Reklama
Reklama
Imieniny

Roberta, Rudolfa

myśl dnia
„Tam, gdzie napotyka się liczne sprzeciwy, można zazwyczaj spodziewać się większych owoców.”
św. Ignacy Loyola
czytanie

Dz 6, 1-7
Ps 33
J 6, 16-21
liturgia dnia

Strona główna

Zaproszenie

TRANSMISJA MSZY ŚWIĘTYCH I NABOŻEŃSTW Z NASZEGO KOŚCIOŁA DOSTĘPNA NA PLATFORMIE YOUTUBE:

https://www.youtube.com/watch?v=98F4MB-eFIk

 

 

<iframe width="560" height="315" srcundefined" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>

 

 

 

  

 

 

ROZESŁANIE
Pierwszego dnia tygodnia po Zmartwychwstaniu
Stanął Jezus pośród swoich uczniów o krok.
“Pokój wam” - powiedział na ich powitanie
I pokazał im swe ręce i przebity bok.
Radość była ogromna, gdy Go zobaczyli,
A Jezus znowu do nich mówi: “Pokój wam
Jak Ojciec Mnie posłał, abyście wy byli
Gotowi iść nauczać, gdy wam Ducha dam”.
Dał im również władzę grzechów odpuszczania,
Gdy nadejdzie pora, gdy nadejdzie czas.
Zatrzymać też mogą takie ich posłanie.
Gdy dobrą Nowinę głosić będą wraz.
A Tomasz Didimos nie był razem w domu,
Kiedy Zmartwychwstały objawił się Pan.
Gdy mu powiedziano, nie uwierzył temu
I do dzisiaj Tomaszem niewiernym jest zwan.
“Jeżeli na rękach Jego nie ujrzę tam
Śladu gwoździ, a ręki nie włożę w Jego bok,
A palcem swoim nie dotknę miejsca ran,
Nie uwierzę”. Taki jego myśli był niewierny tok.
Tam gdzie przebywali, Pan znowu zawitał,
A Tomasz tym razem obecny był z Nim.
Gdy zobaczył Pana, spojrzał i powiedział:
“Jesteś Panem moim, Jesteś Bogiem mym”.
I dzisiaj wśród ludzi na całej planecie,
Gdy od Zmartwychwstania mija tyle lat,
Niewiernych Tomaszów wszędzie odnajdziecie,
Którzy swoją niewiarą zarażają świat.

Autor: Bogdan Mroziński

 

Bóg Ojciec pragnął, aby świat poznał Go jako Ojca pełnego Miłości, posłał do nas swojego Syna, by za nas umarł i Zmartwychwstał.
Niech te Święta zwycięstwa Miłości będą dla nas głosem docierającym do serc.
Niech przyniosą do naszych domów i rodzin pokój, radość i miłość.
Niech odnowią znak mocy Ducha Świętego, którą każdy otrzymał od Chrystusa naszego Zbawiciela.
Tego z serca życzą:
- ks. Sławomir Bartoszuk - proboszcz
- ks. Wojciech Radoliński - wikariusz
- ks. Paweł Wróbel - rezydent
- ks. Eugeniusz Lubiszewski - emeryt
- dk. Kamil Cudak

 

TRIUMF CHRYSTUSA J 20, 1 - 9
"Nie bójcie się. Szukacie Jezusa?"

 

Nie zwyciężył militarnie,
Nie miał wojska ani świty.
Chociaż zginął bardzo marnie,
Na krzyż okrutnie przybity.
Trzy dni w grobie On przebywał,
Im się zdało, że to koniec,
A tymczasem powstał żywy,
Magdalenie kazał donieść.
Piotr i Jan z pośpiechem biegli,
By zobaczyć, czy w tym grobie
Ciało Jego spotkać mogli,
Lecz - niestety - się zawiedli.
Powstał z martwych, jak powiedział.
Prawdę ową przypomnieli,
Kiedy w Wieczerniku siedział,
Ciało i Krew z nimi dzielił.
Ciała Jego nie znaleźli,
Pozostały po Nim chusty.
Chociaż bardzo się zawiedli,
Grób naprawdę został pusty.
Zmartwychwstały Dobry Panie,
Pomóż nam uwierzyć szczerze,
Bo przez Twoje Zmartwychwstanie,
Do swej Chwały nas zabierzesz.

 

Autor: Bogdan Mroziński

 

Więcej…

 

ogoszdusz

wirtualny-spacer

Kalendarz - imieniny
imieniny: Roberta, Rudolfa
Kanał informacyjny
Numer konta naszej Parafii

Bank Spółdzielczy

 

26 8980 0009 2011 0067 3594 0001

 

Parafia Katolicka Św. Jana Kantego

ul. Czecha 2, 42-224 Częstochowa

fotokod0.png
Informacje Koła PTTK
Reklama