Reklama
Reklama
Dziś obchodzimy

16 Niedziela zwykła

Imieniny

Daniela, Wawrzyńca

myśl dnia
„Nie bój się więc przyszłości, ponieważ Bóg jest z tobą i jest najwierniejszy!”
św. Ojciec Pio
czytanie

Rdz 18, 1-10a
Ps 15
Kol 1, 24-28
Łk 10, 38-42
liturgia dnia

Reklama