Reklama
Reklama
Imieniny

Gerarda, Teodora

myśl dnia
„Jedno słowo, jeden miły uśmiech często wystarczają, aby rozweselić jakąś smutną duszę.”
św. Teresa z Lisieux
czytanie

Prz 3, 27-35
Ps 15
Łk 8, 16-18
liturgia dnia

Strona główna Kancelaria Wymagane dokumenty

Wymagane dokumenty

ChrzestSakrament chrztu wymaga przedstawienia następujących dokumentów:

1. Akt urodzenia dziecka z USC.

2. Dokładne dane rodziców dziecka tj. adres zamieszkania, imię i nazwisko ojca i matki (nazwisko panieńskie matki), datę i miejsce urodzenia, datę i miejsce zawarcia związku małżeńskiego.

3. Imię i nazwisko rodziców chrzestnych oraz dokładny adres zamieszkania. Rodzice chrzestni mieszkający poza nasza parafią dostarczają z parafii swego zamieszkania zaświadczenie stwierdzające, że są praktykującymi katolikami i mogą pełnić tę rolę. Rodzice i chrzestni zobowiązani są do uczestniczenia w wyznaczonej terminowo katechezie przedchrzcielnej.


Sakrament chrztu św. w naszej parafii udziela się w drugą i czwartą niedzielę miesiaca o godz. 13.00        Pobierz formularz zgłoszeniowy

 

 

1. Rodzice, którzy podejmą decyzję o rozpoczęciu przygotowania swego dziecka do I komunii św. Złożą na ręce księdza proboszcza prośbę wraz z deklaracją wypełniania wypływających z niej obowiązków.


2. Jeżeli dziecko było chrzczone poza parafią św. Jana Kantego należy dostarczyć metrykę chrztu świętego do grudnia bieżącego roku.

 

3.  Rodzice i dzieci biorą obowiązkowo udział we Mszy św. Niedzielnej, nabożeństwach przypadających na dany czas liturgiczny oraz dniach skupienia przed I Komunią Świętą i wszelkich spotkaniach organizacyjnych związanych z przygotowaniem do I Komunii Świętej.

4. Termin Pierwszej Komunii św. w roku 2017:

 


Dzieci przygotowują się do I Komunii św. Przez cały rok. W realizacji tego zamierzenia pomaga program katechetyczny przeznaczony dla klasy drugiej. Stanowi on pomoc w bezpośrednim przygotowaniu uczniów do spotkania z Jezusem w Eucharystii oraz sakramencie pokuty i pojednania.

W efekcie całorocznej pracy uczeń powinien umieć:

• współpracować z kolegami, z rodzicami, katechetą, nauczycielami i duszpasterzami w dobrym przygotowaniu się do spotkania z Chrystusem w Eucharystii i sakramencie pokuty;

• ufnie powierzać swoje grzechy i słabości Jezusowi Chrystusowi;

• prosić o przebaczenie Boga i ludzi oraz szczerze dziękować za nie; • wypełniać warunki owocnego korzystania z sakramentu pokuty; • wyjaśnić podstawowe znaczenie Eucharystii;

• wzbudzać proste akty wyrażające wiarę w obecność Jezusa Chrystusa w Najświętszym Sakramencie;

• rozwijać w sobie przyjaźń z Jezusem przez korzystanie z sakramentów Kościoła oraz prowadzenie życia zgodnego z Ewangelią, odpowiadającego godności dziecka Bożego; • aktywnie współuczestniczyć w przeznaczonych dla nich nabożeństwach, pokutnych i eucharystycznych.

Uczeń powinien znać:

 • różne sposoby porozumiewania się Boga z ludźmi oraz obecności Chrystusa w Kościele;
 • postacie biblijne, w których życiu widoczne jest wsłuchiwanie się w Słowo Boże i odpowiadanie na nie;
 • znaczenie nauczania Jezusa i czynionych przez Niego znaków. z udzielanym przez Kościół sakramentem pokuty;
 • związek zachodzący między nauczaniem Jezusa i czynionymi przez Niego znakami a ustanowioną   przez Niego Eucharystią;
 • warunki spotkania się ze zmartwychwstałym Chrystusem w sakramencie pokuty i Eucharystii;
 • formuły liturgiczne umożliwiające udział w Eucharystii oraz korzystanie z pojednania z Bogiem i Kościołem w sakramencie pokuty;
 • znaczenie ustanowionych przez Jezusa znaków sakramentalnych; • wybrane perykopy biblijne, słowa Jezusa, pieśni liturgiczne,
 • modlitwy i krótkie formuły wiary pomagające w interioryzacji niniejszych treści nauczania katechetycznego.

  Przy całym wysiłku wielu osób potrzebna jest w dużej mierze troska rodziców, dlatego zachęcam do utrwalania z dziećmi poznanych wiadomości, kontrolowania ich postępów w nauce oraz systematycznej pomocy w pamięciowym opanowaniu wskazanych modlitw.

  Życie chrześcijańskie to nie tylko zbiór informacji o Bogu, ale przede wszystkim umiejętność nawiązania z Nim kontaktu. Ten fakt jest powodem troski parafii o uczęszczanie dziecka do kościoła, by I Komunia św. Nie była jednorazowym wydarzeniem, podczas którego dziecko nie odróżnia opłatka od Ciała Chrystusa, by liturgiczne gesty nie były dla niego obce. Pełny udział drugoklasistów we Mszy Św.- czyli I Komunia Święta - będzie ukoronowaniem wspólnych wysiłków rodziców, dzieci, duszpasterzy, katechetów i nauczycieli.

  Msza Św. niedzielna o godz. 12:00 jest przede wszystkim Eucharystią dla dzieci. Śpiewy, krótsze czytania, modlitwy, które znają, umożliwiają im odnalezienie się w Bożych tajemnicach. Bardzo proszę o obecność wraz z dziećmi na tej Mszy św. ! Oprócz Mszy świętej dzieci wraz z rodzicami winni brać udział w nabożeństwach:

  PAŹDZIERNIK - RÓŻANIEC dla dzieci-codziennie (od poniedziałku do piątku) - godz. 16:30

  GRUDZIEŃ - RORATY dla dzieci codziennie (od poniedziałku do piątku) - godz. 16:30

  WIELKI POST - DROGA KRZYŻOWA dla dzieci o godz. 16.30

   

   

   

    obraczkiSugerujemy, aby na samym początku zarezerwować w kancelarii termin planowanego ślubu nawet 6 miesięcy wcześniej, gdyż w niektórych okresach roku mogą wystąpić problemy z ustaleniem dogodnego dnia i godziny ze względu na dużą ilość par.

    Następnie Narzeczeni zgłaszają się do kancelarii przynajmniej 3 miesiące przed planowanym ślubem.

    Na to spotkanie należy przynieść:


    1. Dowód osobisty.
    2. Metrykę chrztu nie starszą niż 6 miesięcy (jeżeli chrzest miał miejsce poza naszą parafią).
    3. Metrykę bierzmowania (jeżeli nie ma o nim adnotacji na metryce chrztu).
    4. Świadectwo ukończenia nauki religii.
    5. W przypadku osób owdowiałych - wyciąg z księgi zmarłych, wydany przez parafię, w której odbył się pogrzeb.

    W późniejszym terminie:

    6. Świadectwo ukończenia kursu przedmałżeńskiego
    (Jeśli już został ukończony, można przynieść świadectwo na pierwsze spotkanie). PRE-Kany odbywają się w Archidiecezjalnym Ośrodku Duszpasterstwa Rodzin NAZARET w Częstochowie ul. Krakowska 15/17 (przy Archikatedrze). Zapisy odbywają się pod nr telefonu 500 843 001. Dokładniejsze informacje znajdują się na stronie: www.nazaret.pro
     7. Dokumenty z USC, do zawarcia małżeństwa konkordatowego (są ważne 6 miesiące).

      trumna1. Akt zgonu z USC.

      2. Kartę zgonu (jeśli zmarły będzie chowany na cmentarzu parafialnym).

      3. Jeśli osoba zmarła mieszkała poza parafią w której ma się odbyć pogrzeb, należy    poinformować właściwego proboszcza miejsca o pochówku.

      ogoszdusz

      wirtualny-spacer

      Kalendarz - imieniny
      imieniny: Gerarda, Teodora
      Kanał informacyjny
      Numer konta naszej Parafii

      Bank Spółdzielczy

       

      26 8980 0009 2011 0067 3594 0001

       

      Parafia Katolicka Św. Jana Kantego

      ul. Czecha 2, 42-224 Częstochowa

      fotokod0.png
      Informacje Koła PTTK
      Reklama