzy chcą pogłębić swą relację z Bogiem korzystając z duchowości tej wspólnoty, ukierunkowanej na życie słowem Bożym w codzienności, by bardziej kochać i lepiej służyć Bogu i ludziom.


4. W czwartek 13 lipca nasze nabożeństwo fatimskie. Rozpoczniemy je Mszą św. o godz. 18.00 potem nasza procesja z modlitwą różańcową do krzyża na Promenadzie. To szczególny czas modlitwy dla wszystkich czcicieli Matki Bożej, a szczególnie Rycerek i Rycerzy Niepokalanej.
Rycerze Kolumba wychodzą z inicjatywą, by 13 lipca, rocznica ślubu Zelii i Ludwika Martin - pierwszego kanonizowanego małżeństwa, był obchodzony jako Dzień Męża i Żony. Zapraszamy małżonków do udziału we Mszy św. wieczornej i zawierzeniu swoich małżeństw i rodzin Matce Bożej.


5. W przyszłą niedzielę odpust w parafii NMP z Góry Karmel przy ul. Połanieckiej. Suma odpustowa o godz. 12.00.


6. W minionym tygodniu na potrzeby parafii wpłynęło 800 zł ofiar od Żywego Różańca i 750 zł od indywidualnych ofiarodawców. Bóg zapłać wszystkim ofiarodawcom i dobroczyńcom.


7. Z naszej wspólnoty parafialnej odeszła do wieczności śp. Jadwiga Ancińska. Zawierzmy ją Bożemu miłosierdziu. Wieczny odpoczynek racz jej dać Panie, a światłość wiekuista niechaj jej świeci.

 

 NASZE SPRAWY PARAFIALNE

 

Dziś XIII Niedziela Zwykła i pierwsza niedziela miesiąca, stąd po Mszy św. krótka adoracja w intencji tych, którzy wyjechali na wakacje. Prośmy o Boże błogosławieństwo dla nich:
* godz.15.00 – Koronka do Bożego Miłosierdzia;
* godz.17.00 – Różaniec w kaplicy adoracji,
* godz.17.30 – Nieszpory;


2. Przez okres wakacji, od 1 lipca do 31 sierpnia, z racji urlopów księży, nie ma w niedzielę Mszy o godz.16.00, a w tygodniu o godzinie 17.00.


3. Od początku lipca, przez cały miesiąc, Wspólnota Krwi Chrystusa prowadzi modlitwy do Krwi Chrystusa połączone z rozważaniami duchowymi.
Półgodzinne spotkania modlitewno-formacyjne zaczyna się o godz. 1700 w kaplicy adoracji. Jest to propozycja dla wszystkich, którzy chcą pogłębić swą relację z Bogiem korzystając z duchowości tej wspólnoty, ukierunkowanej na życie słowem Bożym w codzienności, by bardziej kochać i lepiej służyć Bogu i ludziom.


4. W środę 5 lipca o godz. 21.00 APEL MARYJNY, to szczególny czas modlitwy dla wszystkich Rycerek i Rycerzy NIepokalanej.


5. W pierwszy czwartek /6 lipca/ ofiarujmy nasze modlitwy w intencji powołań kapłańskich i zakonnych. Po Mszy wieczornej Godzina Święta. Tego dnia okazja do nocnego czuwania w Kaplicy adoracji. Pamiętajmy, że nocą jest możliwość wejścia do Kaplicy o pełnych godzinach.


6. W pierwszy piątek miesiąca okazja do spowiedzi podczas rannych Mszy świętych o godz.7.00 i 9.00. Potem odwiedziny zgłoszonych chorych.
Spowiedź po południu rozpoczniemy o godz.17.00.


6. W minionym tygodniu na potrzeby parafii wpłynęło 400 zł ofiar od indywidualnych ofiarodawców. Bóg zapłać wszystkim ofiarodawcom i dobroczyńcom.
Wypłaciliśmy 32140 zł za materiał i prace wykonane w czerwcu.


9. Z naszej wspólnoty parafialnej odeszła do wieczności śp. Maria Bednarek.Zawierzmy ją Bożemu miłosierdziu. Wieczny odpoczynek racz jej dać, Panie.

 

 

 

 NASZE SPRAWY PARAFIALNE
1. Dziś XII Niedziela Zwykła, dla wielu z nas zaczyna się czas upragnionych wakacji. Zapraszamy dzisiaj do wspólnej modlitwy w intencji tych, którzy wyjechali.
Prośmy o Boże błogosławieństwo dla nich:
* godz.15.00 – Koronka do Bożego Miłosierdzia;
* godz.17.00 – Różaniec w kaplicy adoracji,
* godz.17.30 – Nabożeństwo czerwcowe w kościele;


2. Do końca czerwca Nabożeństwo do Serca Pana Jezusa o godz. 17.30.


3. W czwartek uroczystość św. Piotra i Pawła Apostołów. Msze św. o godz. 7.00, 9.00, 17.00 i 18.00. Taca zbierana tego dnia wspiera dzieła miłosierdzia Stolicy Apostolskiej /jest to tzw. świętopietrze/.


4. W piątek wieczorna Msza św. w intencji członków Żywego Różańca, a po Mszy św. zmiana tajemnic różańcowych.


5. Od soboty /1 lipca/ przez cały miesiąc Wspólnota Krwi Chrystusa będzie prowadzić modlitwy do Krwi Chrystusa połączone z rozważaniami duchowymi.
Półgodzinne spotkania modlitewno-formacyjne będą się zaczynały o godz. 17.00 w kaplicy adoracji. Jest to propozycja dla wszystkich, którzy chcą pogłębić swą relację z Bogiem korzystając z duchowości tej wspólnoty, ukierunkowanej na życie słowem Bożym w codzienności, by bardziej kochać i lepiej służyć Bogu i ludziom.


6. W pierwszą sobotę miesiąca Msza św. o godz. 9.00 w intencji dusz w czyśćcu cierpiących, o godz. 17.00 różaniec z rozważaniami prowadzony przez członków Domowego Kościoła.


7. Przez okres wakacji, od 1 lipca do 31 sierpnia, z racji urlopów, nie ma w niedzielę Mszy o godz.16.00, a w tygodniu o godzinie 17.00.


8. W minionym tygodniu na potrzeby parafii wpłynęło 1450 zł ofiar
od indywidualnych ofiarodawców. Bóg zapłać wszystkim ofiarodawcom i dobroczyńcom.


9. Z naszej wspólnoty parafialnej odszedł do wieczności śp. Grzegorz Kurzacz. Zawierzmy go Bożemu miłosierdziu. Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie, a światłość wiekuista niechaj mu świeci.


INTENCJE RÓŻANCOWE w lipcu
Intencja papieska: O życie eucharystyczne
Módlmy się, aby katolicy stawiali w centrum swojego życia celebrowanie Eucharystii, która głęboko przemienia relacje międzyludzkie oraz otwiera na spotkanie z Bogiem i braćmi.
Intencja szczegółowa:
Módlmy się, za osoby starsze, które są fundamentem życia i pamięcią narodu, aby ich doświadczenie i mądrość pomogły młodszym patrzeć w przyszłość z nadzieją i odpowiedzialnością.


NASZE SPRAWY PARAFIALNE
1. Dziś XI Niedziela Zwykła, gościmy siostry Albertynki, które wzorem założyciela starają się “być dobrym, jak chleb”. Podzielą się swoim świadectwem.
Będzie okazja do zakupu ozdobnych świec, wykonanych przez ich podopiecznych z DPSu, ofiary wspomogą albertyńskie dzieło pracy z niepełnosprawnymi.
Dziś podczas Mszy św. o godz.10.30 i 12.00 przeżywać będziemy jubileusz 50 - lecia święceń kapłańskich pierwszego proboszcza naszej parafii ks. Jana Wajsa /z udziałem jubilata/.
Zapraszamy dzisiaj do wspólnej modlitwy w intencji tych, którzy usłyszeli głos powołania, a także młodych, którzy szukają swojej drogi życia.
* godz.15.00 – Koronka do Bożego Miłosierdzia;
* godz.17.00 – Różaniec,
* godz.17.30 – Nabożeństwo czerwcowe w kościele;


2. Przez cały czerwiec Nabożeństwo do Serca Pana Jezusa o godz. 17.30.


3. W tym tygodniu ostatnie spotkania formacyjne w grupach i wspólnotach:
* w poniedziałek po Mszy wieczornej spotkanie Wspólnoty Krwi Chrystusa.
* we wtorek po Mszy wieczornej spotkanie Kręgu biblijnego;
* w środę spotkanie Aniołków Kantego;
* w czwartek po Mszy wieczornej spotkanie Odnowy w Duchu Świętym;
* w piątek po Mszy wieczornej spotkanie Oazy;
4. W sobotę uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela. Msze św. o godz. 7.00, 9.00, 15.00, 17.00 i 18.00.
* w sobotę dzieci i młodzież z naszej parafii wyjeżdżają na Wakacje z Bogiem, które rozpoczną się od Mszy św. o godz. 9.00.


5. W tym ostatnim tygodniu kończącym rok szkolny, zadbajmy o pojednanie z Panem Bogiem. Okazja do spowiedzi każdego dnia podczas Mszy świętych.
Zaprośmy Pana Jezusa do serca, by był obecny na drogach wakacyjnych wędrówek. W piątek podczas Mszy św. wieczornej zawierzmy nasze prośby o opiekę podczas wakacji.


6. Dziękuję wszystkim, którzy włączyli się w przygotowanie ołtarzy na zakończenie Oktawy Bożego Ciała, za dekorację Ołtarzy i okien. Bóg zapłać grupom modlitewnym, ministrantom i lektorom, dorosłym, młodzieży i dzieciom sypiącym kwiatki, panu organiście Zdzisławowi, a nade wszystko ks. Wojciechowi i ks. Pawłowi za zorganizowanie przewiezienia ołtarzy, przygotowanie procesji
i oprawę liturgiczną Oktawy Bożego Ciała, a s. Danucie za czuwanie nad dziećmi i ich śpiewem podczas Mszy św. i procesji.


7. W minionym tygodniu na potrzeby parafii wpłynęło 450 zł ofiar od indywidualnych ofiarodawców. Bóg zapłać wszystkim ofiarodawcom i dobroczyńcom.


8. Z naszej wspólnoty parafialnej odszedł do wieczności śp. Piotr Siembida. Zawierzmy go Bożemu miłosierdziu. Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie, a światłość wiekuista niechaj mu świeci.

 

NASZE SPRAWY PARAFIALNE
1. Dziś X Niedziela Zwykła, trwamy w Oktawie Bożego Ciała. Zapraszamy do wspólnej modlitwy w intencji naszych bliskich:
* godz.15.00 – Koronka do Bożego Miłosierdzia;

* godz.17.00 – Różaniec,
* godz.17.30 – Nabożeństwo czerwcowe w kościele;


2. Przez cały czerwiec Nabożeństwo do Serca Pana Jezusa o godz. 17.30.
W poniedziałek po Mszy wieczornej spotkanie Wspólnoty Krwi Chrystusa.

 


3. We wtorek po Mszy wieczornej Nabożeństwo Fatimskie z procesją do Krzyża.


4. Przez całą Oktawę Bożego Ciała o godz. 17.30 nabożeństwo czerwcowe a po nim procesja eucharystyczna wokół kościoła. Zapraszamy dzieci do sypania kwiatów i całą asystę do udziału w Mszy wieczornej i nabożeństwie. Prosimy uczniów o zbieranie płatków kwiatków.


5. W czwartek zakończenie Oktawy Bożego Ciała

 

z poświęceniem wianków i błogosławieństwem dzieci. Wianki poświęcone w czasie oktawy to symbol ludzkiej pracy, a także darów od Boga, które służą ludziom i wszelkim stworzeniom na ziemi.
– Msza św. o godz.17.00 dla dzieci, połączona z nabożeństwem czerwcowym,
– Msza św. o godz.18.00 połączona z Procesją do czterech Ołtarzy wokół kościoła.
– W czwartek przygotowujemy Ołtarze na placu kościelnym, prosimy o pomoc.
Ołtarz I - Wspólnota Krwi Chrystusa,

Ołtarz II - Krąg biblijny,

Ołtarz III - Odnowa w Duchu Świętym,

Ołtarz IV - Akcja Katolicka.


6. W piątek uroczystość Najśw. Serca Pana Jezusa, Msze św. o godz. 7.00, 9.00, 17.00 dla dzieci i o godz.18.00 Msza św. z procesją. Tego dnia mamy dyspensę od pokarmów mięsnych, ale powinniśmy uczestniczyć we Mszy św.
Młodzież przygotowująca się do przyjęcia sakramentu bierzmowania kl.VII i VIII uczestniczy we Mszy św. o godz.18.00 i krótkim spotkaniu na zakończenie roku przygotowań.


7. W sobotę wspomnienie Niepokalanego Serca Maryi.


8. Dziękuję wszystkim, którzy włączyli się w przygotowanie ołtarzy na Boże Ciało, za dekorację Ołtarzy i okien. Bóg zapłać grupom modlitewnym ministrantom i lektorom, dorosłym, młodzieży i dzieciom sypiącym kwiatki, panu organiście Zdzisławowi,
chórowi p. Darka Madejskiego, a nade wszystko ks. Wojciechowi i ks. Pawłowi za zorganizowanie budowy ołtarzy, przygotowanie procesji i oprawę liturgiczną uroczystości i Oktawy Bożego Ciała, a s. Danucie za czuwanie nad dziećmi i ich śpiewem podczas Mszy św. i procesji.


8. W przyszłą niedzielę /18 czerwca/ gościć będziemy siostry Albertynki, które wzorem założyciela starają się “być dobrym, jak chleb”. Podzielą się swoim świadectwem. Będzie okazja do zakupu ozdobnych świec, wykonanych przez ich podopiecznych z DPSu, ofiary wspomogą albertyńskie dzieło.
W tę niedzielę podczas Mszy św. o godz.10.30 i 12.00 przeżywać będziemy jubileusz 50 lecia święceń kapłańskich pierwszego proboszcza naszej parafii ks. Jana Wajsa /z udziałem jubilata/. Zapraszamy do wspólnej modlitwy.


9. W minionym tygodniu na potrzeby parafii wpłynęło 1000 zł ofiar od Żywego Różańca i 650 zł od indywidualnych ofiarodawców. Członkowie Akcji Katolickiej zebrali dla dzieci na Wakacje z Bogiem 747 zł. Bóg zapłać wszystkim ofiarodawcom.


10. Z naszej wspólnoty parafialnej odszedł do wieczności śp. Henryk Jasnos. Zawierzmy go Bożemu miłosierdziu. Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie.

 

 

 

NASZE SPRAWY PARAFIALNE
1. Dziś uroczyst. Trójcy Przenajświętszej, rozważamy największą Tajemnicę naszej wiary. Dziś kończy się okres, w którym możemy zadośćuczynić obowiązkowi przystąpienia do komunii św. wielkanocnej. Skorzystajmy z łaski wysłużonej przez Pana Jezusa na Krzyżu i potwierdźmy naszą przynależność do wspólnoty Kościoła.
Zapraszamy do wspólnej modlitwy:
* godz.15.00 – Koronka do Bożego Miłosierdzia;
* godz.17.00 – Różaniec,
* godz.17.30 – Nabożeństwo czerwcowe w kościele;
* również dziś Akcja Katolicka przeprowadza zbiórkę ofiar na Wakacje z Bogiem dla dzieci i młodzieży.
2. Przez cały czerwiec Nabożeństwo do Serca Pana Jezusa o godz. 17.30.
W poniedziałek po Mszy wieczornej spotkanie Wspólnoty Krwi Chrystusa.


3. We wtorek po Mszy wieczornej spotkanie Kręgu biblijnego;


4. We wtorek /6 czerwca/ na godzinę 1845 zapraszamy na spotkanie rodziców dzieci wyjeżdżających na Wakacje z Bogiem. Spotkanie odbędzie się w sali nad zakrystią. Prosimy także o dopełnianie formalności związanych z wyjazdem.


5. Próba sypania kwiatów dla dzieci uczestniczących w procesji Bożego Ciała (zapraszamy dziewczynki z kl. I, II, III i IV) w środę o godz. 1800. Dzieci gromadzą się przed kościołem. Prosimy uczniów kl.II, III i IV o zbieranie płatków kwiatków.
* W środę po Mszy świętej wieczornej planujemy ustawienie Ołtarzy na procesję Bożego Ciała. Prosimy o pomoc w ich ustawieniu.


6.W czwartek Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa (Boże Ciało) – Msze św. o godz 7.30, 9.00, 10.30, 12.00 i 16.00 – Msza św. i procesja do czterech ołtarzy:
Ołtarz I – przy ul. Pużaka 4 przyg. Liturg. Służba Ołtarza i mieszkańcy z ul. Pużaka;
Ołtarz II – przy ul. Kukuczki przygotowuje Wsp. Krwi Chr. i mieszkańcy z ul. Kukuczki;
Ołtarz III – przy Krzyżu na Promenadzie - przygotowuje Odnowa w Duchu Świętym,
młodzież z Oazy i mieszkańcy z ul. Gombrowicza;
Ołtarz IV – przy Kościele - Akcja Katolicka i wierni z ul. Czecha, Fieldorfa i Herberta.


7. W uroczystość Bożego Ciała /16 czerwca/ Koncert uwielbienia "Ja Jestem" o g. 19.30 na placu przy ulicy Ogrodowej. Zaprasza Zespół 77Fm - Formacja z Mocą.


8. Na Boże Ciało i Oktawę Bożego Ciała proszę o pomoc służbę Straży Kościelnej.
Mężczyzn i kobiety adorujące proszę o założenie pelerynek eucharystycznych, a tych, co niosą różaniec, o założenie pelerynek maryjnych.


9. Wszystkich wiernych zachęcamy do udekorowania balkonów i okien na znak wiary i czci dla Jezusa Eucharystycznego, to także świadectwo wobec naszych sąsiadów.


10. W minionym tygodniu ofiarodawcy indywidualni ofiarowali 550 zł, a członkowie Akcji Katolickiej zebrali na Wakacje z Bogiem dla dzieci 653 zł. Zamontowaliśmy poduszki na ławki w kościele i kaplicy. Jest to dar członków Żywego Różańca.
Koszt 22000 zł. Bóg zapłać wszystkim ofiarodawcom i dobroczyńcom.


11. Z naszej wspólnoty parafialnej odeszła do wieczności śp. Inocenta Kowalska. Zawierzmy ją Bożemu miłosierdziu. Wieczny odpoczynek racz jej dać Panie, a światłość wiekuista niechaj jej świeci. 

NASZE SPRAWY PARAFIALNE
1. Dziś Uroczystość Zesłania Ducha Świętego. Prośmy, by Duch Święty przemienił nas wewnętrznie swoimi darami i stworzył w nas serce nowe.


2. Dziś także w naszej parafii rocznica I Komunii św. /dla dzieci z kl.IV uczestniczących w katechezie szkolnej/ podczas Mszy św. o godz.12.00.
Zapraszamy do wspólnej modlitwy:
* godz.15.00 – Koronka do Bożego Miłosierdzia;
* godz.17.00 – Różaniec,
* godz.17.30 – Nabożeństwo majowe w kościele;
* również dziś i w przyszłym tygodniu Akcja Katolicka przeprowadza zbiórkę ofiar na Wakacje z Bogiem dla dzieci i młodzieży.


3. Jutro drugi dzień Zielonych Świąt - Święto Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła. Po Mszy o g.18.00 zapraszamy na Akatyst w wykonaniu młodzieży z LO Norwida. Ten hymn ku czci Bogurodzicy to jeden z najwspanialszych zabytków twórczości religijnej.
* godz. 19.00 wyruszamy z dziećmi kl.III i IV w pielgrzymce na Jasną Górę.


4. We wtorek po Mszy św. wieczornej spotkanie Kręgu Biblijnego.


5. W środę swoje spotkanie mają Aniołki Kantego.
W środę Msza o godz. 18.00 w int. członków Żywego Różańca i zmiana tajemnic różańcowych, Wieczorem po Mszy św. projekcja filmu “Ja Jestem” wprowadzającego nas w uroczystość Bożego Ciała i nabożeństwa czerwcowe ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa.


6. W pierwszy czwartek o godz.17.30 rozpoczniemy nasze nabożeństwa ku czci Najśw. Serca Pana Jezusa. Po Mszy wieczornej Godzina Święta. Tego dnia okazja do nocnego czuwania w Kaplicy adoracji. Pamiętajmy, że nocą jest możliwość wejścia do Kaplicy o pełnych godzinach.


7. W pierwszy piątek miesiąca okazja do spowiedzi podczas rannych Mszy świętych o godz.7.00 i 9.00. Potem odwiedziny zgłoszonych chorych.
Spowiedź po południu rozpoczniemy o godz.16.30.


8. W pierwszą sobotę miesiąca o godz. 9.00 Msza św. za dusze w czyśćcu cierpiące.
o godz.17.00 różaniec z rozważaniami prowadzony przez członków Domowego Kościoła, a po Mszy wieczornej spotkanie Akcji Katolickiej w sali na plebanii.


9. W minionym tygodniu rodzice dzieci kl. III ofiarowali nowy Mszał rzymski, 1850 zł na kościół i 338 zł na misje. Ofiarodawcy indywidualni ofiarowali 1650 zł. Bóg zapłać wszystkim ofiarodawcom i dobroczyńcom.
Wydatki minionego miesiąca 36720 zł /zakup materiału i robocizna/.


10. Z naszej wspólnoty parafialnej odeszła do wieczności śp. Łucja Sosna. Zawierzmy ją Bożemu miłosierdziu. Wieczny odpoczynek racz jej dać Panie.


Papieskie Intencje Apostolstwa Modlitwy na czerwiec
Módlmy się, by międzynarodowa wspólnota w konkretny sposób zaangażowała się w zniesienie tortur oraz zagwarantowała wsparcie dla ofiar i ich rodzin.
Módlmy się, o dary Ducha świętego dla dzieci i młodzieży, aby byli blisko Boga przez udział w sakramentach świętych, zwłaszcza Eucharystii. Prośmy o święte powołania do kapłaństwa, życia konsekrowanego i pracy na misjach z naszej diecezji.


NASZE SPRAWY PARAFIALNE

1. Dziś Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. Prośmy wraz z Apostołami: Wszechmogący Boże, niech Duch Święty przemieni nas wewnętrznie swoimi darami i stworzy w nas serce nowe, abyśmy mogli podobać się Tobie i wypełniać Twoją wolę. Przez Chrystusa Pana Naszego Amen.
* Dziś także dzień I Komunii św. w naszej parafii. My dorośli możemy przeżyć rocznicę swojej Komunii św. Otwórzmy serca na to spotkanie z Jezusem. Naszą modlitwą obejmijmy wszystkie dzieci, które dziś przyjmą Pana Jezusa po raz pierwszy.
Zapraszamy do wspólnej modlitwy:

* godz.15.00 – Koronka do Bożego Miłosierdzia;
* godz.17.00 – Różaniec,

* godz.17.30 – Nabożeństwo majowe z nowenną do Ducha
Świętego w kościele;
2. Dzieci kl.III w Białym Tygodniu uczestniczą we Mszy św. o godz. 17.00 i nabożeństwie.


3. Z racji Białego Tygodnia, kancelaria parafialna czynna od godz.16.00-17.00;


4. Dziękuję rodzicom dzieci kl.III za przygotowanie naszego Kościoła na uroczystość I Komunii św., za wysprzątanie chóru i kościoła. Bóg zapłać paniom za dekorację z kwiatów.
* Dziękuję pani Edycie i panu Arturowi za oprawę muzyczną dzisiejszej uroczystości i całoroczną oprawę Mszy św. i nabożeństw dla dzieci. Szczególną modlitwą pragniemy otoczyć s. Danutę za jej trud wielu prób i przygotowań obu grup komunijnych.


6. W poniedziałek po Mszy wieczornej spotkanie Wspólnoty Krwi Chrystusa.


7. We wtorek po Mszy św. wieczornej spotkanie Kręgu Biblijnego.


8. W środę swoje spotkanie mają Aniołki Kantego.


9. W czwartek po Mszy wieczornej spotkanie Odnowy w Duchu Świętym.


10. W piątek /26 maja/ Dzień Matki. Zapraszamy do wspólnej modlitwy za nasze mamy.
* W piątek na Mszę św. wieczorną o godz. 18.00 zapraszamy kandydatów do bierzmowania z kl. 7 i 8. /grupa ks. Pawła/.
* w piątek po Mszy wieczornej spotkanie Oazy;


11. W sobotę o godz. 9.00 spowiedź dzieci kl.IV, które będą przeżywać swoją rocznicę I Komunii świętej. Po spowiedzi dzieci okazja do spowiedzi dla rodziców i rodzeństwa.


12. W przyszłą niedzielę /28 maja/ w naszej parafii rocznica I Komunii św. /dla dzieci z kl.IV uczestniczących w katechezie szkolnej/ podczas Mszy św. o godz.12.00.
Próba przed rocznicą I Komunii świętej w środę 24 maja o godz.16.00.
* również 28 maja Akcja Katolicka przeprowadzi zbiórkę ofiar na Wakacje z Bogiem.


13. W minionym tygodniu ofiarowano na kościół 600 zł. Bóg zapłać wszystkim ofiarodawcom. Zakupiliśmy dalszą część materiału za 6000 zł.


Duchu Święty, proszę Cię
o dar mądrości do lepszego poznawania Ciebie i Twoich doskonałości Bożych,
o dar rozumu do lepszego zrozumienia ducha tajemnic wiary świętej,
o dar umiejętności, abym w życiu kierował się zasadami tejże wiary,
o dar rady, abym we wszystkim u Ciebie szukał rady i u Ciebie ją zawsze znajdował,
o dar męstwa, aby żadna bojaźń ani względy ziemskie nie mogły mnie od Ciebie oderwać,
o dar pobożności, abym zawsze służył Twojemu Majestatowi z synowską miłością,

o dar bojaźni Bożej, abym lękał się grzechu, który Ciebie, o Boże, obraża.


 

NASZE SPRAWY PARAFIALNE
1. Dziś VI Niedziela Wielkanocna – kolejne spotkanie z Jezusem
Zmartwychwstałym. Ofiarujmy dziś nasze modlitwy w intencji naszych rodzin szczególną modlitwą obejmijmy tych, którzy wczoraj przyjęli sakrament bierzmowania.Dzięki temu sakramentowi otrzymali szczególną moc Ducha Świętego oraz zobowiązali się, jako świadkowie Chrystusa, do szerzenia wiary słowem i czynem oraz do jej obrony.
* godz. 15.00 – Koronka do Bożego Miłosierdzia,

 

* godz. 17.00 – Różaniec w Kaplicy Adoracji,
* godz. 17.30 – Nabożeństwo majowe w kościele.


2. W poniedziałek 15 maja DOBA EUCHARYSTYCZNA i 35 rocznica powołania naszej parafii. Msze św. o godz.7.00, 17.00 i 18.00. Zapraszamy do wspólnego czuwania i adoracji przez całą Dobę Eucharystyczną w kaplicy adoracji. Ten dzień jest szczególnym czasem dziękczynienia za dar Eucharystii, oraz okazją do wspomnienia przed Bogiem wszystkich, którzy swoją modlitwą, trudem pracy, cierpieniem i ofiarami zbudowali wspólnotę parafialną i wybudowali tę świątynię.


3. We wtorek po Mszy św. wieczornej spotkanie Kręgu Biblijnego.


4. W środę w kaplicy adoracji o godz. 19.00 ADORACJA Domowego Kościoła w intencji RODZIN, zapraszamy wszystkich, którym na sercu leżą sprawy rodziny. Oddajmy Matce Bożej nasze troski i kłopoty, zawierzmy się Jej matczynej opiece.


5. W czwartek po Mszy wieczornej katecheza dla dorosłych w sali nad zakrystią.


6. W piątek po Mszy wieczornej spotkanie Oazy;


7. W sobotę o godz. 9.00 spowiedź dzieci kl.III ze SzP nr 54, a o godz. 10.00 spowiedź dzieci kl.III ze SzP nr 2. Po spowiedzi dzieci okazja do spowiedzi dla rodziców i rodzeństwa. Przed spowiedzią odnowimy przyrzeczenia chrzcielne, nie zapomnijmy świec z osłonkami, by nie zalać się woskiem.


8. W przyszłą niedzielę w naszej parafii I Komunia św. dzieci z kl.III podczas Mszy św. o godz. 10.30 i 12.00. Rozważmy możliwość przyjścia na Mszę św. w innych godzinach, aby umożliwić dzieciom i ich rodzinom spokojne uczestnictwo w tej uroczystości. Dla nas dorosłych to rocznica naszych Komunii św. Warto zastanowić się, czy jest w naszych sercach to samo pragnienie spotkania z Jezusem, które towarzyszyło nam w dzień naszej I Komunii świętej?


9. Rocznica I Komunii św. /dla dzieci z kl.IV uczestniczących w katechezie szkolnej/ odbędzie się w niedzielę 28 maja podczas Mszy św. o godz.12.00. Próba przed rocznicą I Komunii świętej w środę 24 maja o godz.16.00.


10. W minionym tygodniu ofiarowano na kościół 800 zł. Bóg zapłać wszystkim ofiarodawcom i dobroczyńcom. Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w prace na placu kościelnym.


INTENCJE RÓŻAŃCOWE
* INTENCJA OGÓLNA na miesiąc maj:
Módlmy się, aby osoby pracujące w środkach masowego przekazu zawsze
z szacunkiem odnosiły się, do prawdy, solidarności i godności każdej osoby.
* INTENCJA MISYJNA
Módlmy się, aby ruchy i grupy kościelne każdego dnia na nowo odkrywały swoją
misję ewangelizacyjną, oddając swoje charyzmaty na służbę w potrzebach świata.

 


V Niedziela Wielkanocna – kolejne spotkanie z Jezusem
Zmartwychwstałym. Ofiarujmy dziś nasze modlitwy w intencji naszych rodzin:
* godz. 15.00 – Koronka do Bożego Miłosierdzia,
* godz. 17.00 – Różaniec w Kaplicy Adoracji,
* godz. 17.30 – Nabożeństwo majowe każdego dnia w kościele.


2. W poniedziałek uroczystość św. Stanisława, biskupa i męczennika, Głównego Patrona Polski. Po Mszy wieczornej spotkanie Wspólnoty Krwi Chrystusa.


3. We wtorek po Mszy św. wieczornej spotkanie Kręgu Biblijnego.


4. Spotkanie najstarszej grupy przygotowującej się do sakramentu bierzmowania, prowadzonej przez księdza Wojciecha we wtorek, środę i czwartek o 18.30;


5.W czwartek po Mszy wieczornej spotkanie Odnowy w Duchu Świętym.


6. W piątek po Mszy wieczornej spotkanie Oazy;


7. W sobotę o godz. 18.00 grupa młodzieży przyjmie sakrament bierzmowania przez posługę ks. bpa Andrzeja Przybylskiego.
* Również w sobotę wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Fatimskiej i nasze kolejne nabożeństwo fatimskie połączone z przyjęciem sakramentu bierzmowania:
* godz.9.00 spowiedź młodzieży, świadków, rodziców i rodzeństwa przed przyjęciem sakramentu bierzmowania.
* godz.17.00 Różaniec w Kaplicy Adoracji,
* godz.17.30 nabożeństwo majowe;
* godz.18.00 Msza św. z udzieleniem sakramentu bierzmowania;
* godz.19.00 procesja z modlitwą różańcową


8. W minionym tygodniu ofiarowano na kościół 350 zł. Bóg zapłać wszystkim ofiarodawcom.


9. Jeszcze do 14 maja trwają zapisy uczestników na Wakacje z Bogiem w Tatrach. Chętnych prosimy o zapisy u ks. Wojciecha.


10. Z naszej wspólnoty parafialnej odszedł do wieczności śp. Stefan Łągiewka. Zawierzmy go Bożemu miłosierdziu. Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj mu świeci. 


 

Dziś Niedziela Dobrego Pasterza – dzień szczególnej modlitwy o powołania. Podczas Eucharystii czytany jest fragment Ewangelii wg św. Jana, w którym Jezus nazywa siebie dobrym pasterzem (J 10,1-10). Ofiarujmy dziś nasze modlitwy w intencji nowych i świętych powołań kapłańskich i zakonnych.
* godz.15.00 – Koronka do Bożego Miłosierdzia,
* godz.17.00 – Różaniec w Kaplicy Adoracji,
* godz. 17.30 – Nieszpory w kościele.


2. W poniedziałek 1 maja wspomnienie św. Józefa robotnika. Każdego dnia przez miesiąc maj NABOŻEŃSTWA MAJOWE pół godziny przed Mszą św. wieczorną o godz.17.30, stąd Różaniec w Kaplicy Adoracji rozpoczynamy o godz.17.00. Zapraszamy Czcicieli Matki Bożej.


3. We wtorek po Mszy św. wieczornej spotkanie Kręgu Biblijnego.


4. W środę 3 maja urocz. NMP Królowej Polski, patronki naszej Ojczyzny. Msze św. o godz. 7.30, 9.00, 10.30, 12.00 16.00 i 18.00. Odnowienie milenijnego aktu oddania Polski NMP i modlitwa za Ojczyznę i naszych rodaków na emigracji podczas każdej
Mszy świętej.
* Suma odpustowa na Jasnej Górze o godz.11.00;


5.W I-szy czwartek miesiąca /4 maja/ Msza wieczorna o Chrystusie Najwyższym i Wiecznym Kapłanie i nasza modlitwa o powołania kapłańskie i zakonne.
* W czwartek po Mszy wieczornej Godzina Święta. Od godz.21.00 nasze nocne czuwanie, /można wejść do kaplicy adoracji na cichą modlitwę o pełnych godzinach/.


6. W pierwszy piątek miesiąca /5 maja/ okazja do spowiedzi podczas rannych Mszy św. o godz.7.00 i 9.00. Potem odwiedziny chorych.
* spowiedź po południu od godz.16.30 dla dzieci, potem na spowiedź zapraszamy
dorosłych i młodzież;
* w piątek po Mszy wieczornej adoracja młodzieży;
* w piątek wieczorem na Apel Maryjny o godz.21.00 zapraszamy wszystkich czcicieli Matki Bożej, szczególnie Rycerki i Rycerzy Niepokalanej. To dla nich czas wyciszenia.


7. W pierwszą sobotę o godz.9.00 Msza św. wotywna o Niepokalanym Sercu NMP i akt wynagrodzenia Niepokalanemu Sercu Maryi.
* godz.17.00 Różaniec z rozważaniami prowadzony przez Domowy Kościół.
* godz.19.00 spotkanie Akcji Katolickiej w sali na plebanii.


8. Dziękuję członkom Kręgu biblijnego za przygotowanie i przeprowadzenie Drogi Światła. Mieliśmy okazję do głębszego zrozumienia znaków, które odnajdujemy na świecy paschalnej. Te znaki mają wielkie zakorzenienie w Piśmie Świętym. Poznanie
Słowa Bożego, znaków i symboli świecy paschalnej pozwala lepiej zrozumieć mękę, śmierć i zmartwychwstanie Jezusa, a w konsekwencji prowadzi do uzdrowienia ducha.


9. W minionym tygodniu ofiarowano na kościół 1000 zł. Bóg zapłać wszystkim ofiarodawcom. Dalej trwają prace izolacyjne ścian zewnętrznych kościoła. Zakup materiału i koszt wykonanych prac 21600 zł.


10. Jeszcze do 14 maja trwają zapisy uczestników na Wakacje z Bogiem w Tatrach. Chętnych prosimy o zapisy u ks. Wojciecha. 

NASZE SPRAWY PARAFIALNE

 

1. Dziś rozpoczynamy Tydzień Biblijny. W tym roku obchodzony jest w dniach 23-29 kwietnia pod hasłem "Wierzę w Kościół Ojca i Syna, i Ducha Świętego!"
* po Mszy św. o godz.12.00 spotkanie rodziców i dzieci kl.III.
* godz.15.00 – Koronka do Bożego Miłosierdzia.
* godz.17.00 – Różaniec w Kaplicy Adoracji,
* godz. 17.30 – Nieszpory w kościele.


2. Zapraszamy do spotkań w grupach modlitewnych i wspólnotach.


3. W Tygodniu Biblijnym zapraszamy do naszego kościoła na Drogę Światła. Odbędzie się ona w czwartek po Mszy wieczornej. Przyjmijmy wezwanie Chrystusa, który- jak kiedyś swoim uczniom- tak teraz i nam pragnie ukazywać się jako Zmartwychwstały.


4. W piątek na Mszę św. wieczorną i spotkanie zapraszamy młodzież z kl. VII i VIII przygotowującą się do sakramentu bierzmowania, prowadzoną przez ks. Pawła.


5. W minionym tygodniu ofiarowano na kościół 200 zł. Bóg zapłać wszystkim ofiarodawcom. Dalej trwają prace izolacyjne ścian zewnętrznych kościoła. Prośba o modlitwę w int. tych prac.


6. Przyjmujemy zapisy uczestników na Wakacje z Bogiem. Chętnych prosimy o zapisy
i odbiór kart zgłoszeniowych do 14 maja u ks. Wojciecha.

7. Z naszej wspólnoty parafialnej odeszli do wieczności śp. Tomasz Stachura i Marcin Karłowski. Zawierzmy ich Bożemu miłosierdziu. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci.

 

 

 

Zachęta do czytania Biblii

 


Jako chrześcijanie wiemy, że bez Słowa Bożego nasza wiara będzie anemiczna, płytka i słaba.
A jednak tak często zaniedbujemy ten bezcenny Boży dar w naszym codziennym życiu.
Ta prosta lista ma na celu zmotywować cię do wędrówki przez Słowo Boże. Nie ulegaj pokusie, aby zrezygnować.
1. Biblia pozwala nam bardziej poznać i kochać Jezusa
„Badacie Pisma, ponieważ sądzicie, że w nich zawarte jest życie wieczne: to one właśnie dają o Mnie świadectwo.” (J 5:39)
Biblia nie jest celem ostatecznym. To Jezus, wcielone Słowo Boga jest czymś ostatecznym.
Jednakże to dzięki Biblii możemy każdego dnia widzieć Chrystusa. Ewangelie ukazują nam służbę Jezusa na ziemi, którą prowadził aż do swojej śmierci i zmartwychwstania. Listy pokazują nam pracę Jego uczniów, którzy działali przez Ducha Świętego w Kościele,
który jest Jego Ciałem. W Biblii możesz codziennie spotkać Jezusa, jest to fascynująca obietnica.
2. Biblia daje nam nadzieję w Bogu, bez względu na to co dzieje się w naszym życiu.
„To zaś, co niegdyś zostało napisane, napisane zostało i dla naszego pouczenia, abyśmy dzięki cierpliwości i pociesze, jaką niosą Pisma, podtrzymywali nadzieję.” (Rz 15:4)
Biblia jest fundamentem pod naszymi stopami, który daje nam zachętę, aby zachować nadzieję w Chrystusie w czasie depresji oraz cierpienia. Mamy Boga, który napisał Książkę dlatego możemy być ludźmi żyjącymi nadzieją. Powinniśmy korzystać z tego cennego daru.
3. Biblia prowadzi nas do najwyższego szczęścia w Bogu
„ Szczęśliwy mąż, który nie idzie za radą występnych, nie wchodzi na drogę grzeszników
i nie siada w kole szyderców, lecz ma upodobanie w Prawie Pana, nad Jego Prawem
rozmyśla dniem i nocą.” (Ps 1:1-2) Bóg objawił się w swoim Słowie. „ Ukażesz mi
ścieżkę życia, pełnię radości u Ciebie, rozkosze na wieki po Twojej prawicy.” (Ps 16:11).
Szczęściem, jakie Biblia nam oferuje, jest niezmienne i trwałe jako dar od Boga.
4. Biblia daje nam siłę do zabicia naszego grzechu przez Ducha Świętego
„Bo jeżeli będziecie żyli według ciała, czeka was śmierć. Jeżeli zaś przy pomocy Ducha uśmiercać będziecie popędy ciała - będziecie żyli.” (Rz 8:13)
Słowo Boga jest mieczem w rękach Ducha Bożego. Miecz usuwa grzech, który oddziela nas od Boga. Kiedy usuniemy grzech ze swojego życia, możemy pełniej widzieć Chrystusa i odnajdywać większą świętość oraz szczęście.
5. W Biblii słyszymy bezpośrednio słowa pochodzące z ust Boga wszechświata
„Całe Pismo jest natchnione przez Boga i pożyteczne do nauki, do strofowania, do poprawiania, do wychowywania w sprawiedliwości” (2 Tym 3:16)
Obyśmy nigdy nie znudzili się czytaniem Biblii. Obyśmy nigdy nie zapomnieli, że Bóg mówi bezpośrednio do nas, wtedy gdy czytamy Biblię. Najprawdopodobniej istnieją tacy ludzie, których za wszelką cenę chciałbyś poznać. Nie zmarnowałbyś okazji mogąc zamienić z nimi chociaż kilka zdań. Wyczyściłbyś cały terminarz, aby tylko znaleźć czas na spotkanie z nimi. Czy Bóg, który stworzył wszechświat nie jest godny większej uwagi?
Za każdym razem gdy czytamy naszą Biblię spotykamy się z Nim. Za każdym razem.
6. Biblia jest darmowym kursem życia napisanym przez samego Boga
Jeśli Bóg mówi, a Jego słowo jest pożyteczne do nauczania, to powinniśmy każdego dnia udawać się do Bożej szkoły. To jest darmowe. W rzeczywistości, Bóg dał nam swojego Ducha, aby nas nauczyć swojej tajnej i ukrytej mądrości (1 Kor 2:7,10).
Jeśli chcemy wiedzieć jak żyć, udajmy się do Stwórcy życia i tam szukajmy odpowiedzi.
7. Biblia rozświetla te obszary naszego życia, w których potrzebujemy wzrostu abyśmy mogli zmieniać się na podobieństwo Chrystusa
„My wszyscy z odsłoniętą twarzą wpatrujemy się w jasność Pańską jakby w zwierciadle; za
sprawą Ducha Pańskiego, coraz bardziej jaśniejąc, upodabniamy się do Jego obrazu.” (2 Kor 3:18)
8. Biblia wyposaża nas do dobrych uczynków, które przynoszą chwałę naszemu Bogu
„Wszelkie Pismo od Boga natchnione [jest] i pożyteczne do nauczania, do przekonywania, do poprawiania, do kształcenia w sprawiedliwościi” (2 Tym 3:16)
Biblia pobudza i wyposaża nas do dobrych uczynków, które zdobią Ewangelię. A gdy my czynimy te dobre uczynki, ludzie widząc je oddają chwałę naszemu Ojcu w niebie.
9. Biblia tworzy zdrowe i szczęśliwe rodziny oraz relacje
„Dzieci, bądźcie posłuszne waszym rodzicom w Panu, bo jest to sprawiedliwe” (Ef 6:1)
„A wy, ojcowie, nie pobudzajcie do gniewu waszych dzieci, lecz wychowujcie je w karności i w napominaniu Pana” (Ef 6:4)
10. Biblia pozwala nam nie dostosowywać się do tego świata
„Nie bierzcie więc wzoru z tego świata, lecz przemieniajcie się przez odnawianie umysłu, abyście umieli rozpoznać, jaka jest wola Boża: co jest dobre, co Bogu przyjemne i co doskonałe.” (Rz 12:2)
11. Biblia uczy nas jak się modlić
„Kto ucho odwraca, by Prawa nie słyszeć, tego nawet modlitwa jest wstrętna” (Przy 28:9)
Bez Biblii, nasze modlitwy z łatwością zdryfują w kierunku naszych własnych cielesnych, motywowanych grzechem pragnień i użalania się nad sobą. Z Biblią, widzimy rzeczywistość i nasz grzech. Możemy przyjść do tronu łaski po pomoc, której tak bardzo potrzebujemy.
12. Biblia zachęca nas do prawdziwej i zdrowej społeczności i odpowiedzialności
„Troszczmy się o siebie wzajemnie, by się zachęcać do miłości i do dobrych uczynków.”
(Hbr 10:24)
Biblia daje nam odwagę oraz mądrość, aby pokornie i z miłością wyznawać własne błędy innym, a także konfrontować ich grzechy.

 

 

 

NASZE SPRAWY PARAFIALNE

1. Dziś Niedziela Bożego Miłosierdzia, koronka po każdej Mszy św.,
* po Mszy o godz.10.30 procesja wokół kościoła z Najśw. Sakramentem.
* podczas Mszy św. o godz. 12.00 występ młodzieży ze Szkolnego Koła Teatralnego APLAUZ "Tak mnie skrusz...
* Dziś zbiórka ofiar dla dzieci z domu dziecka z Ukrainy, które na stałe zamieszkały w Domu Rekolekcyjnym w Olsztynie.
* godz.15.00 – Godzina Miłosierdzia w kościele.
* godz.17.00 Różaniec w Kaplicy Adoracji,

* godz. 17.30 Nieszpory w kościele.


2. Zapraszamy do spotkań w grupach modlitewnych i wspólnotach.


3. W środę /19 kwietnia/ o godz. 19.00 w kaplicy adoracji czuwanie w intencji naszych rodzin prowadzone przez członków Domowego Kościoła.


4. W czwartek po Mszy św. wieczornej w sali nad zakrystią katecheza dla dorosłych.


5. W piątek na Mszę św. wieczorną i spotkanie zapraszamy najstarszą grupę przygotowującą się do sakramentu bierzmowania, prowadzoną przez ks. Wojciecha.


6. W przyszłą niedzielę po Mszy św. o godz.12.00 spotkanie rodziców i dzieci kl.III.


7. W minionym tygodniu ofiarowano na kościół 800 zł. Bóg zapłać wszystkim ofiarodawcom. Dalej trwają prace izolacyjne ścian zewnętrznych kościoła. Prośba o modlitwę w int. tych prac.


8. Przyjmujemy zapisy uczestników na Wakacje z Bogiem. Chętnych prosimy o zapisy i odbiór kart zgłoszeniowych do 14 maja u ks. Wojciecha.


9. Z naszej wspólnoty parafialnej odeszła do wieczności śp. Ewa Śniady. Zawierzmy ją Bożemu miłosierdziu. Wieczny odpoczynek racz jej dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj jej świeci. 


 

 NASZE SPRAWY PARAFIALNE

1. Dziś Niedziela Zmartwychwstania, czy pozwoliłem Jezusowi, by zmartwychwstał w moim sercu? Niech Zmartwychwstały Pan – Zwycięzca śmierci i wszelkiego zła – napełni dziś nasze serca mocą, nadzieją, odwagą i radością, byśmy w świecie pełnym niepokoju, byli świadkami Jego potęgi i miłości oraz głosicielami Dobrej Nowiny.
Dziś Msze o godz. 6.00, 9.00, 10.30, 12.00, 16.00 i 18.00.
* godz.15.00 Koronka i Nowenna do Miłosierdzia Bożego w Kaplicy Adoracji.
* godz.17.00 Różaniec w Kaplicy Adoracji,
* godz. 17.30 Nieszpory w kościele.


2. Jutro drugi dzień świąt wielkanocnych: Msze św. o g. 7.30 , 9.00, 10.30, 12.00 i o godz.18.00.
Jutro nie ma Mszy św. o godz.16.00. Taca z jutrzejszego dnia wspiera uczelnie katolickie.
Bóg zapłać za ten dar serca. Jutro „Lany poniedziałek”. Zachowajmy umiar w podtrzymywaniu tradycji.


3.Nowenna przed Świętem Miłosierdzia Bożego od Wielkiego Piątku do soboty przed świętem Miłosierdzia podczas Koronki do Bożego Miłosierdzia o godz.15.00.


4. W czwartek 13 kwietnia o godz. 17.30 rozpoczniemy modlitwą różańcową nasze nabożeństwo fatimskie. Potem Msza wieczorna i dalsza modlitwa różańcowa zakończona Apelem. Zapraszamy wszystkich czcicieli Matki Bożej, a szczególnie członków Żywego Różańca, Rycerki i Rycerzy Niepokalanej.


5.W przyszłą niedzielę Niedziela Bożego Miłosierdzia, koronka po każdej Mszy św.,
* po Mszy o godz.10.30 procesja wokół kościoła z Najśw. Sakramentem.
* godz.15.00 – Godzina Miłosierdzia;
* W przyszłą niedzielę zbiórka ofiar dla dzieci z domu dziecka z Ukrainy, które na stałe zamieszkały w Domu Rekolekcyjnym w Olsztynie.


6.W przyszłą niedzielę podczas Mszy św. o godz. 12.00 występ młodzieży ze Szkolnego Koła Teatralnego APLAUZ działającego w Zespole Szkół im. gen. Władysława Andersa
w Częstochowie "Tak mnie skrusz..."


7. W minionym tygodniu ofiarowano na kościół 500 zł. Bóg zapłać wszystkim ofiarodawcom.
Wypłaciliśmy za prace wewnątrz kościoła kwotę 13284 zł. Dalej będziemy izolować ściany zewnętrzne kościoła i plebanii. Prośba o modlitwę w intencji tych prac.


8. Podziękowania: -- Paniom i Panom z Żywego Różańca i Wspólnot modlitewnych za posprzątanie kościoła na święta i w Wielką Sobotę po poświęceniu pokarmów.
Wielkie Bóg zapłać:
* Za projekt i wykonanie Ciemnicy: ks. Pawłowi, p. Arturowi, Mariuszowi, Rafałowi
i wspomagającej młodzieży.
* Za pomysł i wykonanie Grobu Pańskiego:-- ks. Wojciechowi, lektorom i młodym z Oazy.
* Za czuwanie w Ciemnicy i przy Grobie wspólnotom modlitewnym i rodzinom, młodzieży i Domowemu Kościołowi, wszystkim dzieciom, a szczególnie prowadzącym rozważania, modlitwy i śpiew w Ciemnicy, jak również przy Grobie Pana Jezusa. Przygotowane rozważania i śpiew wyrażały smutek i ból po śmierci Chrustusa, a także wielkie uwielbienie Boga za dar Jego miłości.
* Bóg zapłać Straży Kościelnej oraz ministrantom, lektorom p. organiście i Chórowi na czele
z p. Dariuszem, pani Edycie, panu Arturowi i siostrze Danucie oraz wszystkim dzieciom
z chórku za oprawę liturgii w trakcie Triduum Paschalnego.
* Dziękujemy p. Danusi za ułożenie kwiatów w Ciemnicy, przy Grobie i na ołtarzach.
* My kapłani dziękujemy za Waszą modlitwę za nas w Wielki Czwartek i codzienne różańce w naszych intencjach i o nowe powołania kapłańskie i zakonne. Ta modlitwa dodaje sił na dalsze posługiwanie i budzi nowe powołania.


9. Z naszej wspólnoty parafialnej odszedł do wieczności śp. Roman Pluta. Zawierzmy go Bożemu miłosierdziu. Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj mu świeci.

 

 

 

1.Dziś Niedziela Palmowa, poświęcenie palm podczas każdej Mszy św. Dziś zbiórka do puszek przeznaczona na budowę Domu Życia w Częstochowie. Będzie to dom, w którym pomoc i wsparcie znajdzie każdy człowiek na różnych etapach swojego życia - dzieci, młodzież, małżeństwa i rodziny.
* g. 17.00 – Różaniec w Kaplicy;

* g. 17.30 – Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym.
* o g. 18.00 wyruszy Marsz Papieski. Uczestnicy gromadzą się przy pomniku św. Jana Pawła II na Placu Daszyńskiego. Potem z modlitwą różańcową udadzą się na Jasną Górę.
* dziś po Mszy wieczornej o g.19.00 spotkanie Straży Kościelnej, zapraszamy mężczyzn.


2. W Wielką Środę sprzątanie kościoła przed świętami, zapraszamy na godz.9.00.


3. TRIDUUM PASCHALNE
WIELKI CZWARTEK
* godz. 10.00 Msza Święta Krzyżma w Archikatedrze.
* godz. 18.00 Msza Wieczerzy Pańskiej - dziękczynienie za dar Eucharystii i Kapłaństwa.
* godz. 20.00 Czuwanie modlitewne młodzieży
* godz. 21.00 - 24.00 czuwanie indywidualne, po północy czuwanie Żywego Różańca.
WIELKI PIĄTEK
g.0.00 - czuwanie członków Żywego Różańca, Czcicieli Krwi Chrystusa, Odnowy w Duchu
Świętym i adoracja indywidualna do rana;
g.9.00 Odwiedziny chorych, proszę zgłaszać w zakrystii.
g.15.00 Koronka i rozpoczęcie Nowenny przed Niedzielą Miłosierdzia.
Droga Krzyżowa:
* o godz.16.30 dla dzieci,

* o godz.17.00 dla dorosłych.
* godz. 18.00 Liturgia Męki Pańskiej, adoracja Krzyża i przeniesienie P. Jezusa do “Grobu”.
Ofiary składane podczas adoracji Krzyża wspierają miejsca święte w Ziemi Świętej.
* godz. 21.00 Gorzkie Żale /trzy części/ ;
* godz. 22.00 - adoracja młodzieży;
* godz. 23.00 Adoracja Rodzin Okazja do spowiedzi po Liturgii Męki Pańskiej
WIELKA SOBOTA
g. 0.00 ul. Gombrowicza 1 - 8     g. 4.00 ul. Pużaka /parzyste/
g. 1.00 ul. Gombrowicza 9 - 15   g. 5.00 ul. Pużaka /nieparzyste/
g. 2.00 ul. Czecha 1 - 9 i Fieldorfa N. 2 g. 6.00 ul. Kukuczki 6 - 14
g. 3.00 ul. Herberta, Czecha 10 - 18 g. 7.00 ul. Kukuczki 16 - 24
Święcenie pokarmów w Wielką Sobotę od g. 9.00 co pół godziny do g.14.00. Ministranci będą zbierać ofiary do puszek na wakacje z Bogiem. Wesprzyjmy tych, którzy gorliwie służą w kościele.


4.Liturgia Wigilii Paschalnej rozpoczyna się poświęceniem ognia przed kościołem o godz.20.00 - przynosimy ze sobą świece, by ze światłem Chrystusa powrócić do naszych domów. Po liturgii dalszy ciąg adoracji Najśw. Sakram. Jest to już Jezus Zmartwychwstały
/monstrancja bez welonu/. Można śpiewać pieśni wielkanocne. Porządek adoracji taki, jak w nocy z Wielkiego Piątku na Wielką Sobotę.


5.W przyszłą niedzielę Wielkanoc - Niedziela Zmartwychwstania Pana Jezusa.
Rezurekcja o godz. 6.00 /”kobiety wczesnym rankiem przyszły do grobu”/,
potem Msze św. o godz. 9.00, 10.30, 12.00, 16.00 i o godz.18.00.

6.Drugi dzień świąt wielkanocnych: Msze św. o godz. 7.30 , 9.00, 10.30, 12.00 i o godz.18.00.


7. W minionym tygodniu ofiarowano na kościół 300 zł i dar Żywego Różańca 515 zł. Bóg zapłać wszystkim ofiarodawcom. Zakończyliśmy prace wewnątrz kościoła, będziemy jeszcze
izolować ściany zewnętrzne kościoła i plebanii. Prośba o modlitwę w intencji tych prac.


8. Z naszej wspólnoty parafialnej odeszli do wieczności śp. Zofia Nakonieczna i Krzysztof Podpłomyk. Zawierzmy ich Bożemu miłosierdziu. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci.


NASZE SPRAWY PARAFIALNE

 

1. Dziś V Niedziela Wielkiego Postu. Zasłonięty krzyż to symbol żalu i pokuty grzesznika. Rozpoczynamy nasze Wielkopostne Rekolekcje. Tegorocznym przewodnikiem jest ks. Andrzej Witek - duszpasterz dzieci i młodzieży.
* godz. 15.00 – Koronka w Kaplicy Adoracji;
* godz. 17.00 – Różaniec w Kaplicy Adoracji;
* godz. 17.30 – Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym w kościele.


2. W poniedziałek, wtorek i środę Msze z naukami dla dorosłych o godz. 9.00, 17.00 i 18.00.
* Dzieci swoje spotkania mają o godz.10.00 /kl. O- III/ i o godz. 12.00 /kl. IV – VIII/.
* Młodzież w poniedziałek i wtorek przychodzi na godz. 19.00. W środę uczestniczy we Mszy św. na zakończenie Rekolekcji o godz.18.00.


3. We wtorek planujemy dzień pojednania. Okazja do spowiedzi od godz. 8.00 – 10.00 i 16.00 – 19.00. Zaproszonych mamy 5 spowiedników. Skorzystajmy z tego czasu łaski.


4. Dziś po Mszy św. o godz.10.30 i 12.00 uczniowie kl. VII będą sprzedawali palmy. Zyskane pieniądze wspierają Wspólnotę “Oczami brata”.
* Caritas przed Wielkanocą rozprowadza Paschaliki - małe świece, wzorowane na paschale, symbolizującym Chrystusa.  Wierni mogą zapalić swoje paschaliki na  liturgii światła w Wielką Sobotę. Będą mogły również zapłonąć podczas śniadania wielkanocnego ozdabiając swym światłem stół rodzinny. /cena 10 zł./


5. W piątek Droga Krzyżowa ulicami naszej parafii o godz. 16.30. Na tę wspólną wędrówkę zapraszamy dorosłych, młodzież starszą, a także wszystkie grupy przygotowujące się do przyjęcia Sakramentu bierzmowania oraz dzieci. Będzie to czas naszego ŚWIADECTWA. Na tę DROGĘ przyjdźmy ze świecami.


6. W sobotę 1 kwietnia o godz. 9.00 Msza św. w intencji dusz w czyśćcu cierpiących.  Od  godz. 17.00 Różaniec z rozważaniami jako wynagrodzenie Niepokalanemu Sercu Maryi, prowadzony przez członków Domowego Kościoła, a po Mszy wieczornej spotkanie Akcji katolickiej.


7. W przyszłą niedzielę Niedziela Palmowa, którą rozpoczniemy Wielki Tydzień. Poświęcenie palm podczas każdej Mszy świętej.
Dzieci zapraszamy na Mszę św. o godz.12.00. Jeśli pogoda pozwoli z naszymi palmami przejdziemy w procesji do stóp ołtarza.
* W przyszłą niedzielę po Mszy św. wieczornej spotkanie Straży Kościelnej. Zapraszamy chętnych do zasilenia tej formacji.


8. Caritas zwraca się z prośbą o przeprowadzenie zbiórki produktów spożywczych (suche i z długim terminem ważności), z których zostaną zrobione wielkanocne paczki żywnościowe dla Rodzin. /Podczas adwentowej akcji w diecezji przekazano 2200 paczek o wartości ponad 600 000 zł/.


9. Ofiary złożone na potrzeby parafii wyniosły 100 zł. Bóg zapłać wszystkim ofiarodawcom. Trwają prace izolacyjne w przedsionku kościoła i na zewnątrz.


10. Chętni na wakacyjny wyjazd w góry mogą już zapisać się u ks. Wojciecha.


11. Z naszej wspólnoty parafialnej odeszła do wieczności śp. Marianna Sularz. Zawierzmy ją Bożemu miłosierdziu. Wieczny odpoczynek racz jej dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj jej świeci.

 

 

    Po co tu jestem?
    Rekolekcje można porównać do przeglądu, który każdy samochód musi przejść po przejechaniu określonej liczby kilometrów. Oddaje się go do warsztatu, sprawdza wszystko, wymienia olej, części, reguluje… A wszystko po to, żeby bezpiecznie jeździć dalej. Podobny sens mają okresowe wizyty u lekarza, które robimy, żeby zachować zdrowie, czy audyt w firmie, który pomaga zachować zdrowe finanse, albo utrzymywanie porządku na biurku, co choć nigdy do końca nam nie wychodzi, to jednak uważamy to za konieczne.
    Rekolekcje to przegląd naszej duszy
    Może okazać się na początku, że nie wiemy do końca co robić na rekolekcjach. Nie powinno nas to dziwić, bo jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że zazwyczaj ciągle brakuje nam czasu i robimy wiele rzeczy na raz.
Na rekolekcjach zewnętrznie robimy niewiele, ponieważ to głównie Bóg działa.
    Sam Twój udział w rekolekcjach, gdy w domu została rodzina, która Cię potrzebuje, praca, w którą angażujesz się z pasją, lub perspektywa miłego weekendu, to dowód na to, że Jemu zależało na spotkaniu z Tobą.
    Niezależnie od tego, co sprawiło, że tu jesteś, wykorzystaj te chwile skupienia, a zobaczysz wiele rzeczy, które Cię zaskoczą. Bóg daje specjalne światło rozumowi i wielką moc woli tym, którzy pokornie pozwalają Mu się przemienić.
    Dzięki temu powrócisz do zwykłych zajęć, mając za sobą solidny przegląd duszy, wykonany przez Tego, który Cię stworzył. Skutecznie przeorientujesz Twoje życie i pewnym krokiem będziesz podążać w  kierunku szczęścia.
Co jest najważniejsze?
    Podczas rekolekcji najistotniejsze jest jedno konkretne zajęcie: modlitwa. Czym jest modlitwa? To rozmowa z Bogiem. Możliwe, że nie wiesz jak to robić. Z pewnością
w codziennym życiu modlisz się, choć nie zdajesz sobie z tego do końca sprawy, bo sam ciągle mówisz, a przecież Bóg stale mówi do Ciebie w Twoim sercu.
    Rekolekcje to właściwy moment, żeby spokojnie posłuchać wewnętrznego głosu, którego nie da się uciszyć, a który zadaje nam nurtujące pytania. Dlaczego istnieję? Dokąd zmierzam? Czy dobrze postępuję? Dlaczego robię to, co robię? Nareszcie masz czas, aby spróbować odpowiedzieć na te pytania. One nigdy nie ucichną w Tobie.
Pomocne może okazać się kilka zdań zapisanych przez św. Josemaríę: Piszesz do mnie: „Modlitwa to rozmowa z Bogiem. Ale o czym?”. — O czym? O Nim, o tobie. O twoich radościach, smutkach, sukcesach i niepowodzeniach, o szlachetnych ambicjach, o codziennych troskach… i o słabościach! Dziękczynienie i prośby: Miłość i zadośćuczynienie. Jednym słowem, poznać Boga i poznać siebie: „obcować z Nim! ”.
Właśnie na tym polegają rekolekcje: poznać Boga i poznać samego siebie. On sam da Ci się poznać przez natchnienia, których Ci udzieli podczas rozważań, pogadanek, Mszy Św., Różańca, Drogi Krzyżowej i chwil osobistej modlitwy przed Tabernakulum.
Rozważ głębiej te myśli:
ŚW. AUGUSTYN „Jakże skwapliwie ludzie badają cudze życie, a jak się opieszale zabierają do naprawienia swojego”.
ŚW. JOSEMARÍA „Dni rekolekcji. Skupienie, aby poznać Boga, poznać siebie i w ten sposób posunąć się naprzód. Czas niezbędny, by odkryć, w czym i jak należy się poprawić: Co mam uczynić? Czego powinienem unikać?”

 

ŚW. FAUSTYNA „Wzięłam udział w tych rekolekcjach, bo bardzo pragnę głębiej poznać Boga i goręcej ukochać, bo zrozumiałam, że im większe poznanie, tym potężniejsza miłość”.


 

NIEDZIELA        26.III.2023r.
      Rekolekcje Wielkopostne
7.30  + Józef i Pelagia KOSZCZYK Teodor KAPS
9.00  + Marianna KRUPA /greg. 26/
10.30  + Leokadia Jan Stanisław STRUSCY w 20r.śm. i zm. z rodziny Struskich
10.30  O Boże bł. i opiekę Matki Bożej dla MAI w 3r.ur.  i MICHAŁA w 8r.ur. KOT
12.00 + Stanisław WALASZCZYK 35r.śm.
12.00 + Teresa MRÓZ 1r.śm.  
16.00   + Stanisława Stanisław BINIECCY  
17.00 Różaniec w kaplicy  
17.30 Gorzkie Żale
18.00  + Teresa KAROŃ 2r.śm. Danuta KUCHARSKA

PONIEDZIAŁEK     27.III.2023r.
7.00  + Jadwiga ŚMIEJA od Anny i Marka Śmiejów z rodziną
9.00  O zdrowie, Boże bł. i opiekę Matki Bożej dla Jana Gołąbka
17.00 + Marianna KRUPA /greg. 27/
18.00  + Zbigniew SIODA od sąs. z Kukuczki 20   
18.00+ Marcin OLEJARZ od r. Bednarczyków i Migalskich


WTOREK        28.III.2023r.
spowiedź od godz. 8.00-10.00 i 16.00-19.00
7.00 + Florentyna CYGAN
9.00 + ks. Henryk RADECKI
17.00 + Henryk KAWAŁCZYK od Grzegorza Gębusia
17.00 + Danuta KONDAS od sąs. z Kukuczki 18
18.00 + Marianna KRUPA /greg. 28/  
18.00 + Stanisław Janina GĄSIOR Anna CHWAŁEK

ŚRODA               29.III.2023r.
7.00 + Jadwiga ŚMIEJA od sąs. z Pużaka 2
9.00  W int. misji
17.00  + Agatka KUBERSKA od r. Ścibirowskich
17.00  + Jerzy KOWALSKI brata Zbyszka z rodz.
18.00 + Marianna KRUPA /greg. 29/
18.00 + Maria i Romuald ŁĄPIEŚ od Barbary Sikory z rodziną

CZWARTEK          30.III.2023r.
7.00 + Teresa POPŁAWSKA pra. SILA Poland
17.00  + Marianna KRUPA /greg. 30/
17.00  + Bogdan HADRYŚ 2 r. śm.  
18.00 Nowenna do św. Jana Kantego

PIĄTEK        31.III.2023r.
7.00 + Marcin OLEJARZ od r. Owczarków
16.30  Droga Krzyżowa ulicami parafii
17.00  + Bogusława SKIBA od r. Gieroniów
18.00  + Jadwiga ŚMIEJA od r. Jankwiszów i Więcławów  
18.00 W int. członków Żywego Różańca


SOBOTA         1.IV.2023r.
7.00 + Agatka KUBERSKA od koleżanek i rodziców z grupy tanecznej LWY Zespołu Artystycznego KONTRA
9.00  + Za dusze w czyśćcu cierpiące
17.00  Różaniec z rozważaniami
18.00 + Henryk KAWAŁCZYK od córki Justyny z r.  
18.00  + Janina Hieronim Włodzimierz KAWKA
18.00 + Krzysztof WILKOWSKI od córki Beaty i siostry Doroty z rodzinami

NIEDZIELA PALMOWA 2.IV.2023r.
7.30  + Jan Henryka KACZMAREK Tadeusz Helena ORACZ Ireneusz Stefania SEGIET             Beata ANTOSZEWSKA
9.00  + Bronisława Ignacy Stanisław Genowefa CHRZANOWSCY
10.30 + Franciszek WRÓBLEWSKI zm. z rodziny Wróblewskich i Wójcików
10.30  + Antonina WRONA r.ś. i o Boże bł. dla Felicji Tuczyńskiej w 10r. ur.
12.00 O Boże bł. i opiekę Matki Bożej dla MARII  
12.00 O Boże bł. i opiekę Matki Bożej dla JASIA w 9r.ur. i ANETY w r.ur.
16.00 +Zbigniew Henryka Władysław POŚPIECH
17.00 Różaniec w kaplicy  
17.30 Gorzkie Żale
18.00  + Bogusław 16r.ś. Grażyna PRUBAN

 

 

 

 

 

NASZE SPRAWY PARAFIALNE
1. Dziś IV Niedziela Wielkiego Postu. W centrum dzisiejszej liturgii Kościół stawia Jezusa, który uzdrawia człowieka niewidomego. Prośmy o uzdrowienie naszych ran.
Dziś rozpoczyna się Tydzień Modlitw o Ochronę Życia. Odbywać się będzie pod hasłem: „Troska o życie od poczęcia wychowaniem do pokoju".
* godz. 15.00 – Koronka w Kaplicy Adoracji;

* godz. 17.00 – Różaniec w Kaplicy Adoracji;
* godz. 17.30 – Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym w kościele.


2. Caritas przed Wielkanocą rozprowadza Paschaliki - małe świece, wzorowane
na paschale, symbolizującym Chrystusa. Wierni mogą zapalić swoje paschaliki na liturgii światła w Wielką Sobotę. Będą mogły również zapłonąć podczas śniadania wielkanocnego ozdabiając swym światłem stół rodzinny. /cena 10 zł./


3. W poniedziałek uroczystość św. Józefa, Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny
Msze św. o godz. 7.00, 9.00, 17.00 i 18.00. Św. Józef to OPIEKUN: rzemieślników, cieśli, ekonomów, stolarzy, robotników, ojców rodzin i opiekunów prawnych. Przyzywany jest jako patron dobrej śmierci, a także przez bezdomnych i wygnańców.


4. Przyjmijmy zaproszenie do udziału w istniejących w parafii grupach i wspólnotach modlitewnych:
* w poniedziałek wieczorne modlitwy prowadzi Wspólnota Czcicieli Krwi Chrystusa,
* we wtorek na spotkanie zaprasza Krąg Biblijny,
* w środę swoje spotkanie mają dzieci odkrywające talenty muzyczne,
* w czwartek Katecheza dla dorosłych i Odnowa w Duchu Świętym,
* w piątek młodzież oazowa,


5. W czwartek 23. marca w siedzibie Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Północ” przy ul. Michałowskiego 17 w godzinach od 8.00 do 17.00 można oddać głos w sprawie uchwał i wyboru członków do Rady Nadzorczej. Kartę do głosowania otrzymamy
po okazaniu dowodu osobistego.
6. W piątek Droga Krzyżowa:
* godz. 16.30 dla dzieci, zapraszamy wszystkie dzieci, także przedszkolaków.
* godz. 17.30 dla dorosłych.
* godz. 19.00 dla młodzieży - zapraszamy młodzież starszą, a także wszystkie grupy przygotowujące się do przyjęcia Sakramentu bierzmowania.


7. W sobotę 25 marca uroczystość Zwiastowania NMP. Msze św. o godz. 7.00, 9.00, 17.00 i o godz. 18.00. Tego dnia zapraszamy do podjęcia dzieła duchowej adopcji dziecka poczętego. Duchowa adopcja jest modlitwą w intencji dziecka zagrożonego zabiciem w łonie matki. Trwa dziewięć miesięcy i polega na codziennym odmawianiu jednej tajemnicy różańcowej - radosnej, światła, bolesnej lub chwalebnej (Ojcze Nasz i 10 Zdrowaś Mario) oraz specjalnej modlitwy w intencji dziecka i jego rodziców. Do modlitwy można dołączyć dowolnie wybrane postanowienia.


8. W przyszłą niedzielę rozpoczniemy nasze Wielkopostne Rekolekcje. Tegorocznym przewodnikiem będzie ks. Andrzej Witek - duszpasterz dzieci i młodzieży. /Pamiętajmy tego dnia o zmianie czasu na letni./


9. Ofiary złożone na potrzeby parafii wyniosły 260 zł. Bóg zapłać wszystkim ofiarodawcom. Powracamy do prac izolacyjnych w przedsionku kościoła i na zewnątrz.


10. Chętni na wakacyjny wyjazd w góry mogą już zapisać się u ks. Wojciecha.


11. Z naszej wspólnoty parafialnej odeszli do wieczności śp. Wiesław Kędzierski i Janina Mękarska. Zawierzmy ich Bożemu miłosierdziu. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. 


NASZE SPRAWY PARAFIALNE
1. Dziś II Niedziela Wielkiego Postu. W centrum dzisiejszej liturgii Kościół stawia Jezusa, który na górze Tabor ujawnia trzem wybranym uczniom prawdę, że jest umiłowanym Synem Boga Ojca. Oni poznali prawdę o Jezusie, który ich wezwał i za którym podążyli. Niech czas postu będzie dla nas okazją nieustannego odkrywania prawdy o Tym, który na ołtarzach naszych świątyń ofiarowuje się Bogu za nas, staje się pokarmem na życie wieczne.


2. Dzisiejsza niedziela Ad Gentes to Dzień Modlitwy, Postu i Solidarności z Misjonarzami. W tym roku obchodzimy go pod hasłem: „Z misjonarzami budujemy Kościół”. Obecnie na misjach w 99 krajach pracuje 1800 polskich misjonarek i misjonarzy. Są świadkami prawdy, że Bóg jest miłością i kocha każdego
bez wyjątku. Będzie można wesprzeć ich dzieło ofiarą do puszek przy wyjściu z kościoła. Bóg Zapłać! W intencji misji ofiarujmy naszą krótką adorację i nasze popołudniowe nabożeństwa:
* godz. 15.00 – Koronka w Kaplicy Adoracji;
* godz. 17.00 – Różaniec w Kaplicy Adoracji;
* godz. 17.30 – Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym w kościele.
* godz. 21.00 – Apel maryjny. Ten wieczór jest spotkaniem wszystkich czcicieli Matki Bożej. Zapraszamy do wspólnej modlitwy.

3. We wtorek po Mszy św. o godz.7.00 wyjazd pielgrzymów do Fatimy.


4. Przyjmijmy zaproszenie do udziału w istniejących w parafii grupach i wspólnotach modlitewnych:
* w poniedziałek modlitwy prowadzi Wspólnota Czcicieli Krwi Chrystusa,
* we wtorek na spotkanie zaprasza Krąg Biblijny,
* w środę swoje spotkanie mają dzieci odkrywające talenty muzyczne,
* w czwartek Odnowa w Duchu Świętym,
* w piątek młodzież oazowa,
* w sobotę ministranci i lektorzy.


5. W środę 8 marca pamiętajmy o modlitwie w int. Kobiet, tak wiele dobra otrzymujemy każdego dnia z ich rąk, w ich intencji ofiarujmy Koronkę do Bożego miłosierdzia i modlitwę różańcową.

6. W piątek Droga Krzyżowa:
* godz. 16.30 dla dzieci, zapraszamy wszystkie dzieci, także przedszkolaków.
/Dzieci z klas III po Drodze Krzyżowej zapraszamy do sali nad zakrystią na wspólne przygotowanie liturgii/.
* godz. 17.30 dla dorosłych.
* godz. 19.00 dla młodzieży - zapraszamy młodzież starszą, a także wszystkie grupy przygotowujące się do przyjęcia Sakramentu bierzmowania.


7. W sobotę rozpoczniemy nowennę do św. Józefa przed jego uroczystością. Modlitwy nowennowe po rannej Mszy świętej.


8. W przyszłą niedzielę 12 marca na Mszę św. o godz.12.00 zapraszamy dzieci kl.III i ich rodziców. Po Mszy św. comiesięczne spotkanie dla rodziców w kościele, dzieci w tym czasie będą miały próbę śpiewu.


9. Ofiary złożone na potrzeby parafii wyniosły 550 zł. Bóg zapłać wszystkim ofiarodawcom i dobroczyńcom. Wypłaciliśmy 35 248 zł za materiał i robociznę.


NASZE SPRAWY PARAFIALNE
1. Dziś I Niedziela Wielkiego Postu. Zapraszamy do wspólnej modlitwy w int. dobrego przeżycia Wielkiego Postu.
* godz. 15.00 – Koronka w Kaplicy Adoracji;
* godz. 17.00 – Różaniec w Kaplicy Adoracji;
* godz. 17.30 – Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym w kościele.


2. Przyjmijmy zaproszenie do udziału w istniejących w parafii grupach i wspólnotach
modlitewnych:
* w poniedziałek modlitwy prowadzi Wspólnota Czcicieli Krwi Chrystusa,
* we wtorek na spotkanie zaprasza Krąg Biblijny,
* w środę swoje spotkanie mają dzieci odkrywające talenty muzyczne,
* w czwartek Odnowa w Duchu Świętym,
* w piątek młodzież oazowa,
* w sobotę ministranci i lektorzy.


3. We wtorek nasz kościół parafialny stanie się kościołem stacyjnym.
Przez cały dzień okazja do adoracji Najświętszego Sakramentu, okazja do spowiedzi od godz.17.00, a wieczorem Msza św. w intencji członków Żywego Różańca i zmiana tajemnic różańcowych.


4. W czwartek po wieczornej Mszy św. w kościele Godzina Święta. To szczególny czas wzrostu duchowego czcicieli Najświętszego Sakramentu.
* Wieczorem okazja do nocnego czuwania w Kaplicy adoracji. Możliwość wejścia do kaplicy i dołączenia do czuwających o pełnej godzinie.


5. W pierwszy piątek miesiąca okazja do spowiedzi podczas rannych Mszy św.
o godz. 7.00 i 9.00. Po Mszy św. o godz. 9.00 odwiedzimy zgłoszonych chorych.
Spowiedź po południu od godz. 16.30. Przypomnijmy dzieciom i młodzieży o spowiedzi pierwszopiątkowej.


6. W piątek Droga Krzyżowa:
* godz. 16.30 dla dzieci, zapraszamy wszystkie dzieci, także przedszkolaków.
/Dzieci z klas III po Drodze Krzyżowej zapraszamy do sali nad zakrystią na
wspólne przygotowanie liturgii/.
* godz. 17.30 dla dorosłych.
* godz. 19.00 dla młodzieży - zapraszamy młodzież starszą, a także wszystkie grupy przygotowujące się do przyjęcia Sakramentu bierzmowania.


7. W pierwszą sobotę Msze św. o godz. 700, 900 i 1800.
* Od godz.1700 w kościele Różaniec z rozważaniami prowadzony przez Domowy Kościół.
* po Mszy wieczornej spotkanie Akcji Katolickiej w sali na plebanii.
8. W przyszłą niedzielę o godz. 21.00 Apel maryjny. Ten wieczór jest spotkaniem wszystkich czcicieli Matki Bożej. Zapraszamy do wspólnej modlitwy.


9. Parafia planuje “Wakacje z Bogiem” w Tatrach, w dniach 24.06-01.07 Szczegóły u ks Wojciecha.


10. Ofiary złożone na potrzeby parafii wyniosły 500 zł. Bóg zapłać wszystkim ofiarodawcom i dobroczyńcom.


11. Z naszej wspólnoty parafialnej odeszli do wieczności śp. Wiesław Wojtan i Mirosław Wyrwał. Zawierzmy ich Bożemu miłosierdziu. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie,
a światłość wiekuista niechaj im świeci.


 

NASZE SPRAWY PARAFIALNE
1. Dziś VII Niedziela Zwykła. Dziś człokowie Akcji Katolickiej prowadzą zbiórkę ofiar do puszek Caritas dla poszkodowanych w Turcji i Syrii. Widzimy ogrom zniszczenia, wspomóżmy tych poszkodowanych. Zapraszamy do wspólnej modlitwy w int. wszystkich poszkodowanych w wyniku trzęsienia ziemi:
* po Mszy św. o godz. 12.00 spotkanie rodziców i dzieci kl.III.
* godz. 15.00 – Koronka w Kaplicy Adoracji;

* godz. 17.00 – Różaniec w Kaplicy Adoracji;
* godz. 17.30 – Nieszpory w kościele;


2. W Środę Popielcową /22 lutego/ rozpoczynamy Wielki Post – czas pokuty i nawrócenia, przygotowujący do przeżycia najważniejszych dla chrześcijan Świąt Wielkanocnych. Msze św. z posypaniem głów popiołem o godz.7.00, 9.00, 17.00 i 18.00.
Tego dnia obowiązuje nas ścisły post: ilościowy i jakościowy.
* Wraz z dziećmi jesteśmy zaproszeni do wielkopostnych dzieł miłosierdzia, my dorośli zajrzyjmy do dziecięcej “Wielkopostnej Zdrapki” i każdego dnia uczyńmy coś dobrego, a ten Wielki Post będzie także dla nas czasem owocnej przemiany.


3. Wzorem ubiegłego roku ks. Arcybiskup zaprasza nas do pielgrzymowania do wyznaczonych na każdy dzień Kościołów stacyjnych, które na wzór Rzymu będą nas zatrzymywać na wspólną celebrację Eucharystii, refleksję i modlitwę.
Rozpoczynamy od Bazyliki Archikatedralnej w Środę Popielcową o godz. 18.00. Dalsze kościoły stacyjne na plakacie. Nasz kościół stanie się Kościołem stacyjnym 28 lutego i już dziś zapraszamy na wieczorną Mszę św.


4. W czwartek 23 lutego w SP nr 54 w godz. 17.00 - 19.30 zapraszają nas na dzień otwarty dla rodziców i dzieci, by poznać ofertę szkoły.


5. W piątek Droga Krzyżowa:
* godz. 1630 dla dzieci, zapraszamy wszystkie dzieci, także przedszkolaków.
Dzieci z klas III po Drodze Krzyżowej zapraszamy do sali nad zakrystią na wspólne przygotowanie liturgii.
* godz. 17.30 dla dorosłych.
* godz. 19.00 dla młodzieży - zapraszamy młodzież starszą, a także wszystkie grupy przygotowujące się do przyjęcia Sakramentu bierzmowania.


6. W przyszłą niedzielę I Niedziela Wielkiego Postu:
* godz. 17.00 – Różaniec w Kaplicy Adoracji;
* godz. 17.30 – Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym w Kościele.


7. Przyjmijmy zaproszenie do udziału w istniejących w parafii grupach i wspólnotach modlitewnych.


8. Do 24 lutego trwa zbiórka zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego /tzw. elektrośmieci/. Niepotrzebny sprzęt możemy składać koło plebanii.


9. Nasza parafia organizuje wakacje z Bogiem w Tatrach, w dniach 24.06-01.07 Szczegóły u ks Wojciecha.


10. Zakończyliśmy prace termoizolacyjne zabezpieczenia sufitu chóru. Pozostał przedsionek i dokończenie elewacji zewnętrznej. Potrzebujemy stabilnej pogody.


11. Dziękujemy wszystkim, którzy wczoraj znaleźli czas i siły na sprzątanie kościoła po pracach budowlanych.


12. Ofiary złożone na potrzeby parafii wyniosły 300 zł. Bóg zapłać wszystkim ofiarodawcom i dobroczyńcom.


 

ogoszdusz

wirtualny-spacer

Kalendarz - imieniny
imieniny: Aurelii, Kleofasa
Kanał informacyjny
Numer konta naszej Parafii

Bank Spółdzielczy

 

26 8980 0009 2011 0067 3594 0001

 

Parafia Katolicka Św. Jana Kantego

ul. Czecha 2, 42-224 Częstochowa

fotokod0.png
Informacje Koła PTTK
Reklama