Reklama
Reklama
Dziś obchodzimy

św. Jana Marii Vianneya, prezbitera, wspomnienie

Imieniny

Jana, Dominika

myśl dnia
„Dopóki walczysz, jesteś zwycięzcą, a nie pokonanym.”
św. Augustyn
czytanie

Jr 30, 1 - 2. 12 - 15. 18 - 22
Ps 102
Mt 15, 1 - 2. 10 - 14
liturgia dnia

Strona główna

Zaproszenie

 

" WY DAJCIE IM JEŚĆ '' Mt 14, 13 - 21
" Nie muszą odchodzić"

Jezus usłyszał o śmierci Jana,
Usunął się stamtąd w odludzie.
Zebrała się rzesza nieprzebrana,
Gdy stanął na brzegu po trudzie.


W ów wieczór tak rzekli uczniowie:
Miejsce pustynne i późna pora,
Odpraw tłumy. A On im tak powie:
Nie muszą odchodzić tego wieczora.


Dajcie im jeść, nim ruszą w drogę,
Bo głodnych wypuścić nie mogę.
Skąd wziąć pokarm dla głodnego,
Jezus dobrze o tym wiedział.


Próbie poddał z nich każdego,
By reakcje w nich wyśledzić.
Dobroć Boża nie ma granic,
Widzi co się w sercu kryje.


Ty wiesz wszystko, Ty wiesz, Panie:
Dla nas Twoje Serce bije.
Nakarmiłeś rzesze ludzi
Rozmnażając dla każdego.
I w mym sercu pragniesz wzbudzić
Ufność Miłosierdzia Twego.

autor: Bogdan Mroziński"Królestwo Boże to skarb"


Wielkim skarbem jest Królestwo,
O którym Jezus nawiązuje.
To dla Niego oddaj wszystko,
Ono zawsze procentuje.


Skarb ukryty w pewnej roli
Znalazł człowiek ku uciesze.
Sprzedał wszystko - swoje pole
I zakupić go pospieszył.


Sieć rzucona w wody morza
Jest odbiciem tego skarbu,
Gdy jest ona napełniona,
Dobre wybierz - złe daj czartu.


Kiedy przyjdzie koniec świata,
Wówczas zjawią się anieli
I oddzielą - by nie bratać,
Złych i dobrych - tak podzielić.


Jedni pójdą wprost do nieba,
W poczet świętych policzeni.
Drudzy cierpieć będą biedę,
W ogniu piekła zanurzeni.


Autor: Bogdan MrozińskiDOBRE ZIARNO Mt 13, 24 - 43
" Siewcą ziarna jest Syn Człowieczy"


Mówił do nich w przypowieściach,
Lecz nie wszystko zrozumieli.
W nich zawarte były treści,
Które trudno w życie wcielić.


Zasiał ziarno człowiek w polu,
Przecież czyste było ponoć,
Lecz prócz zboża na tej roli,
Chwast zagłuszył zboże ono.


Słudzy pana zapytali,
Czy usunąć mamy chwasty?
Takie słowa otrzymali,
Ma do żniwa róść i basta.


Kiedy przyjdzie pora żniwa,
Oddzielicie chwast od zboża.
Zboże weźcie do spichlerza,
Chwasty w ogniu spalić można.


Siewcą Słowa jest Syn Boży,
Który sieje dobre ziarno.
Szatan, żeby Mu dołożyć,
Chwast niezgody sieje darmo.


Kiedy przyjdzie koniec czasów,
Pan oddzieli w jednej chwili
Dobre ziarno od złych chwastów,
Takich, którzy zło czynili.

Autor: Bogdan Mroziński


 

SIEW I PLONY Mt 13, 1 - 23
" Kto ma uszy niechaj słucha"


Jezus usiadł nad jeziorem,
Bo zgromadził wokół ludzi,
Musiał zatem pod naporem
Mówić do nich prosto z łodzi.


Wyszedł siewca rzucać ziarno
- Tak rozpoczął swoje Słowo,
Jedno padło w ziemię czarną
I wydało piękny owoc.


Inne padło koło drogi,
Jeszcze inne na kamienie,
Los był dla nich bardzo srogi
Nie przyniosły pożywienia.


Te wśród cierni zagłuszone
Nie puściły swych korzeni,
Nie przyniosły również plonu.
Tego się nie dało zmienić.


Kto ma uszy, niechaj słucha,
Co w tym Słowie jest zawarte,
Na głos Boga nie bądź głuchy,
Lecz na Niego wciąż otwarty.


Niech ci Słowa nie przesłania
Troski świata, czy bogactwo,
Plon stokrotny wydaj Panu,
Swoim życiem daj świadectwo.

Autor: Bogdan MrozińskiWDZIĘCZNOŚĆ I ODDANIE Mt. 11, 25 -30
" A Ja was pokrzepię"

 

Podczas swego nauczania,
Jezus mówił tymi słowy,
Wysławiając Boga Pana
- Wdzięczność płynie z Jego mowy.


Ojcze - Panie niebios, ziemi,
Ty zakryłeś przed możnymi.
Objawiłeś przed prostymi,
Prawdy, które są Bożymi.


Wszystko dałeś już Synowi,
Takie Twe upodobanie.
Chcesz w Nim życie znów odnowić,
Co się mieści w Twoim planie.


Nikt w Nim Syna nie poznaje,
Tylko Ojciec, co jest w niebie.
Przecież Ojciec Syna daje,
I objawia Go dla ciebie.


Każdy, kto jest obciążony,
Utrudzony, bez nadziei
Może zawsze przyjść skruszony,
Ja pokrzepię go na ziemi.


Weźcie Moje jarzmo słodkie,
A znajdziecie ukojenie.
Bowiem brzemię Moje lekkie,

 

Ono daje wam zbawienie.

Autor: Bogdan Mroziński

 

 

 

 

POPRzECZKA Mt 10, 37 - 42

 

 

 

 

 

" Kto nie bierze swego krzyża"


Chrystus kładzie nam poprzeczkę,
Lecz wolności nie zabiera,
Bo Jest godny Swojej lekcji,
Nie ma się tu o co spierać.


Kto nie kocha Boga mocniej,
Niźli matki, syna, brata,
Ten nie może zostać uczniem,
Bo ma trudność żyć bez świata.


Kto nie bierze krzyża swego,
I Mnie godnie naśladuje,
Który wiernie dnia każdego,
Swoim życiem promieniuje.


Jeśli podasz kubek wody,
Dla każdego najmniejszego.
Kto należy do Mej trzody,
Nie utraci wagi tego.


Bądź więc wierny Jego Słowom,
Które On ci dziś przedkłada.
Kochaj Boga - to ci powiem,
Hołdy Jemu ciągle składaj.


Autor: Bogdan Mroziński

 

PRÓŻNE OBAWY Mt 10, 26 - 33
" Nie bójcie się"


Każdy z nas się czegoś boi,
Każdy z nas się czegoś lęka.
Chrystus gromi uczniów swoich,
By przestali ciągle " pękać ".


To, co mówię wam w ciemności,
Rozgłaszajcie wokół, wszędzie.
A co mówię wam w skrytości,
Niech wśród ludzi słychać będzie.


Bójcie się natomiast tego,
Co potrafi duszę zgubić
Razem z duszą ciała waszego,
W ogniu męki je zanurzyć.


Kto się przyzna przed Mym ludem,
Że wypełnia Wolę Moją.
Tego w Ojcu Mogę wzbudzić,
Że nagrodę otrzymają.


Kto zaś wyprze się Imienia,
Które w sercach wam wzbudziłem.
Niech wyrzeknie się pragnienia,
Które Męką wysłużyłem.


Każdy ważny jest przed Panem,
Nawet włosy ma zliczone.
Bądź MU wierny swoim stanem,
Życie wieczne - zapewnione.

Autor: Bogdan Mroziński


ZAPROSZENI Mt 9, 36. 10, 8
" Idźcie i głoście"


Litość brała znów Jezusa,
Kiedy widział wokół tłumy.
To nad nimi się też wzruszał,
Przecież za nich także umarł.


Byli bowiem udręczeni,
Porzuceni, bez pasterza.
W swej niemocy zagubieni,
Każdy w inną stronę zmierzał.


Żniwo było wprawdzie wielkie,
Lecz za mało robotników.
Nie czekajcie zatem dłużej,
Poszukajcie ochotników.


Pan powołał ich dwunastu,
Wciąż na nowo powołuje.
Czy to ze wsi, czy też z miasta,
Idą - głoszą - posługują.


Bo Królestwo już nadchodzi.
Kiedy Pan przybędzie z Mocą,
Trzeba by się świat odrodził
A pasterze są - pomocą.


Autor: Bogdan Mroziński
PRÓBA WIARY J 3, 16 - 18
" Tak Bóg umiłował świat"

 

Nikodem przyszedł do Jezusa nocą,
Obawiał się Żydów, by go nie wydali,
Był bowiem uczonym i nie chciał przekroczyć
Wszystkich tych przepisów, które wypełniali.


Był wierny nauce, którą Jezus głosił,
Lecz nie mógł słuchać, by się nie narazić .
Dlatego przyszedł nocą Go poprosić,
Aby mu wyjaśnił, a nawet doradził.


Jezus mu powiedział o Bogu Miłości,
Który świat ukochał stworzony przez Niego,
Że dał Swojego Syna pełnego Boskości,
Aby każdy, kto wierzy, mógł otrzymać niebo.


Bóg nie posłał Syna, aby sądził świata
Lecz by swoją męką wybawił od złego.
Dlatego na ziemi przez całe trzy lata
Głosił Dobrą Nowinę szanując każdego.


Ten kto w Niego wierzy, nie będzie sądzony,
A kto nie uwierzył już jest potępiony,
Bo każdemu z ludzi ta łaska jest dana.
On przecież położył Swoje Życie za nas.

Autor: Bogdan Mroziński

  

 

 

 WIERZĘ W DUCHA ŚWIĘTEGO Dz 2, 1 -11
"Duch Święty wam przypomni"


Pięćdziesiąty dzień nadchodził,
Zgromadzeni w Wieczerniku...
Jakiś szum się nagle zrodził
Napełniając Jego Zwolenników.


Powstały języki ogniste,
Na każdym jeden spoczywa.
Słyszą swą mowę ojczystą,
Wielkie dzieło z nich wypływa.


To Duch Święty na nich zstąpił,
On umocnił i uzdolnił,
Aby każdy z nich nie wątpił,
Że to Jezus lud uwolnił.


Napełnieni Jego Mocą,
Głoszą dziś Dobrą Nowinę,
Bo Bóg z nami - jest pomocą,
Nawet nie oszczędził Syna.


Każdy Ducha już otrzymał,
Przyjął Chrzest i Bierzmowanie.
- Nie dla siebie słowo trzymaj,
Życiem daj odpowiedź na Nie.


Autor: Bogdan Mroziński


Mt 28, 16 - 20        OSTATNIE WSKAZÓWKI           
              " Idźcie i nauczajcie"

 

Jezus polecił swoim uczniom,
By się udali do Galilei.
Gdy Go ujrzeli, oddali pokłon,
Lecz niektórzy w Niego wątpili.

Zbliżywszy się, powiedział do nich,
dana Mi jest władza wszelka,
w niebie, również i na ziemi,
przed wami misja bardzo wielka.

A nauczając udzielajcie chrztu
W Imię Ojca, Syna i Świętego Ducha.
Jestem z wami, jak byłem tu
Do końca świata - trzeba ufać.

Uczcie zachowywać wszystko,
To co wam przykazałem.
Aby się wypełniło pismo,
Że was do końca umiłowałem.

Przez Twe do nieba wstąpienie,
Chwałę którąś tam dokonał,
niechaj dopełni się zbawienie
Bo Tyś przecież śmierć pokonał.

 

  Autor: Bogdan Mroziński


 

 

 

ZAPEWNIENIE J 14, 15 - 21
" Nie pozostawię was sierotami"


Jezus rzecze uczniom swoim:
Zachowujcie przykazania,
Kto jest wierny Prawom Moim
Ten wypełnia Me wskazania.


Prawo jest miłości miarą,
Którą w sercu trzeba wzbudzić.
Dla was - Moim jest zamiarem
Ducha Prawdy posłać ludziom.


Wy Go przecież dobrze znacie
Pośród was ciągle przebywa,
Wkrótce sami otrzymacie.
Niech nadzieja w was spoczywa.


Nie zostawię sierotami,
Lecz powrócę do was jeszcze.
Ojciec we Mnie, a Ja z wami,
Kto się w sercu Moim mieści.


Bo Bóg samą jest Miłością
I miłości pragnie przecież.
Więcej dobra, a mniej złości.
Wszak miłości brak na świecie.


Autor: Bogdan Mroziński

 

Wielki Post - Gorzkie Żale

g z_17

 

Popielec 2017

pop 17

 

Odnowa w Duchu Św.

odn 17

 

ogoszdusz

wirtualny-spacer

Kalendarz - imieniny
imieniny: Dominika, Protazego
Kanał informacyjny
Numer konta naszej Parafii

Bank Spółdzielczy

 

26 8980 0009 2011 0067 3594 0001

 

Parafia Katolicka Św. Jana Kantego

ul. Czecha 2, 42-224 Częstochowa

fotokod0.png
Informacje Koła PTTK
Reklama