Reklama
Reklama
Dziś obchodzimy

św. Romualda, opata

Imieniny

Gerwazego, Romualda

myśl dnia
„Sprawiajmy radość Maryi przez gorące przywiązanie do Niej, nie zakreślajmy granic swej miłości i ufności dla Niej.”
bł. Michał Sopoćko
czytanie

2 Kor 12, 1-10
Ps 34
Mt 6, 24-34
liturgia dnia

Strona główna

Zaproszenie

 

WZROST Mk 4, 26 - 34

"Mówił do nich w przypowieściach"


W porównaniach, przypowieściach
Jezus mówił do zebranych.
Jasno prawił o Królestwie,
Które wzrasta Bożym planem.


Rzuca człowiek ziarno w ziemię,
Które kiełkuje i wzrasta.
Potem wydaje nasienie,
Tak do żniwa ma dorastać.


Jest podobne do gorczycy,
Najmniejszego w świecie ziarna.
Rośnie wprost niesamowicie,
Ptaki się pod niego garną.


W przypowieściach mówił wiele,
Ważne sprawy im przekazał.
Co nie mogli w życie wcielić,
W osobności im wykładał.


Jego Słowo jest jak ziarno,
Które w sercu wykiełkuje.
Wzrost nasienia daje darmo,
A kto dusze przygotuje?

Autor: Bogdan Mroziński

 

 

 

RODZINA JEZUSA Mk 3, 20 - 35
" Kto wypełnia Wolę Boga
jest moim bratem, siostrą i matką"


Przybył też Jezus do swojego domu.
Zbiegli się ludzie, bo o Nim słyszeli,
Lecz krewni Jego, którym doniesiono,
Złość do Niego czuli i powstrzymać chcieli:
Mocą Belzebuba, wyrzucasz złe duchy,
Takie przeciw Tobie dochodzą nas słuchy.


Jezus ich przywołał, mówił w przypowieściach:
Czy może szatan wypędzać szatana?
Czy może się ostać skłócone królestwo?
Oni zaś zdumieni podziwiali Pana.
Przyszła też Matka i bracia Jego
I mnóstwo ludzi siedziało koło Niego.


Patrząc na siedzących, wypowiedział słowa:
Kto jest moją Matką albo braćmi mymi.
Kto chce pełnić wolę, musi być gotowy,
Aby zostać Matką czy moimi krewnymi,
Wypełnić do końca wolę Najwyższego.
Otrzyma nagrodę, dar życia wiecznego.


Wykonać zadanie - taka nasza rola,
Według zasad Prawa, które w Nim zawarte.
Trwać mocno przy Panu na pewno podołasz,
Bo w Jego rodzinie musisz być otwarty.


Autor: Bogdan MrozińskiW IMIĘ TRÓJCY ŚWIĘTEJ Mt 28, 16 -20

 

" Ja Jestem z wami"


Jezus uczniom swym nakazał
I wyznaczył im spotkanie.
Lecz niektórzy nie od razu,
Hołd oddali swemu Panu.


Otrzymałem pełną władzę,
Tak na ziemi jak i w niebie.
Idźcie więc i tak wam radzę,
Pozyskujcie uczniów wszędzie.


Chrzcijcie ich w imieniu Boga,
Ojca, Syna także Ducha.
Uczcie ich wszystko zachować,
Ewangelii mej posłuchać.


Oto Jestem z wami wszędzie,
Wszystkie dni do końca świata.
Kto uwierzy zbawion będzie,
Pragnę ludzi z sobą zbratać.

 

Autor: Bogdan Mroziński


 

 

 

WIERZĘ W DUCHA ŚWIĘTEGO Dz 2, 1 -11
" Duch Święty wam przypomni"


Pięćdziesiąty dzień nadchodził:
Zgromadzeni w Wieczerniku ...
Jakiś szum się nagle zrodził,
Napełniając Jego zwolenników.


Powstały języki ogniste,
Na każdym jeden spoczywa.
Słyszą swą mowę ojczystą,
Wielkie dzieło z nich wypływa.


To Duch Święty na nich zstąpił,
On umocnił i uzdolnił,
Aby każdy z nich nie wątpił,
Że to Jezus lud uwolnił.


Napełnieni Jego Mocą,
Głoszą dziś Dobrą Nowinę.
Bo Bóg z nami - jest pomocą,
Nawet nie oszczędził Syna.


Każdy Ducha już otrzymał,
Przyjął Chrzest i Bierzmowanie.
- Nie dla siebie słowo trzymaj,
Życiem daj odpowiedź na nie.


autor: Bogdan MrozińskiPOSŁANNICTWO Mk 16, 15 - 20

 

" Idźcie na cały świat "

 


Jedenastu się ukazał,
Do nich wyrzekł ważne słowa,
Im wskazówki także dawał,
Do głoszenia przygotował.


Idźcie głosić Ewangelię,
Kto uwierzy ten się zbawi.
Bo przyszedłem by się wcielić,
I na świecie zło naprawić.


A gdy do nich to powiedział,
Został wzięty wprost do nieba.
Po prawicy Ojca siedzi,
Nawet trwożyć się im nie dał.


Oni wszędzie się rozeszli
Pan współdziałał razem z nimi,
Ewangelię z sobą nieśli
Uzdrawiając cuda czyniąc.


Dziś słyszymy ich w kościele,
Czy ich głos do nas dociera?
Słuchających jest niewiele,
A wątpiących nuda zżera.

 

Autor: Bogdan Mroziński

 

 

 

 

BOŻA MIŁOŚĆ J 15, 9 - 17
" Trwajcie w Mojej Miłości"


Umiłował Mnie mój Ojciec,
Ja was także ukochałem.
W tej Miłości mojej trwajcie,
Tego dla was mocno chciałem.


Jeśli trwacie w tej Miłości
Zachowując moje Prawo
- Uczę przecież was wypełniać,
Otrzymacie moją radość.


Daję nowe przykazanie,
Wasza radość jest wspaniała.
Ja spełniam Ojca wskazania
I rozsławiam Jego chwałę.


Nie ma nikt miłości większej,
Kto oddaje życie braciom.
Nie ma ofiary piękniejszej,
Życie za kogoś zatracić.


Spośród ludzi was wybrałem,
Byście owoc przynosili.
Przyjaciółmi ich nazwałeś,
Choć nie wszyscy wierni byli.


Autor: Bogdan Mroziński 

baner-niezbednik-maryjny-750x200

 

 

TRANSMISJA MSZY ŚWIĘTYCH I NABOŻEŃSTW Z NASZEGO KOŚCIOŁA DOSTĘPNA NA PLATFORMIE YOUTUBE: https://www.youtube.com/channel/UCjtvf-ZegUr4GJt0v2AVAJg

 

 

PRAWDZIWY KRZEW WINNY J 15, 1 - 8
" Trwajcie we Mnie"


Do swych uczniów Chrystus powie:
To Ja Jestem krzewem winnym.
Ojciec tym, który uprawia,
By przyniosło owoc żyzny.


Trwajcie więc w mojej Nauce,
Dzięki niej będziecie czyści.
Tak jak Ja was tego uczę,
A będziecie coraz bliżsi.


Trwając we Mnie, rodzisz owoc
I nie będziesz odrzucony.
Czysty jesteś przez to Słowo,
Przez nie będziesz oczyszczony.


Jeśli nie trwasz w winnym krzewie,
Tak jak gałąź, która rodzi,
Nie spodziewaj się w potrzebie,
Doli, z jaką musisz się pogodzić.


Trwajmy więc w Chrystusie, krzewie,
Czerpmy z Niego życia soki.
On pomoże nam w potrzebie,
Nic nie może nas zaskoczyć.


Autor: Bogdan Mroziński 


DOBRY PASTERZ J 10, 11 - 18
" Ja Jestem Dobrym Pasterzem"


Oto Ja Jestem Dobrym Pasterzem,
Owce słuchają głosu mojego.
Życie oddaję za nie szczerze,
Taki jest dar serca Bożego.


Znam moje owce i one znają,
Nie jestem dla nich najemnikiem.
Życie swoje za nie oddaję,
I bronię ich przed wilkiem przeciwnikiem.


Posiadam również inne owce,
Które nie są z tej zagrody.
Przywiodę je, by nie poszły na manowce,
Ale by przyszły do mojej gospody.


Za moim głosem one się garną,
Tworząc wspólnotę w życiu i wierze
Z jednym pasterzem i jedną owczarnią.
I dla nich też będę dobrym pasterzem.


To Ojciec miłuje mnie dlatego,
Że życie swoje oddaję w ofierze.
Nikt mi nie zabiera życia tego,
Bo jeśli już daję, to naprawdę szczerze.


Autor: Bogdan Mroziński

Więcej…

 

ogoszdusz

wirtualny-spacer

Kalendarz - imieniny
imieniny: Elżbiety, Marka
Kanał informacyjny
Numer konta naszej Parafii

Bank Spółdzielczy

 

26 8980 0009 2011 0067 3594 0001

 

Parafia Katolicka Św. Jana Kantego

ul. Czecha 2, 42-224 Częstochowa

fotokod0.png
Informacje Koła PTTK
Reklama