Reklama
Reklama
Dziś obchodzimy

Imieniny

Augusta, Oswalda

Myśl dnia
Bogu, którego słowo wielbię, Bogu ufam, nie będę się lękał.
Ps 56, 11-12
Czytania

Jr 17, 5-10 • Ps 1 • Łk 16, 19-31 liturgia dnia

Strona główna Kalendarz Ogłoszenia

Ogłoszenia

Nasze sprawy parafialne:
1. Dziś II Niedziela Wielkiego Postu. Pan Jezus zaprasza nas jako wybranych uczniów na Górę Przemienienia. Każda Msza św. jest okazją spotkania z żywym i prawdziwym Bogiem.
W dzisiejszą niedzielę obejmujemy modlitwą i wsparciem polskie misjonarki i polskich misjonarzy. Zbiórka ofiar do puszek Caritas na ich rzecz po Mszy świętej. W ich intencji ofiarujmy nasze modlitwy:
* godz. 15.00 Koronka do Bożego Miłosierdzia;
* godz. 17.00 Różaniec w kaplicy;
* godz. 17.30 Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym.
Na Mszę św. o godz.12.00 zapraszamy rodziców i dzieci z kl.III. Po Mszy św. spotkanie formacyjne dla rodziców w kościele, dla dzieci w salce nad zakrystią.


2. W tym tygodniu zapraszamy na spotkania w grupach:
* w poniedziałek po Mszy wieczornej spotkanie Wspólnoty Krwi Chrystusa;
* we wtorek po Mszy wieczornej na spotkanie zaprasza Krąg Biblijny;
3. W czwartek Msza św. wieczorna w int. członków Żywego Różańca. Po Mszy św. wieczornej zmiana tajemnic różańcowych i Godzina Święta. W nocy możliwość wejścia do kaplicy o pełnych godzinach.


4. W pierwszy piątek okazja do spowiedzi podczas Mszy św. o godz. 7.00 i 9.00. Potem odwiedziny zgłoszonych chorych.
Spowiedź po południu rozpoczniemy od godz.16.30;
* w piątek Droga Krzyżowa dla dzieci o godz. 16.30, dla dorosłych o godz. 17.30.
Młodzież /zwłaszcza przygotowującą się do sakr. bierzmowania/ i wszystkich dłużej pracujących zapraszamy na Drogę Krzyżową o godz. 19.00. Ta Droga Krzyżowa jest również obowiązkowym spotkaniem młodzieży przygotowującej się do sakramentu bierzmowania - zapraszamy wszystkie grupy.
* w piątek wieczorem spotkanie Oazy młodzieżowej;
5. W sobotę /2 marca/ Msza św. o godz. 9.00 w int. dusz w czyśćcu cierpiących;
* w sobotę o godz. 10.00 spotkanie formacyjne ministrantów i lektorów;
* godz. 17.00, z racji pierwszej soboty miesiąca różaniec z rozważaniami prowadzony
przez członków Domowego Kościoła.
* po Mszy wieczornej spotkanie Akcji Katolickiej w sali na plebanii.


6. W tygodniu na potrzeby parafii ofiarowano 450 zł ofiar indywidualnych. Bóg zapłać wszystkim ofiarodawcom i dobroczyńcom.
Rozpoczęliśmy prace remontowe w budynku katechetycznym. Koszt zakupu pierwszej partii materiału 7000 zł.


7. Papieska Intencja Apostolstwa Modlitwy na miesiąc marzec: O docenienie daru różnorodności w Kościele. Módlmy się do Ducha Świętego, aby pomógł nam rozeznać dary różnych charyzmatów we wspólnotach chrześcijańskich i odkryć bogactwo wielu tradycji liturgicznych wewnątrz Kościoła.


8. Z naszej wspólnoty do wieczności odszedł śp. Józef Ciesielski. Zawierzmy go Bożemu miłosierdziu. Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie, a światłość wiekuista niechaj mu świeci.

 

Nasze sprawy parafialne:

 

1. Dziś I Niedziela Wielkiego Postu, w wielkopostnej Zdrapce tematem przewodnim tego  okresu jest NADZIEJA. Odkryjmy jej źródło w ćwiczeniach dla ducha i dla ciała. Niechaj każdy dzień będzie naznaczony naszymi dobrymi czynami.
Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski zwrócił się do wiernych Kościoła w Polsce z apelem o solidarność z ofiarami wojny na Ukrainie, stąd po mszach świętych zbieramy ofiary dla poszkodowanych w wyniku wojny. W ich intencji ofiarujmy nasze modlitwy:
* godz. 15.00 Koronka do Bożego Miłosierdzia;
* godz. 17.00 Różaniec w kaplicy;
* godz. 17.30 Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym.


2. W tym roku wszyscy wierni są zaproszeni, by podjąć pielgrzymowanie do kościołów stacyjnych. Każdego dnia jeden kościół miasta Częstochowy stanie się stacją szczególnej modlitwy za Kościół Częstochowski. Zapraszamy wszystkich wiernych, szczególnie członków ruchów, stowarzyszeń i bractw do włączenia się w to dzieło pielgrzymowania i modlitwy.
We wtorek 20 lutego nasz Kościół stanie się kościołem stacyjnym. Będziemy modlić się - o dobre przygotowanie i przeżycie Nawiedzenia Matki Bożej Częstochowskiej, o owoce misji i rekolekcji przed Nawiedzeniem Matki Bożej w naszej archidiecezji, o nowe powołania kapłańskie. Prosić będziemy o pokój na Ukrainie i na Bliskim Wschodzie, a także o pokój i zgodę w naszej Ojczyźnie;


3. Jutro przez cały dzień trwa zbiórka eko-śmieci. Odbiór we wtorek o godz. 11.30. Zepsuty sprzęt elektryczny można składać na przygotowanych paletach koło plebanii.


4. W tym tygodniu zapraszamy na spotkania w grupach:
* w poniedziałek po Mszy wieczornej spotkanie Wspólnoty Krwi Chrystusa;
* we wtorek po Mszy wieczornej na spotkanie zaprasza Krąg Biblijny;
* w środę w Kaplicy adoracji o godz.19.00 rozpocznie się czuwanie dla rodzin.
Czuwanie i modlitwy prowadzą członkowie Domowego Kościoła. Zapraszamy małżonków i tych, którzy pragną odnaleźć swoje drugie połówki.
* w czwartek po Mszy św. wieczornej spotkanie Odnowy w Duchu Świętym;
* w piątek Droga Krzyżowa dla dzieci o godz. 16.30, dla dorosłych o godz. 17.30.
Młodzież /zwłaszcza przygotowującą się do sakr. bierzmowania/ i wszystkich dłużej
pracujących zapraszamy na Drogę Krzyżową o godz. 19.00.
* w piątek wieczorem spotkanie Oazy młodzieżowej;
* w sobotę o godz. 10.00 spotkanie formacyjne ministrantów i lektorów;


5. W naszych “Okruchach” dalszy ciąg sprawozdania /cz.3/, tym razem nasze finanse, wydatki i zamierzenia.


6. W tygodniu na potrzeby parafii ofiarowano 650 zł ofiar indywidualnych. Bóg zapłać wszystkim ofiarodawcom i dobroczyńcom.


7. Papieska Intencja Apostolstwa Modlitwy na miesiąc luty: Za nieuleczalnie chorych.
Módlmy się, aby osoby nieuleczalnie chore oraz ich rodziny zawsze miały niezbędną opiekę i wsparcie, zarówno medyczne, jak i ludzkie.


8. Z naszej wspólnoty do wieczności odeszły śp. Kornelia Woszczyna i Maria Czerniak. Zawierzmy je Bożemu miłosierdziu. Wieczny odpoczynek racz im dać Panie,a światłość wiekuista niechaj im świeci.

 


PODSUMOWANIE DUSZPASTERSKIE /cz.3/
Na zakończenie naszych duszpasterskich przemyśleń o Kościele jako naszym domu musimy zadać sobie pytanie o moja troskę o Kościół, moją wspólnotę wiary. Spoglądaliśmy na Kościół jako na
miejsce spotkania i pojednania z Bogiem i człowiekiem. Wreszcie pytaliśmy o naszą odpowiedzialność za Kościół przez modlitwę, ofiarowane cierpienie i świadome przeżywanie wiary.
Dziś kolej na osobistą odpowiedź na pytanie o moją troskę o Kościół. W Kościele częstochowskim bardzo wyraźnie daje się zauważyć problem osób, które przyjęły chrzest święty i sakrament bierzmowania, ale odeszły od Chrystusa i Jego Kościoła lub patrzą na niego z boku, jak kapryśni kibice. Czasem sami też łudzimy się statystykami o 95% czy 98% katolików. Tymczasem nawet te liczby, niby deklarujących się jako katolicy, nie są prawdziwe. Stąd
też tak bardzo potrzeba mojej osobistej troski o budowanie  Kościoła jako wspólnoty wiary, bym się w niej czuł jak u siebie.
To budowanie nigdy nie było i nie jest łatwe, ale kiedy przynosi owoce, wtedy cieszy człowieka.
Kiedy bowiem korzystamy z propozycji Chrystusa, jaką on nam zostawił w Ewangelii, to widzimy, że On jest w stanie zapewnić nam mądrość w budowaniu naszego życia, a także zapewnia trwanie
tego, co budujemy nawet mimo trudności.
Dwie najwygodniejsze postawy, jakie można przyjąć, to z jednej strony postawa roszczeniowa: mnie się wszystko należy lub też obojętność: mnie to nie interesuje. Jednak w obu wypadkach nie jest to postawa uczniów Chrystusa i nie prowadzi do niczego, co najwyżej do konfliktu i zniechęcenia.
Dopiero kiedy poczujemy się w Kościele jak w naszym domu i staniemy się za niego prawdziwie odpowiedzialni, wtedy rzeczywiście Kościół będzie dla nas bliską rzeczywistością. Wielu z nas trwających na modlitwie, codziennej adoracji i uczestniczących we Mszach Świętych troska o nasz kościół leży na sercu. Swoją modlitwą, ofiarowanym cierpieniem, trudem pracy i ofiarami
wspierają naszą Świątynię.
PODSUMOWANIE FINANSOWE I PLANY

Wpływy 2023 r.
Saldo na koniec roku 2023: 10350
z kolędy 2022-2023            39700
taca niedzielna i świąteczna 205000
ofiary indywidualnych ofiarodawców
składane w kancelarii
i przelewane na konto parafialne 128000
ofiary zbiorowe Żywego Róż.          9650
z dzierżawy                                 23226
Z kolędy 2023-24r.                       42535
Suma wpływów                         458461


Wydatki w 2023 r. :
zakupiony materiał i prace
remontowe                                    232485
wynajem rusztowań                           7300
opłaty diecezjalne                             28350
renowacja figury P.Jezusa                  15000
siedziska na ławki                              16575
wypłaty organistów                            27600
inni pracownicy                                  22560
elektr. organista                                 12500
kwiaty, dekoracje                                 7968
wsparcie potrzebujących                     15750
energia elektr. kościoła                        11928
ubezp. kościoła                                     2820
użytkowanie wieczyste                           1862
woda                                                    4612
komunikanty olej wino                           5770
zbiórki diecezjalne                                 7860
papier toner serwis                                9850
wydatki drobne                                      3850
Suma wydatków                                    427340
Wielkie Bóg zapłać za każdy dar serca, życzliwość, trud pracy w kościele i jego otoczeniu, ofiarowane cierpienie i dar modlitwy. Dziękujemy także za wszystkie ofiary składane na tacę, ofiarowane w kancelarii i za każdą wpłatę na parafialne konto.
Dzięki zaangażowaniu nawiedzających nasz Kościół i Kaplicę Adoracji udało się zrobić wiele.
W bieżącym roku planujemy remont domu katechetycznego. Stoi od ponad 30 lat w stanie surowym. W takim stanie nie spełnia warunków pozwalających na jego eksploatację. Zaplanowane
prace pozwolą na jego użytkowanie. Planujemy zmianę pokrycia dachu, ocieplenie budynku, zmianę okien, montaż ogrzewania.


Nasze sprawy parafialne:

 

1. Dziś VI Niedziela zwykła, wspomienie Matki Bożej z Lourdes i 32. Światowy Dzień Chorego. W parafiach naszej archidiecezji odbywa się będzie zbiórka ofiar do puszek dla Wspólnoty “Betel”. Umożliwia to funkcjonowanie ruchu, istniejącego w sercu Kościoła.
Wspomóżmy to dzieło naszą modlitwą i ofiarami.

Dziś także rozpoczyna się w Kościele w Polsce Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu. Zapraszamy do wspólnej modlitwy:
* godz. 15.00 Koronka do Bożego Miłosierdzia;

* godz. 17.00 Różaniec w kaplicy;
* godz. 17.30 Nieszpory;


2. We wtorek 13 lutego nasze nabożeństwo fatimskie. Na Mszę św. o godz. 18.00 zapraszamy wszystkich czcicieli Matki Bożej, a szczególnie Rycerki i Rycerzy Niepokalanej.


3. W tym tygodniu zapraszamy na spotkania w grupach:
* w poniedziałek po Mszy wieczornej spotkanie Wspólnoty Krwi Chrystusa;
* we wtorek po Mszy wieczornej na spotkanie zaprasza Krąg Biblijny;
* W czwartek po Mszy św. wieczornej w sali nad zakrystią katecheza dla dorosłych.
Warto zajrzeć do istniejących grup i wspólnot, by odnaleźć swoje miejsce w Kościele i pogłębić swoje relacje z Jezusem i Jego Matką.


4.W Środę Popielcową rozpoczyna się 40-dniowy okres Wielkiego Postu.
Symboliczne posypanie głowy popiołem i powstrzymanie się od potraw mięsnych rozpoczynają okres pokuty, przygotowujący do Świąt Wielkiej Nocy.
Msze święte z obrzędem posypania głów popiołem o godz. 7.00, 9.00, 17.00 i 18.00;
Przesłanie Środy Popielcowej polega na przypomnieniu wiernym o konieczności pokuty i duchowego przygotowania się na świętowanie Zmartwychwstania Chrystusa.
Przyjęto w liturgii Kościoła trzy podstawowe wymiary Wielkiego Postu: pokutny, chrzcielny i pasyjny. Wymiar pokutny to przede wszystkim chęć nawrócenia i pojednania z Bogiem.
Kościół zaleca takie praktyki pokutne, jak: post, modlitwa i jałmużna. Wymiar pokutny łączy się z wymiarem chrzcielnym wraz z odnowieniem przymierza chrzcielnego w czasie Wigilii Paschalnej, do czego post nas przygotowuje. Trzeci wymiar to rozważanie Męki Chrystusa, w czym może pomóc nam odprawianie drogi krzyżowej.


5. W piątek Droga Krzyżowa dla dzieci o godz. 16.30, dla dorosłych o godz. 17.30.
Młodzież /przygotowującą się do sakr. bierzmowania/ zapraszamy na godz. 19.00.


6. W przyszłą niedzielę Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym o godz. 17.30.


7. Pokolędowe podsumowanie duszpasterskie /cz.2/, możemy odnaleźć w “Okruchach”.


8. Z naszej wspólnoty do wieczności odszedł śp. Stanisław Graczyk. Zawierzmy go Bożemu miłosierdziu. Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie, a światłość wiekuista niechaj mu świeci.


 

PODSUMOWANIE DUSZPASTERSKIE KOLĘDY /cz.2/
Kolejne wyzwanie duszpasterskie stanowi wzrastający udział ludzi niewierzących w środowisku naszego życia. Wielu z nich publicznie obnosi się ze swoją niewiarą, ateizmem, apostazją.
Niejednokrotnie znaliśmy tych ludzi wcześniej jako wierzących, może nawet korzystających z Sakramentów Świętych. Zastanawiamy się nad źródłem takiej postawy, niechęci do tego, co
związane z wiarą w Pana Boga. Często ateizm rodzi się z nieczystego sumienia, to znaczy z grzechu, a nie z rozumu: jeśli ktoś ma sumienie "zachlapane" grzechem, zanurzone w grzechu, to łatwo jest wyprzeć wiarę w Boga, bo ona przeszkadza, rodzi dyskomfort poczucia winy. Innym źródłem takiej postawy bywa, niestety, niedojrzałe przeżywanie wiary przez nas samych, którzy pozostajemy w Kościele. Słabe osobiste świadectwo modlitwy, a przede wszystkim oziębłość w relacjach rodzinnych, zbyt mało miłości i przebaczenia w domu, nieżyczliwość wobec obcych, czasem podwójna moralność, która czyni z praktyk religijnych pustą formułę i zniechęca do naśladowania.
A przecież wiara w Boga to fundament naszej chrześcijańskiej tożsamości, potencjał łaski, który pozwala przyjąć taki sposób myślenia i postępowania, który zdecydowanie różni się od tego,
czym żyje i według czego pragnie żyć świat. W czasach gdy głoszony jest powszechny relatywizm wartości, tym bardziej musimy wziąć sobie do serca słowa Pana Jezusa z Kazania na Górze o konieczności budowania swego życia na skale, a nie na piasku. Kto słucha słów Jezusa i wypełnia je, odpowiedzialnie buduje swoje człowieczeństwo. Hasłem naszym niech będzie: we wszystkim szukać Boga, wszystko czynić na większą chwałę Bożą, we wszystko wnosić ducha Bożego, wszystko przepajać duchem Bożym.
Sugestie duszpasterskie.W realizacji powyżej wspomnianych zadań może pomóc:
Troska o wzajemną życzliwość, zgodę i pomoc w relacjach sąsiedzkich, parafialnych, osobistych;
Troska o kulturę słowa, unikajmy plotkarstwa, wścibskości;
Współodpowiedzialność w dobrym przygotowaniu do przyjęcia sakramentów świętych. (Rodziców dzieci klas trzecich i kandydatów do bierzmowania - proszę o dobry przykład);
Podjęcie służby jako wolontariusz - brakuje w naszej wspólnocie ludzi, którzy bezinteresownie poświęcą swój nieraz skromny czas, na rzecz dobra Parafii i drugiego człowieka. W Parafii najprościej jest zaangażować się w troskę o czystość w kościele i kaplicy adoracji. Wystarczy po prostu się umówić na wykonanie określonych prac w wolnym czasie w tygodniu, wspólnie z innymi osobami lub indywidualnie. Dziękujemy tym, którzy już teraz dbają o nasz kościół i kaplicę. Są też inne prace do podjęcia. Dziękowaliśmy już tym, którzy podejmują pomoc wobec chorych lub starszych sąsiadów. Może warto pomyśleć o takim  zaangażowaniu dla siebie - jako o owocu własnej wiary.
Lektura religijna - troszczmy się o ducha zgodnego z zasadami naszej wiary, o logikę płynącą
z Ewangelii /w sali nad zakrystią mamy bibliotekę/
Wśród praktyk religijnych nieocenione znaczenie ma regularne uczestnictwo w mszach świętych niedzielnych całych rodzin (jeśli nie możemy być w niedzielę istnieje możliwość uczestnictwa we mszy świętej niedzielnej w każdą sobotę o 18.00);
Poza tym mamy w naszej parafii wiele różnych nabożeństw, wśród nich nowenny w rytmie tygodniowym: rano we wtorek do Aniołów Stróżów (przerwa w Wielkim Poście), rano w środę do św. Józefa (przerwa w Wielkim Poście), w każdą środę o 18.00 do Matki Bożej Nieustającej Pomocy, w każdy czwartek do Świętego Jana Kantego, którego relikwie mamy w naszym kościele.
Nabożeństwa miesięczne to Apel maryjny 5-go dnia miesiąca, Nabożeństwo fatimskie 13 dnia miesiąca, adoracje Wspólnoty Krwi Chrystusa i adoracje dla małżeństw prowadzone przez Domowy
Kościół, Godzina Święta przed I piątkiem miesiąca i pierwszosobotni różaniec z rozważaniami.
Propozycji wspólnej modlitwy nie brakuje, ponadto codziennie od 6.00 do 21.00 jest otwarta Kaplica Adoracji. Zachęcam, aby w ciągu dnia, przechodząc przy kościele, wstąpić do świątyni i pokłonić się Chrystusowi, a może zatrzymać się na dłużej, by rozważyć Słowo Boże.

Codzienne modlitwy wspólne w kaplicy to Koronka do Miłosierdzia Bożego o 15.00 i różaniec, zwykle o 17.30. Dodatkowo w każdy pierwszy czwartek miesiąca adoracja Najświętszego Sakramentu w kaplicy trwa przez całą noc.
Przypominamy, że Msze święte z naszego kościoła są transmitowane na kanale YouTube z myślą o tych, którzy nie mogą osobiście w nich uczestniczyć.
Zachęcamy do kultywowania takich dobrych praktyk religijnych jak Msze św. z okazji rocznicy urodzin, imienin, jubileuszów małżeńskich itp. Jest to dobra okazja, by całą rodziną modlić się
i świętować.

 

 

Nasze sprawy parafialne:

 

1. Dziś V Niedziela zwykła. Trwają ferie zimowe. Wszystkie dzieci i młodzież obejmijmy naszą modlitwą, prośmy o dobry odpoczynek i bezpieczny powrót.
* godz. 15.00 Koronka do Bożego Miłosierdzia;
* godz. 17.00 Różaniec w kaplicy;
* godz. 17.30 Nieszpory;


2. Jutro /5 lutego/ na wieczorny Apel o godz. 21.00 zapraszamy wszystkich czcicieli Matki Bożej, a szczególnie Rycerki i Rycerzy Niepokalanej.


3. W tym tygodniu zapraszamy na spotkania w grupach:
* w poniedziałek wspomnienie św. Agaty, dziewicy i męczennicy, po Mszy wieczornej spotkanie Wspólnoty Krwi Chrystusa;
* we wtorek wspomnienie świętych męczenników Pawła Miki i Towarzyszy, po Mszy wieczornej na spotkanie zaprasza Krąg Biblijny;
* W czwartek po Mszy św. wieczornej spotkanie Odnowy w Duchu Świętym.
Warto zajrzeć do istniejących grup i wspólnot, by odnaleźć swoje miejsce w Kościele i pogłębić swoje relacje z Jezusem i Jego Matką.


4.W przyszłą niedzielę 11 lutego – wspomienie Matki Bożej z Lourdes i 32. Światowy Dzień Chorego. W parafiach naszej archidiecezji odbywać się będzie zbiórka ofiar do puszek dla Wspólnoty “Betel”. Umożliwia to funkcjonowanie ruchu, istniejącego dzięki Kościołowi i w sercu Kościoła. Wspomóżmy to dzieło naszą modlitwą i ofiarami.


5. Pokolędowe podsumowanie duszpasterskie /cz.1/, możemy odnaleźć w “Okruchach”.


6. Otrzymaliśmy podziękowanie “za wrażliwe serca i ręce gotowe pomagać”, za zbiórkę darów na “Paczuszkę dla maluszka” i przekazanych dla noworodków i dzieci do 1 roku
życia z Ośrodka Preadopcyjnego. Bóg zapłać wszystkim, którzy włączyli się w tę zbiórkę.


7. W minionym tygodniu na potrzeby naszego kościoła złożono dar Żywego Różańca 1700 zł. Akcja Katolicka wsparła “Ferie z Bogiem” kwotą 2260 zł. Bóg zapłać wszystkim ofiarodawcom i dobroczyńcom.


8. W minionym roku odeszło do wieczności kilka osób i w Różach brakuje nam członków. Zapraszamy chętnych do podjęcia trudu codziennej modlitwy, to tylko jeden dziesiątek różańca.

 

PODSUMOWANIE DUSZPASTERSKIE KOLĘDY /cz.1/
Niedawno zakończyliśmy czas kolędy. Na początku chcemy Wam bardzo podziękować za to, że mogliśmy Was odwiedzić, za to, że otworzyliście nam drzwi, abyśmy mogli z Wami się pomodlić i zostawić Wam Boże błogosławieństwo, ale także posłuchać o tym,
jak żyjecie i co Was trapi. Kolęda to naśladowanie Chrystusa, by iść do ludzi, a nie tylko siedzieć w zaciszu plebanii. 42% naszych parafian otworzyło nam - kapłanom drzwi swoich domów. Pozostałe 58% mieszkań to albo mieszkania, które zastaliśmy zamknięte,
albo takie, w których powiedziano nam wprost, że te osoby nie życzą sobie wizyty księdza w ich domu. Zapukamy za rok, może otworzą. Wiele mieszkań jest pustych, nikt w nich nie mieszka, bo ludzie wyjechali za granicę lub trzymają mieszkanie dla swoich dzieci.
Wszystkim, którzy nas przyjęli, dziękujemy za te spotkania, które są dla nas dotknięciem realnego życia, sytuacji, w których jesteście.

A teraz trochę danych dotyczących minionego roku.
W ubiegłym roku zostało ochrzczonych 26 dzieci (w roku 2022 - 44).

Do I Komunii św. przystąpiło 53 dzieci (rok wcześniej 67). Sakrament bierzmowania przyjęło 7 młodych osób (rok wcześniej 34 osoby).

Sakrament małżeństwa zawarło 12 par (w roku 2022 na
ślubnym kobiercu stanęło 15 par).

Z naszej wspólnoty parafialnej odeszło do wieczności 46 osób (rok wcześniej zmarło 50 osób). Smutkiem napawa fakt, że wiele z tych osób nie było przygotowanych na przejście do wieczności przez przyjęcie sakramentów świętych.


W minionym roku odeszła u nas ze wspólnoty Kościoła przez deklarację apostazji 1 osoba. Szczerze wyznała, że w naszym kościele ostatni raz była 10 lat temu.

Popatrzmy na te dane jako na znaki czasu, przez które Jezus stawia nam konkretne wyzwania.
Pierwsze wyzwanie - troska o osoby starsze, chore i samotne.
Jesteśmy parafią, która powoli się starzeje. Jest nas też coraz mniej, bo ludzie wyjeżdżają, a dzieci rodzą się za granicą. Mamy coraz więcej ludzi samotnych tęskniących za swoimi
dziećmi, które są za granicą, a kontakt z nimi ogranicza się tylko do świątecznych odwiedzin
i telefonów. Wyjazdy te podyktowane były poszukiwaniem lepszych warunków życia, dlatego nikogo nie osądzamy. Jednakże musimy się skupić na tym, jak pomóc tym, którzy tu zostali, ponieważ największą chorobą nie jest rak, ale samotność. Dziękuję wszystkim tym sąsiadom, którzy każdego dnia odwiedzają chorych, robią zakupy, spędzają czas na rozmowie. Zachęcam wszystkich aby ciągle mieli otwarte oczy na potrzebujących.
Wystarczy trochę czasu, odwagi i zainteresowania, aby umilić komuś życie. Nie przechodźmy obojętnie, nie dajmy się zwieść pokusie obojętności.
Drugie wyzwanie - nasza gościnność.
W Częstochowie jest ponad 5000 mieszkańców z Ukrainy. Wielu z nich znalazło mieszkanie na terenie naszej parafii. Według Urzędu Skarbowego parafia powiększyła się o kilkaset osób. Przyjechali tu za pracą, tak jak my jechaliśmy za pracą na zachód. Jakże bolało nas to, jak traktowano nas jak tanią siłę roboczą, a nie jak człowieka. Dlatego jest to wielkie wyzwanie, abyśmy na nich się otworzyli, uśmiechnęli, zagadnęli. Serdecznie witamy Was, mieszkańcy z Ukrainy, wśród nas. Zapraszamy Was do naszego kościoła. Jeśli potrzebujecie opieki duszpasterskiej w innym obrządku, to również jest taka możliwość.
Msza św. w Bazylice Jasnogórskiej w języku ukraińskim odprawiana jest w każdą niedzielę o godz.14.30.

 

I trzecie wyzwanie. Młodzi ludzie, młode pokolenie.
Młode pokolenie narażone jest na laicyzację, układanie świata bez Boga i polowania na kolejne promocje. Trzeba pomóc temu młodemu pokoleniu, by ocaliło to co najważniejsze.
Cieszymy się, gdy ten kościół wypełnia się dziećmi i ludźmi młodymi, ale również zdajemy sobie sprawę, że wielu młodych widzimy tylko w mieszkaniu lub na klatce schodowej, ale nigdy w kościele. Są też tacy młodzi, których nie spotykamy nawet podczas corocznej kolędy. Drodzy Młodzi mamy dla Was propozycję spotkania z Jezusem.
Zachęcamy Was, rodzice, byście przekazywali dziedzictwo wiary swoim przykładem, ale także zapewniając im stałą formacją w grupach parafialnych. Wysyłajcie swoje dzieci do grupy dzieci lub młodzieży. Musimy pomóc młodemu pokoleniu odkryć te skarby,
które wyście odkryli, a które przeprowadziły Was przez życie. Kochani, Pan Bóg stawia nam wymagania tak jak mądry i kochający rodzic swoim dzieciom, ponieważ nas kocha. Wymaga, ale także daje siłę. Uwierzmy, że z Bożą pomocą damy radę.

 

NASZE SPRAWY PARAFIALNE

1. Dziś IV Niedziela zwykła. Dzieci i młodzież rozpoczynają ferie zimowe. Obejmijmy ich naszą modlitwą.
* godz. 15.00 Koronka do Bożego Miłosierdzia;
* godz. 17.00 Różaniec w kaplicy; * godz. 17.30 Nieszpory;


2. W tym tygodniu zapraszamy na spotkania w grupach:
* w poniedziałek po Mszy wieczornej spotkanie Wspólnoty Krwi Chrystusa;
* we wtorek po Mszy wieczornej na spotkanie zaprasza Krąg Biblijny;
* w środę na Mszę św. o godz. 18.00 zapraszamy członków Żywego Różańca, po Mszy wieczornej zmiana tajemnic różańcowych;
* w piątek po Mszy wieczornej na spotkanie Oazy, zapraszamy młodzież;
Warto zajrzeć do istniejących grup i wspólnot, by odnaleźć swoje miejsce w Kościele i pogłębić swoje relacje z Jezusem i Jego Matką.


3. W pierwszy czwartek miesiąca / 1 lutego/ po Mszy św. wieczornej Godzina Święta. W nocy możliwość wejścia do kaplicy o pełnych godzinach.


4. W pierwszy piątek miesiąca /2 lutego/ Święto Ofiarowania Pańskiego /Matki Boskiej Gromnicznej/, to jest też Światowy Dzień Życia Konsekrowanego.

Msze św. o godz. 7.00, 9.00, 17.00 dla dzieci i 18.00.

Na Msze św. przynosimy gromnice. Pamiętajmy o osłonkach.
Święto Ofiarowania Pańskiego to dzień, w którym razem dziękujemy Bogu za instytuty zakonne, kontemplacyjne, prowadzące dzieła apostolskie, oraz za indywidualne formy życia konsekrowanego. Ich członkowie składają Bogu swoje życie w ofierze, dzięki czemu stają się całkowitym darem dla każdego człowieka, dla Kościoła i dla świata. Osoby konsekrowane, naśladując Jezusa czystego, ubogiego i posłusznego, są świadkami Jego obecności pośród nas. Realizując wiernie swoje powołanie, czynią wszystko, by Bóg był bardziej znany i kochany – uczestniczą w ten sposób w powszechnej misji Kościoła. Ofiary zbierane na tacę wspierają zakony kontemplacyjne.
W pierwszy piątek okazja do spowiedzi podczas Mszy św. o godz. 7.00 i 9.00. Potem odwiedziny zgłoszonych chorych. Spowiedź po południu rozpoczniemy od godz. 16.30;


5. W sobotę /3 lutego/ Mszą św. o godz. 900 młodzież i dzieci z naszej parafii rozpoczną swój wyjazd na Ferie z Bogiem.
* o godz. 17.00, z racji pierwszej soboty miesiąca różaniec z rozważaniami prowadzony przez członków Domowego Kościoła.
* Po Mszy wieczornej spotkanie Akcji Katolickiej w sali na plebanii.
6. W tym tygodniu skończyliśmy wizytę kolędową. Dziękujemy za serdeczne przyjęcie, wspólną modlitwę, życzliwość i serdeczność. Jeśli kogoś nie zastaliśmy lub pominęliśmy po Mszy św. zapraszamy do zakrystii w celu ustalenia dogodnego terminu odwiedzin.
Tak wiele trudnych spraw i cierpienia towarzyszy naszym spotkaniom kolędowym. Warto po zakończeniu wizyty kolędowej odwiedzić Pana Jezusa w Kaplicy adoracji, by powierzyć Mu nas i naszych bliskich. Pokolędowe podsumowanie podamy w kolejnych wydaniach Okruchów.


7. Z naszej wspólnoty do wieczności odeszli: śp. Grzegorz Jakóbowski, Maciej Mroczek, Jerzy Głowinkowski i Wojciech Fabrykowski. Zawierzmy ich Bożemu miłosierdziu. Wieczny odpoczynek racz im dać Panie, a światłość wiekuista niechaj
im świeci.

 

Nasze sprawy parafialne:

 


1. Dziś Niedziela Słowa Bożego, z tej okazji członkowie Kręgu Biblijnego przygotowali karteczki ze Słowem Bożym, które będą rozdawane po Mszy Św. Zachęcamy do refleksji nad wylosowanym słowem, pomocą mogą być dołączone pytania.
* Trwamy w tygodniu Modlitw o Jedność Chrześcijan. Hasło tygodnia jest wezwaniem do miłości: Będziesz miłował Pana, swego Boga…, a swego bliźniego jak siebie samego.
Kolejne dni są czasem modlitwy, by nasze życie było wypełnieniem tego przykazania:
Dzień 5 /niedziela/: Panie, pomóż nam nieść nadzieję zranionym
Dzień 6 /poniedziałek/: Panie, niech nasze Kościoły będą gościnnymi domami uzdrowienia
Dzień 7 /wtorek/: Panie, naucz nas być bliźnimi
Dzień 8 /środa/: Panie, uczyń nas miłosiernymi świadkami Twojego królestwa
* Dziś przypada Dzień Babci, jutro - Dzień Dziadka, pamiętajmy o nich w naszych modlitwach, nie zapomnijmy o odwiedzinach i życzeniach.W ich intencji ofiarujmy nasze modlitwy:
godz. 15.00 Koronka do Bożego Miłosierdzia;
godz. 17.00 Różaniec w kaplicy;
godz. 17.30 Nieszpory;
* Dziś na Mszę św. o godz. 12.00 zapraszamy rodziców i dzieci kl.III. Po Mszy św. spotkanie dla rodziców w kościele, a dla dzieci w salce nad zakrystią.
* Dziś po Mszy wieczornej spotkanie opłatkowe członków Akcji Katolickiej i Rady duszpasterskiej w sali na plebanii.


2. W tym tygodniu zapraszamy na spotkania w grupach:
* w poniedziałek po Mszy wieczornej spotkanie Wspólnoty Krwi Chrystusa;
* we wtorek po Mszy wieczornej na spotkanie zaprasza Krąg Biblijny;
* w środę o godz. 17.00 spotkanie scholki “Aniołków Kantego”;
* w czwartek po Mszy wieczornej spotkanie Odnowy w Duchu Świętym;
* w piątek po Mszy wieczornej na spotkanie Oazy, zapraszamy młodzież;
Może warto zajrzeć do istniejących grup i wspólnot, by odnaleźć swoje miejsce
w Kościele i pogłębić swoje relacje z Jezusem i Jego Matką.


3. Program wizyty duszpasterskiej na jutrzejszy dzień:
Poniedz. 22.I. Czecha 6 od g.9.00 i 15.00; Czecha 9 od g.16.00 ; Pużaka 6 i poprawki od g.15.00;
W tym tygodniu kończymy wizytę kolędową. Dziękujemy za serdeczne przyjęcie, wspólną modlitwę, życzliwe uwagi i dobre rady. Jeśli kogoś nie zastaliśmy lub pominęliśmy po Mszy św. zapraszamy do zakrystii w celu ustalenia dogodnego terminu odwiedzin.
Tak wiele trudnych spraw i cierpienia towarzyszy naszym spotkaniom kolędowym. Warto po zakończeniu wizyty kolędowej odwiedzić Pana Jezusa w Kaplicy adoracji, by powierzyć Mu nas i naszych bliskich.


4. W środę, po Mszy świętej wieczornej, zapraszamy na spotkanie organizacyjne rodziców dzieci wyjeżdżających na ferie z Bogiem. Prosimy też o dopełnienie formalności związanych z wyjazdem.


5. Z naszej wspólnoty do wieczności odeszli śp. Roman Jaworski i Janusz Kucharski. Zawierzmy ich Bożemu miłosierdziu. Wieczny odpoczynek racz im dać Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci.

 

 

 

 

Nasze sprawy parafialne:
1. W tym tygodniu rozpoczynamy Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan /18 stycznia/. Hasłem tygodnia jest przykazanie miłości: Będziesz miłował Pana, swego Boga…,
a swego bliźniego jak siebie samego (Łk 10,27). Kolejne dni są czasem modlitwy, by nasze życie było wypełnieniem tego przykazania:
Dzień 1: Pomóż nam, Panie, zwrócić nasze życie ku Tobie
Dzień 2: Pomóż nam, Panie, całym sercem kochać Ciebie, bliźniego i siebie samych
Dzień 3: Panie, otwórz nasze serca na tych, których nie zauważamy
Dzień 4: Panie, spraw, abyśmy nigdy nie odwracali się od potrzebujących
Dzień 5: Panie, pomóż nam nieść nadzieję zranionym
Dzień 6: Panie, niech nasze Kościoły będą gościnnymi domami uzdrowienia
Dzień 7: Panie, naucz nas być bliźnimi
Dzień 8: Panie, uczyń nas miłosiernymi świadkami Twojego królestwa
W tej intencji ofiarujmy już dziś nasze modlitwy:
godz. 15.00 Koronka do Bożego miłosierdzia w kaplicy adoracji;
godz. 17.00 Różaniec w kaplicy;
godz. 17.30 Nieszpory;


2. W środę /17 stycznia/ zapraszamy do Kaplicy adoracji o godz.1900 na adorację rodzin prowadzoną przez członków Domowego Kościoła. Zapraszamy małżonków i osoby pragnące zawrzeć sakramentalny związek małżeński.


3. W piątek na Mszę wieczorną zapraszamy kandydatów do bierzmowania z grupy ks. Pawła. Po Mszy św. spotkanie formacyjne.


4. W sobotę /20 stycznia/ po Mszy św. wieczornej spotkanie opłatkowe członków Żywego Różańca.


5. W przyszłą niedzielę 21 stycznia przypada Dzień Babci, następnego dnia - Dzień Dziadka, pamiętajmy o nich w naszych modlitwach, nie zapomnijmy o odwiedzinach i życzeniach.


6. W przyszłą niedzielę na Mszę św. o godz. 12.00 zapraszamy rodziców i dzieci kl.III. Po Mszy św. spotkanie dla rodziców w kościele, a dla dzieci w salce nad zakrystią.


7. W przyszłą niedzielę po Mszy wieczornej spotkanie opłatkowe członków Akcji Katolickiej i Rady duszpasterskiej w sali na plebanii.


8. Wszyscy wyjeżdżający na Wakacje z Bogiem proszeni są o dopełnienie formalności związanych z wyjazdem /zwrot kart uczestnictwa/.


9. Program wizyty duszpasterskiej na najbliższe dni:
Pon. 15.I. Herberta 1 (41–80) od g.9.00 i 15.00; Czecha 11 od g.1600;Gombr. 1 (76–150) od g.15.00;
Wtorek 16.I. Herberta 2 od g.9.00 i 15.00; Czecha 5A od g.16.00; Czecha 8 i 10 od g.15.00;
Środa 17.I. Herberta 3 od g.9.00 i 15.00;Gombr. 8 od g.9.00 i 18.30; Czecha 12 i 16 od g.15.00;
Czwartek 18.I. Herberta 4 od g.9.00 i 15.00; Czecha 5B od g.18.30; Czecha 2A od g.15.00;
Piątek 19.I. Herberta 5 (1 – 60); Czecha 13 (1 – 45) od g.900 i 1500; Fieldorfa 2A od g.1500;
Sobota 20.I. Herberta 5 (61 – 108); Czecha 13 (46 – 90); Czecha 14 i 18; kolęda od godz. 9.00;
Poniedz. 22.I. Czecha 6 od g.9.00 i 15.00; Czecha 9 od g.16.00 ; Pużaka 6 i poprawki od g.15.00;
Tak wiele trudnych spraw i cierpienia towarzyszy naszym spotkaniom kolędowym.
Warto po zakończeniu wizyty kolędowej odwiedzić Pana Jezusa w Kaplicy adoracji, by powierzyć Mu nas i naszych bliskich.

 

ogoszdusz

wirtualny-spacer

Kalendarz - imieniny
imieniny: Romana, Oswalda
Kanał informacyjny
Numer konta naszej Parafii

Bank Spółdzielczy

 

26 8980 0009 2011 0067 3594 0001

 

Parafia Katolicka Św. Jana Kantego

ul. Czecha 2, 42-224 Częstochowa

fotokod0.png
Informacje Koła PTTK
Reklama