Reklama
Reklama
Dziś obchodzimy

Najświętszej Trójcy, uroczystość • Dzień Matki

Imieniny

Eweliny, Filipa

Myśl dnia
Nic nie musisz zrobić, aby być kochanym – miłość matki nie jest obwarowana żadnym warunkiem.
Erich Fromm
Czytania

Pwt 4, 32-34. 39-40 • Ps 33 • Rz 8, 14-17 • Mt 28, 16-20 liturgia dnia

Strona główna Kancelaria Wymagane dokumenty

Wymagane dokumenty

ChrzestSakrament chrztu wymaga przedstawienia następujących dokumentów:

1. Akt urodzenia dziecka z USC.

2. Dokładne dane rodziców dziecka tj. adres zamieszkania, imię i nazwisko ojca i matki (nazwisko panieńskie matki), datę i miejsce urodzenia, datę i miejsce zawarcia związku małżeńskiego.

3. Imię i nazwisko rodziców chrzestnych oraz dokładny adres zamieszkania. Rodzice chrzestni mieszkający poza nasza parafią dostarczają z parafii swego zamieszkania zaświadczenie stwierdzające, że są praktykującymi katolikami i mogą pełnić tę rolę. Rodzice i chrzestni zobowiązani są do uczestniczenia w wyznaczonej terminowo katechezie przedchrzcielnej.


Sakramentu chrztu św. w naszej parafii udziela się w każdą niedzielę miesiąca podczas mszy św. o godz. 12.00


 

 

1. Rodzice, którzy podejmą decyzję o rozpoczęciu przygotowania swego dziecka do I komunii św. Złożą na ręce księdza proboszcza prośbę wraz z deklaracją wypełniania wypływających z niej obowiązków.


2. Jeżeli dziecko było chrzczone poza parafią św. Jana Kantego należy dostarczyć metrykę chrztu świętego do grudnia bieżącego roku.

 

3.  Rodzice i dzieci biorą obowiązkowo udział we Mszy św. Niedzielnej, nabożeństwach przypadających na dany czas liturgiczny oraz dniach skupienia przed I Komunią Świętą i wszelkich spotkaniach organizacyjnych związanych z przygotowaniem do I Komunii Świętej.

4. Termin I Komunii św.: 21 maja 2023 r. godz. 10.30 i 12.00

5. Tadycyjnie Uroczytośc I Komunii św. w naszej parafii odbywa sie w trzecią niedzielę maja - 19 maja 2024 r.


 

Spotkanie 11 września 2022 r.

Podstawowe zadania dla dzieci i rodziców:

  • uroczyste złożenie przez rodziców deklaracji o przystąpieniu do przygotowania dziecka do I Komunii św.;
  • uczestnictwo w każdą niedzielę we Mszy Św., szczególnie o godz. 12.00, dzieci potwierdzają obecność w dzienniczku życia duchowego;
 • dla dzieci spoza parafii raz w m-cu udział we Mszy św. o godz. 12.00 w parafii św. Jana Kantego;
  • świadectwo życia religijnego, codzienna wspólna modlitwa
   w rodzinie;
 • systematyczne przystępowanie rodziców do sakramentu pokuty i pojednania oraz Eucharystii;
  • zgody z parafii zamieszkania innej niż św. Jana Kantego i aktu chrztu dziecka ochrzczonego poza parafią św. Jana Kantego przynosimy do kancelarii lub s. Danuty do końca września 2022 r.

 

Sprawy organizacyjne:

  • stroje
  • składka na różaniec, książeczkę, medalik i obrazek.

 

Terminarz spotkań i wydarzeń

– przygotowanie do Pierwszej Spowiedzi i Komunii Świętej 2022/2023

W parafii Św. Jana Kantego praktykujemy zwyczaj comiesięcznych spotkań rodziców i dzieci na Mszy św. w wyznaczone niedziele miesiąca
o godz. 12.00. Systematyczny udział w tych spotkaniach ma na celu odnowienie świadomości wiary, obudzenie odpowiedzialności za życie wiarą i przygotowanie całej rodziny na uroczystość pierwszokomunijną.

W każdą niedzielę Msza św. z udziałem dzieci odprawiana jest o godz.1200. Udział w niedzielnej Eucharystii jest najbardziej owocnym przygotowaniem do Pierwszej Komunii Świętej.

Zapraszamy na scholę w każdą środę od godz. 17.00 – 18.00
w salce nad zakrystią.

Październik 2022

  • W październiku zapraszamy na nabożeństwa różańcowe na godz. 16.30 od poniedziałku do piątku.
  • 2 października (niedziela) zostaną dzieciom wręczone różańce
 • 23 października godz. 12.00 Eucharystia dla rodziców i dzieci.
  Po Eucharystii spotkanie dla rodziców w kościele, dla dzieci w salce.

Listopad 2022

  • 20 listopada godz. 12.00 Eucharystia dla rodziców i dzieci.
  • Dzieci otrzymają książeczki
 • Spotkanie dla rodziców w kościele, dla dzieci w salce.

Grudzień 2022

  • W Adwencie na Roraty i rekolekcje adwentowe. Roraty będą od poniedziałku do piątku o godz. 16.30
  • 8 grudnia w Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP na Mszy św. o godz.16.30 na roratach  będzie poświęcenie i wręczenia dzieciom medalików.

Styczeń 2023

Luty 2023

  • 19 lutego godz. 12.00 Eucharystia dla rodziców Spotkanie dla rodziców w kościele, dla dzieci w salce.

Marzec 2023

  • W czasie Wielkiego Postu zapraszamy w piątki o godz, 16.30
   na nabożeństwo Drogi Krzyżowej dla dzieci.
  • 12 marca o godz. 12.00 Eucharystia dla rodziców i dzieci.
 • Spotkanie dla rodziców w kościele, dla dzieci w salce.

Kwiecień 2023

  • 23 kwietnia godz. 12.00 Eucharystia dla rodziców i dzieci.
  • Spotkanie dla rodziców w kościele, dla dzieci w kaplicy
 • Pod koniec kwietnia próby przed I Komunią św.

Kwiecień/ Maj 2023

 

Próby przed Pierwszą Komunią Świętą wg podanego harmonogramu.

PIERWSZA SPOWIEDŹ ŚWIĘTA 20 maja 2023 r. godz. 9.00

PIERWSZA KOMUNIA ŚWIĘTA     21 maja 2023 r. godz. 12.00

     Ks. Sławomir Bartoszuk - proboszcz                s. Danuta Lasek

 

 


Dzieci przygotowują się do I Komunii św. Przez cały rok. W realizacji tego zamierzenia pomaga program katechetyczny przeznaczony dla klasy trzeciej. Stanowi on pomoc w bezpośrednim przygotowaniu uczniów do spotkania z Jezusem w Eucharystii oraz sakramencie pokuty i pojednania.

W efekcie całorocznej pracy uczeń powinien umieć:

• współpracować z rówieśnikami, z rodzicami, katechetą, nauczycielami i duszpasterzami w dobrym przygotowaniu się do spotkania z Chrystusem w Eucharystii i sakramencie pokuty;

• ufnie powierzać swoje grzechy i słabości Jezusowi Chrystusowi;

• prosić o przebaczenie Boga i ludzi oraz szczerze dziękować za nie; • wypełniać warunki owocnego korzystania z sakramentu pokuty; • wyjaśnić podstawowe znaczenie Eucharystii;

• wzbudzać proste akty wyrażające wiarę w obecność Jezusa Chrystusa w Najświętszym Sakramencie;

• rozwijać w sobie przyjaźń z Jezusem przez korzystanie z sakramentów Kościoła oraz prowadzenie życia zgodnego z Ewangelią, odpowiadającego godności dziecka Bożego; • aktywnie współuczestniczyć w przeznaczonych dla nich nabożeństwach, pokutnych i eucharystycznych.

Uczeń powinien znać:

  • różne sposoby porozumiewania się Boga z ludźmi oraz obecności Chrystusa w Kościele;
  • postacie biblijne, w których życiu widoczne jest wsłuchiwanie się w Słowo Boże i odpowiadanie na nie;
 • znaczenie nauczania Jezusa i czynionych przez Niego znaków. z udzielanym przez Kościół sakramentem pokuty;
  • związek zachodzący między nauczaniem Jezusa i czynionymi przez Niego znakami a ustanowioną   przez Niego Eucharystią;
 • warunki spotkania się ze zmartwychwstałym Chrystusem w sakramencie pokuty i Eucharystii;
  • formuły liturgiczne umożliwiające udział w Eucharystii oraz korzystanie z pojednania z Bogiem i Kościołem w sakramencie pokuty;
 • znaczenie ustanowionych przez Jezusa znaków sakramentalnych; • wybrane perykopy biblijne, słowa Jezusa, pieśni liturgiczne,
  • modlitwy i krótkie formuły wiary pomagające w interioryzacji niniejszych treści nauczania katechetycznego.

  Przy całym wysiłku wielu osób potrzebna jest w dużej mierze troska rodziców, dlatego zachęcam do utrwalania z dziećmi poznanych wiadomości, kontrolowania ich postępów w nauce oraz systematycznej pomocy w pamięciowym opanowaniu wskazanych modlitw.

  Życie chrześcijańskie to nie tylko zbiór informacji o Bogu, ale przede wszystkim umiejętność nawiązania z Nim kontaktu. Ten fakt jest powodem troski parafii o uczęszczanie dziecka do kościoła, by I Komunia św. Nie była jednorazowym wydarzeniem, podczas którego dziecko nie odróżnia opłatka od Ciała Chrystusa, by liturgiczne gesty nie były dla niego obce. Pełny udział drugoklasistów we Mszy Św.- czyli I Komunia Święta - będzie ukoronowaniem wspólnych wysiłków rodziców, dzieci, duszpasterzy, katechetów i nauczycieli.

  Msza Św. niedzielna o godz. 12:00 jest przede wszystkim Eucharystią dla dzieci. Śpiewy, krótsze czytania, modlitwy, które znają, umożliwiają im odnalezienie się w Bożych tajemnicach. Bardzo proszę o obecność wraz z dziećmi na tej Mszy św. ! Oprócz Mszy świętej dzieci wraz z rodzicami winni brać udział w nabożeństwach:

  PAŹDZIERNIK - RÓŻANIEC dla dzieci-codziennie (od poniedziałku do piątku) - godz. 16:30

  GRUDZIEŃ - RORATY dla dzieci codziennie (od poniedziałku do piątku) - godz. 16:30

  WIELKI POST - DROGA KRZYŻOWA dla dzieci o godz. 16.30

   

   

   

    obraczkiSugerujemy, aby na samym początku zarezerwować w kancelarii termin planowanego ślubu nawet 6 miesięcy wcześniej, gdyż w niektórych okresach roku mogą wystąpić problemy z ustaleniem dogodnego dnia i godziny ze względu na dużą ilość par.

    Następnie Narzeczeni zgłaszają się do kancelarii przynajmniej 3 miesiące przed planowanym ślubem.

    Na to spotkanie należy przynieść:


    1. Dowód osobisty.
    2. Metrykę chrztu nie starszą niż 6 miesięcy (jeżeli chrzest miał miejsce poza naszą parafią).
    3. Metrykę bierzmowania (jeżeli nie ma o nim adnotacji na metryce chrztu).
    4. Świadectwo ukończenia nauki religii.
    5. W przypadku osób owdowiałych - wyciąg z księgi zmarłych, wydany przez parafię, w której odbył się pogrzeb.

    W późniejszym terminie:

    6. Świadectwo ukończenia kursu przedmałżeńskiego
    (Jeśli już został ukończony, można przynieść świadectwo na pierwsze spotkanie). PRE-Kany odbywają się w Archidiecezjalnym Ośrodku Duszpasterstwa Rodzin NAZARET w Częstochowie ul. Krakowska 15/17 (przy Archikatedrze). Zapisy odbywają się pod nr telefonu 500 843 001. Dokładniejsze informacje znajdują się na stronie: www.nazaret.pro
     7. Dokumenty z USC, do zawarcia małżeństwa konkordatowego (są ważne 6 miesiące).

      trumna1. Akt zgonu z USC.

      2. Kartę zgonu (jeśli zmarły będzie chowany na cmentarzu parafialnym).

      3. Jeśli osoba zmarła mieszkała poza parafią w której ma się odbyć pogrzeb, należy    poinformować właściwego proboszcza miejsca o pochówku.

      ogoszdusz

      wirtualny-spacer

      Kalendarz - imieniny
      imieniny: Filipa, Pauliny
      Kanał informacyjny
      Numer konta naszej Parafii

      Bank Spółdzielczy

       

      26 8980 0009 2011 0067 3594 0001

       

      Parafia Katolicka Św. Jana Kantego

      ul. Czecha 2, 42-224 Częstochowa

      fotokod0.png
      Informacje Koła PTTK
      Reklama